CIDDC - Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova

Un document important va ajuta actualii și viitorii tați să-și dezvolte competențele personale și parentale

De ce este nevoie de un spațiu de comunicare în care băieții și bărbații își pot conștientiza valorile, identitatea și își pot dezvolta competențele sociale și parentale? Răspunsurile se găsesc în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a Școlii/Clubului taților și viitorilor tați.

Documentul a fost elaborat de profesioniști și profesioniste în educație, sănătate, psihologie, drepturile copilului și educație nonformală din raioanele Strășeni și Fălești, facilitat de Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) în cadrul programului regional „Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței pe bază de gen”.

Programul este finanțat de Uniunea Europeană, implementat de Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA Moldova), Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Emanciparea Femeilor (UN Women Moldova) în parteneriat cu CIDDC în raioanele Strășeni și Fălești, în perioada octombrie 2020 – februarie 2023.

Respectul pentru diversitate, participarea benevolă, confidențialitatea, egalitatea de gen, parentingul conștient sunt principiile de funcționare a comunităților actualilor și viitorilor tați, în document fiind reflectate și alte aspecte ce țin de drepturile și responsabilitățile membrilor și facilitatorilor, modalitatea de desfășurare a activităților clubulului, organizarea activităților în perioada pandemiei de COVID-19.

Documentul are la bază principiile prevederilor actelor normative naționale în vigoare, printre care Codul educației, Legea cu privire la drepturile copilului, Legea cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie, precum și principiile tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, inclusiv Convenţia cu privire la drepturile copilului, Convenția asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei (CEDAW).

„Acest regulament este unul clar și detaliat. Răspunde la multe întrebări legate de activitatea cluburilor actualilor și viitorilor tați”, a menționat Maria Colac, formatoare locală în raionul Strășeni.

„Pentru că activez în sectorul tineret, apreciez faptul că documentul include și aspecte legate de educația viitorilor tați în afara școlii”, a opinat Alina Darangiu, directoare adjunctă la Centrul Raional de Tineret din Strășeni.

„Rezonez cu principiile și valorile ce stau la baza acestui regulament”, a menționat Liliana Lungu, șefă adjunctă la Direcția generală educație și cultură Fălești.

„Este important ca în fiecare grup să fie respectată diversitatea și celelalte principii și valori menționate în regulament.

În cadrul cluburilor, băieții și bărbații reflectează asupra propriilor comportamente, practici, competențe, asupra propriei identități și asupra relațiilor de gen; înțeleg paternitatea ca pe un proces conștient, își sporesc încrederea în potențialul personal, înțeleg mai bine semnele de violență față de femei și față de bărbați”, a opinat Dumitrița Dreglea, psihologă, facilitatoare la CIDDC.

„În baza regulamentului-cadru, partenerii și formatorii locali vor putea să implementeze programul în funcție de specificul lor, ținând cont de principiile, valorile și legile menționate în document.

Băieții și bărbații pot să vorbească în mod liber despre experiențele lor. Organizarea acestor comunități este un proces inovator bazat pe învățare reciprocă. Atelierele de lucru online care au fost desfășurate împreună cu actualii și viitorii tați din raioanele Strășeni și Fălești au arătat că membrii comunităților manifestă deschidere, respect și disponibilitate să împărtășească același spațiu de comunicare empatică despre propriile nevoi și valori, precum și să adreseze întrebări experților invitați în legătură cu provocările întâlnite”, a opinat Iosif Moldovanu, consultant în drepturile copilului.

Documentul urmează a fi adaptat și aprobat, în funcție de specificul său, de fiecare instituție parteneră a programului regional „Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței pe bază de gen”. După pilotarea documentului în instituțiile partenere, Regulamentul-cadru va fi revizuit și propus spre aprobare Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.

Last modified onWednesday, 23 December 2020 19:05
Admin

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
back to top

Contacts

Address: 15, E. Coca street, Chisinau, Republic of Moldova, MD-2008

Phone./Fax: (+373 22) 747813, 716598, 744600

Email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Media partner:

Portalul CIVIC.MD: Activitati ONG, anunturi, granturi, job-uri, voluntariat, evenimente

Ambasadorul 2%

Sustin 2%!

Top of Page