CIDDC - Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova

Lucrătorii/oarele medicali/e din raioanele Strășeni și Fălești își dezvoltă competențele de identificare și prevenire a cazurilor de abuz și violență în bază de gen și a violenței domestice

Lucrătorii/oarele medicali/e din raioanele Strășeni și Fălești participă, în perioada noiembrie – decembrie 2021, la o serie de sesiuni de formare privind identificarea și prevenirea cazurilor de abuz și violență în bază de gen și a violenței domestice.

Formarea specialiștilor/specialistelor se desfășoară în cadrul programului regional „Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței pe bază de gen”, finanțat de Uniunea Europeană, implementat de Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA Moldova), Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Emanciparea Femeilor (UN Women Moldova) în parteneriat cu Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC), în raioanele Strășeni și Fălești, în perioada 2020-2023.

Violența în bază de gen și violența domestică afectează în mod special fetele și femeile, iar odată cu primele restricții legate de pandemia de COVID-19, numărul cazurilor de abuz și violență domestică a crescut.

În 2020, potrivit unui raport național privind violența în familie și față de femei, la serviciul de asistență telefonică gratuită pentru victimele violenței în familie și ale violenței împotriva femeilor – Telefonul de Încredere – au fost înregistrare în total 2040 de apeluri de pe întreg teritoriul Republicii Moldova, circa 63 la sută dintre acestea fiind cazuri de violență domestică. În 83% dintre cazuri, victimele sunt femei, 13% - copii și 4% - bărbați. Multe dintre victime, din diferite motive, în mod special din cauza fricii, a rușinii și a neîncrederii, ascund situațiile prin care trec și refuză să ceară ajutor.

Medicii de familie și alte persoane lucrătoare medicale sunt un factor-cheie în soluționarea cazurilor de acest gen, care, datorită competenețelor lor profesionale, pot să semnaleze orice formă de violență, să pună în valoare drepturile copilului/omului; să susțină în mod egal drepturile femeilor și ale bărbaților; să încurajeze bărbații să manifeste o paternitate cu blândețe.

În cadrul sesiunilor de formare pe tema violenței domestice, participanții, participantele au discutat despre mecanismele de raportare a violenței în familie și a violenței față de fete și femei; despre modul în care aplică aceste mecanisme; despre cum informează victimele cu privire la serviciile de protecție la care acestea pot apela; despre mecanismul de cooperare intersectorială în cazuri de violență (cooperare între structurile din domeniul ordinii publice, sectorului de justiție, asistență socială, sectorul medical și asistență juridică).

De asemenea, lucrătorii medicali/e au reflectat despre impactul violenței în bază de gen asupra dezvoltării copilului și despre cum să identifice semnele abuzului și ale violenței față de fete și femei. Sesiunile de formare sunt facilitate de Diana Postu-Blăjinu, psihologă, formatoare în cadrul CIDDC, și Dorina Savoschin, pediatră, cercetătoare științifică la Institutul Mamei și Copilului, Laboratorul Științific Pediatrie.

„Lucrătorii/lucrătoarele medicali/e recunosc că atât din partea autorităților, cât și a supraviețuitoarelor abuzului mai există rezistența de a raporta cazurile de abuz și violență.

Până la această etapă, împreună cu participanții, participantele la ateliere au identificat resurse instituționale care se pot implica în soluționarea cazurilor de violență în bază de gen. Majoritatea lor recunosc că aceasta este un fenomen des întâlnit și trecut cu vederea chiar și de către unii/unele specialiști/specialiste. Deseori, cazurile de violență în bază de gen sunt percepute ca niște practici normale, obișnuite și, din acest motiv, nici nu sunt raportate”, a explicat Diana Postu-Blăjinu, psihologă.

Egalitatea de gen este consfințită în Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, cunoscută drept Convenția de la Instanbul, pe care Republica Moldova a semnat-o la 6 februarie 2017 și pe care a ratificat-o la 14 octombrie 2021.

Aceasta înseamnă că, din acel moment, statul se obligă să aloce resurse pentru a asigura victimelor violenței servicii de consiliere, protecție și intervenții rapide din partea poliției, acces la adăposturi.

Conștientizarea violenței împotriva fetelor și a femeilor este marcată în fiecare an, la 25 noiembrie, și readuce în atenția publică faptul că acest fenomen trebuie să înceteze.

Admin

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
back to top

Contacts

Address: 15, E. Coca street, Chisinau, Republic of Moldova, MD-2008

Phone./Fax: (+373 22) 747813, 716598, 744600

Email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Media partner:

Portalul CIVIC.MD: Activitati ONG, anunturi, granturi, job-uri, voluntariat, evenimente

Ambasadorul 2%

Sustin 2%!

Top of Page