CIDDC - Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova

Peste 500 de cercetători și cercetătoare din 13 țări au abordat subiectul educației în domeniul drepturilor copilului în cadrul unui eveniment organizat la Chișinău

Peste 500 de cercetători/oare, reprezentanți/te ai/ale organizațiilor și instituțiior din 13 țări și-au prezentat comunicările în cadrul conferinței internaționale „Educația privind drepturile copilului: experiențe și perspective în învățământul preșcolar și primar”, care s-a desfășurat în format mixt (online și offline) pe 26 noiembrie 2021.

Evenimentul a fost organizat de Facultatea Științe ale Educației și Informatică a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău în parteneriat cu Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova (CIDDC), Save the Children in Kosovo și organizația suedeză ERIKS Development Partner.

La deschiderea conferinței, Vasile Coroi, directorul CIDDC, și Alexandra Barbăneagră, dr. conf. univ., rectora UPSC, au semnat Memorandumul de înțelegere, un document prin care CIDDC și Universitatea își asumă să promoveze practicile europene și naționale în educația și protecția copilului. Printre obiectivele Memorandumului sunt elaborarea și implementarea proiectelor comune, cooperarea multiaspectuală și facilitarea procesului de formare inițială și continuă a cadrelor didactice în domeniul protecției și respectării drepturilor copilului.

Conferinţa, pentru prima oară, a creat un spațiu bazat pe valorizarea demnității umane și a drepturilor omului, pentru împărtășirea diferitor practici de predare, învăţare, evaluare a drepturilor copilului și de creare a unui mediu educațional în spiritul drepturilor omului în învățământul preșcolar și primar.

La eveniment au participat reprezentanți/te din Republica Moldova, România, Ucraina, Rusia, Germania, Norvegia, Polonia, Suedia, Irlanda, Kosovo, Albania, Georgia, India ai/ale mediului academic universitar; cadre didactice și manageriale din învățământul primar și instituțiile de educație timpurie; cadre didactice din instituţiile de învăţământ preuniversitar care predau cursuri opţionale în domeniul educaţiei privind drepturile omului; specialişti din OLDSÎ, instituţii guvernamentale, organizaţii ale societății civile care promovează iniţiative în domeniu.

PRACTICIENI, PROFESIONIȘTI DIN MEDIUL ACADEMIC, REPREZENTANȚI AI AUTORITĂȚILOR PUBLICE DIN SECTORUL EDUCAȚIE, AI ONG-URILOR AU ÎMPĂRTĂȘIT PRACTICI DE PREDARE, ÎNVĂȚARE, EVALUARE A DREPTURILOR COPILULUI

Alexandra Barbăneagră, dr. conf. univ., rectoră a UPSC: „Tematica acestei conferințe este una de maximă actualitate atât pentru comunitatea națională, cât și pentru cea internațională, deoarece orice societate preocupată de binele și fericirea copiilor trebuie să le garanteze drepturile.

În societate, este nevoie ca dezvoltarea copilului să fie încurajată atât în plan social, cât și în plan academic.

Mă bucur că subiectul acestei conferințe a întrunit specialiști din întreaga lume. Am înregistrat un număr impunător de participanți/te. La eveniment au participat atât cadre didactice din sistemul de învățământ universitar, general, cât reprezentanți/te din ONG-uri, direcții de învățământ, direcții de instruire, fapt care denotă că acest parteneriat, axat pe susținerea drepturilor și promovarea lor la nivel internațional, ne preocupă pe toți.

Astfel, această conferință va fi o platformă de coagulare a eforturilor comune atât în dezbaterea problemelor cu care se confruntă copiii în procesul de apărare a propriilor drepturi, cât și a problemelor pe care le întâmpină organizațiile, titularii de obligații care apără aceste drepturi. Totodată, va fi și o platformă pentru un schimb de bune practici, experiențe cu privire la apărarea drepturilor copilului, care pot fi promovate atât în sistemul de învățământ național, cât și în diferite organizații neguvernamentale.

Această conferință, dedicată drepturilor copilului, este un început și pentru alte evenimente dezvoltate în cadrul Universității. Ne-am dori foarte mult ca ea să devină una tradițională.

Cred că publicațiile și comunicările prezentate la acest eveniment vor oferi oportunități și deschideri în viitor.”

Cezar Gavriliuc, manager regional în Europa de Est, Asociația ERIKS Development Partner - Partener Pentru Dezvoltare, Suedia: „Dreptul la educație este unul dintre drepturile fundamentale ale copilului. Noi privim dreptul la educație ca pe un drept în sine, dar și ca pe un drept instrumental, prin care ne-am putea asigura că alte drepturi ale copilului sunt realizate. Nu există nicio altă modalitate durabilă de a ne apropia de viziunea noastră, decât să ne asigurăm că fiecare copil are acces egal la educație de calitate. Pe termen lung, o lume mai bună în care visele copiilor devin realitate nu poate fi creată fără copii și părinți educați.

Pentru ERIKS, atât accesul, cât și calitatea educației sunt importante. Privim școala ca pe o microsocietate în care copiii învață valorile democratice și ale drepturilor omului, devenind astfel membri responsabili ai comunității. Educația ar trebui să fie prietenoasă cu copiii, inspiratoare și motivatoare pentru fiecare copil. Școlile ar trebui să promoveze o atmosferă umană și să permită copiilor să se dezvolte în funcție de capacitățile lor în evoluție. Acest demers trebuie să înceapă cât mai devreme posibil, inclusiv la nivel preșcolar, iar interesul manifestat și numărul impresionant de participanți la această conferință demonstrează importanța abordării drepturilor copilului de la vârste cât mai fragede.

Acolo unde sunt prezenți adulți care-i susțin, copiii au oportunități de a-și exersa angajamentul civic prin monitorizarea drepturilor lor atât în timpul orelor de școală, cât și în cadrul extracurricular prin elaborarea și prezentarea de rapoarte către titularii de obligații.”

Vasile Coroi, director executiv la CIDDC: „Am o deosebită plăcere să constat interesul sporit pe care această conferință l-a trezit în rândul practicienilor, mediului academic și reprezentanților autorităților publice din sectorul educație.

Necesitatea educației privind drepturile copilului e dictată de rațiuni de protecție a copiilor, în virtutea vulnerabilității lor ca persoane aflate în dezvoltare, dar și de împuternicire a copiilor pentru participarea la luarea deciziilor care îi afectează, ținând cont de capacitățile în evoluție ale copiilor, conform vârstei și gradului lor de maturitate.

Educația privind drepturile copilului începe din primii ani de viață și devine tot mai complexă pe parcursul învățământului general. Și cum copiii învață prin imitare și modelare, este evident că nu este suficient doar să le povestim copiilor despre drepturile lor, ci este necesar să le oferim modele de respectare a drepturilor copiilor, de acceptare și empatie.

Profesioniștii care lucrează cu și pentru copii pot crea acestora oportunități ca să-și înțeleagă și folosească drepturile în cadrul clasei și a instituției de învățământ sau în alte servicii sociale. Cu alte cuvinte, e necesar să le creăm copiilor acel mediu sigur și protectiv, propice învățării și exercitării drepturilor lor, realizabil doar într-o instituție de învățământ guvernată democratic, care valorizează demnitatea umană și drepturile fiecărui copil, fără nicio discriminare. Experiențele de participare a copiilor în procesele de luare a deciziilor din cadrul instituției de învățământ îi învață pe copii cum să-și exercite drepturile, dar și le dezvoltă competența responsabilității. Această abordare a educației privind drepturile omului/copilului presupune utilizarea metodelor de învățare nu doar „despre” drepturile copilului, ci și „pentru” și „prin” drepturile copilului, aspecte care sunt amplu dezbătute pe parcursul acestei conferințe.”

CIDDC este o organizație neguvernamentală care, de peste 20 de ani, contribuie la crearea unui mediu favorabil pentru realizarea drepturilor copilului în Republica Moldova. În acest scop, CIDDC monitorizează eforturile statului de a-și îndeplini obligațiile asumate conform Convenției cu privire la Drepturile Copilului (CDC) și susține fortificarea sistemelor, structurilor şi mecanismelor necesare transpunerii drepturilor copiilor în realitate; informează şi instruiește adulții să înțeleagă ce nevoi are copilul și ce responsabilități au ei în legătură cu realizarea acestora în familie, la școală sau în alt mediu; susține copiii să-și facă vocea auzită și să influențeze deciziile autorităților; oferă suport autorităților să consulte opinia copilului și să ia decizii în interesul lui.

Imagini din timpul conferinței pot fi accesate aici.

Admin

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
back to top

Contacts

Address: 15, E. Coca street, Chisinau, Republic of Moldova, MD-2008

Phone./Fax: (+373 22) 747813, 716598, 744600

Email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Media partner:

Portalul CIVIC.MD: Activitati ONG, anunturi, granturi, job-uri, voluntariat, evenimente

Ambasadorul 2%

Sustin 2%!

Top of Page