CIDDC - Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova

Ultimile știri 1

Istoria începe cu ei, membrii Consiliului Național al Elevilor din Învățământul Profesional Tehnic 2019-2020

Cea de-a șasea promoție a Consiliului Național al Elevilor din Învățământul Profesional Tehnic (CNE ÎPT), cu siguranță, va rămâne în istorie. Pe parcursul anului de studii 2019-2020, un grup de elevi implicați civic a exersat mai conștient drepturile copilului în școală și le-a promovat printre semeni, a readus în atenția publică probleme ca discriminarea și bullyingul printre adolescenți, a dat culoare violet lunii mai și a mobilizat elevi, profesori, psihologi, autorități publice prin intermediul primei campanii de prevenire a bullyingului în școală, în cadrul unui eveniment online cu circa 16 000 de oameni distanțați fizic, dar conectați emoțional. Același grup a elaborat o cercetare despre cum a decurs procesul de educație la distanță în școli profesionale, colegii, centre de excelență în perioada pandemică și l-a prezentat în cadrul unor discuții live cu directori școlari, profesori, maiștri, reprezentanți ai Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (MECC).

Ce înseamnă a fi membră sau membru în CNE ÎPT, cum asumarea acestui angajament poate contribui la dezvoltarea personală și socială, au răspuns (vedeți galeria foto), în mod voluntar și autentic, conform abordării Centrului de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC), câțiva dintre toți cei care pledează pentru ca vocea consiliilor elevilor să fie auzită în procesul de îmbunătățire a comunității. Tot ei sunt cei care deschid uși pentru o politică antibullying și studii online de calitate și accesibile pentru fiecare adolescent.

*Reamintim că CNE ÎPT este o platformă de consultare și de exprimare liberă a opiniei elevilor din colegii, școli profesionale, centre de excelență pe lângă MECC, susținută în cadrul unui proiect de Fundația Liechtenstein Development Service, Asociația „Educație pentru Dezvoltare”.

CIDDC susține această structură reprezentativă a elevilor, la fel ca și alte consilii ale elevilor, și încurajează toți copiii și tinerii să-și revendice drepturile la participare; informează și susține autoritățile, părinții, alți titulari de obligații în procesul de monitorizare a respectării drepturilor copilului.

Delegarea noilor membri în Consiliu este în plin proces. Până în prezent, 72 de elevi și-au depus dosarele la funcția de membră/membru în CNE ÎPT 2020-2021.

Opiniile au fost împărtășite la atelierul de evaluare a activității CNE ÎPT în 2019-2020, organizat online la 3 iunie curent. Fiecare participant a avut ocazia să spună ce progrese și dificultăți a întâmpinat și contribuie astfel, prin opiniile, ideile sale, la îmbunătățirea acestei structuri reprezentative a elevilor.

Text, fotografii de Tatiana Corcebaș-Onica
Design grafic de Inesa Papucciu

Galerie foto:

Read more... 

Un studiu amplu ce contribuie la îmbunătățirea procesului de învățare la distanță în Republica Moldova, realizat de către un grup de elevi

Aproape 40% dintre elevii din școli profesionale, colegii și centre de excelență au întâmpinat cel puțin un obstacol privind accesul la educație online în condițiile suspendării procesului educațional în instituțiile de învățământ, potrivit unui studiu elaborat de către un grup de adolescenți din Consiliul Național al Elevilor din Învățământul Profesional Tehnic. Rezultatele studiului privind învățarea la distanță au fost făcute publice în cadrul unui eveniment cu peste 300 de participanți, printre care reprezentanți ai autorităților publice centrale, directori școlari, cadre didactice, maiștri, liderii Consiliilor elevilor, organizat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC) în colaborare cu Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC), în parteneriat cu Asociația Educație pentru Dezvoltare (AED) și Liechtenstein Development Service Moldova (LED).

Printre principalele probleme menționate de către elevi sunt accesul limitat sau lipsa accesului la computer/laptop, lipsa unui spațiu adecvat pentru studii la domiciliu, acces insuficient sau lipsa accesului la internet/platforme online, încălcarea drepturilor la timp liber, la odihnă și la opinie.

Potrivit cercetării, de la începutul procesului de învățare la distanță, aproape 30% dintre elevi au primit sarcini practice pe care nu le-au putut realiza din cauza lipsei de echipament. Circa 35% dintre respondenți nu au avut timp liber și nici timp pentru odihnă, iar 55% dintre ei menționează că într-o zi de școală online, de cele mai multe ori, realizează conspecte.

„Credem că numărul elevilor afectați de aceste probleme este mult mai mare, ținând cont de faptul că cercetarea a avut loc în mediul online. Respectiv, elevii ce au completat chestionarul aveau acces la internet în momentul completării lui. Știm că există un grup de elevi ce nu a putut completa chestionarul din lipsă de acces la internet, iar experiența lor, foarte relevantă, ar crește procentul celui mai afectat grup”, se menționează în studiu.

În baza acestor date, membrii CNE ÎPT au prezentat pentru MECC, administrațiile școlare, cadre didactice și maiștri recomandări privind îmbunătățirea învățământului la distanță. Astfel, elevii recomandă MECC să asigure formarea cadrelor didactice privind utilizarea tehnologiei informației și a diverselor platforme de comunicare; să pregătească profesorii cum să le dezvolte elevilor competențe de a lucra cu informația din diferite surse, pentru a respecta drepturile de autor.

Administrației școlare îi recomandă să solicite feedback din partea elevilor despre calitatea orelor și a sarcinilor practice, să comunice aceste rezultate și să țină cont de ele în procesul educațional.

Profesorilor și maiștrilor le recomandă să respecte volumul temelor pentru acasă, explicat în documentele MECC; să țină cont de diferite roluri și responsabilități pe care le au elevii, inclusiv în afara orelor de studii; să fie înțelegători cu nevoile/problemele elevilor, atunci când nu se pot prezenta la lecție și/sau nu pot prezenta sarcina la timp; să adapteze sarcinile de învățare, inclusiv pe cele pentru studiu individual și să le evalueze în funcție de capacitățile și posibilitățile fiecărui elev; să ofere sugestii de resurse elevilor pentru studiu individual și, în baza acestora, să facă evaluarea competențelor; să anunțe notele la timp, în mod transparent și să ofere feedback.

„Indicatorul de bază în tot ceea ce face o instituție de învățământ este opinia copilului, iar administrația este obligată să implice toate resursele ca să asigure fiecărui elev un proces de învățare confortabil. Multe dintre problemele menționate de CNE ÎPT în studiu, eu și colegii mei am reușit să le anticipăm. Prin intermediul unui chestionar, am încercat să aflăm prin ce experiențe trec elevii noștri în perioada de învățare acasă. Rezultatele chestionarului le-am analizat în colaborare cu toți angajații și am propus sugestii practice și imediate pentru administrație, profesori, elevi”, a menționat Aurelia Clima, director adjunct al Centrului de Excelență în Construcții.

„În ultimele două luni, fiecare dintre noi a întâmpinat dificultăți și cred că procesul educațional trebuie construit anume pe respectul reciproc, pe înțelegerea fiecărui elev și a fiecărui profesor. Cu respect, empatie, responsabilitate, putem îmbunăți acest proces”, a adăugat Lucia Caraiman, directorea Școlii Profesioanale nr. 5 din Bălți. Prezentă la eveniment, Natalia Grîu, secretar de stat în domeniul educației, a menționat că studiul deschide oportunitatea unui dialog constructiv între elevi, cadre didactice, administrații școlare. „Mă bucur pentru inițiativa CNE ÎPT și pentru faptul că vocea adolescenților se face tot mai auzită în sistem. Multe aspecte menționate în studiu, noi, de fapt, le-am intuit și am solicitat insistent cadrelor didactice să acorde sprijin fiecărui copil în perioada de învățare acasă. Vreau ca fiecare dintre noi să înțeleagă importanța acestui dialog. Vom avea grijă ca recomandările elevilor să fie reflectate în documentele MECC, așa încât, centrând procesul educațional pe nevoile și așteptările elevilor, să creștem calitatea educației”, a concluzionat ea.

„E prima ședință live a CNE ÎPT, care oferă șansa unei comunicări transparente. Această structură consultativă, timp de un an, a crescut de sute de ori și studiul ei ne va ajuta să luăm decizii relevante pentru a îmbunătăți procesul educațional. Ar fi bine ca până în toamnă să elaborăm un mecanism de feedback între elevi și profesori și o bibliotecă virtuală”, a adăugat Silviu Gîncu, șeful Direcției învățământ profesional tehnic a MECC.

„Raportul CNE ÎPT este un exemplu de educație civică în acțiune. Eu cred că noi toți trebuie să reflectăm asupra rezultatelor acestui raport și avem responsabilitatea de a face o schimbare, de a rezolva problemele cu care se confruntă elevii.

În calitate de donator, îmi asum răspunderea de a transmite mesajele-cheie ale acestui document altor donatori care colaborează cu ÎPT”, a menționat Pius Frick, directorul Fundației Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein.

„Este îmbucurător faptul că MECC a decis să vorbească deschis despre dificultățile pe care elevii le întâmpină în procesul de învățare la distanță. Abordarea acestei probleme în public se datorează unui grup de elevi implicați civic. Membrii CNE ÎPT au venit cu propunerea de a cerceta acest subiect, iar noi i-am susținut, conform principiilor de participare etică și benevolă a copilului, pe parcursul întregului proces, începând cu elaborarea întrebărilor și încheind cu formularea constatărilor și a recomandărilor ”, a menționat Vasile Coroi, director executiv al CIDDC.

Adolescenții au elaborat studiul în baza unui chestionar în perioada 8 – 22 aprilie 2020. La chestionar au participat 8116 respondenți, circa 19% din numărul total de elevi ce studiază în instituțiile de învățământ profesional tehnic din țară.

Studiul urmează a fi publicat integral pe site-ul MECC și pe site-ul CIDDC, http://drepturilecopilului.md.

Read more... 

Elevii din școli profesionale, colegii, centre de excelență, încurajați să-și apere dreptul la studii online de calitate

Membrii Consiliului Național al Elevilor din învățământul profesional tehnic (CNE ÎPT) au discutat cu reprezentanții Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (MECC), ai Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, ai Centrului de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) despre modul în care decurge învățarea la distanță și despre încheierea anului școlar curent în învățământul profesional tehnic. Discuția a avut loc în cadrul celui de-al patrulea atelier al CNE ÎPT, desfășurat online în perioada 21-22 aprilie 2020.

Adolescenții au spus că întâmpină diverse dificultăți: nu au acces la internet și alte utilități digitale; lecțiile la distanță sunt plictisitoare și/ obositoare; volumul de sarcini este prea mare; profesorii, de obicei, indică temele, foarte rar oferă explicații și resursele bibliografice de care elevii au nevoie, nu îi întreabă aproape deloc cum se simt; elevii sunt stresați din cauza pandemiei; nu sunt informați despre situația examenelor.

„Eu cred că profesorii trebuie să adapteze sarcinile după posibilitățile fiecărui elev”, a menționat o elevă dintr-o școală profesională.

O altă adolescentă de la un centru de excelență a spus că „stagiile de practică îndeplinite la calculator nu sunt deloc relevante pentru meseria pe care o studiez, ele mă obosesc și nu îmi dezvoltă competențele”.

Un elev de la un colegiu a adăugat că unii profesori interpretează normele stabilite de MECC și continuă să utilizeze conspectul ca metodă de învățare.

Silviu Gîncu, șeful Direcției învățământ profesional tehnic a MECC, a încurajat elevii să raporteze ministerului cazurile în care li se încalcă dreptul la educație și a subliniat necesitatea ca fiecare instituție de învățământ să respecte Regulamentul cadru de organizare a învățământului profesional tehnic în perioada în care accesul în instituții este restricționat.

De asemenea, el a menționat că utilizarea conspectelor ca metodă de învățare este inadmisibilă. „Conspectele sunt o formă depășită de învățare. Timpul poate fi petrecut mult mai interesant. În acest scop, cadrele didactice au libertatea de a găsi diverse modalități creative de învățare, inclusiv să discute despre aceasta cu elevii, care să le ofere oportunitatea acestora de a cerceta diferite subiecte. Totodată, cadrele didactice sunt obligate să asigure elevii cu resurse bibliografice relevante.”

Silviu Gîncu a subliniat că în procesul învățării la distanță nu contează atât prezența fizică a elevului, cât felul în care profesorul încurajează elevul să reflecteze critic asupra problemelor. Activitățile de acest gen trebuie incluse în portofoliul digital. Și elevii care momentan nu au posibilitatea să-l prezinte o pot face atunci când revin la școală.

În ce privește procesul de organizare a examenului național de bacalaureat, Lilia Ivanov, directoarea Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, a menționat că securitatea și bunăstarea emoțională a elevilor sunt cel mai important aspect și că examenul de bacalaureat se va desfășura în funcție de modul în care va evolua pandemia.

„Trăim momente istorice din care fiecare are de învățat ceva nou. Cele mai importante acum sunt sănătatea și siguranța fiecărui adolescent. Cum vor evolua lucrurile? E nevoie de răbdare ca să aflăm. Vă îndemn să vă continuați studiile, folosind toate resursele puse la dispoziția voastră. Clasa voastră este acasă”, a încheiat ea.

Reamintim că ieri s-a încheiat studiul online în colegii, școli profesionale, centre de excelență și membrii CNE ÎPT s-au întrunit la cel de-al patrulea atelier pentru a discuta ce dificultăți au întâmpinat pe parcurs. Evenimentul cuprinde mai multe sesiuni online, iar prima a demarat acum trei zile. Elevii au menționat că datorită experienței de a se conecta la acest atelier au primit răspunsuri la multe întrebări, pe care nu le puteau primi în instituțiile școlare.

Atelierele CNE ÎPT sunt organizate de CIDDC în colaborare cu MECC, Asociația Obștească Educație pentru Dezvoltare (AED) și cu suportul Fundației Liechtenstein Development Service (LED Moldova).

Read more... 

Termeni de referinţă pentru selectarea unui expert/unei experte sau a unui grup de experți/experte în vederea elaborării Studiului privind educația sexuală în școală în Republica Moldova

Locul: Chișinău, Republica Moldova
Limba de lucru: română
Termen de implementare: 21 aprilie – 21 decembrie 2020
Termen-limită de înscriere: 10 aprilie 2020

1. Context
Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) este o organizaţie nonguvernamentală, fondată în anul 1999, cu misiunea de a contribui la crearea unui mediu favorabil pentru realizarea drepturilor copilului. Pentru mai multe informații, accesați drepturilecopilului.md.

CIDDC sprijină copiii în procesul de monitorizare a propriilor drepturi. În luna februarie 2017, o delegație de adolescenți din Moldova a prezentat Comitetului ONU pentru Drepturile Copilului raportul privind Respectarea drepturilor copilului. Acest raport reflectă viziunea copiilor despre modul în care sunt respectate prevederile Convenției cu privire la Drepturile Copilului în Republica Moldova. Unul dintre drepturile care au fost monitorizate este dreptul la sănătate, aspectul legat de sănătatea sexual-reproductivă a adolescenților. Constatările acestui raport pe segmentul dat confirmă necesitatea abordării subiectelor legate de sănătatea sexual-reproductivă în cadrul disciplinelor școlare și elaborarea unui studiu/unei cercetări privind competențele adolescenților în domeniul sănătății sexual-reproductive pe diferite regiuni și criterii demografice.

Comitetul ONU pentru Drepturile Copilului, în Observaţiile finale cu privire la raportul periodic combinat al patrulea şi al cincilea al Republicii Moldova (anul 2017), recomandă îmbunătăţirea educaţiei privind sănătatea reproducerii la adolescenţi, în toate școlile, pentru a reduce numărul sarcinilor în rândul adolescentelor, inclusiv prin consolidarea rețelei centrelor de sănătate prietenoase tinerilor. Această recomandare subliniază importanța realizării unui studiu focalizat pe educația sexuală în școli. Iar în acest an, ca urmare a solicitărilor venite din partea grupurilor de elevi implicați în diverse activități, CIDDC și-a propus elaborarea unui studiu privind educația sexuală în școală. Elaborarea acestui studiu este posibilă datorită suportului acordat de către OAK Foundation, prin intermediul Workshop for Civic Initiatives Foundation, pentru implementarea Strategiei CIDDC 2016-2020.

2. Obiectiv
Obiectivul studiului privind educația sexuală în școală este de a determina și documenta modul și măsura în care acest subiect este abordat în instituțiile de învățământ și cum acest lucru ar putea fi îmbunătățit din perspectiva actorilor interesați, inclusiv a adolescenților, părinților și profesorilor.

3. Metodologie
CIDDC va asigura crearea și facilitarea grupului consultativ de adolescenți care va avea un rol activ în procesul de cercetare și elaborare a studiului, fiind implicat la toate nivelurile/etapele. Expertul/experta sau grupul de experți/experte va lucra în strânsă colaborare cu echipa CIDDC și grupul consultativ de adolescenți. Cercetarea se va efectua preponderent prin metode calitative.

4. Sarcini și responsabilități
a) Expert/expertă sau grupul de experți/experte:
- Efectuarea unei cercetări documentare în domeniul educației sexuale în școală în Republica Moldova;
- Elaborarea, în colaborare cu grupul consultativ de adolescenți și reprezentanții CIDDC, a metodologiei de consultare a actorilor interesați;
- Colectarea datelor prin consultarea unui număr limitat de școli, inclusiv a grupurilor minoritare, cum ar fi comunitatea LGBTQ+, comunitățile religioase etc. și analiza lor cu implicarea grupului consultativ de adolescenți;
- Prezentarea proiectului de raport și definitivarea raportului în colaborare cu grupul consultativ de adolescenți și membrii CIDDC;
- Întocmirea raportului final cu recomandări pentru actorii interesați.

b) CIDDC
- Oferirea sprijinului informațional și logistic necesar. CIDDC va oferi suport tehnic expertului/expertei sau grupului de experți/experte selectat/e, care ar putea include: monitorizarea progresului, asigurarea cu documente, contacte relevante și disponibile cu referire la realizarea sarcinilor puse, avizarea promptă a materialelor/produselor prezentate.
- Crearea și facilitarea grupului consultativ de adolescenți.

5. Livrabile/servicii, termene de realizare și condiţii de plată
Raportul cu recomandări va fi predat nu mai târziu de 21 decembrie 2020. Plata se va efectua după prezentarea raportului și aprobarea versiunii finale a acestuia de către CIDDC.

Perioada de timp estimată* Livrabile/servicii
(coordonate cu CIDDC)
21 aprilie – 31 mai Cercetarea documentară și elaborarea planului de lucru detaliat.
1 iunie – 31 iulie Proiectarea în mod participativ a metodologiei de colectare a datelor.
1 august – 15 octombrie Colectarea și analiza datelor în mod participativ.
16 octombrie - 16 noiembrie Întocmirea proiectului de raport.
21 decembrie 2020 Prezentarea raportului final cu recomandări.

* Perioada de timp estimată ar putea varia în funcție de evoluția situației epidemiologice a infecției COVID-19 pe teritoriul țării.

6. Calificări și abilități
- Studii superioare în domeniile de sănătate publică, drept, politici publice, sociologie, educație, psihologie sau alte domenii conexe. Masteratul și/sau doctoratul vor fi considerate un avantaj;
- Experienţă de cel puțin 3 ani în efectuarea cercetărilor în domeniul educației;
- Experiență anterioară în cercetare, analiza datelor și elaborarea rapoartelor;
- Experiență de lucru cu instituții guvernamentale și/sau ONG-uri privind furnizarea serviciilor de expertiză în domeniul educației sexuale, inclusiv instruiri;
- Experiență în organizarea unor activități cu implicarea tinerilor, inclusiv pe subiectul educației sexuale;
- Abilităţi analitice excelente, capacitatea de a sintetiza și de a prezenta cu claritate procese și aspecte complexe;
- Abilităţi excelente de scriere, capacitatea de a scrie într-un mod structurat, inteligibil și concis, fără a pierde din esenţa mesajului;
- Abilitatea de a prezenta produsele conform orarului prestabilit.

7. Procedura de selecție
Aplicațiile vor fi evaluate în baza următoarelor criterii: calificarea și experiența expertului/expertei sau a grupului de experți/experte în furnizarea serviciilor de expertiză în domeniul educației sexuale și a elaborării rapoartelor, costul serviciilor.
Selecția expertului/ei sau a grupului de experți/experte se bazează pe angajamentul nostru ferm cu privire la protecţia copilului față de toate formele de violență în cadrul proiectelor şi activităţilor CIDDC, precum și în afara organizației. CIDDC are o politică de protecţie a copilului; expertul/a sau grupul de experți/experte selectat/ă va semna o declarație prin care se va angaja să respecte prevederile acesteia.

Dosarul candidatului/ei trebuie să conțină:
• CV-ul actualizat incluzând date privind experiența în furnizarea serviciilor de expertiză în domeniul egalităţii de gen și a elaborării de documente de politici;
• Scrisoare de intenție;
• Oferta financiară (în lei moldovenești) – cu specificarea unui preț fix net total pentru livrabile/servicii, însoțită de o defalcare a costurilor.

Dosarul va fi trimis prin e-mail la adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau depus la sediul CIDDC (Chișinău, str. Eugen Coca, 15).
Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Read more... 

Contacts

Address: 15, E. Coca street, Chisinau, Republic of Moldova, MD-2008

Phone./Fax: (+373 22) 747813, 716598, 744600

Email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Media partner:

Portalul CIVIC.MD: Activitati ONG, anunturi, granturi, job-uri, voluntariat, evenimente

Ambasadorul 2%

Sustin 2%!

Top of Page