Ultimile știri 4

Comunicat de presă: Copiii vorbesc despre cum li se respectă dreptul la opinie în școală, într-un raport public

La 30 de ani de la adoptarea Convenției cu privire Drepturile Copilului, un grup de adolescenți de la Platforma Copiilor, în cooperare cu Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC), va desfășura masa rotundă „Dreptul la opinie. Așa cum este învățat și practicat la școală”, la 29 noiembrie 2019, la Digital Park, sala Innovation Hall. În cadrul acesteia, copiii vor prezenta rezultatele unui raport privind participarea elevilor la luarea deciziilor în școală prin intermediul Consiliului Elevilor (CE). Acțiunea este susținută de Organizația Internațională „Salvați Copiii” și Suedia.

La eveniment sunt invitați elevi, profesori, reprezentanți ai mass-mediei, instituțiilor guvernamentale și organizațiilor neguvernamentale locale și naționale.

Participanții vor avea ocazia să reflecteze critic despre cum instituțiile școlare oferă oportunități de a învăța și practica dreptul la opinie prin prisma procedurii de creare și a modalităților de funcționare a Consiliului Elevilor și să identifice soluții pentru depășirea obstacolelor ce țin de respectarea și asigurarea drepturilor la participare ale elevilor.

Procesul de cercetare a durat timp de un an, perioadă în care adolescenții au:

 • realizat chestionare online și au discutat cu semenii lor, atât cu elevii ce fac parte din consilii, cât și cu cei care nu sunt consilieri, în cadrul unor focus-grupuri regionale;
 • au analizat rezultatele cercetării și au formulat constatări și recomandări;
 • au elaborat un instrument de lucru pentru a explica adulților care lucrează cu CE și semenilor una dintre funcțiile consiliului – cea de consultare și reprezentare a opiniei elevilor.

Pe tot parcursul cercetării, adolescenții au beneficiat de suportul CIDDC, organizație nonguvernamentală ce își desfășoară activitatea de 20 de ani în Republica Moldova și a cărei misiune este de a contribui la crearea unei societăți în care fiecare copil să se simtă o ființă umană respectată, cu drepturi depline.

„Dreptul la opinie. Așa cum este învățat și practicat la școală” este al treilea raport al acestui grup de adolescenți de la Platforma Copiilor, primele două rapoarte ale lui fiind despre respectarea dreptului copiilor la odihnă, timp liber și recreere; despre condițiile de igienă și sanitație în școli.

Platforma Copiilor este un spațiu sigur unde copiii pot să vorbească deschis despre experiențele și necesitățile lor și a fost lansată în 2017 de CIDDC. Centrul susține cercetările copiilor cu privire la drepturile lor începând din 2008. În același an, a fost publicat primul raport de monitorizare a drepturilor copiilor realizat de către copii, „Viața în ochii copiilor”, și a fost adresat Comitetului ONU pentru Drepturile Copilului.

Cel mai recent raport urmează a fi publicat pe https://monitor.drepturilecopilului.md/ce-spun-copiii/.

Persoană de contact: Irina Gușan, CIDDC
tel: 068499746
e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Document: CONCEPT ȘI AGENDĂ

Read more... 

Discriminarea în școli, discutată de către elevi și reprezentanții MECC

Fenomenul discriminării în instituțiile de învățământ poate fi prevenit dacă toți adulții, în special profesorii, ar avea abilitățile necesare pentru a-l discuta cu elevii și maturii într-o manieră respectuoasă și într-un mediu sigur. Aceasta este concluzia celui de-al doilea atelier al Consiliului Național al Elevilor din învățământul profesional tehnic, organizat de Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova (CIDDC) în colaborare cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC), Asociația Obștească Educație pentru Dezvoltare (AED), Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” și cu suportul Fundației Liechtenstein Development Service (LED Moldova), în perioada 6-8 noiembrie 2019.

Cei 36 de elevi participanți la atelier s-au întrunit într-o ședință de lucru cu reprezentanți ai autorităților, de la care au aflat cum funcționează sistemul, cine sunt titularii de obligații și prin ce mecanisme pot să raporteze cazurile de încălcare a drepturilor omului în instituțiile lor, printre care și discriminarea.

Yan Feldman, președintele Consiliului pentru Egalitate, a menționat că rolul Cosiliului este de a preveni discriminarea, de a proteja pe fiecare cetățean de acest fenomen, de a sigura egalitatea și de a promova diversitatea în societate. În același context, el a adăugat că „administrațiile școlare trebuie să procedeze astfel încât segregarea (în funcție de rasă, etnie, convingeri religioase, dizabilitate etc.) să nu existe în instituțiile de învățământ și, în consecință, copiii să știe că e firesc să interacționeze cu diferiți oameni, cu diferite abordări”.

Totodată, el a menționat că fiecare tânăr are drepturile la manifestarea propriei identități, fără nicio discriminare, iar personalul instituției are obligația de a le proteja.

Și Silviu Gîncu, șeful Direcției învățământ profesional tehnic a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, i-a încurajat pe participanți să nu tolereze cazuri de discriminare în instituțiile de învățământ și să vorbească despre ele. ,,Nu tolerați discriminarea! Împreună cu voi trebuie să combatem acest fenomen în școli și să ne asigurăm că profesorii au o atitudine cât mai adecvată față de voi”, a menționat el.

Astfel, Silviu Gîncu a propus adolescenților împreună să monitorizeze calitatea procesului de învățare acolo unde își fac studiile și, ulterior, să comunice MECC rezultatele.

Potrivit lui Iosif Moldovanu, facilitator în cadrul CIDDC, subiectul discriminării este strâns legat de calitatea educației.

„Foarte mulți adolescenți nu se simt în siguranță emoțională și fizică în instituțiile școlare și mulți dintre ei abandonează studiile sub diferite pretexte, dar adevărata cauză este că nu se simt acceptați și respectați pentru ceea ce sunt ei.

Scopul nostru comun este ca și prin intermediul CNE ÎPT să contribuim la formarea competențelor pentru cultură democratică. Esențial este că tinerii au menționat că mediul prietenos este fundamentul pentru a construi relațiile bazate pe respect în școală, unde fiecare să se simtă valorizat și acceptat, iar aceasta îi poate ajuta să aibă succes în plan personal și profesional. Este foarte important ca și angajații școlii să conștientizeze faptul că crearea unui mediu este esențial pentru dezvoltarea competențelor personale, sociale, civice și profesionale”, a menționat el.

Demnitatea umană, diversitatea culturală, democrația, dreptatea socială, echitatea, egalitatea și statul de drept sunt valorile în baza cărora trebuie proiectat, realizat și evaluat demersul educațional axat pe dezvoltarea holistică a adolescenților și implicarea activă și responsabilă a acestora în viața școlii. Acesta este idealul educațional consfințit în Codul educației.

Galerie foto:

Read more... 

Concurs de selectare a formatorilor pentru instruirea personalului de conducere și didactic din educație

Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova (CIDDC) anunță concurs de selectare a formatorilor pentru instruirea personalului de conducere și didactic din educație (educatori, învățători, profesori, maiștri, directori și directori adjuncți ai instituțiilor de învățământ).

Informaţie generală:

Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova (CIDDC) este o organizație nonguvernamentală ce activează în Republica Moldova de peste 20 de ani. Informăm și instruim ADULȚII să înțeleagă ce nevoi are copilul și ce responsabilități au ei în legătură cu realizarea acestora în familie, la școală sau în alt mediu. Susținem COPIII să-și facă vocea auzită și să influențeze deciziile autorităților. Oferim suport AUTORITĂȚILOR să consulte opinia copilului și să ia decizii în interesul lui. Pentru mai multe informații, accesați drepturilecopilului.md

Obiective:

 • Dezvoltarea/ consolidarea capacităților personalului din învățământul preșcolar de înțelegere a stadiilor de dezvoltare, particularităților de vârstă și individuale ale copiilor, contribuind la formarea imaginii și respectului de sine ale acestora;
 • Dezvoltarea/ consolidarea capacităților instituționale și ale angajaților din instituțiile de învățământ preuniversitar de implementare a standardelor de calitate din perspectiva școlii prietenoase copilului, precum și a standardelor profesionale ale cadrelor manageriale și didactice, astfel încât să-i fie asigurat fiecărui elev un mediu educațional propice de dezvoltare a întregului său potențial intelectual, social, emoțional, fizic și spiritual;
 • Dezvoltarea/ consolidarea capacităților profesioniștilor din educație de implementare a mecanismului intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului;
 • Oferirea de suport metodologic instituțiilor de învățământ, OLSDÎ, MECC, altor autorități publice cu competențe în domeniul educației.

Sarcini şi responsabilităţi:

 • Evaluarea nevoilor de formare;
 • Elaborarea conceptului de instruire;
 • Elaborarea agendei atelierelor de formare;
 • Participarea la toate ședințele de lucru privind organizarea atelierelor de formare;
 • Facilitarea atelierelor de formare;
 • Menţinerea comunicării cu beneficiarii instruiţi între sesiuni;
 • Organizarea atelierelor de feedback;
 • Elaborarea rapoartelor despre rezultatele atelierelor de formare şi a celor de feedback/ follow up.

Calificare și competențe:

 • Studii universitare în domenii relevante;
 • Cunoașterea cadrului legal în domeniul educației și a drepturilor copilului;
 • Înțelegerea și experiență de aplicare a abordării bazate pe drepturile copilului;
 • Experiență în elaborarea și facilitarea cursurilor de instruire;
 • Respect pentru drepturile omului, diversitate culturală și democrație;
 • Abilități de observare, ascultare și cooperare;
 • Responsabilitate, flexibilitate, autoeficacitate;
 • Cunoașterea limbilor română (excelent) și rusă (excelent, mediu).

Selecția formatorilor se bazează pe angajamentul ferm al CIDDC cu privire la protecţia copilului față de toate formele de violență în cadrul proiectelor și activităților, precum și în afara organizației. CIDDC are o politică de protecţie a copilului; formatorii selectați vor semna o declarație prin care se angajează să o respecte.

Dosarul candidatului va include:

 • CV-ul candidatului (ce reflectă expertiza și experiența formatorului);
 • Scrisoare de intenție, inclusiv oferta financiară pentru o zi de formare, maxim o pagină.

Persoanele interesate vor transmite CV-ul și scrisoarea de intenție la adresa de email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Data limită de depunere a dosarelor: 13 noiembrie
Numai persoanele selectate pentru interviu vor fi contactate.

Read more... 

Asistent de proiect, Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului

Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova (CIDDC) anunță concurs pentru suplinirea postului vacant de asistent de proiect.

CIDDC este o organizaţie nonguvernamentală fondată în anul 1999 cu misiunea de a contribui la crearea unui mediu favorabil pentru realizarea drepturilor copilului. Pentru mai multe informații, accesați www.drepturilecopilului.md

Perioada de angajare: 1 an (cu posibilitate de extindere)

Perioada de probă: 2 luni

Poziţie: full-time (8 ore)

Locul de muncă: Chişinău

 

Responsabilități:

· Participarea la procesul de planificare, monitorizare şi evaluare a activităţilor proiectului;

· Oferirea suportului administrativ și logistic în cadrul proiectului,  inclusiv organizarea evenimentelor și asigurarea secretariatului acestora;

· Menținerea comunicării între echipa de implementare şi partenerii, beneficiarii proiectului;

· Colectarea și sistematizarea informaţiilor pentru întocmirea diverselor tipuri de rapoarte;

· Centralizarea și păstrarea evidenței tuturor documentelor legate de proiect;

· Alte responsabilități necesare pentru buna desfășurare a proiectului.

 

Cerinţe faţă de candidat:

· Studii superioare;

· Experienţă în management sau asistenţă în cadrul proiectelor. Experienţa de muncă în domeniul drepturilor omului/ drepturilor copilului va constitui un avantaj;

· Competențe de comunicare scrisă şi verbală în limba română și rusă;

· Cunoaşterea obligatorie a limbii engleze;

· Abilităţi şi aptitudini: punctualitate; organizare a timpului, sarcinilor şi locului de muncă; capacitate de a respecta termene limită; multitasking;

· Cunoașterea programelor Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Internet.

 

Ce oferim:

· lucru într-o echipă mică, dedicată de profesioniști cu experiență în diverse domenii (drept, educație, psihologie, asistență socială etc.), pentru care procesul este la fel de valoros ca și realizarea propriu-zisă a obiectivelor unui proiect/ activități;

· oportunități de învățare/ dezvoltare continuă în domeniul drepturilor copilului și a implementării acestora în Moldova, inclusiv relaționarea cu autoritățile publice centrale și locale, dar și alte ONG-uri care lucrează în acest domeniu.

 

Procedura de recrutare a CIDDC se bazează pe angajamentul nostru ferm cu privire la protecţia față de toate formele de violență a copilului în cadrul proiectelor şi activităţilor noastre, precum și în afara organizației. CIDDC are o politică de protecţie a copilului; candidatul selectat va semna o declarație prin care se va angaja să respecte această politică.

 

Dosarul candidatului va include:

· CV-ul candidatului cu indicarea a două referinţe şi a datelor de contact ale acestora;

· Scrisoare de intenție, maxim o pagină.

 

Persoanele interesate vor transmite dosarul la adresa de email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Data limită de depunere: 11 mai

Numai persoanele selectate pentru interviu vor fi contactate.

 

Read more... 

Contacte

Adresa: Strada E. Coca nr. 15, Chișinău, Republica Moldova, MD-2008

Tel./Fax: (+373 22) 747813, 716598, 744600

Email  Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Partener media:

Portalul CIVIC.MD: Activitati ONG, anunturi, granturi, job-uri, voluntariat, evenimente

Ambasadorul 2%

Sustin 2%!

Top of Page