Ultimile știri 1

Concurs pentru consultanți-formatori în domeniul educației centrate pe copil

Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova (CIDDC) anunță concurs de selectare a consultanților-formatori pentru un program de lungă durată (3 ani) de dezvoltare a capacităților profesioniștilor din domeniul educației, părinților și copiilor din raioanele Anenii Noi, Călărași, Ialoveni, Telenești și Ștefan Vodă.

CIDDC este o organizaţie nonguvernamentală, fondată în anul 1999, cu misiunea de a contribui la crearea unui mediu favorabil pentru realizarea drepturilor copilului. Pentru mai multe informații, accesați drepturilecopilului.md

1. Formator pentru formarea profesioniștilor din domeniul educației (învățământ preșcolar, general, profesional tehnic, organe locale de specialitate în domeniul învățământului)

Obiective:

 • Îmbunătățirea capacităților personalului din învățământ de înțelegere a stadiilor de dezvoltare, nevoilor și particularităților de vârstă și individuale ale copiilor, contribuind la formarea imaginii și respectului de sine ale acestora;
 • Consolidarea capacităților instituționale și ale angajaților din instituțiile de învățământ general de implementare a standardelor de calitate din perspectiva școlii prietenoase copilului, astfel încât fiecărui elev să-i fie asigurat un mediu sigur, protectiv și inclusiv de dezvoltare a întregului său potențial intelectual, social, emoțional, fizic și spiritual;
 • Consolidarea capacităților profesioniștilor din domeniul educației de implementare a mecanismului intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului;
 • Oferirea de suport metodologic instituțiilor de învățământ, OLSDÎ, precum și altor instituții în vederea aplicării standardelor școlii prietenoase copilului.

2. Formator pentru copii

Obiective:

 • Dezvoltarea competențelor copiilor de cunoaștere și monitorizare a drepturilor lor și de pledoarie pentru respectarea acestora;
 • Dezvoltarea capacităților copiilor de participare la procesul decizional la nivel de clasă, școală, comunitate prin prisma standardelor de participare adevărată și etică a copiilor.

3. Formator pentru formarea competențelor parentale

Obiective:

 • Consolidarea capacităților părinților de implicare în procesele de luare a deciziilor din cadrul școlii;
 • Consolidarea capacităților părinților de utilizare a metodelor de educație parentală pozitivă.

Sarcini şi responsabilităţi:

 • Evaluarea nevoilor de formare;
 • Elaborarea conceptului și agendei de instruire;
 • Participarea la ședințele de lucru privind organizarea atelierelor de formare;
 • Facilitarea atelierelor de formare și de follow up;
 • Menţinerea comunicării cu beneficiarii instruiţi între sesiuni;
 • Elaborarea rapoartelor în urma desfăşurării atelierelor de formare şi a celor de follow up.

Calificare și abilități:

 • Competențe de valorizare a demnității umane, drepturilor omului și diversității;
 • Studii universitare în domenii relevante;
 • Cunoașterea cadrului legal în domeniul educației și a drepturilor copilului;
 • Cunoștințe și experiență de aplicare a abordării bazate pe drepturile copilului;
 • Experiență în elaborarea și facilitarea cursurilor de instruire;
 • Bune abilităţi de organizare a timpului și sarcinilor, capacitate de a respecta termene limită;
 • Abilități de lucru în echipă;
 • Spirit de inițiativă, profesionalism, punctualitate;
 • Cunoașterea limbilor română (excelent) și rusă (excelent, mediu).

Selecția formatorilor se bazează pe angajamentul nostru ferm cu privire la protecţia copilului față de toate formele de violență în cadrul proiectelor şi activităţilor CIDDC, precum și în afara organizației. CIDDC are o politică de protecţie a copilului; formatorii selectați vor semna o declarație prin care se vor angaja să respecte prevederile acesteia.

Dosarul candidatului va include:

 • CV-ul candidatului (ce reflectă expertiza necesară și experiența formatorului);
 • Scrisoare de intenție, maxim o pagină.

Persoanele interesate vor transmite CV-ul și scrisoarea de intenție la adresa de email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Data limită de depunere a dosarelor: 13 iulie
Numai persoanele selectate pentru interviu vor fi contactate.

Read more... 

Violența asupra copiilor, în vizorul Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Asigurarea unui mediu școlar sigur și protectiv, capabil să prevină violența și să intervină în identificarea, referirea și asistența copiilor victime ale violenței este unul din obiectivele Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.

Astfel, pe 16 noiembrie 2017, ministerul a lansat două publicații referitoare la protecţia copilului faţă de violenţă în instituţia de învăţământ și a demarat o serie de instruiri în domeniul prevenirii violenței pentru specialiștii responsabili de protecția copiilor din organele locale de specialitate din domeniul învățământului din toate raioanele.

În debutul evenimentului, ministrul Educației, Culturii și Cercetării Monica Babuc a menționat că în procesul de prevenire a violenței este important ca fiecare persoană să fie responsabilă și să nu uite de unele calități umane pozitive, precum empatia, toleranța și blândețea.

„Este important să avem instrumente și metodologii, dar cred că ar trebui să identificăm niște autori care ar trebui să elaboreze un ghid al educării de bunătate în interiorul societății și a școlilor noastre”, a adăugat ministrul.

Monica Babuc a reiterat și faptul că MECC va continua cooperarea intersectorială în domeniul protecţiei faţă de violenţă a copiilor și va reacţiona prompt şi în conformitate cu legea la toate sesizările parvenite din partea copiilor, părinţilor, angajaţilor și comunităţii în general.

Despre asigurarea unui mediu școlar sigur au vorbit și specialiștii responsabili de protecția copiilor prezenți la eveniment. Liliana Grosu, psiholog școlar, a menționat că acțiunile de prevenire a violenței au un caracter de lungă durată și trebuie să fie constante.

Eu observ continuitatea ministerului în demersul de a asigura un mediu protector pentru copil prin intermediul formării și oferirii adulților a instrumentelor cu care ei să muncească. Asta îmi dă speranță că ceea ce am început cu puțin timp în urmă va avea succes”, a mai spus Liliana Grosu.

Cele două publicații lansate astăzi conţin cadrul metodologic de prevenire a violenţei faţă de copil şi tot pachetul de acte normative în domeniul protecţiei copilului faţă de violenţă în instituţia de învăţământ. Acestea urmează să fie folosite în instuirile profesioniștilor și distribuite în fiecare școală.

Ghidul metodologic „Prevenirea violenței în instituția de învățământ” are un caracter practic și propune angajaților instituției de învățământ un set de măsuri organizaționale și de informare în scopul prevenirii violenței, precum și algoritmi de acțiune pentru identificarea factorilor violenței, intervenția în situațiile de abuz și asistența părților implicate, în conformitate cu cadrul normativ în vigoare.

Culegerea de acte normative „Protecția copilului față de violență în instituția de învățământ” prezintă într-o singură publicație acte legislative relevante în domeniul protecției drepturilor copilului, scopul final al acesteia fiind buna cunoaștere și aplicare a normelor juridice. Evidențiem faptul că, pentru prima oară, publicăm Ghidul de implementare a Politicii de protecţie a copilului în instituţia de învățământ.

 

Publicațiile au fost elaborate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova în colaborare cu Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Organizația Internațională „Salvați Copiii” (Save the Children), și publicate cu susținerea Institutului UNESCO pentru tehnologii informaționale în educație.

 

Read more... 

SIDA Regional Baseline TOR – Moldova

Call for expression of interest

Baseline assessment for the project:

Regional Civil Society Organizations Strenghtening 2017-2018

Save the Children Country Office in Kosovo/a (SCIK) as part of its project „Regional CSO Strenghtening 2017-2021” is seeking the services of qualified idenpendent consultant/research company to carry out the baseline study for project in Moldova, implemented by our partner Child Rights Information Centre (CRIC) in Chisinau. The objective of this study is to gather relevant data for project indicators as described below against which to monitor and asses the progress and effectiveness of the project during implementation and after the project is completed. 

1. Background

Save the Children is the world's leading independent organization for children. We work in around 120 countries to inspire breakthroughs in the way the world treats children and to achieve immediate and lasting change in their lives.

Save the Children in Kosova/o (SCiK) works on direct interventions and the establishment of good practices, capacity building of civil society and local duty bearers to respond to the needs of children. We also advocate for legislation and policies that will incorporate inclusive practices and have appropriate financial mechanisms to support systemic responses and therefore achieve long lasting positive changes for all children.

The project “Regional CSO Strengthening 2017-2021”, funded by the Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA) is a regional replication of its sister project in Kosovo, which aims ensuring children's protection through establishment of responsive Child Protection (CP) systems and supporting Child Rights Governance (CRG) systems and mechanisms to be put in place regionally, namely in Moldova, Ukraine, Serbia and Macedonia. These efforts are mirrored in the main project objectives:

 1. Children are protected by a responsive child protection system, supported by a strong legislation.
 2. Systems, structures and mechanisms for implementing children´s rights are in place in program countries and governments are including CSOs’ and children’s’ voices in these processes.

Source: https://kosovo.savethechildren.net/jobs/job-details/65

ToR Document (PDF file)

Read more... 

Bune practici în predarea și învățarea drepturilor copilului în cadrul orelor de educație civică

Pe 28 august, cu câteva zile înainte de începerea unui nou an școlar, peste 90 de de cadre didactice din mai multe regiuni ale republicii, profesori universitari, studenți și specialiști în domeniul educației civice au participat la Conferința Națională „Educaţia civică participativă și incluzivă”.

Scopul evenimentului a fost de a împărtăși experienţele de învăţare-predare-evaluare prin metode participatorii și incluzive a drepturilor omului/ copilului în cadrul orelor de Educație civică și în activitățile extracurriculare și extrașcolare.

Despre rolul disciplinelor școlare în formarea viitorilor cetățeni activi, informaţi și responsabili a vorbit, în deschiderea evenimentului, președintele Centrului de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului, Iosif Moldovanu. „La ora actuală educația civică este disciplina la care formăm competențele unui adult activ și responsabil, capabil să acționeze, să își cunoască și să își ceară drepturile”.

Președintele CIDDC a făcut trimitere și la prevederile Codului Educației în acest sens. Astfel, „idealul școlii este de a forma un cetățean nu doar care va fi capabil să obțină un loc de muncă, dar și va deține o opinie independentă și va fi capabil să acționeze, conlucrând cu alți cetățeni”, a menționat Iosif Moldovanu.

În acest context, Natalia Cebotar, profesoară de istorie și educație civică, din raionul  Rezina, și-a prezentat experiența prin care începând cu anul 2013 a ghidat aproape 120 de copii să cerceteze cum se respectă drepturile lor în școală/comunitate, să elaboreze rapoarte și să le prezinte autorităților. „Activitățile pe care le facem împreună cu copiii în cadrul Turnamentului republican privind Drepturile Omului/Copilului sporesc gradul de informare a elevilor despre prevederile și procesele legale ce au loc într-un stat, îi fac pe copii să lucreze împreună, să identifice strategii”, explicat Natalia Cibotar.

De asemenea, profesoara adaugă că experiențele prin care trec copiii în cadrul Turnamentului dezvoltă deprinderile de viață și încrederea în forțele proprii ale tuturor elevilor.

Cei prezenţi la conferinţă au avut posibilitatea să se implice în două ateliere, în cadrul cărora au fost prezentate şi analizate diverse experienţe de lucru. Discuţiile au vizat educaţia privind drepturile omului din perspectiva strategiilor didactice de învăţare-predare-evaluare, a competenţelor necesare cadrelor didactice, dar și a modalităților de împuternicire a copiilor în revendicarea propriilor drepturi.

Conferinţa a fost organizată în cadrul proiectului „Educaţie civică participativă şi incluzivă”, implementat de Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului, în colaborare cu Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova şi Facultatea de Istorie și Geografie a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, cu susţinerea organizaţiei ERIKS Development Partner din Suedia.

 Galerie foto:

Read more... 

Contacte

Adresa: Strada E. Coca nr. 15, Chișinău, Republica Moldova, MD-2008

Tel./Fax: (+373 22) 747813, 716598, 744600

Email  Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Partener media:

Portalul CIVIC.MD: Activitati ONG, anunturi, granturi, job-uri, voluntariat, evenimente

Ambasadorul 2%

Sustin 2%!

Top of Page