Ultimile știri 1

Concurs pentru selectare consultanți-formatori în domeniul educației centrate pe copil/elev

Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova (CIDDC) anunță concurs de selectare a consultanților-formatori pentru un program de dezvoltare/ consolidare a capacităților personalului didactic și nondidactic din învățământul general și profesional tehnic în domeniul aplicării standardelor școlii prietenoase copiilor/ tinerilor.

CIDDC este o organizaţie nonguvernamentală, care activează în Moldova de 20 de ani. Informăm şi instruim ADULȚII care vin în contact cu copiii să înțeleagă ce nevoi are copilul și cum să le satisfacă în familie, la școală sau alt mediu. Susținem COPIII să-și facă vocea auzită și să influențeze deciziile autorităților. Oferim suport AUTORITĂȚILOR de a ține cont de drepturile copilului atunci când iau decizii.

Ne dorim o societate în care fiecare copil este respectat şi tratat ca fiinţă umană cu drepturi depline.

Scopul programului de formare este de a contribui la aplicarea principiilor învățării centrate pe elev, inclusiv luarea în considerare a opiniei copiilor/ tinerilor în procesul de luare a deciziilor.

Programul include următoarele subiecte/ domeniii de formare:

 • Nevoile, particularitățile de vârstă și individuale ale adolescenților;
 • Formarea competențelor personale și sociale ale elevilor: conținut și proces;
 • Proiectarea, implementarea și evaluarea activităților de învățare în baza Curriculumului la Dezvoltarea personală și Educația pentru societate;
 • Managementul grupului de elevi;
 • Înțelegerea drepturilor copilului/ tinerilor, în special a dreptului la participare/opinie;
 • Înțelegerea critică a rolului și funcțiilor Consiliului Elevilor.

Sarcini şi responsabilităţi:

 • Evaluarea nevoilor de formare a personalului didactic și nondidactic;
 • Elaborarea agendei de instruire, facilitarea și prezentarea raportului după formare;
 • Participarea la ședințele de planificare, monitorizare și evaluare a atelierelor de formare;
 • Implicarea altor experți cu experiență în domenii relevante pentru facilitarea atelierelor;
 • Discuții individuale și de grup de informare/ consiliere referitor la subiecte propuse de aceștia cu personalul instituției;
 • Menţinerea comunicării cu beneficiarii instruiţi între sesiuni;

CIDDC va oferi suportul logistic și metodologic formatorilor pe parcursul întregului proces, inclusiv sesiuni de formare a formatorilor pe subiecte solicitate.

Calificare și abilități:

 • Studii universitare în domenii relevante;
 • Experiență în elaborarea, facilitarea și evaluarea cursurilor de instruire;
 • Abilități de lucru în echipă;
 • Spirit de inițiativă, profesionalism, punctualitate;
 • Cunoașterea limbilor română (excelent) și rusă (excelent, mediu).

Dosarul candidatului va include:

 • CV-ul candidatului cu indicarea a 2 persoane de referință;
 • Scrisoare de intenție, maxim o pagină.

Doar candidații/ele selectați/e vor fi contactați/e pentru interviu. CIDDC își rezervă dreptul de a respinge dosarele de aplicare incomplete sau cele depuse după expirarea termenului limită indicat.

Procedura de recrutare a CIDDC se bazează pe angajamentul nostru ferm cu privire la protecţia față de toate formele de violență a copilului în cadrul proiectelor şi activităţilor noastre, precum și în afara organizației. CIDDC are o politică de protecţie a copilului; candidatul selectat va semna o declarație prin care se va angaja să respecte această politică.

Persoanele interesate vor transmite dosarul la adresa: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Pentru detalii, vă rugăm să contactați:
Telefon fix – 0 22 744600, 0 22 716598, 0 22 747813
Telefon mobil – 079129313
Email – Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Iulia Drozdov – coordonatoare Program protecția copilului

Data limită de depunere a dosarelor: 7 iunie 2019

Read more... 

Funcție vacantă: specialistă/specialist în comunicare pe rețelele de socializare (SMM)

Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) este o organizaţie nonguvernamentală, care activează în Moldova de 20 de ani. Informăm şi instruim ADULȚII care vin în contact cu copiii să înțeleagă ce nevoi are copilul și cum să le satisfacă în familie, la școală sau alt mediu. Susținem COPIII să-și facă vocea auzită și să influențeze deciziile autorităților. Oferim suport AUTORITĂȚILOR de a ține cont de drepturile copilului atunci când iau decizii.

Ne dorim o societate în care fiecare copil este respectat şi tratat ca fiinţă umană cu drepturi depline.

Funcție vacantă: specialistă/specialist în comunicare pe rețelele de socializare

Angajator: Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC).

Perioadă de angajare: mai-31 decembrie 2019, cu posibilitate de extindere.

Program de lucru: part-time.

Termen limită de depunere a dosarului: 24 mai 2019.  

Persoana angajată să comunice despre drepturile copilului și mesajele și experiențele diferitor grupuri de copii/adolescenți cu care lucrează CIDDC va avea următoarele responsabilități:

 • să dezvolte și să implementeze strategii de comunicare pentru adolescenți pe rețelele de socializare

 • să implice prin consultare sau alte metode adolescenții în crearea și administrarea conținutului

 • să cerceteze trendurile de comunicare ale adolescenților pe rețelele de socializare și să ajusteze stilul și conținutul comunicării la comportamentul audienței

 • să producă, inclusiv cu adolescenții cu care lucrează CIDDC,  și să promoveze diferite tipuri de conținut pentru comunicarea pe rețelele de socializare (foto, video, ilustrații, sondaje, etc.)

 • să monitorizeze, evalueze și raporteze permanent acțiunile de comunicare

 • identifice și valorifice posibilitățile noi de comunicare cu adolescenții.

Candidatul/a pentru funcția vacantă trebuie să posede următoarele competențe:

 • copywriting și comunicare la nivel avansat în limba română;

 • scriere și comunicare la nivel intermediar și mai mult în limba engleză și rusă;

 • realizare fotografii și video, inclusiv la telefonul mobil;

 • gestionarea aplicaţiilor/programelor de editare a fotografiilor, ilustrațiilor și video-urilor;

 • gestionarea, monitorizarea și evaluarea comunicării pe rețelele de socializare.

Cerințe față aplicant/ă:

 • studii superioare în jurnalism, științe ale comunicării sau alt domeniu relevant;

 • experiență de minim doi ani în domeniul comunicării, SMM sau jurnalism;

 • experiența de lucru cu organizațiile neguvernamentale sau organizațiile internaționale va constitui un avantaj.

Persoanele interesate vor prezenta CV-ul cu două persoane de referință, o descriere laconică a modului în care ar putea promova pe rețelele de socializare mesajele și experiențele adolescenților și oferta financiară cu indicarea salariului minim solicitat la adresa Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Doar candidații/ele selectați/e vor fi contactați/e pentru interviu. CIDDC își rezervă dreptul de a respinge dosarele de aplicare incomplete sau cele depuse după expirarea termenului limită indicat.

Informații suplimentare la nr. de tel: 022 747813 / 716598 / 7444600.

Procedura de recrutare a CIDDC se bazează pe angajamentul nostru ferm cu privire la protecţia față de toate formele de violență a copilului în cadrul proiectelor şi activităţilor noastre, precum și în afara organizației. CIDDC are o politică de protecţie a copilului; candidatul selectat va semna o declarație prin care se va angaja să respecte această politică.

 

 

Read more... 

Termen extins. Angajare Specialist/ă în comunicare

Funcție vacantă: specialist/ă în comunicare.

Angajator: Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC).

Perioadă de angajare: februarie -31 decembrie 2019, cu posibilitate de extindere.

Program de lucru: fulltime.

Termen limită de depunere a dosarului: 31 ianuarie 2019.  

Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului este o organizaţie nonguvernamentală, care activează în Moldova de 20 de ani. Informăm şi instruim ADULȚII care vin în contact cu copiii să înțeleagă ce nevoi are copilul și cum să le satisfacă în familie, la școală sau alt mediu. Susținem COPIII să-și facă vocea auzită și să influențeze deciziile autorităților. Oferim suport AUTORITĂȚILOR de a ține cont de drepturile copilului atunci când iau decizii.

Ne dorim o societate în care fiecare copil este respectat şi tratat ca fiinţă umană cu drepturi depline.

Persoana angajată să asigure necesitățile de comunicare ale organizației în baza Strategiei de Comunicare a CIDDC va avea următoarele responsabilități:

 • asigurarea vizibilității CIDDC și a mesajelor organizației prin intermediul propriilor canale de comunicare ale organizației și mass-media;
 • stabilirea și menținerea relațiilor cu mass-media;
 • planificarea și organizarea evenimentelor publice;
 • realizarea materialelor de comunicare pentru mass-media și publicurile organizației;
 • administrarea comunicării pe conturile create de CIDDC pe rețelele de socializare și paginile web ale organizației;
 • elaborarea studiilor de caz despre experiențele persoanelor implicate în activitățile CIDDC;
 • participare în elaborarea publicațiilor și materialelor informative (rapoarte, broșuri, ghiduri, etc.);
 • monitorizarea, evaluarea și raportarea permanentă a acțiunilor de comunicare;
 • identificarea și valorificarea posibilităților noi de comunicare cu publicurile organizației, în special părinți și copii.

Candidatul/a pentru funcția vacantă trebuie să posede următoarele competențe:

 • copywriting și comunicare la nivel avansat în limba română;
 • scriere și comunicare la nivel intermediar și mai mult în limba engleză și rusă;
 • realizare fotografii și video, inclusiv la telefonul mobil;
 • gestionarea aplicaţiilor/programelor de editare a fotografiilor, ilustrațiilor și video-urilor;
 • gestionarea şi promovarea siteului CIDDC dar şi a paginilor CIDDC pe rețelele de socializare.

Cerințe către aplicant/ă:

 • studii superioare în jurnalism, științe ale comunicării sau alt domeniu relevant;
 • experiență de minim trei ani în domeniul comunicării sau jurnalism;
 • experienţă Social Media;
 • experiența de lucru cu organizațiile neguvernamentale sau organizațiile internaționale va constitui un avantaj.

Persoanele interesate vor prezenta CV-ul cu două persoane de referință, scrisoarea de intenție și oferta financiară cu indicarea salariului minim solicitat la adresa Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Doar candidații/ele selectați/e vor fi contactați/e pentru interviu. CIDDC își rezervă dreptul de a respinge dosarele de aplicare incomplete sau cele depuse după expirarea termenului limită indicat.

Informații suplimentare la nr. de tel: 022 747813 / 716598 / 7444600.

Procedura de recrutare a CIDDC se bazează pe angajamentul nostru ferm cu privire la protecţia față de toate formele de violență a copilului în cadrul proiectelor şi activităţilor noastre, precum și în afara organizației. CIDDC are o politică de protecţie a copilului; candidatul selectat va semna o declarație prin care se va angaja să respecte această politică.

 

 

Read more... 

Schimb de practici și abordări moderne în protecția copilului față de violență

Peste 120 de psihologi, lectori universitari, cadre didactice, manageri ai instituţiilor de învăţământ preuniversitar şi preşcolar din Republica Moldova, România, Ucraina și Israel își vor împărtăși experiența și își vor dezvolta abilitățile de lucru cu copiii în prevenirea violenței și a situațiilor de risc. O conferință cu acest scop va avea loc pe 26 octombrie la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”.

Conferința „Formarea inițială și continuă a psihologilor în domeniul protecției copilului față de violență” este organizată de cătreFacultatea de Psihologie și Psihopedagogie Specială a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC), cu suportul organizației suedeze „ERIKS Development Partner”.

Prin intermediul evenimentului, organizatorii își propun să creeze o platformă de schimb de practici și idei moderne în prevenirea violenței și formarea specialiștilor în domeniu. În acest sens, experți din Republica Moldova vor desfășura 3 ateliere specializate în: 

· Evaluarea riscurilor privind securitatea și protecția copilului în organizarea activităților școlare;

· Prevenirea bullying-ului între elevi prin intermediul curriculumului școlar;

· Asistența psihologică a victimelor violenței în instituția de învățământ.

Date statistice

Ultimele date făcute publice de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării spun că pe parcursul lunilor ianuarie – mai 2018, angajații din sistemul educațional au raportat 4802 cazuri de violență asupra copilului care au avut loc în familie, școală sau în alte locuri şi servicii din comunitate. Potrivit raportului, cele mai multe cazuri – 223, se referă la violența fizică, alte 1351 – la violența emoțională, iar 1123 – la neglijare. De asemenea, au fost semnalate 62 de  cazuri de exploatare prin muncă și 35 de cazuri de abuz sexual. În aceeași perioadă, fiecare al 5-lea caz a fost referit organelor cu atribuții în protecția drepturilor copilului, fiind suspectat sau identificat drept caz grav de abuz.

Evenimentul se va desfășura în incinta Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” (Chișinău, str. Ion Creangă, 1), cu începere de la ora 09.30.

 

Read more... 

Contacte

Adresa: Strada E. Coca nr. 15, Chișinău, Republica Moldova, MD-2008

Tel./Fax: (+373 22) 747813, 716598, 744600

Email  Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Partener media:

Portalul CIVIC.MD: Activitati ONG, anunturi, granturi, job-uri, voluntariat, evenimente

Ambasadorul 2%

Sustin 2%!

Top of Page