Ultimile știri 3

Școli fără bullying și fără discriminare, un drept al tuturor elevilor

Discriminarea și bullyingul pot fi prevenite în școli și prin intermediul Consiliilor elevilor, în strânsă colaborare cu profesorii și alți specialiști. Această perspectivă a fost discutată la cel de-al treilea atelier de lucru al Consiliului Național al Elevilor din învățământul profesional tehnic (CNE ÎPT), la care au participat 34 de elevi din colegii, școli profesionale și centre de excelență.

Evenimentul a fost organizat de Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) în colaborare cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC), Asociația Obștească Educație pentru Dezvoltare (AED), Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” și cu suportul Fundației Liechtenstein Development Service (LED Moldova), în perioada 22-24 ianuarie 2020.

Participanții au analizat critic rezultatele cercetării asupra discriminării în instituțiile de învățământ profesional tehnic, demarată acum circa două luni; au discutat despre cum Consiliul Elevilor se poate implica în combaterea și prevenirea bullyingului și a discriminării în școală și au reflectat cum procesul de dezvoltare personală influențează formarea competențelor profesionale.

Elevii au menționat că rolul profesorilor și administrației este esențial în acest proces. Printre competențele angajaților ar fi ca ei să manifeste deschidere pentru discuții cu elevii despre bunăstare emoțională, siguranță, relații interpersonale; să accepte ideile lor; să observe zilnic relațiile dintre elevi; să informeze elevii despre bullying și discriminare, să-i încurajeze pe elevi să sesizeze anonim cazuri de bullying, discriminare, abuz etc.

„În colaborare cu profesorii, am putea să învățăm cum să dezvoltăm o strategie de a observa mai bine discriminarea și bullyingul, de a fi mai atenți la ce se întâmplă cu noi și în jurul nostru”, a menționat Victoria Sava, membră a CNE ÎPT.

De asemenea, pe parcursul celor trei zile de atelier, adolescenții au avut ocazia să discute despre problemele lor cu specialiști în domeniul educației, psihologiei și să afle răspunsuri direct de la ei.

Astfel, ministrul Corneliu Popovici le-a dat participanților asigurări că va discuta toate problemele cu care ei se confruntă în școală, menționând că „MECC este deschis spre colaborare cu elevii, este gata să-i asculte și dispus să implementeze recomandările lor”.

Totodată, Lilia Ivanov, directoarea Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, i-a încurajat pe elevi să comunice deschis despre problemele lor din școală și, astfel, să contribuie la crearea unui proces de învățare transparent și echitabil.

Sergiu Toma, psiholog, a menționat că un rol decisiv în prevenirea bullyingului îl au martorii, ei fiind posibile victime și agresori în același timp. „Dacă toți martorii ar alege să discute, să intervină pentru a apăra victima, probabilitatea ca agresorul să repete acțiunea de bullying este mult mai mică.”

Potrivit lui Iosif Moldovanu, formator în cadrul CIDDC, scopul acestui atelier este de a-i ajuta pe elevii din colegii, școli profesionale și centre de excelență să înțeleagă mai bine ce reprezintă discriminarea și bullyingul, rolul lor și al profesorilor în combaterea și prevenirea acestora.

„Prin discuții de acest gen, unde adolescenții sunt încurajați să-și exprime liber opinia și unde adulții le iau în considerare, putem elabora în strânsă colaborare cu administrațiile școlare, profesorii, psihologii școlari, o bună strategie în acest sens.

Este îmbucurător că această structură reprezentantivă a elevilor, CNE ÎPT, devine tot mai conștientă de rolul ei. Or, de la membrii CNE ÎPT a pornit inițiativa să abordăm probleme din școală ca discriminarea și bullyingul. Prin intermediul activității lor, oferim un exemplu pe care l-ar putea urma toate instituțiile de învățământ, așa încât fiecare elev, indiferent de statut social, etnie, reușită școlară etc. să fie auzit în legătură cu toate aspetele vieții școlare, contribuind astfel la crearea unui mediu prietenos, inclusiv și sigur pentru fiecare tânăr și tânără”, a menționat el.

În timpul workshopului, elevii au îmbunătățit un instrument privind combaterea și prevenirea bullyingului în colegii, școli profesionale și centre de excelență, inițiat în cadrul atelierelor de formare a liderilor și profesorilor-coordonatori din instituțiile de învățământ profesional tehnic, care a avut loc în decembrie 2019.

Galerie foto:

Read more... 

Cel mai discutat raport al copiilor: „Dreptul la opinie. Așa cum este învățat și practicat la școală”

Dreptul copilului la opinie este unul dintre drepturile cel mai des încălcate în școală, se menționează în cel mai recent raport, „Dreptul la opinie. Așa cum este învățat și practicat la școală”, al grupului de adolescenți de la Platforma Copiilor. Raportul a fost lansat în cadrul unui eveniment organizat de Platforma Copiilor, Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) în cooperare cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC) și susținut de Organizația Internațională „Save the Children” și Suedia. Cercetarea a fost discutată în contextul celei de-a 30-a aniversări a Convenției cu privire la Drepturile Copilului și reiterează ideea că dreptul la educația de calitate este strâns legat de dreptul de a fi auzit, iar Consiliul Elevilor (CE) este structura prin care elevii își pot exercita acest drept în instituția de învățământ.

Raportul a fost realizat de către 22 de adolescenți ce administrează Platforma Copiilor, lansată în 2017 de CIDDC. Ei au inițiat cercetarea în noiembrie 2018, după ce au constatat că structura care ar trebui să reprezinte vocea tuturor copiilor din școală, CE, în loc să sesizeze administrațiile școlare despre nevoile și propunerile elevilor, obișnuiesc să organizeze activități culturale și de recreere.

Raportul conține constatări în baza chestionarelor online, a discuțiilor offline, precum și focus-grupurilor cu elevi din Călărași, Sângerei, Rezina și Molovata; comentarii ale adolescenților ce administrează Platforma Copiilor; recomandările adolescenților pentru titularii de obligații. Toate se referă la modalitatea de constituire și funcționare a CE în școală.

Un eveniment deschis pentru toate opiniile

Potrivit Irinei Gușan, coordonatoarea programului Participarea copilului în cadrul CIDDC, evenimentul de prezentare a acestui raport este deosebit prin faptul că a încurajat schimbul de opinii și experiențe între copii și a adulți, a generat diferite opinii, inclusiv contradictorii, legate în special de rolul angajaților școlii în buna funcționare a Consiliilor Elevilor. „Recomandăm să se defășoare pentru toți angajații școlii instruiri despre funcțiile CE, despre dreptul la asociere și întruniri pașnice, la alegeri democratice, despre nondiscriminare”, a menționat Sofia Drozdov, elevă în clasa a V-a, membră a Platformei Copiilor.

O altă membră a Platformei Copiilor, Aisu Isacov, elevă în clasa a XII-a, a propus „ca profesorii și administrația școlară să încurajeze elevii să ia decizii proprii, cum ar fi să stabilească reguli în clasă sau în școală; să-i ajute pe copii să monitorizeze o anumită problemă, să-i informeze despre riscurile la care se supun și să prevină aceste riscuri”. Dan Popovici, specialist al Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE), a menționat că „această reuniune e o bază pentru un nou schimb de experiență și ne va permite să facem noi conexiuni ca vocea copiilor să fie cât mai auzită, iar ei să devină cetățeni activi”.

„Este un raport realist, bine documentat. Calitatea lui vorbește despre o muncă enormă a grupului de autori. Vom depune efort ca aceste recomandări să le implementăm în următorii trei-patru ani, așa încât următorul vostru document să includă date mult mai optimiste”, a declarat Rodica Braguța, șefa Secției juridice a MECC.

Parascovia Topada, psihologă, a subliniat că „nimeni nu s-a născut învățat și că orice instruire, schimb de experiență este util, important și pentru copii, și pentru profesioniști. De aceea, încurajez ca ele să se facă atât pentru copii, cât și pentru adulți”. „Eu chiar cred că CE poate să devină o forță, așa încât opinia lui să fie consultată de administrație de fiecare dată când ia o decizie la nivel de instituție”, a opinat Dumitru Darea, consultantul principal al Direcției drepturile copilului din cadrul Oficiului Avocatului Poporului.

Sergiu Orehovschi, șef de secție la ANACEC, i-a încurajat pe adolescenți să continue cercetările în domeniul calității în educație și a apreciat raportul lor drept un „document foarte important și serios, cu recomandări bune pentru diferite entități. Cu o astfel de atitudine, chiar se pot mișca lucrurile din loc. Orice școală prietenoasă copilului respectă cinci dimensiuni: protecție, participare democratică, incluziune, eficiență educațională, echitate gender și ele se referă la respectarea tututor drepturilor copilului”.

„Dreptul la opinie. Așa cum este învățat și practicat la școală” este al treilea raport al grupului de adolescenți de la PC și poate fi accesat AICI.

Galerie foto:

Read more... 

Declarație de Presă. Copiii au dreptul de a protesta pașnic, atât în timpul, cât și în afara orelor

Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) își exprimă îngrijorarea în legătură cu amenințările și presiunile asupra elevilor care participă la Grevele Mondiale pentru Climă.

CIDDC susține participarea elevilor la grevele pentru climă și se angajează să ofere suport copiilor și adulților interesați să ia parte la acțiuni de pledoarie pentru climă. Facem acest lucru deoarece:

Copiii din Republica Moldova au început să pună în discuție problemele de mediu de mai mult timp

Printre acestea sunt calitatea apei și a aerului, managementul ineficient al deșeurilor ș.a. Mișcarea Fridays for Future Moldova a articulat aceleași îngrijorări și a solicitat autorităților acțiuni eficiente pentru contracararea crizei de mediu. Această abordare este bazată pe drepturile omului/copilului și CIDDC o susține.

Respectăm drepturile copilului la participare, inclusiv prin a protesta

Mulți dintre participanții protestelor susțin că le este dificil să își exercite acest drept pentru că atât profesorii, cât și părinții, în mare parte, nu le permit să lipsească de la ore cu acest scop sau să mobilizeze semenii și adulții să participe la proteste.

În mod cert, copiii au dreptul la educație, dar acesta nu este unicul lor drept. Copiii au și dreptul de a se asocia pașnic pentru a cere soluționarea problemelor cu care se confruntă. Considerăm că implicarea copiilor în astfel de acțiuni pașnice contribuie direct la formarea cetățeanului activ, responsabil și angajat civic. Școala, în cooperare cu familia și societatea civilă, trebuie să țină cont de procesele reale din societate ca să le formeze elevilor competențele necesare pentru a acționa într-un mod transparent, benevol, incluziv, în condiții de securitate și respect. În astfel de situații de criză, nu în unele create artificial, putem observa în ce măsură toți cetățenii, inclusiv copiii, manifestă angajament civic și responsabil.

Apărătorii drepturilor omului nu au vârstă

Oricare ar fi vârsta persoanelor, fiecare dintre ele are dreptul de a se asocia pașnic pentru a cere soluționarea problemelor cu care se confruntă. Interzicându-le copiilor să participe la protestele pentru climă, le interzicem să-și expună opinia doar pentru că încă nu au împlinit vârsta de 18 ani, ceea ce înseamnă că-i discriminăm. Dreptul la exprimare liberă nu trebuie condiționat de o anumită vârstă. Fiecare om îl are din momentul în care se naște.

O planetă protejată înseamnă un viitor mai bun pentru noile generații

A avea grijă de mediul înconjurător este un act firesc uman, care exprimă respectul față de viață. Or, Pământul este un organism viu și merită a fi protejat pentru generațiile viitoare.

CIDDC susține copiii ce participă la protestele pentru climă atât din considerentele enunțate anterior, cât și pentru că se alătură revendicărilor protestatarilor. Credem ferm că niciunul dintre drepturile discutate până acum nu poate fi trăit, dacă nu avem un loc unde am putea trăi. Ca și copiii, CIDDC identifică dreptul la un mediu înconjurător sănătos ca fiind unul esențial pentru a ne bucura de celelalte drepturi. Este un drept pe care copiii sunt nevoiți să-l revendice cu întâietate și noi suntem alături de ei.

Read more... 

Fiecare copil are dreptul la protecție, fiecare adult e obligat prin lege să respecte acest drept

Dacă profesorii, managerii instituțiilor de învățământ, psihologii, asistenții sociali, reprezentanții administrațiilor locale, ai ministerelor responsabile ar colabora între ei, fiecare copil din Republica Moldova ar beneficia de protecție, un drept fundamental stipulat în legislație. Asupra acestei concluzii au convenit mai mulți psihologi ai școlilor profesionale din Chișinău și Orhei și asistenți sociali din raioanele Anenii Noi, Florești, Strășeni, Orhei, Sângerei, Șoldănești, întruniți, pe 14 noiembrie curent, la o instruire pe tema „Idепtifiсаrеа și evaluarea cazurilor de abuz asupra copiilor”, organizată de Centrul de Iпfоrmаrе și Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova (CIDDC) cu suportul Uniunii Soroptimistelor din Norvegia, în cadrul programului „Educație реntru viitor 6”, adresat tinerilor aflați în situații dificile.

Participanții au delimitat și au analizat indicatorii violenței și tipurile de abuz, inclusiv neglijarea (emoțională, alimentară, medicală etc.), o formă de violență tot mai des întâlnită, dar tratată superficial, care, din păcate, poate să lase copilului urme psihice grave. Ei au identificat, în baza interviului de protecție ca instrument de lucru, cele mai importante măsuri pe care trebuie să le întreprindă în cazul în care vreun copil este abuzat, astfel încât să îl ajute atât pe el, cât și pe familia lui, acordându-le suportul necesar. Or, protecția copilului e un rezultat al implicării tuturor titularilor de obligații: membrii familiei/reprezentanții legali, asistenții sociali, cadrele didactice, psihologii, autoritățile locale. În același context, o psihologă școlară prezentă la atelier a menționat că foarte mulți profesori, diriginți, atunci când observă un abuz asupra unui copil, preferă să se limiteze la comunicări verbale în detrimentul completării fișei de sesizare. Astfel, ea a lăsat să se înțeleagă că profesorii ar trebui să fie mai receptivi să identifice și să raporteze cazurile de abuz asupra copilului.

O altă participantă la instruire a menționat că acești profesori se eschivează să completeze fișa de sesizare ca să nu „denigreze imaginea” instituțiilor în care activează. Or, în unele cazuri administrațiile școlare pun presiune asupra angajaților lor în acest sens. Potrivit Iuliei Drozdov, coordonatoarea Programului protecția copilului în cadrul CIDDC, e nevoie de o dezvoltare a abilităților de identificare și evaluare a cazurilor de abuz asupra copiilor la toate nivelurile, fie că este vorba despre psihologi, asistenți sociali, educatori, profesori, manageri școlari. Altfel spus, specialiștii trebuie să le inspire încredere copiilor. Ea a adăugat că „e nevoie și de o schimbare a percepției privind protecția copilului, care e un drept fundamental al acestuia și pe care adulții sunt obligați prin lege să-l respecte. Respectând drepturile copilului, îl învățăm ca și el să respecte drepturile altora și, astfel, să-și asume responsabilități, care cresc odată cu vârsta.”

Mai multe informații utile atât pentru cadrele didactice, cât și pentru orice persoană care a observat, a aflat sau suspectează vreun caz de abuz asupra copilului se găsesc în culegerea de acte normative „Protecția copilului față de violență în instituția de învățământ”, elaborată de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova în colaborare cu Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova (CIDDC) și organizația internațională „Salvați copiii” (Save the Children), și publicată în 2017 cu susținerea Institutului UNESCO pentru tehnologii informaționale în educație. Publicația include și Fișa de sesizare, un intrument esențial prin care fiecare adult care a văzut, a auzit sau suspectează un caz de violență emoțională, verbală, fizică sau sexuală asupra copilului este responsabil să înștiințeze autoritățile locale. Fișa de sesizare poate fi descărcată aici.

Galerie foto:

Read more... 

Contacte

Adresa: Strada E. Coca nr. 15, Chișinău, Republica Moldova, MD-2008

Tel./Fax: (+373 22) 747813, 716598, 744600

Email  Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Partener media:

Portalul CIVIC.MD: Activitati ONG, anunturi, granturi, job-uri, voluntariat, evenimente

Ambasadorul 2%

Sustin 2%!

Top of Page