CIDDC - Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova

Program de formare: Participarea Copilului în Procesul Decizional - 2021

Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF), Avocatul Poporului pentru Drepturile Copilului/ Oficiul Avocatului Poporului în Republica Moldova (OAP) și Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) anunță continuarea, în anul 2021, a Programului de dezvoltare a capacităților adulților referitor la participarea copilului în procesul decizional.

Scopul programului este crearea unui spațiu adulților care lucrează cu și pentru copii pentru a învăța, a împărtăși și a se inspira împreună, identificând procese și metode realiste și legale, prin care se asigură că iau în considerare opinia copilului.

Obiectivele programului de formare sunt:

i). Înțelegerea dreptului şi principiului de a fi auzit al copilului;

ii). Dezvoltarea capacităților specialiștilor de a crea condiţii/ instrumente pentru ca vocea copilului să fie auzită în procesele care îl afectează;

iii). Împărtășirea bunelor practici și a provocărilor în aplicarea standardelor de participare a copilului în diferite contexte și la niveluri diferite.

Conținutul orientativ al programului de formare 2021:

 • Convenția cu privire la Drepturile Copilului: principii de bază, cluster de drepturi referitor la participare, măsuri generale de implementare a CDC;
 • Comentariul General nr. 12 (2009) al Comitetului pentru Drepturile Copilului referitor la standardele de participare adevărată și etică a copilului;
 • Cadrul normativ național de participare a copilului în procesul decizional;
 • Concepte și abordări în participarea copilului în procesul decizional și în viața de zi cu zi, bazate pe respectarea drepturilor omului/ copilului;
 • Elaborarea, actualizarea, consultarea procedurilor și instrumentelor privind modalitățile de aplicare a standardelor de participare a copilului contextualizate pentru/la specificul sistemului de educație, protecție, sănătate etc;
 • Monitorizarea și evaluarea participării copilului în procesul decizional și în viața de zi cu zi a organizaței: obiective, principii, indicatori, proces, metode și instrumente.

Participanți ai programului:

 • Angajați/specialiști, voluntari din ONG-uri locale și naționale;
 • Specialiștii Oficiului Avocatului Poporului pentru Drepturile Copilului;
 • Specialiștii Secretariatului CNPDC;
 • Specialiști/ angajați ai instituțiilor publice centrale și locale.

Programul se va realiza lunar, în format online, câte 4 ore pentru fiecare atelier. Primul atelier din anul 2021 este planificat pentru ultima săptămână a lunii ianuarie.

Persoanele interesate să participe la program vor expedia, până în data de 18 ianuarie 2021, un e-mail prin care exprimă interesul la una din adresele de mai jos:

Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF):
- Irina Popușoi, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Oficiul Avocatului Poporului pentru Drepturile Copilului în Republica Moldova:
- Cătălin Moroi, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC):
- Iosif Moldovanu, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Un document important va ajuta actualii și viitorii tați să-și dezvolte competențele personale și parentale

De ce este nevoie de un spațiu de comunicare în care băieții și bărbații își pot conștientiza valorile, identitatea și își pot dezvolta competențele sociale și parentale? Răspunsurile se găsesc în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a Școlii/Clubului taților și viitorilor tați.

Documentul a fost elaborat de profesioniști și profesioniste în educație, sănătate, psihologie, drepturile copilului și educație nonformală din raioanele Strășeni și Fălești, facilitat de Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) în cadrul programului regional „Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței pe bază de gen”.

Programul este finanțat de Uniunea Europeană, implementat de Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA Moldova), Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Emanciparea Femeilor (UN Women Moldova) în parteneriat cu CIDDC în raioanele Strășeni și Fălești, în perioada octombrie 2020 – februarie 2023.

Respectul pentru diversitate, participarea benevolă, confidențialitatea, egalitatea de gen, parentingul conștient sunt principiile de funcționare a comunităților actualilor și viitorilor tați, în document fiind reflectate și alte aspecte ce țin de drepturile și responsabilitățile membrilor și facilitatorilor, modalitatea de desfășurare a activităților clubulului, organizarea activităților în perioada pandemiei de COVID-19.

Documentul are la bază principiile prevederilor actelor normative naționale în vigoare, printre care Codul educației, Legea cu privire la drepturile copilului, Legea cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie, precum și principiile tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, inclusiv Convenţia cu privire la drepturile copilului, Convenția asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei (CEDAW).

„Acest regulament este unul clar și detaliat. Răspunde la multe întrebări legate de activitatea cluburilor actualilor și viitorilor tați”, a menționat Maria Colac, formatoare locală în raionul Strășeni.

„Pentru că activez în sectorul tineret, apreciez faptul că documentul include și aspecte legate de educația viitorilor tați în afara școlii”, a opinat Alina Darangiu, directoare adjunctă la Centrul Raional de Tineret din Strășeni.

„Rezonez cu principiile și valorile ce stau la baza acestui regulament”, a menționat Liliana Lungu, șefă adjunctă la Direcția generală educație și cultură Fălești.

„Este important ca în fiecare grup să fie respectată diversitatea și celelalte principii și valori menționate în regulament.

În cadrul cluburilor, băieții și bărbații reflectează asupra propriilor comportamente, practici, competențe, asupra propriei identități și asupra relațiilor de gen; înțeleg paternitatea ca pe un proces conștient, își sporesc încrederea în potențialul personal, înțeleg mai bine semnele de violență față de femei și față de bărbați”, a opinat Dumitrița Dreglea, psihologă, facilitatoare la CIDDC.

„În baza regulamentului-cadru, partenerii și formatorii locali vor putea să implementeze programul în funcție de specificul lor, ținând cont de principiile, valorile și legile menționate în document.

Băieții și bărbații pot să vorbească în mod liber despre experiențele lor. Organizarea acestor comunități este un proces inovator bazat pe învățare reciprocă. Atelierele de lucru online care au fost desfășurate împreună cu actualii și viitorii tați din raioanele Strășeni și Fălești au arătat că membrii comunităților manifestă deschidere, respect și disponibilitate să împărtășească același spațiu de comunicare empatică despre propriile nevoi și valori, precum și să adreseze întrebări experților invitați în legătură cu provocările întâlnite”, a opinat Iosif Moldovanu, consultant în drepturile copilului.

Documentul urmează a fi adaptat și aprobat, în funcție de specificul său, de fiecare instituție parteneră a programului regional „Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței pe bază de gen”. După pilotarea documentului în instituțiile partenere, Regulamentul-cadru va fi revizuit și propus spre aprobare Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.

Terms of Reference for Annual Audit of the Sida CSO 2017-2021 Programme

Introduction. The Child Rights Information Centre Moldova (CRIC), hereafter referred to as the ‘Cooperation partner’, is a non-governmental organization, set up in 1999. CRIC’s vision is a society which respects all the children and treats them as human beings with the full range of rights. We contribute to an enabling rights environment, strengthening the capacities of the duty bearers and empowering rights holders to claim their rights; and monitor state efforts to implement its obligations under the Convention on the Rights of the Child (CRC). See more info on CRIC on drepturilecopilului.md.

The Cooperation partner wishes to engage the services of an audit firm for the purpose of auditing the project ”Institutional support for the implementation of the CRIC strategy for 2016-2021”, as stipulated in the agreement between Save the Children Sweden and Sida. The audit shall be carried out in accordance with international audit standards issued by IAASB . The audit shall be carried out by an external, independent and qualified auditor. In addition to auditing the financial report, the assignment also includes an assessment in accordance with a special agreement described under section II.

I. Objectives and scope of the audit

The objective is to audit the financial report for the period 1 January – 31 December 2020 and to express an audit opinion according to ISA 800/805 on whether the financial report of CRIC is in accordance with Sida’s requirements for financial reporting as stipulated in the agreement including appendix between Sida and Save the Children Sweden.

Sida emphasizes the importance that the auditor, as part of the assignment, reviews whether Save the Children Sweden has complied with applicable contractual provisions regarding payments to all subsequent partners.

Regardless of which material amount the auditor chooses and works on the basis of, all discrepancies detected by the auditor and unadjusted by Save the Children Sweden regarding funds disbursed to partners (either direct and/or subsequent partners) shall be stated in the report.

II. Additional assignment; according to agreed upon procedures ISRS 4400, review the following areas in accordance with the Terms of reference below

 • 1. Follow up whether salary costs debited to the project/programme are recorded throughout the duration of the year in a systemized way and examine whether the salary costs can be verified by sufficient supporting documentation.
 • 2. Examine whether the financial report includes a comparison, for every budget item, between the actual costs/expenditures of activities and the budgeted costs/expenditures as approved by Sida for the period.
 • 3. Based on materiality and risk the auditor shall examine whether there is supporting documentation related to incurred costs.
 • 4. Follow up whether the cooperation partner complies with the applicable tax legislation with regard to taxes (e.g. Pay As You Earn (PAYE)) and social security fees.
 • 5. Follow up whether the cooperation partner has adhered to the procurement guidelines annexed or referred to in the agreement.
 • 6. Review if outgoing balance for previous period is the same as incoming balance for the current period.
 • 7. If the cooperation partner applies modified cash basis as accounting principle, the auditor shall describe whether the chosen accounting principle is acceptable for the established financial report.
 • 8. Verify the unspent balance at the end of the financial year.
 • 9. Regardless of materiality of the findings, the auditor shall quantify the amount for costs lacking sufficient supporting documentation.
 • 10. Review whether the cooperation partner has signed agreements with its subsequent partner organisations.
 • 11. Review whether the audit requirements in agreements with the cooperation partner as well as subsequent partner organisations are in accordance with the audit requirements as stipulated in Save the Children Sweden’s agreement with Sida.
 • 12. Review whether there is an unbroken chain of audited financial reports according to the requirements as stipulated in the agreement between the Save the Children Sweden and Sida, for funds disbursed the previous year. The review shall include whether the cooperation partner makes documented assessments of the audited financial reports submitted to the cooperation partner and whether these reports are followed-up by the cooperation partner. The review shall include verification of contributions equivalent of a minimum of 40% of the total of disbursed funds as well as 40% of the number of contributions. The review shall also include any observations from auditors that Sida should be informed about.
 • 13. Review whether the same requirements for reporting exchange rate gains and exchange rate losses as stipulated in the agreement between Save the Children Sweden and Sida is included in the agreements between the Cooperation partner and its subsequent partner organisations.

III. The reporting

The reporting shall be signed by the responsible auditor (not just the audit firm) and shall include the title of the responsible auditor.

The reporting from the auditor shall include an independent auditor’s report in accordance with the format in standard ISA 800/805 and the auditor’s opinion shall be clearly stated. The independent auditor’s report shall clearly stipulate that the audit has been conducted in accordance with ISA 800/805.

The reporting shall also include a Management Letter that discloses all audit findings and weaknesses identified during the audit process. The Management Letter shall include both significant and other findings. The auditor shall also make recommendations to address the identified findings and weaknesses. The recommendations shall be presented in priority order. The financial report that has been subject of the audit shall be attached to the audit reporting. If the auditor assesses that no findings or weaknesses have been identified during the audit that would result in a Management Letter, an explanation of this assessment must be disclosed in the audit reporting.

Measures taken by the organisation to address weaknesses identified in previous audits shall also be presented in the Management Letter.

The additional assignment according to agreed upon procedures ISRS 4400 under section II, shall be reported separately in a Report of Factual Findings. The size of the sample of reviewed audit reporting from subsequent partners (if applicable) shall be stated in the report.

If the auditor performs additional assignments and finds that the observations described in the Report of Factual Findings contain the information that would have been stated in the Management Letter, a Management Letter does not need to be issued. In such cases, it must be stated in the Report of Factual Findings that a Management Letter has not been issued for this reason.

The organisation shall produce a Management Response including an Action Plan to the findings in the Management Letter and/or Report of Factual Findings.

IV. Application procedure

Applications must be sent in English and entail the following:

 • Expression of Interest and availability;
 • CV/Organisation Profile should be presented;
 • Two references from similar assignments.

Expression of Interest clearly marked “Audit of the project expenditures within the project Institutional support for the implementation of the CRIC strategy for 2016-2021” should be sent to: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . The application can also be submitted as hard copies at the address: 15 Coca str., Chisinau, Republic of Moldova.

The applications should be sent on or before 17:00 hours local time on December 18, 2020.

For any additional clarifications please call Vasile Coroi, 060931284.

Copiii pot influența deciziile autorităților și sunt invitați să participe la completarea unui chestionar online

Cum se respectă drepturile copilului în Republica Moldova și ce poate să facă Guvernul pentru a le proteja? Copiii sunt invitați să-și exprime opinia completând un  chestionar online în limba română sau în limba rusă, dezvoltat de 16 adolescente și adolescenți din 9 regiuni ale țării.

Chestionarul a fost elaborat cu sprijinul tehnic al Centrului de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC), al Alianței ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) și cu suportul financiar al UNICEF Moldova.

Prin răspunsurile lor, participanții, participantele vor ajuta Guvernul Republicii Moldova să elaboreze Programul Național privind Protecția Copilului (PNPC) pentru următorii ani, un document de care autoritățile se vor ghida pentru a proteja fiecare copil, indiferent de etnie, vârstă, limbă vorbită, capacități sau alte criterii.

Chestionarul este anonim și poate fi completat, până pe 20 decembrie 2020 inclusiv, de către copiii cu vârste cuprinse între 9 și 18 ani.

Documentul abordează subiecte ca protecția față de exploatarea prin muncă, protecția față de abuz; sănătatea și dezvoltarea etc. Problemele au fost identificate de către un grup de adolescenți, adolescente care contribuie la elaborarea PNPC. Ei, ele au creat un grup de lucru, în urma unui apel lansat public în luna septembrie 2020, pentru a consulta opinia semenilor despre cum li se respectă drepturile.

Opiniile, ideile, experiențele, propunerile colectate vor fi transmise ulterior autorităților.

Activitatea grupului se desfășoară online, în perioada octombrie 2020 – februarie 2021, este facilitată de CIDDC în parteneriat cu APSCF, la invitația UNICEF Moldova.

Amintim că Guvernul Republicii Moldova urmează să aprobe un document de care se va conduce în următorii ani pentru a proteja drepturile tuturor copiilor – Programul Național privind Protecția Copilului.

APSCF și CIDDC, membru al alianței, susțin Guvernul să dezvolte acest document în baza opiniei copilului și, totodată, susțin fiecare copil să-și facă vocea auzită cu privire la orice aspect prezintă interes pentru el, astfel încât să influențeze deciziile autorităților.

Clubul Taților, o șansă pentru actualii și viitorii tați de a-și îmbunătăți competențele parentale și cunoștințele despre nevoile copilului

Bărbații și băieții au nevoie de susținere pentru a se implica mai conștient în combaterea stereotipurilor în bază de gen și în realizarea drepturilor copilului, arată rezultatele unui raport al Centrului de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC), prezentat online pe 23 noiembrie curent.

Evenimentul este parte a programului regional „Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței pe bază pe gen”, finanțat de Uniunea Europeană, implementat de Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA Moldova), Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Emanciparea Femeilor (UN Women Moldova) și CIDDC în raioanele Strășeni și Fălești, în perioada octombrie 2020 – februarie 2023.

Reprezentanți, reprezentante de la diferite instituții de învățământ, centre de creație, centre de tineret, centre de sănătate prietenoase tinerilor, organizații neguvernamentale au analizat atât propriile stereotipuri, cât și stereotipurile, nevoile, așteptările actualilor și viitorilor tați, împărtășite de ei în timpul a patru focus-grupuri online.

Potrivit rezultatelor, majoritatea taților consideră că odată ce au devenit părinți, este importantă implicarea lor conștientă și asumată în creșterea și educația copiilor, deși nu de fiecare dată reușesc. Atât actualii, cât și viitorii tați își doresc să fie mai bine informați despre cum să se implice într-un mod autentic și responsabil în acest proces, își doresc un schimb de experiență și bune practici; discuții informale pe teme de interes comun.

„În cadrul focus-grupurilor, tații au spus că atât timp cât educația copiilor sau alte sarcini sunt pe umerii unui singur părinte, copiii se simt neglijați, neîncrezători în forțele proprii. Or, copilul, pe măsură ce se dezvoltă, are nevoie și de perspectiva tatălui, și de perspectiva mamei.

Aceste întruniri sunt percepute de mulți tați ca o șansă de a participa în mod direct în procesul de educare a copilului. Și faptul că focus-grupurile au avut loc online le-a permis mai multor persoane să participe. Astfel, au reușit să se implice în discuții și tați plecați în afara țării, care, dincolo de distanța fizică, sunt deschiși să mențină contactul emoțional cu copiii lor și să-și dezvolte competențele parentale”, a menționat Diana Postu-Blăjinu, psihologă, facilitatoare la CIDDC.

Atât actualii, cât și viitorii tați au menționat că familia influențează în mod considerabil comportamentele și femeile și bărbații trebuie să se ocupe în egală măsură de educarea copiilor, precum și de alte activități casnice.

„Cred că lucrurile evoluează. În opiniile adolescenților simt o voce fermă care vrea să schimbe situația. Mă bucur că adolescenții vor să investească în ei ca viitori părinți. Cred că ei vor găsi compromisuri și vor proceda altfel.

Important este ca noi, în calitate de mentori, să fim deschis să răspundem la toate întrebările lor, iar actualilor tați să le oferim resurse de educație funcționale”, a opinat Natalia Vlasov Pîrlog, psihologă la Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor din Strășeni.

„Și eu am observat că, atât la școală, cât și la centrul de creație, băieții se implică în activități comune cu fetele. Asta înseamnă că ei preiau modelul grupului de care aparțin, imitând comportamentele adulților din grup sau comunitate”, a adăugat Viorica Harea, directoarea Centrului de Creație de Agrement pentru Copii și Tineri „Lora Găină” din Fălești.

Violeta Terguță, coordonatoarea Programului regional „Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței pe bază de gen”, UNFPA Moldova, a menționat că în baza rezultatelor focus-grupurilor se vor desfășura următoarele activități de susținere a actualilor și viitorilor tați. „Vor avea loc ateliere de formare pentru formatori locali. Ghidați de către experți, ei vor facilita, în luna decembrie curent, primele ședințe în Cluburile Taților.

Prin Cluburile Taților ne dorim să încurajăm actualii și viitorii tați să se implice activ atât în creșterea și educarea copiilor, cât și în partajarea treburilor casnice”, a adăugat ea.

„Cele patru focus-grupuri arată că noi, în calitate de profesioniști din diferite domenii – drepturile copilului/omului, educație, sănătate, protecție socială – avem un spațiu vast de comunicare cu actualii și viitorii tați. Rezultatele raportului arată că ei sunt deschiși să reflecteze asupra practicilor personale și să coopereze cu alții. E îmbucurător faptul că ei au împărtășit cu încredere experiențele lor, iar noi vom menține și în activitățile ulterioare acest spațiu de exprimare sigur și prietenos, în care valorizăm fiecare experiență, indiferent de cultură, statut social, vârstă sau alte criterii”, a constatat Iosif Moldovanu, consultant în drepturile copilului.

Amintim că peste 60 de actuali și viitori tați din raioanele Strășeni și Fălești și-au exprimat opinia despre cele 8 Cluburi pilot ale taților, care vor fi deschise în decembrie curent. Programul „Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței pe bază pe gen” susține egalitatea de șanse între femei și bărbați, abordând percepțiile cu referire la rolurile bărbaților și ale femeilor în familie și în societate și contribuind la eliminarea violenței pe bază de gen.

CIDDC, partener al UNFPA Moldova, implementează acest program din perspectiva drepturilor copilului.

Cum are loc educația sexuală în școlile din țară? Elevii, profesorii, părinții își pot exprima opinia în cadrul unei cercetări elaborate de Platforma Copiilor

Platforma Copiilor, o comunitate de elevi și eleve care vorbesc deschis despre cum se respectă drepturile copiilor, invită profesorii, elevii și părinții să participe la interviuri de grup pe tema educației sexuale în școli, colegii și centre de excelență. Interviurile sunt parte a unei cercetări inițiate de adolescenții și adolescentele de la Platforma Copiilor, ghidate de Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) și susținute de OAK Foundation, Workshop for Civic Initiatives Foundation, Save The Children, Suedia.

Platforma Copiilor cercetează diferite aspecte ce țin de drepturile copilului, iar în acest an și-a propus să cerceteze cum se respectă dreptul la educație sexuală în instituțiile de învățământ și să vină cu recomandări pentru îmbunătățirea acestei educații.

Membrii și membrele Platformei au decis să întrebe profesorii, elevii și părinții despre cum este predată educația sexuală adolescenților. Participanții, participantele vor avea posibilitatea să-ți exprime opinia în cadrul unor interviuri de grup, conduse de experta Bogdana Bursuc, psihologă și psihoterapeută la București, și membrii, membrele Platformei Copiilor. Condiții de participare în cadrul cercetării:

 • Părinții intervievați trebuie să aibă un copil/mai mulți copii la una din școlile/colegiile/centrele de excelență din țară.
 • Subiectul educației sexuale va fi abordat cu profesori diferiți, indiferent de disciplina pe care o predau.
 • Vor fi intervievați elevii din clasele a VIII-a, a IX-a, a XI-a, a XII-a și studenții din penultimul și ultimul an la colegiu, școală profesională sau centru de excelență.
 • Interviurile se vor desfășura online, pe platforma ZOOM, în grupuri distincte: profesori, elevi și părinți.

Pentru vă înregistra la interviuri, vă rugăm să completați formularul de înscriere, în funcție de grupul-țintă în care vă regăsiți, accesând unul dintre următoarele linkuri:

La selectarea participanților/participantelor, se va ține cont de următoarele criterii:

 • Echilibrul de gen: ne propunem să avem opinia atât a persoanelor de gen feminin, cât și a celor de gen masculin;
 • Persoane din diferite regiuni ale țării: nord, centru și sud;
 • Diversitatea lingvistică: intenționăm să intervievăm atât vorbitori de limbă română, cât și de limbă rusă.

Discuțiile și concluziile din cadrul interviurilor de grup se vor regăsi în cercetarea finală privind educația sexuală în școlile, colegiile și centrele de excelență din țară. Anonimitatea răspunsurilor este garantată. Amintim că, în luna februarie 2017, o delegație de adolescenți din Republica Moldova a prezentat Comitetului ONU pentru Drepturile Copilului raportul Respectarea drepturilor copilului. Acest raport reflectă viziunea copiilor despre modul în care sunt respectate prevederile Convenției cu privire la Drepturile Copilului în Republica Moldova. Unul dintre drepturile care au fost monitorizate este dreptul la sănătate, aspect legat de sănătatea sexual-reproductivă a adolescenților.

Comitetul ONU pentru Drepturile Copilului, în Observaţiile finale cu privire la raportul periodic combinat al patrulea şi al cincilea al Republicii Moldova (anul 2017), recomandă îmbunătăţirea educaţiei privind sănătatea reproducerii la adolescenţi, în toate școlile, pentru a reduce numărul sarcinilor în rândul adolescentelor, inclusiv prin consolidarea rețelei centrelor de sănătate prietenoase tinerilor.

Prima ședință de lucru a Platformei Copiilor despre noua cercetare a avut loc în mai 2020, urmată, în iunie curent, de o sesiune live de întrebări și răspunsuri pe acest subiect.

Cum profesorii pot relaționa mai bine cu elevii în procesul educațional? Peste 30 de directori adjuncți, directoare adjuncte din raionul Anenii Noi analizează acest subiect

Profesorii pot relaționa mai bine cu elevii în procesul educațional, astfel încât fiecare elev să simtă că este valorizat ca ființă umană cu drepturi depline și se dezvoltă sub toate aspectele. Prin ce abordări și metode? Peste 30 de directori adjuncți/directoare adjuncte pentru educație din raionul Anenii Noi au reflectat pe acest subiect în timpul unui atelier online, desfășurat la 10 noiembrie 2020.

Atelierul face parte din proiectul INSPIRE „Școli inovatoare, nondiscriminatorii, sigure, participative, incluzive, respectuoase și eficiente”, elaborat de Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC), finanțat de organizața suedeză „ERIKS Development Partner”. CIDDC implementează acest proiect în parteneriat cu Direcția Educație Anenii Noi, Direcția Generală Învățământ Ștefan Vodă, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”.

Participantele, participanții au identificat problemele pe care le întâmpină în procesul de relaționare cu elevii și au reflectat asupra factorilor ce împiedică și favorizează acest proces. Totodată, au analizat propriile stiluri de abordare a elevilor în procesul educațional, au exersat competența de a relaționa mai bine cu elevii, distingând observarea de interpretarea comportamentelor, precum și delimitarea unei cerințe de pretenții.

Acest exercițiu i-a ajutat să înțeleagă mai bine impactul etichetelor în procesul de relaționare cu elevii și faptul că interpretările, prejudecățile împiedică descoperirea talentului nativ al fiecărui elev/al elevei, valorizarea lui/a ei ca individualitate, cu gânduri, emoții, nevoi și experiențe de viață unice.

„Fiecare elev este diferit, cu temperament, caracter, talent, capacități, pasiuni, emoții unice. De aceea, încerc să ofer spațiu de exprimare pentru fiecare”, a opinat Oxana Gapei, directoare adjunctă pentru educație la Liceul Teoretic "Olimp" din s. Puhăceni.

„O dificultate pentru unii profesori este că ei văd în stilul de predare democratic riscul de a șterge din propria imagine, riscul de a diminua autoritatea de profesor”, a menționat Olga Ignat, directoare adjunctă pentru educație la Gimnaziul Todirești.

„Ar fi bine ca atunci când profesorul predă materia, în inima lui să se întâlnească intelectul și emoția. Or, de obicei, conectăm numai rațiunea”, a menționat Tatiana Dumitriu, directoare adjunctă pentru educație la Gimnaziul Roşcani.

„Când conectăm numai o parte din corp, celelalte sunt trunchiate, astfel încât nu mai suntem noi înșine. Numai cu rațiunea e greu să ne conectăm cu oamenii, în cazul dat, să stabilim legături cu elevii, între ei și colegii lor, între ei și lumea înconjurătoare, apoi între ei și obiectul predat. Sunt mai multe tipuri de conexiuni. Toate acestea, prin prisma intelectului, emoției, spiritului și voinței.

Deci, când un profesor construiește relații prietenoase cu elevii, aceasta înseamnă că există un proces bazat pe respect, încredere și anumite limite stabilite de comun acord cu elevii. Înseamnă că acel profesor reușește să conecteze voința, spiritul, inima și intelectul în procesul educațional”, a concluzionat Iosif Moldovanu, consultant în drepturile copilului.

Prima sesiune online din acest an de studii cu directorii adjuncți, directoarele adjuncte pentru educație din raionul Anenii Noi s-a desfășurat la finele lunii septembrie 2020.

Proiectul INSPIRE valorizează demnitatea umană, drepturile omului, diversitatea și are scopul ca fiecare copil din Republica Moldova să se bucure de drepturile sale la și în educație. Acest scop este parte a misiunii CIDDC, organizație nonguvernamentală fondată în 1999: crearea unui mediu favorabil pentru realizarea drepturilor copilului.

16 fete și băieți din 9 regiuni ale țării ajută Guvernul să dezvolte un document important de protecție a tuturor drepturilor copilului

Șaisprezece fete și băieți cu vârste cuprinse între 12 și 15 ani participă la dezvoltarea Programului Național privind Protecția Copilului, un document de care Guvernul Republicii Moldova se va ghida în următorii ani pentru a proteja fiecare copil, indiferent de etnie, vârstă, limbă vorbită, capacități sau alte criterii.

Adolescenții, adolescentele au creat un grup de lucru pentru a consulta opinia semenilor despre cum li se respectă drepturile și care sunt recomandările lor. Activitatea grupului se desfășoară online, în perioada octombrie 2020 – februarie 2021, este facilitată de Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) în parteneriat cu Alianța ONG-urilor active pentru Protecția Socială a Copilului și Familiei (APSCF), la invitația UNICEF Moldova.

Până în prezent, membrii, membrele grupului de lucru s-au întrunit în cinci ateliere online. Într-un cadru deschis și prietenos, s-au familiarizat cu scopul, sarcinile grupului și etapele procesului de lucru; au definit drepturile copilului; au discutat despre cum se respectă drepturile copilului și cum diverși actori din școală, comunitate, țară se implică pentru a asigura aceste drepturi; au analizat factorii ce facilitează și împiedică asigurarea drepturilor; au exersat formulări de întrebări pentru a elabora un instrument de cercetare.

„Aceste ateliere mă ajută să înțeleg mai bine care sunt drepturile mele și cine trebuie să le asigure”, a menționat o participantă.

„Acum deosebesc mai ușor întrebările deschise de cele închise și asta mă va ajuta pe mine și pe colegii mei din grup să facem un chestionar, prin care vom afla de la semenii noștri cum se respectă drepturile copilului în comunitatea lor”, a adăugat o altă participantă.

„La aceste ateliere mă simt liber și pot să discut despre orice problemă”, a spus un participant.

„Concluzia participanților, participantelor la acest grup de lucru este că drepturile adevărate se bazează pe nevoile copiilor, nevoi care, dacă nu ar fi respectate, ar avea un impact negativ asupra sănătății fizice, emoționale a copiilor, inclusiv asupra vieții lor.

Participând la aceste consultări, fetele și băieții înțeleg mai bine conceptul de drepturi ale copilului și, astfel, inițiază discuții critice despre cine este responsabil să le asigure drepturile”, a menționat Irina Gușan, coordonatoare de program Participarea copilului în cadrul CIDDC.

Grupul de lucru s-a format în urma unui apel lansat public în data de 15 septembrie 2020 și promovat inclusiv printre beneficiarii organizațiilor membre ale APSCF.

Amintim că Guvernul Republicii Moldova urmează să aprobe un document de care se va conduce în următorii ani pentru a proteja drepturile tuturor copiilor – Programul Național privind Protecția Copilului.

APSCF și CIDDC, membru al alianței, susțin Guvernul să dezvolte acest document în baza opiniei copilului și, totodată, susțin fiecare copil să-și facă vocea auzită cu privire la orice aspect prezintă interes pentru el, astfel încât să influențeze deciziile autorităților.

CIDDC solicită oferte de prețuri pentru echipamente de protecție și produse de igienă (măști chirurgicale și dezinfectant)

Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) este o organizaţie nonguvernamentală, fondată în anul 1999, cu misiunea de a contribui la crearea unui mediu favorabil pentru realizarea drepturilor copilului. Pentru mai multe informații, accesați drepturilecopilului.md.

În perioada octombrie 2020 – februarie 2023, în raioanele Strășeni și Fălești, CIDDC, în parteneriat cu Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) și Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Emanciparea Femeilor (UN Women) implementează programul finanțat de Uniunea Europeană “EU 4 Gender Equality: Together Against Gender Stereotypes and Gender-Based Violence” („Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței pe bază pe gen”).

Obiectivul general al programului este consolidarea de drepturi și oportunități egale pentru femei și bărbați prin schimbarea percepțiilor, a stereotipurilor de gen și participarea bărbaților la îngrijire, iar obiectivul specific la care CIDDC va contribui este sporirea implicării bărbaților în îngrijirea copiilor lor și participării la programe pentru tați. În cadrul programului vor fi achiziționate echipamente de protecție și produse de igienă pentru a fi distribuite medicilor de familie din raioanele Strășeni și Fălești. În acest scop, CIDDC solicită oferte de prețuri pentru următoarele produse:

Nr. Denumirea produsului/echipamentului de protecție Cantitate
1. Dezinfectant pentru suprafețe, Bacticid, 1 lt.     -  800
2. Mască chirurgicală, 3 straturi, cu elastic            - 55 000

Produsele trebuie să fie în stoc, nu la comandă ulterioară.

Cantitățile pot fi ușor ajustate, după recepționarea și analiza ofertelor financiare.

Vom analiza ofertele pentru unul sau ambele produse. Ne rezervăm dreptul de a procura un produs de la o companie și celălalt de la alta.

Oferta trebuie să includă:

 • Prețul în MDL, cu TVA la cota 0, denumirea produsului, denumirea producătorului, cantitatea;
 • Certificatul de calitate a produsului;
 • Termenul de livrare a produselor;
 • Costul cutiilor, ambalării acestora și a adezivului de pe cutii cu logo-urile finanțatorilor;
 • Costul transportului mărfii (sumă fixă sau per km), cu încărcare și descărcare;
 • Denumirea companiei, adresa poștală, persoana de contact, email-ul și telefonul de contact;
 • Rechizitele bancare ale companiei;
 • Semnătura persoanei responsabile și ștampila companiei.

Livrare și plată:

 • Jumătate din produse vor fi livrate în or. Strășeni, cealaltă jumătate în or. Fălești (adresele exacte din aceste orașe urmează a fi comunicate ulterior);
 • Plata se va efectua prin transfer bancar în termen de 3 zile lucrătoare de la predarea-primirea produselor.

Data limită de transmitere a ofertelor: miercuri, 11 noiembrie 2020, ora 14.00.

Ofertele, valabile 10 zile lucrătoare din data limită de transmitere a ofertelor, vor fi expediate pe adresa de email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau depuse la sediul CIDDC din str. Eugen Coca 15, Chișinău.

Persoana de contact: Vasile Coroi, tel. 060931284.

Înainte de procurare, calitatea echipamentelor de protecție va fi verificată de către specialiști din domeniul medical. Va fi selectată compania care va oferi cel mai bun raport calitate/preț și termen de livrare rezonabil.

A relaționa cu elevul cu toată puterea minții și a inimii. Peste 30 de directori adjuncți/directoare adjuncte din raionul Ștefan Vodă au reflectat pe acest subiect

Respectul, încrederea, optimismul și intențiile clare din partea profesorului influențează motivația elevului de a învăța. Peste 30 de directori adjuncți/directoare adjuncte pentru instruire din raionul Ștefan Vodă au analizat, în timpul unui atelier online, aceste aspecte-cheie în procesul educațional. Atelierul s-a desfășurat la 27 octombrie 2020, face parte din proiectul INSPIRE „Școli inovatoare, nondiscriminatorii, sigure, participative, incluzive, respectuoase și eficiente”, elaborat de Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC), finanțat de organizața suedeză „ERIKS Development Partner”. CIDDC implementează acest proiect în parteneriat cu Direcția Generală Învățământ Ștefan Vodă, Direcția Educație Anenii Noi, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”.

Participanții, participantele au analizat energiile care stau în spatele propriilor acțiuni; au încercat să conștientizeze cum interacționează cu elevii și cât de multă siguranță, încredere și încurajare generează în acest proces; au reflectat despre strategii de creare a legăturilor cu elevii bazate pe armonia dintre intelect, inimă, spirit și voință.

Totodată, au exersat competența de a relaționa mai bine cu elevii, distingând observarea de interpretarea comportamentelor, precum și delimitarea formulării unei cerințe de pretenții.

De asemenea, au împărtășit cum procedează atunci când întâmpină situații problematice în comunicarea cu elevii și cât de multă importanță acordă ascultării elevului în acest proces.

„Când un elev/o elevă spune NU, de obicei reacționez calm. Încurajez elevii să se exprime liber”, a menționat Ludmila Malachi, directoare adjunctă pentru instruire la Gimnaziul „Grigore Vieru”, com. Purcari.

„Ar trebui să-i ascultăm mai mult pe elevi. Să le lăsăm mai mult spațiu de exprimare a propriei opinii”, a spus Ion Dolgoter, director adjunct pentru instruire la Gimnaziul „Vasile Moga”, s. Feștelița.

„În comunicarea cu elevii, profesorul ar fi bine să transmită nu doar cunoștințe, dar și emoții plăcute, valori”, a adăugat Angela Melnic, directoare adjunctă pentru instruire la Gimnaziul „Ștefan Ciobanu”, s. Talmaza.

„Am înțeles cât de important este să comunicăm cu elevii fără a le pune etichete, să valorizăm ceea ce simt și cred ei”, a spus Margareta Buraga, directoare adjunctă pentru instruire la Gimnaziul „Marianca de Jos”, s. Marianca de Jos.

Valentina Sînchetru, șefa Centrului metodic, a subliniat responsabilitatea cadrului didactic de a satisface nevoia copilului de a fi înțeles, de a fi nu doar ascultat, dar și auzit. „O abordare de la egal la egal în procesul educațional – asta ne dorim”, a adăugat ea.

„Studiile arată că atunci când copiii sunt întrebați ce schimbare ar face în clasa lor, cea mai frecventă propunere a lor este să îi asculte. Ei nu menționează echipamente, metode sau alte lucruri.

Deci, e nevoie doar ca profesorul să se deschidă cu toată puterea minții și a inimii ca să îl asculte pe elev. A asculta înseamnă și a empatiza cu emoțiile și nevoile copilului”, a concluzionat Iosif Moldovanu, consultant în drepturile copilului.

Amintim că prima sesiune online din acest an de studii cu directorii adjuncți, directoarele adjuncte pentru instruire din raionul Ștefan Vodă s-a desfășurat la finele lui august 2020.

Proiectul INSPIRE valorizează demnitatea umană, drepturile omului, diversitatea și are scopul ca fiecare copil din Republica Moldova să se bucure de drepturile sale la și în educație. Acest scop este parte a misiunii CIDDC, organizație nonguvernamentală fondată în 1999: crearea unui mediu favorabil pentru realizarea drepturilor copilului.

Subscribe to this RSS feed

Contacts

Address: 15, E. Coca street, Chisinau, Republic of Moldova, MD-2008

Phone./Fax: (+373 22) 747813, 716598, 744600

Email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Media partner:

Portalul CIVIC.MD: Activitati ONG, anunturi, granturi, job-uri, voluntariat, evenimente

Ambasadorul 2%

Sustin 2%!

Top of Page