CIDDC - Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova

Aproape 500 de profesori/oare de dezvoltare personală din 15 raioane ale țării învață cum să sprijine adolescenții/tele în procesul de prevenire a comportamentelor sexuale riscante

7 decembrie 2021 – Circa 500 de cadre didactice din 15 raioane ale țării își dezvoltă competențele pentru a asigura adolescenților/telor un mediu de încredere în care să comunice despre sex și sexualitate și pentru a-i ajuta să prevină comportamentele sexuale riscante, în mod special sarcina în adolescență. Formarea cadrelor este parte a Stagiului de formare privind aplicarea programului „Prevenirea sarcinii în adolescență”.

Programul a fost elaborat în cadrul proiectului „Un model integrat pentru asigurarea accesului la servicii medicale și sociale pentru adolescente însărcinate și mame adolescente în zonele rurale dezavantajate”, finanțat de MSD și MSD for Mothers, implementat de Centrul de Informare și Documentare pentru Drepturile Copilului (CIDDC), Asociația „Sănătate pentru Tineri” și Organizația Salvați Copiii România, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova.

Participă profesori, profesoare din raioanele Căușeni, Drochia, Hâncești, Cimișlia, Glodeni, Cahul, Strășeni, Șoldănești, Sângerei, Telenești, Cantemir, Orhei, Soroca, Comrat și Chișinău.

Stagiul de formare a cadrelor didactice este structurat în trei module: Consimțământul în relațiile sexuale; Schimbări aduse de sarcină în adolescență; Metote de contracepție, a început în luna noiembrie 2021 și se va desfășura până în primăvara anului 2022.

În cadrul stagiului de formare, participanții, participantele atelierelor află de la psihologi cum să le asigure adolescenților/telor un mediu de încredere în comunicarea despre sex și sexualitate, despre schimbările din organism în perioada de până și după sarcină; cum să conștientizeze stereotipurile legate de sexualitate și sarcină și cum să-i consilieze în procesul de prevenire a riscurilor pentru sănătate, cum să ia decizii privind metodele de contracepție.

După participarea la acest program, cadrele didactice vor aplica la clasă cunoștințele și practicile învățate, metodele de lucru cu grupurile de adolescenți și, astfel, vor contribui la creșterea gradului de conștientizare de către adolescente, adolescenți a comportamentelor sexuale riscante și la prevenirea maternității timpurii.

Programul de formare pentru profesori/oare a demarat ca răspuns la studiile recente cu privire la calitatea educației sexuale în rândul copiilor în Republica Moldova. Cercetarea realizată de Platforma copiilor arată că mulți dintre profesori își înțeleg rolul important în acest proces și sunt gata să și-l asume, însă menționează că nu au pregătire profesională suficientă – nu dețin informații și/sau nu știu cum să adapteze informațiile la vârsta copiilor.

Profesorii își doresc suport didactic, iar copiii își doresc discuții deschise cu adulți informați, ceea ce, actualmente, se întâmplă în puține cazuri.

Sesiunile de formare sunt parte din cea mai amplă intervenție transfrontalieră pentru sănătatea mamelor adolescente și prevenirea maternității timpurii.

Peste 500 de cercetători și cercetătoare din 13 țări au abordat subiectul educației în domeniul drepturilor copilului în cadrul unui eveniment organizat la Chișinău

Peste 500 de cercetători/oare, reprezentanți/te ai/ale organizațiilor și instituțiior din 13 țări și-au prezentat comunicările în cadrul conferinței internaționale „Educația privind drepturile copilului: experiențe și perspective în învățământul preșcolar și primar”, care s-a desfășurat în format mixt (online și offline) pe 26 noiembrie 2021.

Evenimentul a fost organizat de Facultatea Științe ale Educației și Informatică a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău în parteneriat cu Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova (CIDDC), Save the Children in Kosovo și organizația suedeză ERIKS Development Partner.

La deschiderea conferinței, Vasile Coroi, directorul CIDDC, și Alexandra Barbăneagră, dr. conf. univ., rectora UPSC, au semnat Memorandumul de înțelegere, un document prin care CIDDC și Universitatea își asumă să promoveze practicile europene și naționale în educația și protecția copilului. Printre obiectivele Memorandumului sunt elaborarea și implementarea proiectelor comune, cooperarea multiaspectuală și facilitarea procesului de formare inițială și continuă a cadrelor didactice în domeniul protecției și respectării drepturilor copilului.

Conferinţa, pentru prima oară, a creat un spațiu bazat pe valorizarea demnității umane și a drepturilor omului, pentru împărtășirea diferitor practici de predare, învăţare, evaluare a drepturilor copilului și de creare a unui mediu educațional în spiritul drepturilor omului în învățământul preșcolar și primar.

La eveniment au participat reprezentanți/te din Republica Moldova, România, Ucraina, Rusia, Germania, Norvegia, Polonia, Suedia, Irlanda, Kosovo, Albania, Georgia, India ai/ale mediului academic universitar; cadre didactice și manageriale din învățământul primar și instituțiile de educație timpurie; cadre didactice din instituţiile de învăţământ preuniversitar care predau cursuri opţionale în domeniul educaţiei privind drepturile omului; specialişti din OLDSÎ, instituţii guvernamentale, organizaţii ale societății civile care promovează iniţiative în domeniu.

PRACTICIENI, PROFESIONIȘTI DIN MEDIUL ACADEMIC, REPREZENTANȚI AI AUTORITĂȚILOR PUBLICE DIN SECTORUL EDUCAȚIE, AI ONG-URILOR AU ÎMPĂRTĂȘIT PRACTICI DE PREDARE, ÎNVĂȚARE, EVALUARE A DREPTURILOR COPILULUI

Alexandra Barbăneagră, dr. conf. univ., rectoră a UPSC: „Tematica acestei conferințe este una de maximă actualitate atât pentru comunitatea națională, cât și pentru cea internațională, deoarece orice societate preocupată de binele și fericirea copiilor trebuie să le garanteze drepturile.

În societate, este nevoie ca dezvoltarea copilului să fie încurajată atât în plan social, cât și în plan academic.

Mă bucur că subiectul acestei conferințe a întrunit specialiști din întreaga lume. Am înregistrat un număr impunător de participanți/te. La eveniment au participat atât cadre didactice din sistemul de învățământ universitar, general, cât reprezentanți/te din ONG-uri, direcții de învățământ, direcții de instruire, fapt care denotă că acest parteneriat, axat pe susținerea drepturilor și promovarea lor la nivel internațional, ne preocupă pe toți.

Astfel, această conferință va fi o platformă de coagulare a eforturilor comune atât în dezbaterea problemelor cu care se confruntă copiii în procesul de apărare a propriilor drepturi, cât și a problemelor pe care le întâmpină organizațiile, titularii de obligații care apără aceste drepturi. Totodată, va fi și o platformă pentru un schimb de bune practici, experiențe cu privire la apărarea drepturilor copilului, care pot fi promovate atât în sistemul de învățământ național, cât și în diferite organizații neguvernamentale.

Această conferință, dedicată drepturilor copilului, este un început și pentru alte evenimente dezvoltate în cadrul Universității. Ne-am dori foarte mult ca ea să devină una tradițională.

Cred că publicațiile și comunicările prezentate la acest eveniment vor oferi oportunități și deschideri în viitor.”

Cezar Gavriliuc, manager regional în Europa de Est, Asociația ERIKS Development Partner - Partener Pentru Dezvoltare, Suedia: „Dreptul la educație este unul dintre drepturile fundamentale ale copilului. Noi privim dreptul la educație ca pe un drept în sine, dar și ca pe un drept instrumental, prin care ne-am putea asigura că alte drepturi ale copilului sunt realizate. Nu există nicio altă modalitate durabilă de a ne apropia de viziunea noastră, decât să ne asigurăm că fiecare copil are acces egal la educație de calitate. Pe termen lung, o lume mai bună în care visele copiilor devin realitate nu poate fi creată fără copii și părinți educați.

Pentru ERIKS, atât accesul, cât și calitatea educației sunt importante. Privim școala ca pe o microsocietate în care copiii învață valorile democratice și ale drepturilor omului, devenind astfel membri responsabili ai comunității. Educația ar trebui să fie prietenoasă cu copiii, inspiratoare și motivatoare pentru fiecare copil. Școlile ar trebui să promoveze o atmosferă umană și să permită copiilor să se dezvolte în funcție de capacitățile lor în evoluție. Acest demers trebuie să înceapă cât mai devreme posibil, inclusiv la nivel preșcolar, iar interesul manifestat și numărul impresionant de participanți la această conferință demonstrează importanța abordării drepturilor copilului de la vârste cât mai fragede.

Acolo unde sunt prezenți adulți care-i susțin, copiii au oportunități de a-și exersa angajamentul civic prin monitorizarea drepturilor lor atât în timpul orelor de școală, cât și în cadrul extracurricular prin elaborarea și prezentarea de rapoarte către titularii de obligații.”

Vasile Coroi, director executiv la CIDDC: „Am o deosebită plăcere să constat interesul sporit pe care această conferință l-a trezit în rândul practicienilor, mediului academic și reprezentanților autorităților publice din sectorul educație.

Necesitatea educației privind drepturile copilului e dictată de rațiuni de protecție a copiilor, în virtutea vulnerabilității lor ca persoane aflate în dezvoltare, dar și de împuternicire a copiilor pentru participarea la luarea deciziilor care îi afectează, ținând cont de capacitățile în evoluție ale copiilor, conform vârstei și gradului lor de maturitate.

Educația privind drepturile copilului începe din primii ani de viață și devine tot mai complexă pe parcursul învățământului general. Și cum copiii învață prin imitare și modelare, este evident că nu este suficient doar să le povestim copiilor despre drepturile lor, ci este necesar să le oferim modele de respectare a drepturilor copiilor, de acceptare și empatie.

Profesioniștii care lucrează cu și pentru copii pot crea acestora oportunități ca să-și înțeleagă și folosească drepturile în cadrul clasei și a instituției de învățământ sau în alte servicii sociale. Cu alte cuvinte, e necesar să le creăm copiilor acel mediu sigur și protectiv, propice învățării și exercitării drepturilor lor, realizabil doar într-o instituție de învățământ guvernată democratic, care valorizează demnitatea umană și drepturile fiecărui copil, fără nicio discriminare. Experiențele de participare a copiilor în procesele de luare a deciziilor din cadrul instituției de învățământ îi învață pe copii cum să-și exercite drepturile, dar și le dezvoltă competența responsabilității. Această abordare a educației privind drepturile omului/copilului presupune utilizarea metodelor de învățare nu doar „despre” drepturile copilului, ci și „pentru” și „prin” drepturile copilului, aspecte care sunt amplu dezbătute pe parcursul acestei conferințe.”

CIDDC este o organizație neguvernamentală care, de peste 20 de ani, contribuie la crearea unui mediu favorabil pentru realizarea drepturilor copilului în Republica Moldova. În acest scop, CIDDC monitorizează eforturile statului de a-și îndeplini obligațiile asumate conform Convenției cu privire la Drepturile Copilului (CDC) și susține fortificarea sistemelor, structurilor şi mecanismelor necesare transpunerii drepturilor copiilor în realitate; informează şi instruiește adulții să înțeleagă ce nevoi are copilul și ce responsabilități au ei în legătură cu realizarea acestora în familie, la școală sau în alt mediu; susține copiii să-și facă vocea auzită și să influențeze deciziile autorităților; oferă suport autorităților să consulte opinia copilului și să ia decizii în interesul lui.

Imagini din timpul conferinței pot fi accesate aici.

Lucrătorii/oarele medicali/e din raioanele Strășeni și Fălești își dezvoltă competențele de identificare și prevenire a cazurilor de abuz și violență în bază de gen și a violenței domestice

Lucrătorii/oarele medicali/e din raioanele Strășeni și Fălești participă, în perioada noiembrie – decembrie 2021, la o serie de sesiuni de formare privind identificarea și prevenirea cazurilor de abuz și violență în bază de gen și a violenței domestice.

Formarea specialiștilor/specialistelor se desfășoară în cadrul programului regional „Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței pe bază de gen”, finanțat de Uniunea Europeană, implementat de Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA Moldova), Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Emanciparea Femeilor (UN Women Moldova) în parteneriat cu Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC), în raioanele Strășeni și Fălești, în perioada 2020-2023.

Violența în bază de gen și violența domestică afectează în mod special fetele și femeile, iar odată cu primele restricții legate de pandemia de COVID-19, numărul cazurilor de abuz și violență domestică a crescut.

În 2020, potrivit unui raport național privind violența în familie și față de femei, la serviciul de asistență telefonică gratuită pentru victimele violenței în familie și ale violenței împotriva femeilor – Telefonul de Încredere – au fost înregistrare în total 2040 de apeluri de pe întreg teritoriul Republicii Moldova, circa 63 la sută dintre acestea fiind cazuri de violență domestică. În 83% dintre cazuri, victimele sunt femei, 13% - copii și 4% - bărbați. Multe dintre victime, din diferite motive, în mod special din cauza fricii, a rușinii și a neîncrederii, ascund situațiile prin care trec și refuză să ceară ajutor.

Medicii de familie și alte persoane lucrătoare medicale sunt un factor-cheie în soluționarea cazurilor de acest gen, care, datorită competenețelor lor profesionale, pot să semnaleze orice formă de violență, să pună în valoare drepturile copilului/omului; să susțină în mod egal drepturile femeilor și ale bărbaților; să încurajeze bărbații să manifeste o paternitate cu blândețe.

În cadrul sesiunilor de formare pe tema violenței domestice, participanții, participantele au discutat despre mecanismele de raportare a violenței în familie și a violenței față de fete și femei; despre modul în care aplică aceste mecanisme; despre cum informează victimele cu privire la serviciile de protecție la care acestea pot apela; despre mecanismul de cooperare intersectorială în cazuri de violență (cooperare între structurile din domeniul ordinii publice, sectorului de justiție, asistență socială, sectorul medical și asistență juridică).

De asemenea, lucrătorii medicali/e au reflectat despre impactul violenței în bază de gen asupra dezvoltării copilului și despre cum să identifice semnele abuzului și ale violenței față de fete și femei. Sesiunile de formare sunt facilitate de Diana Postu-Blăjinu, psihologă, formatoare în cadrul CIDDC, și Dorina Savoschin, pediatră, cercetătoare științifică la Institutul Mamei și Copilului, Laboratorul Științific Pediatrie.

„Lucrătorii/lucrătoarele medicali/e recunosc că atât din partea autorităților, cât și a supraviețuitoarelor abuzului mai există rezistența de a raporta cazurile de abuz și violență.

Până la această etapă, împreună cu participanții, participantele la ateliere au identificat resurse instituționale care se pot implica în soluționarea cazurilor de violență în bază de gen. Majoritatea lor recunosc că aceasta este un fenomen des întâlnit și trecut cu vederea chiar și de către unii/unele specialiști/specialiste. Deseori, cazurile de violență în bază de gen sunt percepute ca niște practici normale, obișnuite și, din acest motiv, nici nu sunt raportate”, a explicat Diana Postu-Blăjinu, psihologă.

Egalitatea de gen este consfințită în Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, cunoscută drept Convenția de la Instanbul, pe care Republica Moldova a semnat-o la 6 februarie 2017 și pe care a ratificat-o la 14 octombrie 2021.

Aceasta înseamnă că, din acel moment, statul se obligă să aloce resurse pentru a asigura victimelor violenței servicii de consiliere, protecție și intervenții rapide din partea poliției, acces la adăposturi.

Conștientizarea violenței împotriva fetelor și a femeilor este marcată în fiecare an, la 25 noiembrie, și readuce în atenția publică faptul că acest fenomen trebuie să înceteze.

Opiniile a circa 8400 de copii din Republica Moldova influențează deciziile Guvernului

Opiniile a circa 8400 de copii din Republica Moldova, respondenți la un chestionar online, sunt prezentate într-un raport privind modul în care sunt respectate drepturile copilului în câteva domenii-cheie și anume: cunoașterea și înțelegerea drepturilor copilului, actorii care asigură realizarea drepturilor copilului, igiena și sanitația în școlile din Republica Moldova, opinia copilului, accesul la educație a copiilor, non-discriminarea, bunăstarea emoțională a copiilor, protecția copiilor față de abuz.

„Prioritățile copiilor privind Programul Național de Protecție a Copiilor 2022-2026” este un raport elaborat de către 16 fete și băieți din 9 regiuni ale țării, pe care Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) și Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) i-au susținut cu suportul financiar al UNICEF Moldova.

Documentul este consultat cu diverși profesioniști din domeniu în colaborare cu copiii și urmează a fi integrat de Guvern într-un document final de care se va conduce în următorii patru ani pentru a proteja drepturile tuturor copiilor din țară: Programul Național privind Protecția Copilului 2022-2026.

Conform datelor-cheie ale raportului:

- În Republica Moldova, 86,4% dintre copii cred că copiii au dreptul să ceară respectarea drepturilor lor atunci când le sunt încălcate. 1 din 10 copii nu știe ce să răspundă sau consideră că ei nu pot cere realizarea drepturilor lor. Cei mai mulți dintre copiii care sunt de această părere au vârsta mai mică de 12 ani și copiii care au o dizabilitate.

- 33.7% dintre copii consideră că părinții sunt actorii principali responsabili să asigure respectarea drepturilor copilului, circa 23.9% dintre copii au notat că profesorii au această responsabilitate, 16.2% au ales guvernul, 8% consideră că este primarul.

- Circa o treime dintre copii au spus că asistentul social/primarul niciodată nu i-au ajutat pe ei sau pe colegii lor când au avut nevoie, alți 30.2 % nu au apelat după ajutor către autoritățile publice locale și nici nu cunosc alți copii care au făcut-o. 17% dintre copii afirmă că au primit ajutor sau știu copii ce au fost ajutați cu o frecvență de cel puțin o dată pe săptămână, de câteva ori pe an (12%) sau, cum afirmă 10,3% dintre copii – de câteva ori pe lună.

- Doar 40% dintre copii afirmă că toaleta școlii este permanent curată, 36% spunând că aceasta se întâmplă rar sau niciodată. Dorind să folosească toaleta, doar 32% spun că au permanent la dispoziție hârtie igienică. Aproape același număr de copii – 30% nu găsesc niciodată hârtie igienică în toaleta școlii. Altfel spus, fiecare al 4-lea copil nu are niciodată sau are doar uneori acces la cabină de toaletă cu pereți și cu ușă care poate fi încuiată.

- 29% dintre copii afirmă că profesorii iau în calcul opinia lor despre metodele de predare doar uneori, iar 18% spun că niciodată nu o fac, numărul celor de această părere fiind mai mare în rândul copiilor ce locuiesc în zonă urbană. În același timp, 10% nu au știut ce să răspundă la această întrebare.

- Puțin peste jumătate dintre copii (55%) obișnuiesc să absenteze de la ore, unul dintre cele mai frecvente motive fiind responsabilitatea de a îngriji de frații/surorile mai mici (14%). Alți copii spun că li se întâmplă să nu meargă la școală pentru că au de îndeplinit munci acasă (11%), lucrează pentru bani (4%), sau din cauză că se plictisesc la ore (9%), în mod special copiii din zona centru și mediul urban.

- În ce privește bunăstarea emoțională, 53% dintre copii spun că se bucură de relații prietenoase în școală sau în comunitate de cel puțin o dată pe săptămână. Alte 28% au astfel de experiențe mai rar - o dată pe lună sau o dată pe an, în timp ce alte 7% dintre copii niciodată nu au parte de relații prietenoase la școală/în comunitate. În plus, aproape 13% nu au dorit sau nu știu ce să răspundă la această întrebare.

- Abuzul emoțional din partea adulților este raportat mai des de către copii. 38% dintre respondenți cunosc sau trăiesc astfel de situații de la câteva ori pe an, până la cel puțin una pe săptămână. 48% dintre copii declară că adulții nu strigă/numesc cu vorbe urâte/nu amenință copiii, iar 14,5% au spus că nu știu sau au ales să nu răspundă.

Opiniile au fost colectate prin intermediul unui chestionar online, elaborat de către 16 fete și băieți, cu vârsta între 12 și 15 ani, din 9 regiuni ale țării. Ei au creat, la finele anului 2020, un grup de lucru pentru a consulta opinia semenilor despre cum li se respectă drepturile și care sunt recomandările lor.

Într-un cadru deschis și prietenos, online, adolescenții, s-au familiarizat cu scopul, sarcinile grupului și etapele procesului de lucru; au definit drepturile copilului; au discutat despre cum se respectă drepturile copilului și cum diverși actori din școală, comunitate, țară se implică pentru a asigura aceste drepturi; au analizat factorii ce facilitează și împiedică asigurarea drepturilor; au exersat formulări de întrebări pentru a elabora un instrument de cercetare.

În cadrul ședințelor organizate, tinerii au elaborat un chestionar, care mai apoi a fost completat de 8392 de copii, de 7-18 ani, din toate regiunile țării. Chestionarul a fost anonim, posibil de completat în română sau rusă și realizat cu ajutorul instrumentului Google Forms. De asemenea, s-a ținut cont de faptul că nu toți copiii au acces la internet. Cu sprijinul profesioniștilor din școli/biblioteci, a fost încurajată completarea chestionarului și de către copiii și adolescenții care au acces limitat sau deloc la internet.

După ce a realizat raportul, grupul de lucru s-a întrunit, în lunile august și octombrie 2021, în câteva ședințe online și au dat feedback cu privire pe prima și a doua versiune a proiectului de program.

CIDDC a ghidat copiii în timpul procesului și, împreună cu UNICEF Moldova și Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF), susține Guvernul să dezvolte Programul Național privind Protecția Copilului pentru anii 2022-2026, un document de care se va ghida în următorii ani pentru a proteja fiecare copil.

CIDDC este o organizație neguvernamentală fondată în 1999 și pledează pentru ca opinia copilului să fie luată în considerare de către adulți și autorități atunci când iau decizii.

Opiniile a peste 50 de copii din diferite regiuni ale țării influențează deciziile Ombudsmanului copilului din cadrul Oficiului Avocatului Poporului

Peste 50 de copii din diferite regiuni ale țării au contribuit la îmbunătățirea proiectului Regulamentului Consiliului Consultativ al Copiilor pe lângă Avocatul Poporului pentru drepturile copilului din cadrul Oficiului Avocatului Poporului (OAP), de care se vor putea ghida și alte organizații/instituții ca să asigure copiilor o participare etică și adevărată în procesul decizional.

Procesul de consultare a opiniilor copiilor este organizat de Ombudsmanul Copilului împreună cu Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) cu suportul Centrului de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC).

Activitatea este parte a programului de formare pentru titularii de obligații „Participarea copilului în procesul decizional în organizație”, lansat în 2020 de APSCF în parteneriat cu OAP și CIDDC, susținut de Fundația „Save the Children” și Suedia.

Pe parcursul a trei sesiuni online, pe 9, 11 și 15 noiembrie 2021, copiii au prezentat sugestii și recomandări cu privire la proiectul de document și le vor înainta Avocatului poporului pentru drepturile copilului la Forumul Copiilor, pe 19 noiembrie curent.

Totodată, în cadrul consultării copiii s-au familiarizat cu obiectivele Consiliului Consultativ al Copiilor, s-au cunoscut reciproc, au stabilit reguli de grup, au evaluat eventuale riscuri. Adulții care susțin această consultare, reprezentanți ai CIDDC, OAP, APSCF, au ghidat procesul și s-au asigurat că respectă Standardele de participare a copilului și, ulterior, s-au întrunit în ședințe de reflecție despre ce au învățat în timpul acestui proces de consultare.

RROIECTUL ACESTUI REGULAMENT ESTE REZULTATUL UNUI PROCES DE DURATĂ, PE CARE ȘI L-A ASUMAT UN GRUP DE ORGANIZAȚII CU EXPERIENȚĂ ÎN EDUCAȚIA ȘI PROTECȚIA COPILULUI

La evenimentul de lansare a consultării, Maia Bănărescu, avocatul poporului pentru drepturile copilului, le-a mulțumit copiilor că au dat curs invitației și i-a încurajat să-și exprime opiniile în mod liber.

„Mă bucur foarte mult că în cadrul Ombudsmanului în sfârșit va fi și va funcționa o structură consultativă a copiilor, cu care vom lucra pentru a lua decizii. Apreciez enorm contribuția fiecărei persoane implicate în acest proces. Elaborarea acestui proiect de regulament este rezultatul unei conlucrări eficiente și asigură transparență totală proceselor de participare a copilului”, a menționat Maia Bănărescu.

„Proiectul acestui regulament este rezultatul unui proces de durată, pe care și l-a asumat un grup de organizații cu experiență în educația și protecția copilului. Este un document de care organizațiile/instituțiile se vor ghida ca să asigure copiilor o participare etică și adevărată în procesul decizional. Aplicarea Regulamentului Consiliului Consultativ al Copiilor de organizații/instituții care lucrează cu și pentru copii oferă acestora oportunități de exprimare și de influențare a proceselor decizionale”, a explicat Iosif Moldovanu, consultant în drepturile copilului, coach.

Consultarea opiniilor copiilor cu privire la proiectul Regulamentului Consiliului Consultativ al Copiilor pe lângă Avocatul Poporului pentru drepturile copilului din cadrul OAP s-a desfășurat în urma unui apel public și a rezultat în urma unui proces de formare a adulților în domeniul participării copilului, început în 2020.

Proiectul de document a fost inițiat de către participanții din prima promoție a programului de formare „Participarea copilului în procesul decizional în organizație”, care au creat un grup de lucru, au elaborat conceptul documentului, precum și anexele acestuia: Acordul informat din partea reprezentanților legali și Glosarul. În procesul de lucru, documentul a fost analizat de către experți internaționali în drepturile copilului și profesioniști în participarea copilului.

CIDDC, organizație neguvernamentală fondată în 1999, susține diverse mecanisme de participare a copilului, printre care Consiliul Național al Elevilor din Învățământul Profesional Tehnic, Platforma Copiilor și Consiliile elevilor și oferă suport profesioniștilor, organizațiilor neguvernamentale pentru a-și dezvolta/consolida propriile capacități de a promova participarea copiilor în procesul decizional și pentru a se asigura că participarea copilului este, conform celor 9 Standarde, transparentă și informativă; benevolă; respectuoasă; relevantă; prietenoasă copilului; incluzivă; susținută prin instruire; sensibilă la riscuri; responsabilă.

Copiii au nevoie de un mediu sigur în care să monitorizeze, să apere și să promoveze drepturile omului. 4 adolescenți apărători ai drepturilor omului din Republica Moldova au abordat acest subiect cu reprezentanți ai misiunilor diplomatice acreditate

Patru adolescenți care apără drepturile omului în Republica Moldova, membri ai Platformei Copiilor, s-au întâlnit cu reprezentanți ai misiunilor diplomatice acreditate la Chișinău și au discutat despre dificultățile pe care le întâmpină copiii apărători ai drepturilor omului și ce trebuie să întreprindă autoritățile din țara noastră pentru a le asigura un mediu protectiv. Întrunirea a fost organizată online de Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM), pe 14 octombrie curent, pentru a oferi spațiu copiilor și tinerilor să prezinte rapoartele alternative din cadrul Evaluării Periodice Universale (EPU).

Aisu, Elvira, Gheorghe, Romana, membri ai Platformei Copiilor, sunt adolescenți activi în diferite sfere și mișcări cu privire la drepturile omului și, din iunie 2021, colaborează cu Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) cu scopul de a crește gradul de conștientizare de către societate a drepturilor copiilor apărători ai drepturilor omului în Republica Moldova.

Romana și Aisu apără drepturile minorităților sexuale. Gheorghe, este și membru al mișcării Fridays For Future Moldova și promovează dreptul copiilor la întruniri pașnice. Elvira este ambasadoare media pentru obiectivele de dezvoltare durabilă și, mai nou, promovează egalitatea de gen prin intermediul unei tabere fotografice. Toți ei au participat la elaborarea cercetării cu privire la educația sexuală în școlile din țară.

În cadrul evenimentului, ei au prezentat raportul alternativ Situația copiilor apărători ai drepturilor omului în Republica Moldova.

Din experiența lor și din experiența semenilor lor, ei au identificat riscuri ce arată că drepturile copiilor apărători ai drepturilor omului NU sunt respectate și că titularii de obligații – adulții, autoritățile, NU susțin acești copii. Deseori, adulții, profesorii, părinții, pedepsesc copiii apărători ai drepturilor omului sau îi amenință cu exmatricularea. Poliția nu le asigură protecței când sunt agresați.

„Profesorii au pedepsit întreaga clasă și acest lucru mi-a distrus relațiile cu colegii.” (Raport DGD 2018)

„Dacă vrei să spui ceva (critic) profesorului, atunci notele tale scad.” (APSCF 2018, DGD)

„Adolescenții, tinerii care apără drepturile minorităților sexuale automat sunt considerați din grupul LGBTQ+ și hărțuiți.”

„Nu mă simt în siguranță și mă simt singur atunci când acționez ca să apăr drepturile omului.”

Adolescenții au comunicat scopul și obiectivele copiilor apărători ai drepturilor omului:

Creșterea gradului de conștientizare cu privire la oportunitățile și dificultățile copiilor apărători ai drepturilor omului;

Sensibilizarea societății cu privire la drepturile copiilor în diferite domenii neglijate;

Împuternicirea copiilor apărători ai drepturilor omului.

„Acest raport are scopul să împuternicească copiii apărători ai drepturilor omului. Vrem ca toți copiii să se bucure de un mediu sigur în care să monitorizeze, să apere și să promoveze drepturile omului”, a explicat Elvira Drangoi.

„Republica Moldova a primit din partea Belgiei, Poloniei și Uruguay un set de recomandări privind importanța apărătorilor drepturilor omului și acestea constau în faptul că Republica Moldova trebuie să asigure un mediu protectiv și favorabil pentru apărătorii drepturilor omului în conformitate cu Convenția cu privire la Drepturile Omului, însă în această recomandare nu este specificat nimic despre copii. Copiii nu sunt menționați ca apărători ai drepturilor omului și, astfel, întâmpină un set de dificultăți. Respectiv, în raportul nostru, punem accent pe copiii apărători ai drepturilor omului și pe nevoia acestor copii de un mediu sigur, deci fără represiuni și intimidări”, a adăugat Rodica Caimac, coordonatoare a grupului reprezentativ al copiilor apărători ai drepturilor omului din Republica Moldova, CIDDC.

În cadrul întrunirii, adolescenții au prezentat câteva recomandări pentru titularii de obligații și au cerut să fie îmbunătățite următoarele aspecte:

Siguranța. Copiii vor să se simtă bine în școli, astfel încât să poată învăța în voie, să fie ascultați, respectați și să li se respecte drepturile.

Protecția. Autoritățile să reacționeze la petițiile, sesizările cu privire la abuzuri și violență în școli. Poliția să se asigure că copiii se simt protejați în timpul protestelor. Statul să aplice mecanisme de protecție confidențiale, iar în școli să funcționeze servicii de îngrijire.

Suportul. Copiii să primească sprijin de la persoane de încredere în școală sau în orice alt mediu. Să fie informați despre mecanisme de protecție la care pot apela. Să fie informați despre posibilitățile de a participa în diferite procese de apărare a drepturilor omului. Să fie dezvoltată educația pentru drepturie omului.

Ambasadele au salutat inițiativa organizatorilor evenimentului și și-au exprimat deschiderea să analizeze și să promoveze rapoartele copiilor și ale tinerilor și să-i susțină pe viitor, în strânsă conlucrare cu delegații Organizației Națiunilor Unite.

„Drepturile omului sunt foarte importante pentru noi. Mi-am făcut notițe pe marginea rapoartelor prezentate. Materialul conține aspecte bune pentru a adresa întrebări, inclusiv din partea Republicii Federale Germania. Deci, eu voi transmite sugestiile voastre către guvernul țării mele ca să putem contribui la ameliorarea situației cu privire la drepturile omului în Republica Moldova”, a declarat Ullrich Kinne, șef-adjunct al Misiunii diplomatice a Ambasadei Republicii Federale Germania în Republica Moldova, în cadrul evenimentului.

CIDDC pledează pentru o mai bună implementare a drepturilor copiilor apărători ai drepturilor omului

Pentru prima dată în istoria drepturilor copilului din țara noastră, adolescenții de la Platforma Copiilor urmează să prezinte raportul Situația copiilor apărători ai drepturilor omului în Republica Moldova la Geneva, în decembrie 2021, la presesiunea Evaluării Periodice Universale (EPU).

CIDDC este o organizație neguvernamentală înființată în 1999, care creează și facilitează pentru copii diverse oportunități de a participa în calitate de apărători ai drepturilor omului și, în același timp, oferă adulților oportunități de a învăța cum să asigure copiilor un mediu protectiv în care copiii să-și realizeze drepturile.

Astfel, în iunie 2021, CIDDC a creat spațiu de comunicare pentru un grup al copiilor interesați de subiectul copiilor apărători ai drepturilor omului. Ei s-au întrunit în mai multe sesiuni de lucru în care s-au familiarizat cu conceptul de copil apărător al drepturilor omului; cu modul în care acționează; au abordat drepturile civile și politice, precum și oportunitățile și dificultățile pe care le întâmpină copiii apărători ai drepturilor omului în țara noastră.

Sesiunile au fost facilitate de rețeaua globală Child Rights Connect și CIDDC, membru al acestei rețele, în baza versiunii prietenoase copilului a Ghidului de implementare cu privire la drepturile copiilor apărători ai drepturilor omului. Concomitent, CIDDC, împreună cu Child Rights Connect, a facilitat sesiuni de informare, formare și consultare pe acest subiect și pentru adulți.

În urma consultării opiniilor copiilor și ale adulților, CIDDC, împreună cu un grup de organizații neguvernamentale, a prezentat în cadrul EPU un raport despre situația drepturilor copiilor apărători ai drepturilor omului, pledând pentru o mai bună implementare a acestor drepturi de statul Republica Moldova.

În cadrul EPU, un mecanism unic al Consiliului ONU pentru Drepturile Omului ce se referă la îmbunătățirea situației drepturilor omului în cele 193 de state membre ale Națiunilor Unite, printre care și Republica Moldova, situația drepturilor omului din toate statele membre ale ONU este evaluată la fiecare cinci ani. Țara noastră va fi evaluată în ianuarie 2022.

Viorica Harea, formatoare la Clubul Taților: „Bărbații se implică într-un mod mai conștient în îngrijirea și educarea copiilor. Mă bucur să contribui și eu la acest proces”

Viorica Harea are peste 30 de ani de experiență în pedagogie și tineret. În 2004, ea a deschis Centrul regional de tineret din Fălești, care, pe atunci, era unul dintre primele 11 din țară.

Mai nou, de aproape 11 luni, susține 14 tați și aproape 20 de băieți adolescenți din comunitatea sa în procesul de conștientizare și diminuare a stereotipurilor de gen și de implicare în responsabilitățile casnice în mod egal cu fetele și femeile.

Aceste activități au loc la Clubul Taților și la Clubul Băieților din Fălești, deschise în decembrie 2020 împreună cu alte Cluburi în raioanele Fălești și Strășeni, în cadrul programului regional „Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței în bază de gen”.

Programul este finanțat de Uniunea Europeană, implementat de UNFPA Moldova și UN Women Moldova în parteneriat cu Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC), în perioada 2020-2023.

Pentru a susține actualii și viitorii tați, Viorica își dezvoltă competențele profesionale, participând la ateliere de formare din octombrie 2020 până în prezent, alături de alte 13 formatoare locale. În cadrul acestor ateliere, ea și colegele sale își împărtășesc experiențele, realizările și dificultățile întâmpinate în procesul de facilitare, bune practici de gestionare și menținere a grupurilor.

Experiența de facilitare a Cluburilor, ne-a spus formatoarea din Fălești, îi aduce satisfacția de a contribui la un proces necesar pentru dezvoltarea armonioasă a copilului: conștientizarea de către bărbați a paternității responsabile și cu blândețe, cu o abordare centrată pe diminuarea stereotipurilor de gen.

„Bărbații se implică într-un mod mai conștient în îngrijirea și educarea copiilor. Mă bucur să văd că tații încep să își privească altfel paternitatea. Ei simt activitățile din cadrul Clubului ca pe ceva necesar și vor să revină aici. Și mă bucur să contribui și eu la acest proces”, a împărtășit Viorica Harea.

De asemenea, formatoarea sprijină băieții adolescenți membri ai Clubului să conștientizeze mai bine stereotipurile de gen și, astfel, să se implice în mod egal cu fetele, femeile, în activitățile casnice și în alte responsabilități.

Cluburile Taților au fost lansate în cele două raioane în decembrie 2020 și sunt facilitate de către 14 formatoare din raioanele Strășeni și Fălești, care au experiență în pedagogie, psihologie, tineret.

Acest material a fost realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea autorului și nu reflectă opinia Uniunii Europene.

TERMEN EXTINS: Specialist/ă IT – creare/actualizare de site web la Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova (CIDDC)

Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova (CIDDC) anunță concurs pentru suplinirea postului vacant de Specialist/ă IT – creare/actualizare de site web în cadrul.

CIDDC este o organizaţie nonguvernamentală, fondată în anul 1999, a cărei misiune este de a colabora cu copiii, familiile, autoritățile, serviciile publice și societatea civilă pentru a găsi soluții bazate pe drepturile copilului și pentru a-i inspira pe adulți să audă vocea fiecărui copil. Împreună contribuim la o societate cu mai multă grijă, înțelegere și respect pentru fiecare ființă umană. Pentru mai multe informații, accesați www.drepturilecopilului.md.

Perioada de angajare: 1 lună
Locul de muncă: Chişinău

Responsabilități:

 • înnoirea structurii și a navigării;
 • redactarea designului interfeței și identificarea corporativă integrală;
 • adaptarea resursei (crearea versiunii mobile a site-ului);
 • crearea/adăugarea elementelor grafice, infografiei.

Criterii de evaluare:

 • Experiența de creare/actualizare a site-lui. Experiența de realizare a site-urilor cu conținut social și educativ va constitui un avantaj;
 • Portofoliul companiei/persoanei fizice și profesionalismul lucrărilor prezentate/utilizarea tehnologiilor avansate; Ce oferim:
 • Lucru într-o echipă dedicată de profesioniști cu experiență în diverse domenii (drept, educație, psihologie, asistență socială, sociologie, comunicare etc.), pentru care procesul este la fel de valoros ca și realizarea obiectivelor unui program/proiect și/sau ale unei activități;
 • Oportunități de învățare continuă în domeniul drepturilor omului/copilului, inclusiv relaționarea atât cu autoritățile publice centrale și locale, cât și cu instituții și ONG-uri care lucrează în acest domeniu.

Procedura de recrutare a CIDDC se bazează pe angajamentul nostru ferm cu privire la protecţia copilului față de toate formele de violență în cadrul proiectelor şi activităţilor noastre, precum și în afara organizației. CIDDC are o politică de protecţie a copilului; candidatul/ta selectat/ă va semna o declarație prin care se va angaja să respecte această politică.

Dosarul candidatului/-ei va include:

 • Portofoliul companiei/persoanei fizice aplicante: CV-ul şi o listă cu referinţe (linkuri) la produsele relevante realizate;
 • Oferta financiară totală în MDL (lei) pentru realizarea întregului spectru de sarcini conform Termenilor de referinţă.

Persoanele interesate vor transmite dosarul la adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
Data-limită de depunere a dosarelor: 1 noiembrie 2021.
Numai persoanele selectate pentru interviu vor fi contactate.

Terms of reference. Facilitator for Organisational capacity assessment

Duration of Assignment:
8 working days in the period 24 October – 15 November 2021

1. BACKGROUND

The Child Rights Information Center (CRIC) is a non-governmental organization set up in 1999. CRIC’s vision is a society with more care, understanding and respect for the human beings. CRIC’s mission is to inspire adults to listen to the voice of every child and to work with children, families, authorities, public services and civil society in order to develop and apply solutions based on child rights.

CRIC interventions are based on the UN Convention on the Rights of the Child (CRC). We permanently monitor state efforts to implement its obligations under the CRC.

CRIC is a strategic partner of Save the Children International office in Kosova/o, which is implementing a project of Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA). Sida has a strong commitment to support the capacity strengthening of local civil society organizations. Part of Save the Children’s key requirements is to indicate a clear plan on how a certain percentage of the grant will be used for capacity strengthening.

For the purpose of measuring progress within Save the Children Sweden (SCS) OCD support, each selected partner organisation had to undergo an Organisational Capacity Assessment (OCA) at the beginning of the funding period (2017). The OCA served as a baseline and had to be followed up yearly. The OCA workshop had to be conducted at the beginning of the process and at the end of the funding process and aims to involve the entire organisation in a reflective exercise on organisational development.

As a part of the phase out, end-line learning and final reporting on the Sida CSO programme, CRIC will undergo an end-line OCA to capture quantitative and qualitative data on the OCD process through the programme period, and enable/allow SCI CO to report on results as well as collect learnings for future programming.

CRIC will reassess its previous OCA to create an end-line for the OCD process within the CSO programme 2017-2021. In the end, CRIC’s existing OCD plan will be revised based on the new OCA as part of the phase out period and beyond, in line with CRIC’s own strategic plan, independent of future funding from Sida.

The OCA is based on the idea that it is possible to obtain an overall picture of an organization’s capacity and development profile by making systematic reviews and assessments of three basic aspects that are analyzed with the aid of eight variables.

The eight variables, here called ‘Areas of Capacity’ are;

To Be:

1. Governance and Structure

2. Culture and Inclusion

3. Management, HR and Staff

To Do :

5. Implementation and Quality

6. Participation

To Relate:

7. Networking and Communication

8. Influence and Legitimacy

2. OBJECTIVE AND SCOPE

An Organisational Capacity Assessment (OCA) is a process that seeks to assess the capacity of any organisation across a broad range of topics. The overall objective of the consultancy is to:

a) Conduct an Organizational Capacity Assessment by facilitating a participatory 3 day online workshop using the methodology outlined in the SCS tool for OCA. The workshop aims to capture quantitative and qualitative data on the OCD process through the programme period and identify areas for organizational improvement in order to achieve sustainable results.

b) Ensure thorough documentation throughout the workshop and produce a report summarizing the outcomes.

c) Assist CRIC with developing a four-year OCD plan to address the identified areas of improvements identified in the workshop.

It should be emphasized in the introduction of participatory workshops that different opinions are encouraged and the facilitator's role is to lead the discussion and ensure that the outcome reflects the reality in the best way. Discussion and scoring on each of the criteria allows the organization to determine gaps and make recommendations for building the required capacity.

3. METHODOLOGY OF THE ORGANISATIONAL CAPACITY ASSESSMENT

The OCA and its workshop should be used as a first step in the process of organisational development and should involve many diverse representatives of the organisation through a participatory workshop consisting of a questionnaire and data entry sheet. The workshop aims to look at the overall situation at the time of assessment through the opinion of various groups within the organization and identify current situation within various aspects and identify areas of improvements. The workshop consists of an introduction, division of four pre-decided groups that answers a large set of questions within the group and a plenary that brings all groups and their answers together and where the facilitator leads a discussion with all groups to find a consensus on the current state of each question and area. Current situation and areas of improvements are identified and documented during the plenum.

4. ROLES AND RESPONSIBILITIES

4.1 Facilitator:
The facilitator will be responsible for:

 • Become familiar with the OCA Tool.

· Lead the participatory online workshop with CRIC staff and partners. The workshop will last three days and will be facilitated in Romanian language.

· Complete in detail the OCA Tool (except for the finance/grants part)

· Providing the Capacity Needs assessment report.

· In coordination with CRIC identify the priority areas for organizational development for the next 4 years and complete the OCD Framework

· Deliver documents and other deliverables on a timely manner

· Workshop material (OCA Tool and Manual), will be provided by CRIC.

4.2 CRIC

CRIC will have the responsibility for the overall management of the facilitator and this will include the following:

· Provide the Save the Children OCA Tool and manual to the facilitator for the workshop purposes

· Reviewing and approving the proposed methodology

· Organize the online workshop

· Ensuring that CRIC staff will take part in the workshop

· Supporting facilitator to invite the staff and/or members

· Monitoring the delivery of milestones

· Reviewing and approving the OCD Framework template and final Capacity Needs Assessment Report.

· The finance/grants part of the OCA tool will be prepared by Save the Children

· Ensure completion of the OCD Framework detailing the OCD work for the next coming years.

5. KEY DELIVERABLES

· Maintain neutral and professional approach during the review process and during the overall workshop of the assessment.

· Facilitation and thorough documentation of participatory online workshop.

· Draft comprehensive validated report which includes findings of the OCA and recommendations for the continued development of organisational capacity.

· OCA Tool to be completed in English

· Final report submitted

· Preparation of OCD Framework (in English) together with CRIC.

6. DURATION AND TIMEFRAME

The contract of the assignment should be for 8 working days in the period 24 October – 15 November 2021.

Familiarization with OCA tool and initial meetings: 2 days

Facilitation of OCA participatory online workshop: 3 days

Report writing: 2 days

Feedback meeting and OCD Framework development with CRIC: 1 day

7. QUALIFICATIONS AND COMPETENCIES OF CONSULTANT

· Advanced degree in economics, development studies, social sciences or related discipline

· A minimum of ten (10) years experience in conducting organizational capacity needs assessments, experience with self-assessment processes will be an advantage;

· At least 5 years of experience working in organizational development within civil society

· Excellent analytical, oral and written communication skills in English.

· Experience in monitoring, evaluation and reporting.

· Strong facilitation skills and ability to lead a plenary and document simultaneous

· Strong interpersonal skills and the ability to communicate and work well with diverse people.

8. APPLICATION PROCEDURE

Applications must be sent in English and entail the following:

· Expression of Interest and availability;

· CV should be presented;

· Two references from similar assignments; and copies of the reports they prepared (if applicable)

· Expected remuneration, in the form of gross fee per day

Application should be clearly marked “Expression of Interest for Needs Assessment Organizational Capacity Development” and submitted as electronic copies before October 21,17.00 hours local time to: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Contact person – Vasile Coroi, 060931284.

Only short-listed candidates will be contacted.

Fii bine în pandemie! O campanie ce încurajează părinții și copiii să aibă grijă de sănătatea mintală

COVID-19 a afectat întreaga lume, în special părinții/îngrijitorii și copiii, influențând nu doar sănătatea lor fizică, ci și sănătatea emoțională, socială și mintală în general.

Pentru a susține starea de bine a copiilor și îngrijitorilor/părinților în perioada pandemiei de COVID-19, Organizația Save the Children Kosovo și Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC), cu suportul financiar al Suediei, lansează campania online „Fii bine în pandemie”, o serie de practici pozitive care pot ajuta părinții, copiii și adolescenții să aibă grijă de sănătatea lor mintală și fizică.

La nivel global, dificultățile cel mai des întâmpinate atât de către copii, cât și de către adulți în perioada pandemiei de COVID-19 sunt cele legate de schimbări ale rutinei zilnice, perturbări și obstacole în procesul de învățare, adaptarea la învățământul virtual și învățarea de acasă, accesul la tehnologie și la alte surse ce ar permite procesul de comunicare și interacțiune online.

Specialiștii spun că în perioada pandemiei de COVID-19 criza de sănătate mintală s-a făcut simțită în întreaga lume. Astfel, în mai 2021, guvernele au recunoscut necesitatea de a extinde și a îmbunătăți serviciile în acest domeniu la toate nivelurile și au aprobat Planul de acțiuni al sănătății mintale al Organizației Mondiale a Sănătății pentru anii 2013-2030.

Campania „Fii bine în pandemie!” se adresează părinților/îngrijitorilor și copiilor. Aceasta este o continuare a activităților pe tema sănătății mintale pe care CIDDC, în parteneriat cu Asociația SOMATO, la inițiativa și cu sprijinul financiar al Organizației „Save the Children” din Kosovo, le-a început în decembrie 2020. Atunci, aproape aproape 160 de cadre didactice, părinți/îngrijitori și adolescenți au participat la o serie de sesiuni online în care au primit sprijin psiho-emoțional în perioada pandemică.

Reflecțiile participanților, participantelor în timpul acestor sesiuni au arătat că este nevoie de mai multă conștientizare cu privire la tema sănătății mintale, respectiv, de informații utile și bune practici care să ajute fiecare persoană cum să aibă grijă de propria sănătate mintală.

Campania online „Fii bine în pandemie!” va dura două săptămâni și va putea fi urmărită aici.

CIDDC este o organizație neguvernamentală fondată în 1999, a cărei misiune este de a colabora cu copiii, familiile, autoritățile, serviciile publice și societatea civilă pentru a găsi soluții bazate pe drepturile copilului și pentru a-i inspira pe adulți să audă vocea fiecărui copil.

Împreună contribuim la o societate cu mai multă grijă, înțelegere și respect pentru fiecare ființă umană.

Subscribe to this RSS feed

Contacts

Address: 15, E. Coca street, Chisinau, Republic of Moldova, MD-2008

Phone./Fax: (+373 22) 747813, 716598, 744600

Email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Media partner:

Portalul CIVIC.MD: Activitati ONG, anunturi, granturi, job-uri, voluntariat, evenimente

Ambasadorul 2%

Sustin 2%!

Top of Page