CIDDC - Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova

Ultimile știri 1

Tatiana Bîrnaz, formatoare: „Datorită Clubului Taților din Făleștii Noi, raionul Fălești, la ședințele cu părinții participă de peste cinci ori mai mulți tați”

Implicare, curaj, egalitate. Sunt primele trei cuvinte care îi vin în minte Tatianei Bîrnaz, învățătoare la Gimnaziul Făleștii Noi din raionul Fălești și formatoare în proiectul „Clubul Taților”, atunci când se referă la experiența de (co)facilitare a activităților de dezvoltare pentru 15 actuali tați și 13 viitori tați din comunitate, membri ai clubului.

După mai bine de cinci ani de experiență în educație și un an și jumătate de activitate în acest acest proiect, Tatiana Bîrnaz se simte împlinită și mândră de rolul pe care îl are în cadrul a două cluburi, cel de a implica tinerii și tații în activitatea de zi cu zi, de a înțelege că atât fetele și băieții, cât și femeile și bărbații sunt egali în drepturi, oportunități și responsabilități.

Temele pe care actualii și viitorii tați le abordează în cadrul cluburilor sunt diverse, printre acestea – nevoile copiilor, ale adolescenților, rolurile de gen în familie, responsabilitățile tatălui, beneficiile jocurilor în familie, metode de combatere a stereotipurilor de gen etc.

Și fetele joacă fotbal, nu doar băieții

În procesul de (co)facilitare, formatoarea a observat că dacă la început tinerii și tații evitau activitățile în comun cu fetele și femeile, acum inițiază aceste activități și partajează responsabilități. Cele mai mari schimbări pe care formatoarea le-a observat în grupurile de lucru țin de atitudinea mai deschisă a tinerilor de a reflecta despre stereotipuri, comportamente nesănătoase, de a împărtăși experiențe proprii.

Ca metode de învățare în grupuri, Tatiana Bîrnaz explorează studiul de caz, activitatea interactivă, jocul, care, în opinia ei, este una dintre cele mai eficiente metode de a preveni și combate stereotipurile de gen. De exemplu, la orele de sport, elevii și elevele Tatianei Bîrnaz joacă fotbal.

În procesul de creare a unui cadru sănătos de învățare pentru participanți/participante, formatoarea ține cont în mare măsură de pauză, de bagajul familial, socio-cultural al fiecărui participant și de abordarea de la egal la egal.

Cele două cluburi din Făleștii Noi influențează atitudinile și comportamentele actualilor și viitorilor tați în mod pozitiv. Tinerii și tații se implică mai des în viața școlară, în activitățile comunitare, fac în mod benevol diferite activități în comun cu soțiile sau cu surorile, cum ar fi plantarea florilor, a pomilor, curățenie în casă și în curte.

Clubul Taților, cu siguranță, are un impact benefic asupra comunității școlare. De exemplu, „dacă până la deschiderea cluburilor, la ședințele cu părinții participau doar 10 la sută dintre tați, acum participă 50-60 la sută dintre ei. Deci, datorită Clubului Taților, la ședințele cu părinții participă de peste cinci ori mai mulți tați. Eu și colegii mei suntem mulțumiți de acest rezultat. Iar începând cu luna septembrie 2022, ne propunem să creștem comunitatea Cluburilor”, a concluzionat Tatiana Bîrnaz.

Amintim că din decembrie 2020 până în prezent, cu suportul CIDDC, au fost lansate cluburi ale actualilor și viitorilor tați în diverse locații din raioanele Strășeni, Fălești, Dondușeni, Glodeni și în Chișinău.

Pentru a menține activitatea cluburilor și pentru a crea participanților – actuali și viitori tați – un mediu de încredere, echipa de formatori/oare participă la un program de formare continuă, pe care CIDDC îl facilitează lunar. În program participă în total 18 formatori și formatoare.

Cluburile sunt parte a proiectului „Clubul Taților”, dezvoltat în cadrul programului regional „Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței în bază de gen”, finanțat de Uniunea Europeană, implementat de UNFPA Moldova și UN Women Moldova în parteneriat cu CIDDC în perioada 2020-2023.

Acest material a fost realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea autorului și nu reflectă în mod neapărat opinia Uniunii Europene.

Read more... 

Din septembrie 2022, instituțiile de învățământ din Republica Moldova vor aplica Metodologia de prevenire și combatere a bullyingului

Reprezentanți și reprezentante de la Ministerul Educației și Cercetării (MEC), Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF), Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică, Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC), cadre didactice și manageriale din învățământul profesional tehnic și general, practicieni/e s-au întrunit, la 22 iunie și, anterior, la 15 iunie curent, în ședințe de lucru online și au discutat despre ce trebuie să conțină documentul pe care instituțiile de învățământ din Republica Moldova îl vor aplica pentru a proteja copiii, elevii și elevele de hărțuire: Metodologia cu privire la prevenirea și combaterea bullyingului.

Metodologia este parte a politicii de prevenire a violenţei faţă de copii şi adolescenți/te în instituțiile de învățământ din țară și este elaborată de MEC în parteneriat cu CIDDC și APSCF, cu suportul financiar oferit de Fundația ERIKS Development Partner.

În cadrul ședinței, participanții, participantele au analizat proiectul Metodologiei, structurat în patru capitole ce specifică noțiuni generale; organizarea instituțională în scopul prevenirii și intervenției în situațiile de bullying; organizarea activităților de prevenire a bullyingului în instituția de învățământ; intervenția/răspunsul/gestionarea situației de bullying.

Documentul definește termenii de bullying, cyberbullying (bullying cibernetic), victimă a acțiunilor de bullying, autor al acțiunilor de bullying, martor al situației de bullying și stabilește particularitățile procesului de prevenire și intervenție în cazurile de bullying, completând cadrul normativ existent:

Codul educației al Republicii Moldova nr. 152/2014; Legea nr.140/2013 privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți; Instrucțiunile privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului, aprobate prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 270/2014; Procedura de organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor instituțiilor de învățământ în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului, aprobată prin ordinul ministrului educației nr. 77/2013; Metodologia de aplicare a Procedurii de organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor instituțiilor de învățământ preuniversitar în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului, aprobată prin ordinul ministrului educației nr. 858/2013 și Codul de etică al cadrului didactic, aprobat prin ordinul ministrului educației nr. 861/2015.

În baza acestei Metodologii, fiecare reprezentant/ă al/a personalului școlar va avea obligația să monitorizeze și situațiile de bullying, menționându-le în Raportul privind evidența sesizărilor cazurilor de abuz, bullying, neglijare, exploatare, trafic.

În context, în cadrul ședinței a fost menționată nevoia de o mai mare conștientizare atât din partea opiniei publice, cât și din partea personalului școlar de a asigura copiilor și adolescenților un mediu educațional incluziv și respectuos pentru diversitate, deci fără bullying.

„Ne dorim un document comprehensiv și ușor de aplicat.

În procesul de elaborare a Metodologiei, ministerul lucrează cu practicieni și practiciene, experte și experți din Republica Moldova și România. Suntem la etapa în care am reușit să elaborăm textul Metodologiei; el reflectă componentele de bază și răspunsurile la principalele întrebări legate de bullying. Începem să lucrăm asupra anexelor, a instrumentelor practice.

Sunt sigură că va rezulta un document bun, luând în considerare grupul de lucru care s-a implicat la elaborarea acestuia – oameni cu experiență și angajament să contribuie la dezvoltarea politicilor de protecție a copilului, a opinat Rodica Braguța, șefa Secției juridice din cadrul MEC.

„Documentul are scopul să completeze într-un mod clar și concis cadrul legal existent cu privire la protecția copilului față de violență și este rezultatul mai mutor întâlniri de lucru cu manageri, profesori și profesoare din învățământul general și profesional tehnic, cu coordonatorii și coordonatoarele Organelor Locale de Specialitate din Domeniul Învățământului (OLDSÎ) și cu MEC. CIDDC participă de fiecare dată la acest dialog continuu și oferă asistență tehnică tuturor partenerilor”, a menționat Iosif Moldovanu, consultant în drepturile copilului.

Până să intre în vigoare, Metodologia urmează a fi prezentată la etapa de proiect și înaintată spre consultări publice, și, ulterior, publicată în Monitorul Oficial, începând cu 15 septembrie 2022.

CIDDC, organizaţie nonguvernamentală ce activează în Republica Moldova de peste 20 de ani, contribuie la realizarea drepturilor copilului, în special, prin: fortificarea sistemelor, structurilor şi mecanismelor pentru a transpune drepturile în realitate; consolidarea capacităţilor titularilor de drepturi de a-şi cere drepturile şi ale titularilor de obligaţii de a-şi îndeplini responsabilităţile; integrarea aplicării principiilor generale ale Convenției cu privire la Drepturile Copilului.

Read more... 

Aproape 580 de cadre didactice din Republica Moldova și-au consolidat, în decembrie 2021 – mai 2022, competențele de prevenire a comportamentelor sexuale riscante la fete și băieți în adolescență

Aproape 580 de profesori și profesoare din 14 raioane și din Capitală și-au consolidat capacitățile de prevenire a comportamentelor sexuale riscante la fete și băieți în adolescență, în mod special sarcina, participând la stagiul de formare privind aplicarea programului „Prevenirea sarcinii în adolescență”, în perioada decembrie 2021 – mai 2022.

Programul a fost elaborat în cadrul proiectului „Un model integrat pentru asigurarea accesului la servicii medicale și sociale pentru adolescente însărcinate și mame adolescente în zonele rurale dezavantajate”, finanțat de MSD și MSD for Mothers, implementat de Centrul de Informare și Documentare pentru Drepturile Copilului (CIDDC), Asociația „Sănătate pentru Tineri” și Organizația Salvați Copiii România, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova.

Au participat profesori, profesoare din raioanele Căușeni, Drochia, Hâncești, Cimișlia, Glodeni, Cahul, Strășeni, Șoldănești, Sângerei, Telenești, Cantemir, Orhei, Soroca, Comrat și din Chișinău.

În timpul stagiului, participanții, participantele au abordat următoarele subiecte: consimțământul în relațiile sexuale; schimbări aduse de sarcină în adolescență; metote de contracepție, informațiile și practicile fiind structurate în trei module, parcurse pe etape.

Din observațiile, concluziile echipei de facilitare a programului

Potrivit echipei de psihologi/e care a facilitat programul, participanții/tele la curs au fost interesați/te de subiectele propuse pentru discuție, s-au implicat în mod activ în reflecții, au făcut schimb de experiență.

Împreună cu facilitatorii/toarele, profesorii, profesoarele au reușit să analizeze metodele de contracepție, să identifice avantajele și dezavantajele acestora. Pentru unele cadre didactice a fost o noutate să afle varietatea metodelor de contracepție.

S-a observat tendința unor cadre didactice de a impune propriile opinii despre sarcină și contracepție elevilor/elevelor și de a aplica pedepse.

Atât băieții, cât și fetele discută mai des cu mamele despre subiectele legate de sănătatea reproductivă, tații sunt mai puțin implicați.

Au fost aduse mai multe argumente pentru a desfășura activități în comun cu fetele și băieții, deoarece ambii sunt responsabili de contracepție.

„Trebuie să abordăm astfel de subiecte în mod liber, ca și cum am discuta despre spălatul pe dinți”

De asemenea, participanții, participantele au discutat despre pașii pe care poate să-i facă un cadru didactic pentru a capta atenția elevilor și a-i include în discuție.

Printre strategiile identificate au fost: proiectarea unor filmulețe cu studii de caz, discuții în baza exemplelor aduse de către copii, adresarea întrebărilor de explorare, fără a oferi soluții.

Au specificat cât de important este exercițiul, discuția, atât pentru elevi, cât și pentru profesori. (de ex.: „a vedea ceva/a citi ceva de pe internet e una, să discuți pe viu e alta”).

Diana Postu-Blăjinu, psihologă și facilitatoare a acestui program, a spus că „mai mulți profesori, profesoare au menționat că educația sexuală este necesară în școli și discuțiile despre sarcină, consimțământ, contracepție sunt firești (ex.: trebuie să abordăm astfel de subiecte în mod liber, ca și cum am discuta despre spălatul pe dinți)”.

Psihologa a mai spus că majoritatea participanților/telor au dedus faptul că în cadrul relațiilor dintre adolescenți și nu doar există un teren de negociere, de discuții între parteneri în ceea ce privește alegerea metodei de contracepție, planificarea unei sarcini.

Câteva recomandări pentru cadre didactice

În baza constatărilor prezentate, Diana Postu-Blăjinu vine cu unele recomandări pentru cadre didactice pentru a crea un mediu constructiv de discuții cu adolescenții/tele despre sex și sexualitate:
- Să exerseze și să consolideze capacitatea de facilitare a discuțiilor cu adolescenții, ținând cont de specificul vârstei.
- Să-și formeze propriile competențe de explorare și să adreseze cât mai multe întrebări deschise, pentru a intra în miezul problemei.
- Să discute în mod liber, degajat, fără să judece și fără să învinuiască. - Să solicite suport, ori de câte ori simt nevoia, pentru a desfășura activități cu elevii și elevele la disciplina Dezvoltare personală.

CIDDC amintește că programul „Prevenirea sarcinii în adolescență” a fost aplicat ca răspuns la studiile recente cu privire la calitatea educației sexuale în rândul copiilor în Republica Moldova. Cercetarea realizată de Platforma Copiilor arată că mulți dintre profesori, profesoare își înțeleg rolul important în acest proces și sunt gata să și-l asume, însă menționează că nu au pregătire profesională suficientă – nu dețin informații și/sau nu știu cum să adapteze informațiile la vârsta copiilor.

Profesorii/oarele își doresc suport didactic, iar copiii își doresc discuții deschise cu adulți informați, ceea ce, actualmente, se întâmplă în puține cazuri.

Sesiunile de formare sunt parte din cea mai amplă intervenție transfrontalieră pentru sănătatea mamelor adolescente și prevenirea maternității timpurii.

Read more... 

Pentru prima dată, Mary Lawlor, Raportoare Specială a Organizației Națiunilor Unite (ONU) pe situația apărătorilor drepturilor omului, include pe agendă copiii apărători ai drepturilor omului

Chișinău, 14 aprilie 2022 – zi istorică pentru apărătorii drepturilor omului. Pentru prima dată, Mary Lawlor, Raportoare Specială a Organizației Națiunilor Unite (ONU) pe situația apărătorilor drepturilor omului, s-a întâlnit cu un grup de copii și tineri apărători ai drepturilor omului (CADO) din Republica Moldova, format de Platforma Copiilor, și a aflat despre dificultățile și riscurile pe care le întâmpină copiii și tinerii când acționează în baza drepturilor.

Întâlnirea a avut loc online și a fost ghidată de Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) cu suportul rețelei globale Child Rights Connect.

Mary Lawlor a invitat Platforma Copiilor să împărtășească experiențele CADO după ce a citit Raportul privind Copiii și Tinerii Apărători ai Drepturilor Omului din Republica Moldova, prezentat în cadrul Evaluării Periodice Universale – un mecanism creat de ONU pentru a evalua situația drepturilor omului în cele 193 de state membre, inclusiv Republica Moldova.

Astfel, Raportoarea a aflat că în țara noastră tot mai mulți copii (și alte grupuri) apără drepturile omului și au nevoie de recunoaștere, vizibilitate, protecție și împuternicire și, deci, se dorește elaborarea unei legi comprehensive și incluzive cu privire la Apărătorii Drepturilor Omului.

„Atât timp cât copii și tineri ca voi vor continua să acționeze în calitate de apărători ai drepturilor omului, eu sunt deschisă să ofer suport societății civile în împuternicirea CADO. [...] Sunt cu adevărat impresionată de calitatea detaliilor pe care le-ați prezentat și de eforturile pe care le depuneți în calitate de apărători ai drepturilor omului. Ați reușit să aduceți acest concept în Moldova. Eu vă îndemn să continuați să creșteți gradul de sensibilizare prin intermediul campaniilor de informare pe care le desfășurați în Moldova. Astfel, profesorii, funcționarii publici vor învăța/afla despre acest concept de la voi”, a declarat Mary Lawlor.

De asemenea, raportoarea a îndemnat CADO și tinerii ADO să raporteze anonim direct ei sau echipei sale (fără a indica nume sau instituții) despre dificultățile sau situațiile de abuz la care sunt supuși copiii în calitate de apărători ai drepturilor omului și le-a comunicat că este deschisă să-i susțină în continuare.

„Noi putem să asigurăm comunicarea cu ambasadorii moldoveni în Geneva și să analizăm dificultățile care creează mai multe probleme în calitate de CADO. Sunt deschisă să vă ajut în legătură cu introducerea conceptului CADO în proiectul de lege cu privire la apărătorii drepturilor omului în Republica Moldova”, a completat experta ONU.

Rodica Caimac, coordonatoare de proiect în cadrul CIDDC, a vorbit despre conceptul de lege privind apărătorii drepturilor omului și despre contribuția societății civile la introducerea conceptului CADO în proiectul inițiativei legislative:

„CADO este un concept total nou pentru Republica Moldova. CIDDC, în colaborare cu alte organizații, contribuie la promovarea acestuia la nivel național. În acest sens, am susținut inițiativa Avocatei Poporului privind drepturile copilului de a include în conceptul de lege cu privire la apărătorii drepturilor omului un capitol referitor la conceptul CADO.

În general, în Moldova avem nevoie de susținere în prevenirea riscurilor și împuternicirea copiilor care acționează în calitate de apărători ai drepturilor omului. Este foarte important să susținem CADO atât noi, ca societate civilă, Ombudsmanul în calitate de autoritate publică, cât și să primim suportul organizațiilor internaționale.”

„Republica Moldova încă nu este suficient de pregătită pentru ca să implice copiii în activități sociale în țară. Odată ce copiii și tinerii sunt viitorul acestei țări și avem acces liber la informație, am putea schimba foarte multe în țară, dacă ni s-ar permite să ne implicăm mai mult și să acționăm. Din păcate, acest orizont de idei este nou pentru o parte din populație, care încă trăiește cu ideile învechite. Aceste idei împiedică procesul de dezvoltare și acceptare a noilor concepte, precum este și conceptul CADO. Respectiv, asta creează dificultăți și copiilor, fiindcă adulții nu îi susțin ca să meargă înainte”, a concluzionat Natalia Pîrciu, membră a grupului CADO din cadrul Platformei Copiilor.

Includerea drepturilor CADO pe agendă de către Raportorul special pentru ADO va crește gradul de siguranță că Declarația cu privire la ADO este cunoscută și pusă în practică pentru toți apărătorii, inclusiv copiii și va contribui la crearea unei platforme incluzive pentru ADO pentru a-și putea împărtăși experiențele la nivelul ONU (un spațiu care, de obicei, este rezervat adulților) și pentru a căuta asistență/suport.

Mary Lawlor este o expertă independentă, selectată de ONU pentru a cerceta și a recomanda soluții pentru probleme specifice ale apărătorilor drepturilor omului. În special, ea este interesată de situația apărătorilor drepturilor comunității LGBTIQ, a persoanelor cu dizabilități sau a copiilor apărători ai drepturilor omului.

Pentru prima dată în acest mandat, Mary Lawlor consultă un grup de copii/tineri apărători ai drepturilor omului.

Amintim că până la acest eveniment, ultima vizită a Raportorului Special al ONU în Republica Moldova a avut loc în 2018.

Read more... 

Contacts

Address: 15, E. Coca street, Chisinau, Republic of Moldova, MD-2008

Phone./Fax: (+373 22) 747813, 716598, 744600

Email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Media partner:

Portalul CIVIC.MD: Activitati ONG, anunturi, granturi, job-uri, voluntariat, evenimente

Ambasadorul 2%

Sustin 2%!

Top of Page