CIDDC - Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova

Ultimile știri 1

Termeni de Referinţă pentru contractare de servicii producere spot video

TERMENI DE REFERINŢĂ pentru contractare de servicii producere spot video
Locul: Republica Moldova
Termen limită de prezentare a ofertelor: 23 octombrie 2020, ora 17.00
Termen de livrarea a produsului: 23 decembrie 2020

Context
Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) este o organizaţie nonguvernamentală, fondată în anul 1999, cu misiunea de a contribui la crearea unui mediu favorabil pentru realizarea drepturilor copilului. Pentru mai multe informații, accesați drepturilecopilului.md

În perioada octombrie 2020 – februarie 2023, în raioanele Strășeni și Fălești, CIDDC, în parteneriat cu Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) și Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Emanciparea Femeilor (UN Women) implementează programul finanțat de Uniunea Europeană “EU 4 Gender Equality: Together Against Gender Stereotypes and Gender-Based Violence” („Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței pe bază pe gen”).

Obiectivul general al programului este consolidarea de drepturi și oportunități egale pentru femei și bărbați prin schimbarea percepțiilor, a stereotipurilor de gen și participarea bărbaților la îngrijire, iar obiectivul specific la care CIDDC va contribui este sporirea implicării bărbaților în îngrijirea copiilor lor și participării la programe pentru tați.

Participanții/ grupurile țintă ale programului sunt actualii și viitorii tați.

Cea mai importantă activitate a programului va fi înființarea și pilotarea Școlii/Clubului taților în 4-5 locații – licee, Centre de Tineret, Centre de Sănătate Prietenoase Tinerilor și Centre de Creație și Agrement. În acest scop, am stabilit relații de colaborare cu Organele Locale de Specialitate în Domeniul Învățământului (OLSDÎ) din raioanele Strășeni și Fălești.

Una dintre primele acțiuni, realizate în colaborare cu OLSDÎ, este crearea unui grup de lucru pentru coordonarea acțiunilor din cadrul programului și în special pentru conceptualizarea și elaborarea unui Regulament-cadru al Școlilor/Cluburilor taților.

Pe durata programului, vom elabora și aplica programe de dezvoltare a capacităților participanților direcți la program și a angajaților din sectorul educație de la nivel local. Profesioniștii locali vor fi capacitați să lucreze direct cu actualii și viitorii tați pentru a putea asigura sustenabilitatea intervenției după încheierea programului. CIDDC va documenta întregul proces pentru a face posibilă replicarea acestor inițiative în alte raioane ale țării.

Intervenția CIDDC este una intersectorială, consolidând și capacitățile profesioniștilor din sectorul medical, dar și de protecție socială. În acest scop, CIDDC va colabora cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și autoritățile publice locale. În cadrul acestei activități, accentul se va pune pe încurajarea implicării taților în vizitele prenatale și în îngrijirea copiilor în primii ani de viață. O atenție deosebită se va acorda populației rurale și grupurilor vulnerabile. Vom lucra cu asistenții sociali pentru a produce schimbarea dorită în aceste grupuri.

Activități de comunicare menite să sensibilizeze opinia publică referitor la beneficiile implicării taților pentru ei înșiși, copiii și soțiile/partenerele acestora, și întreaga societate vor fi realizate în cele două raioane ale programului, dar și la nivel național. Materiale video, articole și altele (postere, pliante etc.) vor fi elaborate și vor fi utilizate în campaniile de sensibilizare a opiniei publice pentru combaterea stereotipurilor legate de rolurile de gen tradiționale. Bunele practici, modelele de succes vor documentate și promovate.

Obiectiv

Obiectivul elaborării spot-ului video este promovarea participării bărbaților în programe pentru tați prin frecventarea de către aceștia a Școlilor/ Cluburilor taților, ceea ce va contribui la sporirea implicării taților în îngrijirea și educația copiilor, împărțirea echitabilă a treburilor casnice, prevenirea violenței asupra copiilor și a violenței pe bază de gen.

Condiții pentru participare la concurs

 • Companii media și persoane fizice care dispun de expertiză, echipament și infrastructură necesară pentru producerea spotului video;
 • Minim 3 ani de experiență în producție video;
 • Echipament de filmare și iluminare propriu;
 • Inovație, creativitate, originalitate;
 • Respectarea termenului-limită de livrare a produselor finale.

Sarcini și responsabilități

a) Prestatorul de servicii:

‒ Prestatorul va elabora un material video cu elemente de grafică creativă, în limba română cu subtitrare în limba rusă, cu durata de până la 4 minute, cu implicarea a 2-3 actori (copii și adulți) și/sau profesioniști din domeniu și va asigura post-producția (montaj, sonorizare, procesare etc.);

‒ Prestatorul va elabora 3 fotografii cover cu secvențe relevante din materialul video care vor fi utilizate ca instrumente de promovare a spotului;

‒ Prestatorul va adapta materialul video pentru toate formatele solicitate de televiziunile din Republica Moldova (inclusiv pagini web, arhivare etc.) și rețelele de socializare și va preda toate sursele aferente realizării acestuia.

b) CIDDC

- CIDDC va oferi sprijinul informațional și logistic necesar. CIDDC va oferi suport tehnic companiei/persoanei selectate, care ar putea include: monitorizarea progresului, contacte relevante și disponibile cu referire la scopul sarcinilor puse, avizarea promptă a materialelor/produselor prezentate.

Livrabile/servicii, termene de realizare și condiţii de plată

Termen de realizare Livrabile/servicii

30 octombrie Elaborarea și consultarea scenariului spotului cu echipa CIDDC

30 noiembrie Elaborarea spotului video în limba română și subtitrarea acestuia în limba rusă

30 noiembrie Elaborare cover (fotografii realizate în timpul filmărilor)

1-15 decembrie Consultarea cu echipa CIDDC a spotului video realizat și revizuirea acestuia

23 decembrie Predarea versiunii finale a spotului video

Plata se va efectua după predarea și aprobarea spot-ului video de către CIDDC.

Procedura de selecție

Selecția companiei media/persoanei fizice se bazează pe angajamentul nostru ferm cu privire la protecţia copilului față de toate formele de violență în cadrul proiectelor şi activităţilor CIDDC, precum și în afara organizației. CIDDC are o politică de protecţie a copilului; compania media/persoana fizică selectată va semna o declarație prin care se va angaja să respecte prevederile acesteia.

Dosarul de aplicare va conține:

 • Portofoliul companiei media/persoanei fizice aplicante - CV-ul şi o listă cu referinţe (link-uri) la produsele relevante realizate;
 • Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, eliberat de Camera Înregistrării de Stat;
 • Datele de contact ale companiei/persoanei fizice și rechizitele bancare;
 • Oferta tehnică, care va descrie viziunea aplicantului cu privire la realizarea spotului;
 • Oferta financiară totală în MDL (lei) cu TVA 0 pentru realizarea întregului spectru de sarcini conform Termenilor de referinţă.

Criterii de evaluare a ofertelor

 • Experiența de realizare a spoturilor video. Experiența de realizare a materialelor video cu conținut social și educativ va constitui un avantaj;
 • Oferta financiară;
 • Resurse și capacități tehnice și umane suficiente pentru executarea contractului în termenul limită indicat;
 • Portofoliul companiei și profesionalismul lucrărilor prezentate/utilizarea tehnologiilor avansate și actuale de producție;
 • Reputația și imaginea companiei/ persoanei fizice.

Dosarul va fi trimis prin email la adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau depus la sediul CIDDC (Chișinău, str. Eugen Coca, 15).
Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.
Persoană de contact - Vasile Coroi, 060931284.


CIDDC prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Prin expedierea dosarului, vă exprimați acordul pentru utilizarea datelor Dvs. personale în procesul de selectare. Documentele ce conțin date cu caracter personal se vor păstra doar pentru perioada de selectare.

Read more... 

Putem avea jurnalism pentru drepturile copilului?

Ne dorim o presă mai conștientă de rolul său în protecția drepturilor copilului, o presă conectată cu nevoile copilului și deschisă să-și lărgească abordarea cazurilor cu și despre copii. În acest scop, am desfășurat în format online o masă rotundă cu și pentru jurnaliști, jurnaliste despre cum este tratat copilul în mass-media.

Participantele au reflectat asupra câtorva cazuri-cheie din copilăria lor, despre care consideră că ar fi fost util să se discute în mass-media, precum și asupra cazurilor cu și despre copii relatate pe parcursul carierei profesionale. De asemenea, acestea au analizat o serie de aspecte prin care societatea ar putea să fie mai bine informată cu privire la drepturile copilului.

Facilitare: Victoria Coroban, jurnalistă la Radio România Chișinău, antrenoare de dezvoltare personală

Participare: Veronica Oțel, jurnalistă la Radio Noroc; Cristina Leu, studentă la Școala de Studii Avansate în Jurnalism, responsabilă de rețele sociale la CIDDC

Coordonare: Iulia Drozdov, psihologă, coordonatoare de program Protecția copilului, CIDDC

Documentare: Tatiana Corcebaș-Onica, jurnalistă, responsabilă de comunicare, CIDDC

Victoria Coroban: Ce vă motivează să alegeți un subiect sau altul? De unde vine această motivație?

Cristina Leu: Pe mine personal, când particip la diferite activități cu copiii sau cu elevii, anume ei sunt inspirația. Căci ei pornesc discuții pe diferite teme, din care pot să elaborez un subiect de articol sau de postare pe Facebook și Instagram. Ei și experiențele lor sunt motivația și inspirația mea. Îi consult, în cazul în care vine un subiect din partea lor și cu implicarea lor. Le cer opinia, mai ales dacă ei sunt vizați.

Veronica Oțel: Amintindu-mi de multe cazuri din propria copilărie, din copilăria colegilor, îmi dau seama câte riscuri există pentru copii. Dacă ar fi să fac o legătură între cele două întrebări, cred că vorba despre siguranța copiilor. Asta înseamnă ca adulții să le ofere mediul în care ei să se poată dezvolta în afara oricărui pericol. Mă refer și la siguranța emoțională, și la libertatea de exprimare a copilului. Anume nevoia de siguranță a fiecărui copil mă motivează să scriu despre copii.

V.C.: În ce măsură experiențele personale din copilărie sau relația cu copiii voștri (dacă sunteți părinți), vă determină deciziile profesionale?

V. O.: Experiențele personale influențează deciziile profesionale. Cred că asta se întâmplă în mod inconștient.

V. C.: De acord, Veronica. Acest gen de motivație apare de foarte multe ori în mod inconștient. Prin această discuție aducem conexiunile mai mult sau mai puțin inconștiente în plan conștient. Cele mai puternice motivații sunt cele interioare, bazate pe trăiri personale. Uneori, ele exprimă o modalitate de a gestiona emoții pe care în copilărie nu am reușit să le gestionăm; nu a fost nimeni în preajmă ca să ne ghideze, să ne spună cum să procedăm. Când suntem copii, nu avem capacitatea să înțelegem aceste lucruri și, maturi fiind, ajungem să facem tot felul de chestii, ca și artiștii care, de exemplu, pictează tot timpul pe un anumit subiect. Nu neapărat sunt conștienți de ce acel subiect îi preocupă, dar e ceva acolo, în subconștient, de netezit, de îmbrățișat. La fel se întâmplă și în cazul persoanelor care decid, de exemplu, să devină oncologi, cardiologi. E o motivație foarte personală. Și am vrut să facem această conexiune pentru a înțelege energii puternice care vin din interior. Conștientizându-le, putem să ne lărgim orizontul și să pășim dincolo de ele. Adică, pe lângă subiectele ce ne-au marcat în copilărie, să ne conectăm și la altele și să le abordăm.

De ce simțiți voi că ar fi nevoie să se relateze despre copii în general? Cum, din punctul vostru de vedere, s-ar schimba lumea datorită faptului că relatați despre copii?

V. O.: Eu cred că societatea noastră depinde de cum îi educăm acum pe copii.

C. L.: Contează faptul că ei sunt copii cu nevoi speciale, vulnerabilități pe care noi ca adulți trebuie să le protejăm. Respectiv, copiii trebuie să cunoască faptul că au dreptul la o protecție maispecială decât adulții. Iar adulții, la rândul lor, au obligația de a le asigura aceste drepturi.

V. O.: Exact. Dacă lor le vor fi respectate drepturile, și ei la rândul lor, în prezent, dar și când vor deveni adulți, vor respecta drepturile copilului. Și vom avea o societate mai bună.

V. C.: În cazurile în care ați relatat despre copii, ce dificultăți ați întâmpinat?

C. L.: Am avut întrebări legate de identitatea sau datele personale ale copiilor despre care am relatat. Uneori nu-mi dădeam seama că divulgarea anumitor date ar putea cumva să-i afecteze.

V.O.: Pentru mine, atunci când relatez despre copii, o problemă este îngrijorarea că aș putea să supăr pe cineva. De exemplu, dacă eu relatez despre relația părinte – copil, prezint activitățile prin care această relație ar putea fi îmbunătățită. O altă dificultate ar fi relevanța informațiilor pentru orice copil. De exemplu, nu toți copiii din Moldova au acces la educație online, dar în presă se relatează atât de mult despre acest tip de educație. În multe sate oamenii nici nu au auzit despre astfel de activități.

O altă dificultate este legată de unghiul de abordare. Încerc să relatez despre copii fără să acuz/învinuiesc copiii, părinții sau profesorii. În schimb, încerc să ofer bune practici.

V. C.: Eu, ca și voi, am aceleași dileme legate de protecția datelor și grija să nu-mi scape ceva. Sunt foarte atentă și la tonul în care mă adresez părinților, astfel încât comunicarea să fie de la egal la egal. Și eu sunt, ca orice om, ca orice părinte, într-un proces de învățare continuă. E foarte important, atunci când alegem un subiect despre un copil, să ne întrebăm: Ce i se va întâmpla copilului, părinților? Cum mediatizarea acestui subiect va afecta relațiile dintre ei? Oare acel copil, în urma relatării despre el, va avea o viață mai bună sau va fi și mai mult abuzat? Mi-ar plăcea să discut aceste aspecte și cu alți colegi, să găsim soluții împreună pentru a relata astfel de cazuri așa încât copilul să rămână protejat.

Voi despre ce aspecte ați vrea să aflați mai multe, ca să puteți relata despre copii cu mai multă încredere și deschidere?

V. O.: Aș vrea să cunosc mai multe despre modul de relatare despre copii din punct de vedere psihologic. Cum să relatez interesant despre aspectele psihologice.

C. L.: Mi-aș dori să aflu mai multe cum putem noi, jurnaliștii, să relatăm despre copii în situații sensibile fără a-i pune în pericol, ce declarații putem să publicăm, ce date despre copil putem să mediatizăm și cum îl protejăm pe copilul care și-a exprimat opinia.

Tatiana Corcebaș-Onica: Pentru mine este interesant cum în practica jurnalistică poate fi dezvoltată o conexiune puternică între politica editorială și politica de protecție a copilului. Este un proces prin care jurnaliștii, în colaborare cu specialiști în protecția copilului, ar putea să contribuie la dezvoltarea unei societăți mai bine informate și mai educate cu privire la drepturile copilului.

Iulia Drozdov: În acest context, e bine să ne întrebăm: Există aceste politici în general? În care instituții? Iar dacă există, cât de funcționale sunt ele?

V. C.: Pentru mine ar fi interesant să particip la ateliere pentru jurnaliști cu participarea psihologilor și/ sau a specialiștilor în protecția copilului, ca să avem un schimb de experiență reciproc. Există aspecte sensibile despre care noi, jurnaliștii, s-ar putea să nu fim conștienți în măsura în care e necesar.

Masa rotundă „Cum este tratat copilul în mass-media?” a fost organizată de Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) cu suportul Fundației „Save the Children” și al Suediei la începutul lunii septembrie. CIDDC urmează să elaboreze un program de formare pentru profesioniști și profesioniste din mass-media.

Read more... 

Școli cu toalete curate și sigure. Un drept, nu un privilegiu

Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC), Amnesty International Moldova (AIM) și Platforma Copiilor cer Guvernului Republicii Moldova să implementeze urgent Standardele Organizației Mondiale a Sănătății cu privire la apă, sanitație și igienă în toate școlile, astfel încât să minimizeze riscurile infecției cu COVID-19 în procesul educațional.

Potrivit celor mai recente date, obținute atât în cadrul Turnamentului Drepturilor Copilului/Drepturilor Omului din 2020, cât și în cadrul unui raport elaborat și prezentat de adolescenți de la Platforma Copiilor în martie 2018, ghidați și susținuți de CIDDC, condițiile de igienă și sanitație din instituțiile școlare continuă să fie neconforme cu standardele minime ale Organizației Mondiale a Sănătății. Acest fapt este o încălcare gravă a drepturilor copiilor la sănătate, dezvoltare, servicii sanitare, educație și opinie, iar în contextul pandemiei de COVID-19, problema devine una de maximă urgență.

Ne îngrijorează că autoritățile nu au luat în considerare atât datele Agenției Naționale pentru Sănătate Publică despre faptul că aproape jumătate din numărul total al școlilor din Republica Moldova nu dispun de toalete în interiorul instituției, care să fie conectate la un sistem public de canalizare, cât și poziția mai multor organizații cu privire la această problemă, inclusiv declarația CIDDC și petiția înaintată de AIM, susținută de mai multe organizații și semnată de circa 4000 de persoane, în februarie curent.

De asemenea, ne îngrijorează că autoritățile nu iau în considerare opinia copilului cu privire la problema dată.

În martie 2018, adolescenții de la Platforma Copiilor au prezentat starea reală a toaletelor în școli, publicând fotografii cu WC-uri în cadrul campaniei „Salutări din școala mea”.

În urma discuțiilor online cu copiii la Turnamentului Drepturilor Copilului/Drepturilor Omului din acest an, am constatat că situația toaletelor continuă să nu corespundă standardelor minime ale Organizației Mondiale a Sănătății.

Lipsa apei potabile, a hârtiei igienice, distanța prea mare dintre toaletă și școală, lipsa apei calde continuă să fie printre principalele probleme.

Totodată, copiii spun că nu se simt în siguranță fizică și emoțională atunci când au nevoie să utilizeze toaleta la școală. Unii dintre ei evită să meargă la WC în timpul programului, punându-și astfel sănătatea în pericol.

De aceea, considerăm oportun să reiterăm poziția comună a mai multor ONG-uri despre problema toaletelor în cadrul unei campanii de sensibilizare a autorităților în mod special ca să ia măsuri cât mai urgente în acest scop.

Cerem Școli cu toalete curate și sigure. Iar asta înseamnă dreptul la apă și igienă, la sănătate, la trai decent și la educație.

Vasile Coroi, director executiv al Centrullui de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului: „Pe parcursul a două decenii, CIDDC a susținut copiii să-și facă vocea auzită autorităților privind problemele cu care se confruntă. Problema toaletelor din școli nu e una nouă, fiind semnalată în nenumărate rânduri de către copii. În contextul pandemic actual, rezolvarea acestei probleme a devenit de importanță vitală nu doar pentru copii, ci pentru întreaga societate. Odată cu redeschiderea școlilor, copiii vor fi expuși unui risc sporit de infectare cu COVID-19 în cazul în care condițiile igienico-sanitare din instituțiile de învățământ vor rămâne aceleași de până la pandemie. Acest lucru va avea costuri sociale și economice enorme. De aceea, CIDDC cere repetat Guvernului să-și respecte obligațiile asumate odată cu ratificarea Convenției cu privire la Drepturile Copilului și să asigure de urgență în toate școlile din Republica Moldova condiții sanitar-igienice conforme standardelor OMS”.

Ion Tarlev, coordonator activism, campanii și creștere la Amnesty International Moldova: „Probabil puțini cunosc că problema toaletelor este o barieră educațională majoră. Aceste practici încalcă grav dreptul la apă, la igienă, la sănătate, la trai decent și la educație. Copiii sunt expuși zilnic riscurilor unei igiene precare existente în grupurile sanitare insalubre și nesigure. În contextul răspândirii COVID-19, ei sunt supuși și unui risc sporit de îmbolnăvire. Copiii au nevoie de un grup sanitar decent, amplasat în interiorul instituției, conectat la un sistem public de canalizare, amenajat cu separatoare pentru intimitate, încălzire în timpul iernii, întreținute la timp și cu facilități de spălare a mâinilor. De aceea, CEREM Guvernului Republicii Moldova să implementeze URGENT Standardele OMS cu privire la apă și igienă în școli. O toaletă curată și sigură în școli este un drept, nu un privilegiu”.

Aisu Isacov, membră a comunității „Platforma Copiilor”: „Mesajul meu pentru reprezentanții autorităților este să NU evite discuțiile despre situația toaletelor din școli, ci chiar ei să vină cu inițiativa de a discuta despre asta.

Igiena este un factor important pentru sănătatea noastră și noi, elevii, avem dreptul de a-l cere, iar autoritățile, la rândul lor, au obligația de a-l îndeplini.”

Ludmila Popovici, directoare executivă a Centrului de Reabilitare a Victimelor Torturii „Memoria”: „Limitarea accesului la facilități igienice adecvate sau lipsa lor este un tratament inuman și degradant. Iar lipsa toaletelor interioare în școlile din Republica Moldova face anual mii de victime – copiii care se îmbolnăvesc și, ulterior, suferă toată viața de afecțiuni renale, ginecologice, urologice.”

Apelul este deschis pentru semnare.

Organizații semnatare:

Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului

Amnesty International Moldova

Platforma Copiilor

Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii „Memoria”

Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului (CReDO)

Platforma pentru Egalitate de Gen

Asociația Obștească „Părinți Solidari”

IM Swedish Development Partner

Read more... 

Misiunea Socială „DIACONIA” a Mitropoliei Basarabiei, despre dreptul de a fi auzit al copilului

Dreptul copilului de a participa înseamnă trei lucruri de bază: în calitate de adulți îi creăm copilului posibilitatea de a-și exprima liber punctul de vedere referitor la toate aspectele vieții; luăm în serios ceea ce spune copilul; tot ce spune el sau ea să poată influența decizia pe care o luăm. Aceasta este concluzia primei sesiuni online a atelierului de formare pentru Misiunea Socială „DIACONIA” a Mitropoliei Basarabiei, „Participarea copilului în procesul decizional în organizație”, facilitat de Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) cu suportul Suediei prin intermediul fundației „Save the Children”.

În cadrul sesiunii, fiecare participant(ă) a avut ocazia să împărtășească, într-un mediu sigur și respectuos, ce experiențe memorabile a trăit în copilărie; ce beneficii are participarea copilului; ce condiții/ factori l-au ajutat/au ajutat-o să susțină participarea copilului; ce obstacole a întâmpinat în realizarea acestui scop.

„Implicarea mea în diverse traininguri, seminare, precum și faptul că am avut un scop clar în calitate de profesionist m-au ajutat să susțin copiii să participe în procesul decizional”, a menționat Dumitru Dîrul, consilier juridic, responsabil de monitorizarea procesului de implementare a Politicii de protecție a copilului în cadrul organizațiilor partenere ale Programului regional DARE, DIACONIA.

Mariana Cosoi, manager de proiect în cadrul Programului regional DARE, responsabilă de Parlamentele copiilor, DIACONIA, a adăugat că pe lângă pregătirea profesională au ajutat-o atât „competența proprie de a fi deschisă spre învățare, cât și acceptarea diferențelor dintre oameni, inclusiv cea de opinie.”

„Pe mine m-au ajutat capacitatea de a empatiza, energia mea pozitivă, faptul că le permit copiilor să experimenteze. Că învăț de la ei și ei de la mine.

Totuși am observat că mulți oameni nu cred că ei pot să contribuie la dezvoltarea comunității, probabil pentru că nu au avut parte de experiențe de participare în copilărie. Cred că e nevoie să-i informăm mai bine despre asta pe adulți, în special pe părinți, să-i încurajăm fie mai implicați”, a opiniat Nadejda Tcaciov, responsabilă de Centrul social din Coșcalia, Căușeni.

Anatolie Bernic, preot paroh, responsabil de Centrul social din s. Săseni, Călărași DIACONIA, a spus că în activitățile cu copiii îl ajută propria capacitate de a crea o conexiune energetică între stările lui și stările participanților. „Dacă eu ofer copiilor această energie necondiționat, primesc de la ei în schimb.

Multor părinți le este greu să-și laude copiii, să le spună te iubesc. Nu au încredere în copii, nu îi tratează ca pe oameni care pot să contribuie la dezvoltarea comunității. Cred că asta are legătură cu faptul că ei înșiși, atunci când erau copii, nu au fost încurajați de către părinții lor”, a menționat el.

Pe Ioan Cosoi, preot, coordonator de proiecte, responsabil de toate centrele parohiale/sociale, în activitățile ce implică participarea copiilor îl ajută trei lucruri. „Uneori mă simt și eu copil și astfel îmi e mai ușor să-i înțeleg pe copii. Sunt tată și datorită copiilor mei descopăr multe lucruri legate atât de dezvoltarea fizică, cât și de cea emoțională a copiilor în general. Reprezint o instituție, Biserica, iar asta mă încurajează să arăt că sunt deschis să-i cunosc, să-i ascult, să le ofer oportunități de învățare”, a conchis el.

„Atunci când interacționează cu copiii, adulții întâmpină foarte multe obstacole. Fiecare dintre noi a trăit experiențe ce îi marchează pe tot parcursul vieții. Iar discuțiile de acest gen, organizate de CIDDC, ne ajută să analizăm ce comportament din trecut am putea prelua în activitățile ulterioare și la care dintre ele să renunțăm, astfel încât să asigurăm o mai bună participare a fiecărui copil”, a spus Mirabela Ursachi, pedagogă socială în cadrul Centrului social din Fetești, Edineț.

„Colaborarea noastră cu CIDDC a început odată cu perioada în care DIACONIA și-a propus să elaboreze politica de protecție a copilului în cadrul organizației. A fost o experiență frumoasă pe care continuăm să o dezvoltăm, o implementăm. E o acțiune pe care ne-am asumat-o în calitate de echipă. Conceptul de participare e înțeles diferit de fiecare persoană și tare m-am bucurat că avem oportunitatea de a reflecta asupra lui alături de colegi în cadrul unui curs de formare. Încercăm să lucrăm foarte mult cu tinerii, atât în Parlamentul Copiilor, din cadrul programului regional DARE, implementat de organizația noastră cu sprijinul Caritas Austria, cât și în grupurile de voluntariat. De cele mai multe ori, ne concentrăm pe schimbarea unor lucruri la nivel comunitar. Totuși cred că împreună putem învăța mai multe ca să-i încurajăm pe copii să-și exprime opinia, să fie auziți”, a spus Oleg Paraschiv, secretar general al Misiunii Sociale DIACONIA.

Iosif Moldovanu, formator al CIDDC, a menționat că datorită acestei cooperări CIDDC și DIACONIA dezvoltă împreună proceduri prin care participarea copilului în procesul decizional la nivel de organizație, bazată pe drepturi, poate deveni etică, adevărată și sustenabilă.

„E o mare onoare și bucurie ca CIDDC să lucreze cu DIACONIA, o echipă foarte deschisă cu mintea, inima, spiritul să înțeleagă și să îmbrățișeze tot ce este nou. Acesta este un indicator foarte important despre cum se dezvoltă societatea civilă în Republica Moldova. De asemenea, acest proces contribuie la combaterea unei percepții generalizate a societății despre organizațiile religioase, considerându-le ca fiind închise, rigide. În baza acestei experiențe, din care învățăm unii de la alții, arătăm și altora că drepturile copilului pot fi promovate și asigurate indiferent de mediu, inclusiv în organizațiile ce promovează valorile creștine”, a declarat el.

Atelierul se desfășoară în cadrul Programului de formare Participarea copilului în procesul decizional în organizație. Scopul de bază al programului este crearea unui spațiu pentru organizațiile membre ale APSCF și pentru Oficiul Avocatului Poporului de a învăța și de a împărtăși împreună, identificând procese și metode realiste, legale, prin care se asigură că adulții iau în considerare opinia copilului.

Read more... 

Contacts

Address: 15, E. Coca street, Chisinau, Republic of Moldova, MD-2008

Phone./Fax: (+373 22) 747813, 716598, 744600

Email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Media partner:

Portalul CIVIC.MD: Activitati ONG, anunturi, granturi, job-uri, voluntariat, evenimente

Ambasadorul 2%

Sustin 2%!

Top of Page