CIDDC - Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova

Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova își extinde Echipa de experți

Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova (CIDDC) anunță concurs de selectare a formatorilor/-oarelor în cadrul proiectului „Educația pentru democrație în Republica Moldova”, finanțat de Oficiul Consiliului Europei în Moldova.

Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova (CIDDC) este o organizaţie nonguvernamentală, fondată în anul 1999, misiunea căreia este de a colabora cu copiii, familiile, autoritățile, serviciile publice și societatea civilă pentru a găsi soluții bazate pe drepturile copilului și pentru a-i inspira pe adulți să audă vocea fiecărui copil. Impreună contribuim la o societate cu mai multa grijă, înțelegere și respect pentru fiecare ființă umană. Pentru mai multe informații, accesați www.drepturilecopilului.md.

Proiectul Educația pentru democrație în Republica Moldova are drept scop dezvoltarea competențelor pentru cultura democratică în sistemul educațional prin pilotarea, în 50 de instituții de învățământ, a Ghidului privind guvernanța democratică a școlii. Proiectul este implementat în perioada aprilie 2021 – noiembrie 2022.

Obiectivul general (impactul) al acestui proiect este dezvoltarea capacităților pentru cultura democratică în sistemul educațional.

CIDDC asigură crearea și facilitarea grupului de experți (formatori/-re și documentatori/-re) care are un rol activ în procesul de pilotare a ghidului privind Guvernanța democratică a școlii în instituțiile partenere, inclusiv elaborarea diverselor metode și instrumente practice în cadrul proiectului. Formatul/-oarea cooperează cu echipa CIDDC și un/ o documentator/-oare.

Sarcini și responsabilități

a) Formatorul/-ea:

 • Participarea la programul de formare a formatorilor (ToT) organizat în cadrul proiectului;
 • Proiectarea, facilitarea și evaluarea atelierelor de formare ce țin de creșterea gradului de înțelegere a competențelor pentru cultura democratică pentru subiecții comunității școlare;
 • Suport instituțiilor partenere în consolidarea guvernanței democratice în cadrul școlii, inclusiv analiza progreselor și provocărilor, identificarea soluțiilor și adaptarea planului de lucru;
 • Crearea unui spațiu deschis, sigur și prietenos în cadrul atelierelor în care școlile partenere să fie încurajate să împărășească experiența lor într-un mod sigur și responsabil;
 • Elaborarea de agende, resurse informative, rapoarte referitor la desfășurarea atelierelor de formare;
 • Consultarea agendelor cu coordonatoarea de proiect și asistenta de proiect cu cel puțin 2 săptămâni înainte de promovarea atelierului cu grupul de lucru;
 • Prezentarea raportului de activitate cu cel mult 5 zile după desfășurarea atelierului de lucru;
 • Informarea imediată a coordonatoarei de proiect sau a coordonatoarei pentru protecția copilului despre orice caz suspect sau confirmat de violență față de copii;
 • Dezvoltarea participativă a instrumentelor și a metodelor de lucru cu comunitatea școlară;
 • Reflectarea asupra experienței de învățare generate în procesul de pilotare a Ghidului privind guvernanța democratică a școlii;
 • Menţinerea comunicării cu organizația și grupul de lucru din comunitatea școlară.

b) CIDDC

 • Oferirea sprijinului informațional și logistic necesar. CIDDC oferă suport tehnic formatorilor/-oarelor, care ar putea include: monitorizarea progresului, asigurarea cu documente, contacte relevante și disponibile cu referire la realizarea sarcinilor puse, avizarea promptă a materialelor/produselor prezentate.
 • Suport în elaborarea metodelor și instrumentelor de lucru cu comunitatea școlară.

Calificări și abilități

 • Studii universitare în domenii relevante;
 • Competențe pentru cultura democartică;
 • Competențe și experiență de aplicare a abordării bazate pe drepturile copilului;
 • Competențe și experiență de formare în domeniul guvernanței democratice a școlii;
 • Experiență în elaborarea și facilitarea cursurilor de instruire;
 • Cunoașterea limbilor română (excelent) și rusă (excelent, mediu).

Procedura de selecție

Selecția expertului/ei sau a grupului de experți/experte se bazează pe angajamentul nostru ferm cu privire la protecţia copilului față de toate formele de violență în cadrul proiectelor şi activităţilor CIDDC, precum și în afara organizației. CIDDC are o politică de protecţie a copilului; expertul/a sau grupul de experți/experte selectat/ă va semna o declarație prin care se va angaja să respecte prevederile acesteia.

Dosarul candidatului/ei trebuie să conțină:

 • CV-ul actualizat incluzând date privind experiența în furnizarea serviciilor de expertiză în domeniul guvernanței democratice a școlii și a elaborării de documente de politici;
 • Scrisoare de intenție;

Dosarul va fi trimis prin email la adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau depus la sediul CIDDC (Chișinău, str. Eugen Coca, 15).

Data limită: 1 februarie 2022

Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Alina Darangiu: „Sunt o agentă a schimbării. Contribui la egalitatea de gen”

Muncă, Dedicație, Admirație. Așa descrie Alina Darangiu, directoarea Centrului Raional de Tineret Strășeni, primul an de implicare în cadrul proiectului „Clubul Taților”. După o experiență de trei ani la Centrul de tineret și șase ani în sectorul de tineret, Alina facilitează, din decembrie 2020, trei Cluburi prin care combate, împreună cu 36 de actuali și viitori tați, stereotipurile și violența în bază de gen. Ea și-a împărtășit experiența cu noi, iar noi o împărtășim mai departe, în cadrul unei noi rubrici: #FormatoareLaClubulTaților.

Facilitez un Club al taților și două Cluburi de băieți. În total, lucrez cu 6 tați și 30 de băieți adolescenți.

În acest proces mă simt o persoană cu un rol important, o agentă a schimbării în societate. Contribui la egalitatea de gen. În cadrul Cluburilor, livrez informație, organizez activități, coordonez echipe de băieți și tați, îi ghidez spre conștientizare. Cred că reușesc să schimb viziuni și să diminuez stereotipuri. De fiecare dată, abordez subiecte diferite, reieșind din necesitățile și sugestiile participanților.

În timpul activităților, am descoperit că activitățile periodice sunt foarte utile și eficiente, iar actualii și viitorii tați se simt o parte a unui proces întreg de schimbare în societate. Am observat că oamenii își pot schimba viziunile, sunt flexibili și se adaptează ușor la noile condiții. Am înțeles că importanța subiectelor depinde și de calitatea formatorului/formatoarei. Am descoperit că tinerii au viziuni minunate, care trebuie luate în considerare și urmate.

După mai bine de un an de muncă în proiectul Clubul Taților, este greu să măsor schimbările cu o precizie maximă. Ele oricum se văd. În primul rând, grupurile s-au consolidat, au devenit mai unite. Sunt participanți care au trecut peste stereotipuri și nu mai gândesc cum o făceau anterior.

Ca metode de învățare, cel mai des folosesс metode interactive din educația nonformală. De fiecare dată mă pregătesc pentru ședințe într-un mod foarte detaliat. Mă străduiesc să aplic și metode sau tehnici noi, pentru a crea o atmosferă prietenoasă și sigură în grupuri.
Pentru asta, țin cont de sugestiile și necesitățile participanților și, desigur, de regulile de grup pe care le-am stabilit împreună.

Datorită Cluburilor, participanții au devenit mult mai informați despre efectul nociv al stereotipurilor și al violenței în bază de gen. Ei vorbesc despre aceasta cu prietenii, familia, cunoscuții, ceea ce contribuie la răspândirea informației mai departe. Lumea a devenit mai conștientă. Comunitatea a devenit mai deschisă spre schimbare.

Mi-aș dori foarte mult ca aceste cluburi să continue. Mai departe, eu și echipa le vom dezvolta în cadrul Centrului de tineret. Iar eu personal voi continua să promovez egalitatea de gen și să combat stereotipurile și violența, inclusiv în raionul Strășeni.

Amintim că în decembrie 2020, cu suportul CIDDC, în 9 locații din raioanele Strășeni și Fălești au fost lansate Cluburi ale actualilor și viitorilor tați, pe care le facilitează 14 formatori/oare din comunitățile lor. Cluburile sunt parte al proiectului „Clubul Taților”, dezvoltat în cadrul programului regional „Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței în bază de gen”, finanțat de Uniunea Europeană, implementat în cele două raioane de UNFPA Moldova și UN Women Moldova în parteneriat cu CIDDC în perioada 2020-2023.

Pentru a menține activitatea Cluburilor și pentru a crea participanților – actuali și viitori tați – un mediu de încredere, echipa de formatori/oare participă la un program de formare continuă, pe care CIDDC îl facilitează lunar.

Acest material a fost realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea autorului și nu reflectă în mod neapărat opinia Uniunii Europene.

Terms of Reference for Annual Audit of the Sida CSO 2017-2021 Programme

Introduction
The Child Rights Information Centre Moldova (CRIC), hereafter referred to as the ‘Cooperation partner’, is a non-governmental organization, set up in 1999. CRIC’s vision is a society with more care, understanding and respect for the human beings. We inspire adults to listen to the voice of every child and we work with children, families, authorities, public services and civil society in order to develop and apply solutions based on child rights. See more info on CRIC on drepturilecopilului.md. The Cooperation partner wishes to engage the services of an audit firm for the purpose of auditing the project ”Institutional support for the implementation of the CRIC strategy for 2016-2021”, as stipulated in the agreement between Save the Children Sweden and Sida. The audit shall be carried out in accordance with international audit standards issued by IAASB (The International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB)) . The audit shall be carried out by an external, independent and qualified auditor. In addition to auditing the financial report, the assignment also includes an assessment in accordance with a special agreement described under section II.

I. Objectives and scope of the audit

The objective is to audit the financial report for the period 1 January – 31 December 2021 (total budget – 73,244.41 EUR) and to express an audit opinion according to ISA 800/805 on whether the financial report of CRIC is in accordance with Sida’s requirements for financial reporting as stipulated in the agreement including appendix between Sida and Save the Children Sweden.

Sida emphasizes the importance that the auditor, as part of the assignment, reviews whether Save the Children Sweden has complied with applicable contractual provisions regarding payments to all subsequent partners. (Only applicable for the auditor of Save the Children Sweden)

Regardless of which material amount the auditor chooses and works on the basis of, all discrepancies detected by the auditor and unadjusted by Save the Children Sweden regarding funds disbursed to partners (either direct and/or subsequent partners) shall be stated in the report.

II. Additional assignment; according to agreed upon procedures ISRS 4400, review the following areas in accordance with the Terms of reference below (Assignments 1-9 shall apply to Cooperation partners that do not sub-grant funds, and assignments 1-13 shall apply to Cooperation partners that sub-grant funds.)

1. Follow up whether salary costs debited to the project/programme are recorded throughout the duration of the year in a systemized way and examine whether the salary costs can be verified by sufficient supporting documentation. (If the budget contains salary costs to be charged to the project, the auditor should always review these costs as stipulated here.)
2. Examine whether the financial report includes a comparison, for every budget item, between the actual costs/expenditures of activities and the budgeted costs/expenditures as approved by Sida for the period.
3. Based on materiality and risk the auditor shall examine whether there is supporting documentation related to incurred costs.
4. Follow up whether the cooperation partner complies with the applicable tax legislation with regard to taxes (e.g. Pay As You Earn (PAYE)) and social security fees.
5. Follow up whether the cooperation partner has adhered to the procurement guidelines annexed or referred to in the agreement.
6. Review if outgoing balance for previous period is the same as incoming balance for the current period.
7. If the cooperation partner applies modified cash basis as accounting principle, the auditor shall describe whether the chosen accounting principle is acceptable for the established financial report.
8. Verify the unspent balance at the end of the financial year.
9. Regardless of materiality of the findings, the auditor shall quantify the amount for costs lacking sufficient supporting documentation.
10. Review whether the cooperation partner has signed agreements with its subsequent partner organisations.
11. Review whether the audit requirements in agreements with the cooperation partner as well as subsequent partner organisations are in accordance with the audit requirements as stipulated in Save the Children Sweden’s agreement with Sida.
12. Review whether there is an unbroken chain of audited financial reports according to the requirements as stipulated in the agreement between the Save the Children Sweden and Sida, for funds disbursed the previous year. The review shall include whether the cooperation partner makes documented assessments of the audited financial reports submitted to the cooperation partner and whether these reports are followed-up by the cooperation partner. The review shall include verification of contributions equivalent of a minimum of 40% of the total of disbursed funds as well as 40% of the number of contributions. (The size of the selection in relation to sub-granting funds shall be determined in consultation with the cooperation partner and the auditor, and shall be stated in the ToR or at the latest in the assignment letter between the auditor and the cooperation partner.) The review shall also include any observations from auditors that Sida should be informed about.
13. Review whether the same requirements for reporting exchange rate gains and exchange rate losses as stipulated in the agreement between Save the Children Sweden and Sida is included in the agreements between the Cooperation partner and its subsequent partner organisations.

III. The reporting

The reporting shall be signed by the responsible auditor (not just the audit firm) and shall include the title of the responsible auditor.

The reporting from the auditor shall include an independent auditor’s report in accordance with the format in standard ISA 800/805 and the auditor’s opinion shall be clearly stated. The independent auditor’s report shall clearly stipulate that the audit has been conducted in accordance with ISA 800/805.

The reporting shall also include a Management Letter that discloses all audit findings and weaknesses identified during the audit process. The Management Letter shall include both significant and other findings. The auditor shall also make recommendations to address the identified findings and weaknesses. The recommendations shall be presented in priority order. The financial report that has been subject of the audit shall be attached to the audit reporting. If the auditor assesses that no findings or weaknesses have been identified during the audit that would result in a Management Letter, an explanation of this assessment must be disclosed in the audit reporting.

Measures taken by the organisation to address weaknesses identified in previous audits shall also be presented in the Management Letter.

The additional assignment according to agreed upon procedures ISRS 4400 under section II, shall be reported separately in a Report of Factual Findings. The size of the sample of reviewed audit reporting from subsequent partners (if applicable) shall be stated in the report.

If the auditor performs additional assignments and finds that the observations described in the Report of Factual Findings contain the information that would have been stated in the Management Letter, a Management Letter does not need to be issued. In such cases, it must be stated in the Report of Factual Findings that a Management Letter has not been issued for this reason.

The organisation shall produce a Management Response including an Action Plan to the findings in the Management Letter and/or Report of Factual Findings.

IV. Application procedure

Applications must be sent in English and entail the following:
• Expression of Interest and availability;
• CV/Organisation Profile should be presented;
• Two references from similar assignments.

Expression of Interest clearly marked “Audit of the project expenditures within the project Institutional support for the implementation of the CRIC strategy for 2016-2021” should be sent to: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . The application can also be submitted as hard copies at the address: 15 Coca str., Chisinau, Republic of Moldova.

The applications should be sent on or before 17:00 hours local time on December 28, 2021.

For any additional clarifications please call Vasile Coroi, 060931284.

Sesiuni de mentorat cu referire la etapa „Evaluarea situației curente privind guvernanța scolii”

Echipa Centrului de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova invită instituțiile partenere din cadrul proiectului „Educaţie pentru democraţie în Republica Moldova” să se înscrie la sesiunile de mentorat cu referire la etapa „Evaluarea situației curente privind guvernanța scolii”. În cadrul atelierelor, participanții și participantele vor primi sprijin pentru elaborarea și implementarea instrumentului/-elor de consultare a opiniei părților interesate din comunitatea școlară. Totodată, vor discuta, analiza și alte aspecte, întrebări, situații legate de implementarea proiectului.

Cum să te înscrii?
Trimite un mesaj de exprimare a interesului privind intenția de participare la adresa formatorului/oarei sau către coordonatoarea de proiect.

Cine poate participa?
La sesiune pot participa elevii, profesorii și părinții, grupul fiind format din 5-7 persoane din instituție. Atelierul poate fi organizat cu participarea reprezentanților/telor dintr-o singură intituție sau din max. 2-3 instituții.

Sesiunile online de mentorat sunt desfășurate de CIDDC în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, cu suportul financiar al Swiss Cooperation in Moldova și sunt parte a proiectului „Educaţie pentru democraţie în Republica Moldova”, realizat de Council of Europe Office in Chisinau în cadrul programului SDC „Moldova: Promovarea Implicării Civice Active”.

CLIP VIDEO

#drepturilecopilului #GuvernanțaDemocraticăAȘcolii

Managerii școlari din raionul Dubăsari dezvoltă o procedură prin care școlile vor asigura copiilor dreptul de a participa la luarea deciziilor în instituție

15 decembrie 2021 – Directorii și directorii adjuncți din raionul Dubăsari elaborează un document prin care se vor asigura că toți copiii își pot exercita, în mod liber și într-un mediu protectiv, dreptul de a participa la luarea deciziilor în instituția de învățământ: Procedura de participare a elevilor/elevelor la procesul de luare a deciziilor în instituția de învățământ. Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC), în parteneriat cu Direcția învățământ general Dubăsari, cu suportul financiar al organizației Save The Children din Kosovo și al Suediei, ghidează managerii școlari în acest proces pentru a se asigura că profesioniștii/istele din domeniul educației au o înțelegere critică a Standardelor de participare a copilului și le aplică în conformitate cu principiile Convenției privind Drepturile Copilului.

Cum personalul școlii se asigură că ia în considerare opinia copiilor atunci când ia decizii pentru ei? Este întrebarea în baza căreia peste 30 de manageri școlar din raionul Dubăsari au început să dezvolte Procedura și au format un grup de lucru în acest scop. Membrii și membrele grupului de lucru s-au întrunit în mai multe ședințe de reflecție, formare și consultare, iar la cel mai recent atelier online au prezentat versiunea preliminară a documentului.

Documentul include aspecte precum: cadrul normativ de reglementare a procesului de participare a elevilor în procesul decizional; angajamentul instituției pentru consultarea opiniei copilului; cerințe și principii de bază de consultare a opiniei elevilor/elevelor, consultarea opiniei elevilor referitor la mediul educațional, procesul de predare – învățare – evaluare și activitățile extrașcolare etc.

„Mulțumim Centrului de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului că ne ghidează în acest proces și ne ajută să înțelegem mai bine cum să aplicăm Standardele de participare a copilului în procesul decizional în instituția de învățământ și astfel să aplicăm Standardele școlii prietenoase copilului”, a menționat Svetlana Isaicul, șefa Centrului Metodic din cadrul Direcției învățământ general Dubăsari.

„Procedura de implicare a elevilor în procesul decizional este un document complex, dezvoltat la inițiativa unui grup de profesioniști care au pregătire în domeniul educației, precum și obligații față de copii de a crea mecanisme care să le asigure dreptul de participare și de exprimare a opiniei. Pentru prima oară, cadrele manageriale vin cu o astfel de inițiativă. CIDDC a răspuns nevoii lor de a reflecta asupra acestei proceduri și, la invitația lor, a desfășurat atelierele de formare”, a menționat Iosif Moldovanu, consultant în drepturile copilului.

Activitățile de formare a cadrelor didactice se desfășoară concomitent cu activitățile de informare și formare a elevilor din același raion. Ulterior, documentul va fi îmbunătățit ca rezultat al unui proces de consultare a copiilor, care, prin opiniile lor, vor contribui cu sugestii și recomandări.

CIDDC este o organizație neguvernamentală fondată în 1999 și, prin intermediul programelor sale, susține diverse mecanisme de participare a copilului în procesul decizional, printre care Platforma Copiilor, Consiliile elevilor din învățământul general, Consiliile Elevilor din învățământul profesional tehnic, Consiliul Național al Elevilor din Învățământul Profesional Tehnic. Și oferă suport profesioniștilor, organizațiilor neguvernamentale pentru a-și dezvolta/consolida propriile capacități de a promova participarea copiilor în procesul decizional și pentru a se asigura că participarea copilului este, conform celor 9 Standarde, transparentă și informativă; benevolă; respectuoasă; relevantă; prietenoasă copilului; incluzivă; susținută prin instruire; sensibilă la riscuri; responsabilă.

În 2021, CIDDC a observat un interes sporit din partea profesioniștilor în educație pentru subiectul participării copilului în luarea deciziilor în școală.

Peste 100 de directori de școală, directori adjuncți, psihologi școlari, cadre didactice, angajați din protecia copilului, de la Direcția municipală pentru drepturile copilului Chișinău, angajați ai centrelor de plasament temporar pentru copii sau alte servicii pentu copii s-au înscris, la începutul anului 2021, la programul „Participarea copilului în procesul decizional în organizație”.

Programul a fost lansat de Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) și de Oficiul Avocatului Poporului în Republica Moldova (OAP), este susținut de Save The Children Kosovo și facilitat de Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului, membru al APSCF.

Primul an de activitate a Cluburilor băieților și taților din raioanele Strășeni și Fălești, analizat în cadrul unei mese rotunde

Formatorii și formatoarele din raioanele Strășeni și Fălești care facilitează Cluburile băieților și ale taților și-au împărtășit experiența de lucru pe parcursul unui an, în cadrul unei mese rotunde care s-a desfășurat în format online, la 13 decembrie 2021. La eveniment au participat și reprezentanți/te ai/ale organelor locale de specialitate în domeniul învățământului și societății civile, parteneri.

Masa rotundă a fost organizată de Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) și este parte a programului regional „Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței în bază de gen”, finanțat de Uniunea Europeană, implementat în cele două raioane de UNFPA Moldova și UN Women Moldova în parteneriat cu CIDDC în perioada 2020-2023.

Formatorii/oarele locali/e au împărtășit realizările obținute în procesul de desfășurare a Cluburilor, au stabilit obiectivele pentru următorul an de activitate și au identificat, împreună cu reprezentanții/tele OLDSÎ și partenerii de implementare resurse pentru a continua desfășurarea acestor Cluburi. În cadrul evenimentului, OLDSÎ și partenerii au încurajat echipa de formatori/oare.

„Pe parcursul primului an de implementare a proiectului Clubul Taților, am învățat unii de la alții atât de multe lecții și vom continua să învățăm. Este prima experiență de acest gen din țara noastră. Eu am încrederea că facem lucrurile corect și bine. De asemenea, am încredere în parteneri, în Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului și în echipa de facilitatori/oare, care, lună de lună, participă la ședințe de monitorizare și evaluare a procesului”, a menționat Violeta Terguță, coordonatoarea programului regional „Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței în bază de gen”.

„Sunt mulțumită de activitatea colegelor mele în cadrul acestor Cluburi, la care participă un număr impresionant de actuali și viitori tați. Echipei de formatori/oare îi voi oferi suport, consultanță și mă voi implica și în următorul an, menținând o legătură strânsă între instituțiile de învățământ din raion și alte organe care ar putea dezvolte în continuare parteneriate și, într-un cuvânt, să muncească. Or, ceea ce se face în cadrul acestui proiect este o muncă prin care se schimbă viziunea societății”, a adăugat Liliana Lungu, șefă adjunctă la Direcția generală educație și cultură Fălești.

„Vă mulțumesc că suntem împreună la această întâlnire finală de supervizare din 2021. Scopul acestor întâlniri este ca fiecare participant/ă să se autoevalueze, să se conecteze cu experiențele proprii și să reflecteze din diferite perspective unde este, ce poate să îmbunătățească în proces și unde vrea să ajungă participând la el.

Cluburile băieților și ale taților sunt un proiect inovator și, în același timp, diferit, în care este important să ținem cont de specificul fiecărei comunități, cu grijă și respect pentru procesul fiecărui om implicat”, a concluzionat Iosif Moldovanu, consultant în drepturile copilului, coach.

Amintim că în decembrie 2020, cu suportul CIDDC, în 9 locații din raioanele Strășeni și Fălești au fost lansate, în cadrul programului regional menționat, Cluburi ale actualilor și viitorilor tați, pe care le facilitează 14 formatori/oare din comunitățile lor.

Peste 90 de directori adjuncți/directoare adjuncte pentru educație din raioanele Călărași, Strășeni și Fălești și-au dezvoltat competențele pentru a actualiza politicile de protecție a copilului în instituțiile lor

Peste 90 de directori adjuncți, directoare adjuncte pentru educație din raioanele Călărași, Strășeni și Fălești și-au dezvoltat capacitățile pentru a identifica situațiile de risc pe care le întâmpină copiii în școală și pentru a aplica proceduri de intervenție cu privire la aceste situații, asigurând copiilor un mediu protectiv. Activitatea cadrelor manageriale s-a desfășurat, în perioada aprilie 2020 – noiembrie 2021, în cadrul programului de formare privind actualizarea Politicii de Protecție a Copilului (PPC) în instituțiile de învățământ. Programul a fost facilitat de Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) și susținut financiar de Save the Children Kosovo și Suedia.

În cadrul programului, participanții, participantele au învațat să elaboreze și/să actualizeze PPC, documentul intern al unei instituții de învățământ care prevede cum instituția și angajații ei asigură dreptul copilului la protecție și sprijin și cum intervine atunci când sănătatea și viața copilului sunt puse în pericol atât în incinta instituției de învățământ, cât și în afara ei.

Datele unui raport al Ministerului Educației și Cercetării (MEC) arată că în semetrul II al anului de studii 2020-2021, angajații din educație au identificat 3595 de cazuri suspecte de abuz fizic, emoțional, neglijare, exploatare prin muncă, hărțuire sexuală și bullying.

În același raport al MEC se menționează că profesorii și directorii instituțiilor de învățământ au obligația să sesizeze autoritățile tutelare și alte instituții ale statului atunci când un copil este în situație de risc. Procedura de identificare și raportare a cazurilor de violență de către angajații instituțiilor de învățământ a fost lansată de MEC în februarie 2013. Potrivit Sondajului privind violența împotriva copiilor (VACS), publicat în 2020, în Republica Moldova doi din cinci copii au fost supuși vreunui tip de violență, iar una din șapte fete (14,4%) și unul din douăzeci de băieți (5,3%) au fost supuși/supuse violenței sexuale până la vârsta de 18 ani.

„Școlile, grădinițele care actualizează și aplică în practică politica de protecție a copilului arată că acestea sunt la curent cu riscurile pe care copiii le trăiesc acum, inclusiv în mediul online, și întreprind măsuri clare pentru a le asigura un mediu protectiv. Deci, continuăm să încurajăm instituțiile de educație timpurie și de învățământ să ia în considerare acest document important și flexibil: Politica de protecție a copilului”, a menționat Iulia Drozdov, coordonatoarea programului Protecția copilului din cadrul CIDDC.

Amintim că la începutul anului 2021, Ministerul Educației și Cercetării a adoptat Foaia de parcurs „Să asigurăm un mediu protector pentru copii” pentru anii 2021-2023. Documentul prevede mai multe acțiuni de prevenire a cazurilor de violență, neglijare, exploatare și trafic de copii. CIDDC contribuie la realizarea scopului acestui document, facilitând activități de ghidare și formare a instituțiilor de învățământ și a cadrelor didactice, prin care organizația le susține să-și dezvolte capacitățile în mod participativ și să implementeze politici instituționale de protecție a copilului.

CIDDC este o organizație neguvernamentală fondată în 1999, care pledează, prin programele și proiectele sale, pentru școli cu o abordare bazată pe drepturile copilului/omului. Aceasta înseamnă școli cu profesori/educatori centrați pe elev(ă), deschiși să asculte ce spune, ce vede, ce aude copilul, să respecte opinia copilului indiferent de mediul în care el se dezvoltă, indiferent de convingerile lui, capacități, etnie sau alte criterii și să ia decizii în interesul superior al copilului.

Aproape 500 de profesori/oare de dezvoltare personală din 15 raioane ale țării învață cum să sprijine adolescenții/tele în procesul de prevenire a comportamentelor sexuale riscante

7 decembrie 2021 – Circa 500 de cadre didactice din 15 raioane ale țării își dezvoltă competențele pentru a asigura adolescenților/telor un mediu de încredere în care să comunice despre sex și sexualitate și pentru a-i ajuta să prevină comportamentele sexuale riscante, în mod special sarcina în adolescență. Formarea cadrelor este parte a Stagiului de formare privind aplicarea programului „Prevenirea sarcinii în adolescență”.

Programul a fost elaborat în cadrul proiectului „Un model integrat pentru asigurarea accesului la servicii medicale și sociale pentru adolescente însărcinate și mame adolescente în zonele rurale dezavantajate”, finanțat de MSD și MSD for Mothers, implementat de Centrul de Informare și Documentare pentru Drepturile Copilului (CIDDC), Asociația „Sănătate pentru Tineri” și Organizația Salvați Copiii România, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova.

Participă profesori, profesoare din raioanele Căușeni, Drochia, Hâncești, Cimișlia, Glodeni, Cahul, Strășeni, Șoldănești, Sângerei, Telenești, Cantemir, Orhei, Soroca, Comrat și Chișinău.

Stagiul de formare a cadrelor didactice este structurat în trei module: Consimțământul în relațiile sexuale; Schimbări aduse de sarcină în adolescență; Metote de contracepție, a început în luna noiembrie 2021 și se va desfășura până în primăvara anului 2022.

În cadrul stagiului de formare, participanții, participantele atelierelor află de la psihologi cum să le asigure adolescenților/telor un mediu de încredere în comunicarea despre sex și sexualitate, despre schimbările din organism în perioada de până și după sarcină; cum să conștientizeze stereotipurile legate de sexualitate și sarcină și cum să-i consilieze în procesul de prevenire a riscurilor pentru sănătate, cum să ia decizii privind metodele de contracepție.

După participarea la acest program, cadrele didactice vor aplica la clasă cunoștințele și practicile învățate, metodele de lucru cu grupurile de adolescenți și, astfel, vor contribui la creșterea gradului de conștientizare de către adolescente, adolescenți a comportamentelor sexuale riscante și la prevenirea maternității timpurii.

Programul de formare pentru profesori/oare a demarat ca răspuns la studiile recente cu privire la calitatea educației sexuale în rândul copiilor în Republica Moldova. Cercetarea realizată de Platforma copiilor arată că mulți dintre profesori își înțeleg rolul important în acest proces și sunt gata să și-l asume, însă menționează că nu au pregătire profesională suficientă – nu dețin informații și/sau nu știu cum să adapteze informațiile la vârsta copiilor.

Profesorii își doresc suport didactic, iar copiii își doresc discuții deschise cu adulți informați, ceea ce, actualmente, se întâmplă în puține cazuri.

Sesiunile de formare sunt parte din cea mai amplă intervenție transfrontalieră pentru sănătatea mamelor adolescente și prevenirea maternității timpurii.

Peste 500 de cercetători și cercetătoare din 13 țări au abordat subiectul educației în domeniul drepturilor copilului în cadrul unui eveniment organizat la Chișinău

Peste 500 de cercetători/oare, reprezentanți/te ai/ale organizațiilor și instituțiior din 13 țări și-au prezentat comunicările în cadrul conferinței internaționale „Educația privind drepturile copilului: experiențe și perspective în învățământul preșcolar și primar”, care s-a desfășurat în format mixt (online și offline) pe 26 noiembrie 2021.

Evenimentul a fost organizat de Facultatea Științe ale Educației și Informatică a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău în parteneriat cu Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova (CIDDC), Save the Children in Kosovo și organizația suedeză ERIKS Development Partner.

La deschiderea conferinței, Vasile Coroi, directorul CIDDC, și Alexandra Barbăneagră, dr. conf. univ., rectora UPSC, au semnat Memorandumul de înțelegere, un document prin care CIDDC și Universitatea își asumă să promoveze practicile europene și naționale în educația și protecția copilului. Printre obiectivele Memorandumului sunt elaborarea și implementarea proiectelor comune, cooperarea multiaspectuală și facilitarea procesului de formare inițială și continuă a cadrelor didactice în domeniul protecției și respectării drepturilor copilului.

Conferinţa, pentru prima oară, a creat un spațiu bazat pe valorizarea demnității umane și a drepturilor omului, pentru împărtășirea diferitor practici de predare, învăţare, evaluare a drepturilor copilului și de creare a unui mediu educațional în spiritul drepturilor omului în învățământul preșcolar și primar.

La eveniment au participat reprezentanți/te din Republica Moldova, România, Ucraina, Rusia, Germania, Norvegia, Polonia, Suedia, Irlanda, Kosovo, Albania, Georgia, India ai/ale mediului academic universitar; cadre didactice și manageriale din învățământul primar și instituțiile de educație timpurie; cadre didactice din instituţiile de învăţământ preuniversitar care predau cursuri opţionale în domeniul educaţiei privind drepturile omului; specialişti din OLDSÎ, instituţii guvernamentale, organizaţii ale societății civile care promovează iniţiative în domeniu.

PRACTICIENI, PROFESIONIȘTI DIN MEDIUL ACADEMIC, REPREZENTANȚI AI AUTORITĂȚILOR PUBLICE DIN SECTORUL EDUCAȚIE, AI ONG-URILOR AU ÎMPĂRTĂȘIT PRACTICI DE PREDARE, ÎNVĂȚARE, EVALUARE A DREPTURILOR COPILULUI

Alexandra Barbăneagră, dr. conf. univ., rectoră a UPSC: „Tematica acestei conferințe este una de maximă actualitate atât pentru comunitatea națională, cât și pentru cea internațională, deoarece orice societate preocupată de binele și fericirea copiilor trebuie să le garanteze drepturile.

În societate, este nevoie ca dezvoltarea copilului să fie încurajată atât în plan social, cât și în plan academic.

Mă bucur că subiectul acestei conferințe a întrunit specialiști din întreaga lume. Am înregistrat un număr impunător de participanți/te. La eveniment au participat atât cadre didactice din sistemul de învățământ universitar, general, cât reprezentanți/te din ONG-uri, direcții de învățământ, direcții de instruire, fapt care denotă că acest parteneriat, axat pe susținerea drepturilor și promovarea lor la nivel internațional, ne preocupă pe toți.

Astfel, această conferință va fi o platformă de coagulare a eforturilor comune atât în dezbaterea problemelor cu care se confruntă copiii în procesul de apărare a propriilor drepturi, cât și a problemelor pe care le întâmpină organizațiile, titularii de obligații care apără aceste drepturi. Totodată, va fi și o platformă pentru un schimb de bune practici, experiențe cu privire la apărarea drepturilor copilului, care pot fi promovate atât în sistemul de învățământ național, cât și în diferite organizații neguvernamentale.

Această conferință, dedicată drepturilor copilului, este un început și pentru alte evenimente dezvoltate în cadrul Universității. Ne-am dori foarte mult ca ea să devină una tradițională.

Cred că publicațiile și comunicările prezentate la acest eveniment vor oferi oportunități și deschideri în viitor.”

Cezar Gavriliuc, manager regional în Europa de Est, Asociația ERIKS Development Partner - Partener Pentru Dezvoltare, Suedia: „Dreptul la educație este unul dintre drepturile fundamentale ale copilului. Noi privim dreptul la educație ca pe un drept în sine, dar și ca pe un drept instrumental, prin care ne-am putea asigura că alte drepturi ale copilului sunt realizate. Nu există nicio altă modalitate durabilă de a ne apropia de viziunea noastră, decât să ne asigurăm că fiecare copil are acces egal la educație de calitate. Pe termen lung, o lume mai bună în care visele copiilor devin realitate nu poate fi creată fără copii și părinți educați.

Pentru ERIKS, atât accesul, cât și calitatea educației sunt importante. Privim școala ca pe o microsocietate în care copiii învață valorile democratice și ale drepturilor omului, devenind astfel membri responsabili ai comunității. Educația ar trebui să fie prietenoasă cu copiii, inspiratoare și motivatoare pentru fiecare copil. Școlile ar trebui să promoveze o atmosferă umană și să permită copiilor să se dezvolte în funcție de capacitățile lor în evoluție. Acest demers trebuie să înceapă cât mai devreme posibil, inclusiv la nivel preșcolar, iar interesul manifestat și numărul impresionant de participanți la această conferință demonstrează importanța abordării drepturilor copilului de la vârste cât mai fragede.

Acolo unde sunt prezenți adulți care-i susțin, copiii au oportunități de a-și exersa angajamentul civic prin monitorizarea drepturilor lor atât în timpul orelor de școală, cât și în cadrul extracurricular prin elaborarea și prezentarea de rapoarte către titularii de obligații.”

Vasile Coroi, director executiv la CIDDC: „Am o deosebită plăcere să constat interesul sporit pe care această conferință l-a trezit în rândul practicienilor, mediului academic și reprezentanților autorităților publice din sectorul educație.

Necesitatea educației privind drepturile copilului e dictată de rațiuni de protecție a copiilor, în virtutea vulnerabilității lor ca persoane aflate în dezvoltare, dar și de împuternicire a copiilor pentru participarea la luarea deciziilor care îi afectează, ținând cont de capacitățile în evoluție ale copiilor, conform vârstei și gradului lor de maturitate.

Educația privind drepturile copilului începe din primii ani de viață și devine tot mai complexă pe parcursul învățământului general. Și cum copiii învață prin imitare și modelare, este evident că nu este suficient doar să le povestim copiilor despre drepturile lor, ci este necesar să le oferim modele de respectare a drepturilor copiilor, de acceptare și empatie.

Profesioniștii care lucrează cu și pentru copii pot crea acestora oportunități ca să-și înțeleagă și folosească drepturile în cadrul clasei și a instituției de învățământ sau în alte servicii sociale. Cu alte cuvinte, e necesar să le creăm copiilor acel mediu sigur și protectiv, propice învățării și exercitării drepturilor lor, realizabil doar într-o instituție de învățământ guvernată democratic, care valorizează demnitatea umană și drepturile fiecărui copil, fără nicio discriminare. Experiențele de participare a copiilor în procesele de luare a deciziilor din cadrul instituției de învățământ îi învață pe copii cum să-și exercite drepturile, dar și le dezvoltă competența responsabilității. Această abordare a educației privind drepturile omului/copilului presupune utilizarea metodelor de învățare nu doar „despre” drepturile copilului, ci și „pentru” și „prin” drepturile copilului, aspecte care sunt amplu dezbătute pe parcursul acestei conferințe.”

CIDDC este o organizație neguvernamentală care, de peste 20 de ani, contribuie la crearea unui mediu favorabil pentru realizarea drepturilor copilului în Republica Moldova. În acest scop, CIDDC monitorizează eforturile statului de a-și îndeplini obligațiile asumate conform Convenției cu privire la Drepturile Copilului (CDC) și susține fortificarea sistemelor, structurilor şi mecanismelor necesare transpunerii drepturilor copiilor în realitate; informează şi instruiește adulții să înțeleagă ce nevoi are copilul și ce responsabilități au ei în legătură cu realizarea acestora în familie, la școală sau în alt mediu; susține copiii să-și facă vocea auzită și să influențeze deciziile autorităților; oferă suport autorităților să consulte opinia copilului și să ia decizii în interesul lui.

Imagini din timpul conferinței pot fi accesate aici.

Lucrătorii/oarele medicali/e din raioanele Strășeni și Fălești își dezvoltă competențele de identificare și prevenire a cazurilor de abuz și violență în bază de gen și a violenței domestice

Lucrătorii/oarele medicali/e din raioanele Strășeni și Fălești participă, în perioada noiembrie – decembrie 2021, la o serie de sesiuni de formare privind identificarea și prevenirea cazurilor de abuz și violență în bază de gen și a violenței domestice.

Formarea specialiștilor/specialistelor se desfășoară în cadrul programului regional „Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței pe bază de gen”, finanțat de Uniunea Europeană, implementat de Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA Moldova), Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Emanciparea Femeilor (UN Women Moldova) în parteneriat cu Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC), în raioanele Strășeni și Fălești, în perioada 2020-2023.

Violența în bază de gen și violența domestică afectează în mod special fetele și femeile, iar odată cu primele restricții legate de pandemia de COVID-19, numărul cazurilor de abuz și violență domestică a crescut.

În 2020, potrivit unui raport național privind violența în familie și față de femei, la serviciul de asistență telefonică gratuită pentru victimele violenței în familie și ale violenței împotriva femeilor – Telefonul de Încredere – au fost înregistrare în total 2040 de apeluri de pe întreg teritoriul Republicii Moldova, circa 63 la sută dintre acestea fiind cazuri de violență domestică. În 83% dintre cazuri, victimele sunt femei, 13% - copii și 4% - bărbați. Multe dintre victime, din diferite motive, în mod special din cauza fricii, a rușinii și a neîncrederii, ascund situațiile prin care trec și refuză să ceară ajutor.

Medicii de familie și alte persoane lucrătoare medicale sunt un factor-cheie în soluționarea cazurilor de acest gen, care, datorită competenețelor lor profesionale, pot să semnaleze orice formă de violență, să pună în valoare drepturile copilului/omului; să susțină în mod egal drepturile femeilor și ale bărbaților; să încurajeze bărbații să manifeste o paternitate cu blândețe.

În cadrul sesiunilor de formare pe tema violenței domestice, participanții, participantele au discutat despre mecanismele de raportare a violenței în familie și a violenței față de fete și femei; despre modul în care aplică aceste mecanisme; despre cum informează victimele cu privire la serviciile de protecție la care acestea pot apela; despre mecanismul de cooperare intersectorială în cazuri de violență (cooperare între structurile din domeniul ordinii publice, sectorului de justiție, asistență socială, sectorul medical și asistență juridică).

De asemenea, lucrătorii medicali/e au reflectat despre impactul violenței în bază de gen asupra dezvoltării copilului și despre cum să identifice semnele abuzului și ale violenței față de fete și femei. Sesiunile de formare sunt facilitate de Diana Postu-Blăjinu, psihologă, formatoare în cadrul CIDDC, și Dorina Savoschin, pediatră, cercetătoare științifică la Institutul Mamei și Copilului, Laboratorul Științific Pediatrie.

„Lucrătorii/lucrătoarele medicali/e recunosc că atât din partea autorităților, cât și a supraviețuitoarelor abuzului mai există rezistența de a raporta cazurile de abuz și violență.

Până la această etapă, împreună cu participanții, participantele la ateliere au identificat resurse instituționale care se pot implica în soluționarea cazurilor de violență în bază de gen. Majoritatea lor recunosc că aceasta este un fenomen des întâlnit și trecut cu vederea chiar și de către unii/unele specialiști/specialiste. Deseori, cazurile de violență în bază de gen sunt percepute ca niște practici normale, obișnuite și, din acest motiv, nici nu sunt raportate”, a explicat Diana Postu-Blăjinu, psihologă.

Egalitatea de gen este consfințită în Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, cunoscută drept Convenția de la Instanbul, pe care Republica Moldova a semnat-o la 6 februarie 2017 și pe care a ratificat-o la 14 octombrie 2021.

Aceasta înseamnă că, din acel moment, statul se obligă să aloce resurse pentru a asigura victimelor violenței servicii de consiliere, protecție și intervenții rapide din partea poliției, acces la adăposturi.

Conștientizarea violenței împotriva fetelor și a femeilor este marcată în fiecare an, la 25 noiembrie, și readuce în atenția publică faptul că acest fenomen trebuie să înceteze.

Subscribe to this RSS feed

Contacts

Address: 15, E. Coca street, Chisinau, Republic of Moldova, MD-2008

Phone./Fax: (+373 22) 747813, 716598, 744600

Email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Media partner:

Portalul CIVIC.MD: Activitati ONG, anunturi, granturi, job-uri, voluntariat, evenimente

Ambasadorul 2%

Sustin 2%!

Top of Page