CIDDC - Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova

Primul an de activitate a Cluburilor băieților și taților din raioanele Strășeni și Fălești, analizat în cadrul unei mese rotunde

Formatorii și formatoarele din raioanele Strășeni și Fălești care facilitează Cluburile băieților și ale taților și-au împărtășit experiența de lucru pe parcursul unui an, în cadrul unei mese rotunde care s-a desfășurat în format online, la 13 decembrie 2021. La eveniment au participat și reprezentanți/te ai/ale organelor locale de specialitate în domeniul învățământului și societății civile, parteneri.

Masa rotundă a fost organizată de Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) și este parte a programului regional „Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței în bază de gen”, finanțat de Uniunea Europeană, implementat în cele două raioane de UNFPA Moldova și UN Women Moldova în parteneriat cu CIDDC în perioada 2020-2023.

Read more...

Peste 90 de directori adjuncți/directoare adjuncte pentru educație din raioanele Călărași, Strășeni și Fălești și-au dezvoltat competențele pentru a actualiza politicile de protecție a copilului în instituțiile lor

Peste 90 de directori adjuncți, directoare adjuncte pentru educație din raioanele Călărași, Strășeni și Fălești și-au dezvoltat capacitățile pentru a identifica situațiile de risc pe care le întâmpină copiii în școală și pentru a aplica proceduri de intervenție cu privire la aceste situații, asigurând copiilor un mediu protectiv. Activitatea cadrelor manageriale s-a desfășurat, în perioada aprilie 2020 – noiembrie 2021, în cadrul programului de formare privind actualizarea Politicii de Protecție a Copilului (PPC) în instituțiile de învățământ. Programul a fost facilitat de Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) și susținut financiar de Save the Children Kosovo și Suedia.

Read more...

Aproape 500 de profesori/oare de dezvoltare personală din 15 raioane ale țării învață cum să sprijine adolescenții/tele în procesul de prevenire a comportamentelor sexuale riscante

7 decembrie 2021 – Circa 500 de cadre didactice din 15 raioane ale țării își dezvoltă competențele pentru a asigura adolescenților/telor un mediu de încredere în care să comunice despre sex și sexualitate și pentru a-i ajuta să prevină comportamentele sexuale riscante, în mod special sarcina în adolescență. Formarea cadrelor este parte a Stagiului de formare privind aplicarea programului „Prevenirea sarcinii în adolescență”.

Programul a fost elaborat în cadrul proiectului „Un model integrat pentru asigurarea accesului la servicii medicale și sociale pentru adolescente însărcinate și mame adolescente în zonele rurale dezavantajate”, finanțat de MSD și MSD for Mothers, implementat de Centrul de Informare și Documentare pentru Drepturile Copilului (CIDDC), Asociația „Sănătate pentru Tineri” și Organizația Salvați Copiii România, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova.

Read more...

Peste 500 de cercetători și cercetătoare din 13 țări au abordat subiectul educației în domeniul drepturilor copilului în cadrul unui eveniment organizat la Chișinău

Peste 500 de cercetători/oare, reprezentanți/te ai/ale organizațiilor și instituțiior din 13 țări și-au prezentat comunicările în cadrul conferinței internaționale „Educația privind drepturile copilului: experiențe și perspective în învățământul preșcolar și primar”, care s-a desfășurat în format mixt (online și offline) pe 26 noiembrie 2021.

Evenimentul a fost organizat de Facultatea Științe ale Educației și Informatică a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău în parteneriat cu Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova (CIDDC), Save the Children in Kosovo și organizația suedeză ERIKS Development Partner.

Read more...

Lucrătorii/oarele medicali/e din raioanele Strășeni și Fălești își dezvoltă competențele de identificare și prevenire a cazurilor de abuz și violență în bază de gen și a violenței domestice

Lucrătorii/oarele medicali/e din raioanele Strășeni și Fălești participă, în perioada noiembrie – decembrie 2021, la o serie de sesiuni de formare privind identificarea și prevenirea cazurilor de abuz și violență în bază de gen și a violenței domestice.

Formarea specialiștilor/specialistelor se desfășoară în cadrul programului regional „Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței pe bază de gen”, finanțat de Uniunea Europeană, implementat de Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA Moldova), Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Emanciparea Femeilor (UN Women Moldova) în parteneriat cu Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC), în raioanele Strășeni și Fălești, în perioada 2020-2023.

Read more...

Contacts

Address: 15, E. Coca street, Chisinau, Republic of Moldova, MD-2008

Phone./Fax: (+373 22) 747813, 716598, 744600

Email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Media partner:

Portalul CIVIC.MD: Activitati ONG, anunturi, granturi, job-uri, voluntariat, evenimente

Ambasadorul 2%

Sustin 2%!

Top of Page