CIDDC - Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova

Aproape 300 de cadre didactice din raioanele Anenii Noi și Ștefan Vodă învață, în cadrul unui nou program de formare, să aplice drepturile copilului/omului în activitatea lor profesională

Educatori, învățători, profesori din ciclul gimnazial și liceal, directori de școală, personalul organelor locale de specialitate în domeniul învățământului (OLDSÎ), diriginții ciclului primar, gimnazial și liceal din raioanele Anenii Noi și Ștefan Vodă participă la un program de formare prin care contribuie la dezvoltarea educației din perspectiva drepturilor copilului/omului.

Programul este parte a proiectului „INSPIRE: Școli inovatoare, nondiscriminatorii, sigure, participative, incluzive, respectuoase și eficiente”, elaborat de Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC), implementat în parteneriat cu Direcția Educație Anenii Noi (DEAN) și Direcția Generală Educație Ștefan Vodă (DGEȘV), cu Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” (UPSC) din Chișinău, cu suportul financiar al organizației suedeze „ERIKS Development Partner”, în perioada iulie – decembrie 2021.

Formările au început în luna septembrie curent și, până la finele acestui an, profesioniștii din domeniul educației vor avea parte de mai multe ateliere tematice.

Cum abordăm procesele din școală construind relații sănătoase între toți actorii școlii: adulți, copii, părinți? Cum comunicăm nonviolent prin prisma creării celor patru tipuri de relații din școală: relația profesorului cu el însuși, relația dintre profesor și elev, relațiile dintre elevi, relațiile dintre elev și propriul proces de învățare (aplicând abordarea psihologului și autorului Marshall B. Rosenberg)? Cum consolidăm guvernanța democratică în școală conform principiilor prevăzute în Carta Consiliului Europei privind Educația pentru Cetățenie Democratică și pentru Drepturile Omului și cum sporim nivelul de participare a adulților și copiilor în guvernanță?

Acestea sunt câteva dintre temele pe care participanții le vor aborda în perioada sesiunilor de formare.

Totodată, în cadrul proiectului INSPIRE, CIDDC va desfășura ateliere ce vor ajuta managerii de școală, grădiniță, din OLDSÎ să învețe cum să gestioneze grupurile din instituție cu respect, cu accent pe nevoile lor, să facă un leadership colectiv unde fiecare persoană participă, contribuie și are un rol important.

Sesiunile de formare sunt facilitate de către experți și experte din Republica Moldova și România, printre care Viorica Adăscăliță, conferențiară universitară la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”; Sergiu Toma, psiholog; Doru Curteanu, expert în constelații sistemice; Oana Tănase, expertă în leadership sistemic ș.a.

„Continuarea proiectului INSPIRE este rezultatul deschiderii pe care o manifestă atât partenerii noștri locali din raioanele Anenii Noi și Ștefan Vodă, cât și finanțatorii noștri din Suedia, care ne-au susținut mereu în promovarea drepturilor copilului, în special a drepturilor copilului la educație, sănătate și protecție.

În parteneriat cu toți cei implicați în proiect și, în special, în urma consultării opiniilor personalului școliilor, ale părinților și elevilor/elevelor, CIDDC a elaborat trei componente esențiale:
A. Construirea relațiilor bazate pe respect și cooperare;
B. Guvernarea democratică a școlii;
C. Documentare, comunicare și pledoarie.

Prin acest proiect, ne propunem să ajutăm școlile să creeze un mediu de siguranță și încredere, în care adulții se dezvoltă profesional și personal, construiesc relații bazate pe respect, grijă reciprocă. Modul în care adulții construiesc aceste relații și în care interacționează influențează relațiile din clasă, din școală și procesul de învățare.

Intervențiile proiectului vor aduce mai multă susținere și curaj personalului școlar, părinților și elevilor/elevelor să se implice în viața de zi cu zi și în procesul decizional din clasă și școală, într-un mediu respectuos, protectiv și incluziv”, a menționat Olesea Cotiujanu, coordonatoarea programului Educație pentru drepturile omului din cadrul CIDDC.

Amintim că CIDDC este o organizație nonguvernamentală fondată în 1999, care pledează, prin programele și proiectele sale, pentru școli cu o abordare bazată pe drepturile copilului/omului. Aceasta înseamnă școli cu profesori/educatori centrați pe elev(ă), capabili de autoreflecție și, în același timp, deschiși să asculte ce spune, ce vede, ce aude copilul, să accepte și să respecte opinia copilului indiferent de mediul în care el se dezvoltă, indiferent de convingerile lui, capacități, etnie sau alte criterii.

Specialist/ă IT – creare/actualizare de site web la Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova (CIDDC)

Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova (CIDDC) anunță concurs pentru suplinirea postului vacant de Specialist/ă IT – creare/actualizare de site web în cadrul.

CIDDC este o organizaţie nonguvernamentală, fondată în anul 1999, a cărei misiune este de a colabora cu copiii, familiile, autoritățile, serviciile publice și societatea civilă pentru a găsi soluții bazate pe drepturile copilului și pentru a-i inspira pe adulți să audă vocea fiecărui copil.

Împreună contribuim la o societate cu mai multă grijă, înțelegere și respect pentru fiecare ființă umană. Pentru mai multe informații, accesați www.drepturilecopilului.md.

Perioada de angajare: 1 lună
Locul de muncă: Chişinău

Responsabilități:

 • înnoirea structurii și a navigării;
 • redactarea designului interfeței și identificarea corporativă integrală;
 • adaptarea resursei (crearea versiunii mobile a site-ului);
 • crearea/adăugarea elementelor grafice, infografiei.

Criterii de evaluare:

 • Experiența de creare/actualizare a site-lui. Experiența de realizare a site-urilor cu conținut social și educativ va constitui un avantaj;
 • Oferta financiară;
 • Portofoliul companiei/persoanei fizice și profesionalismul lucrărilor prezentate/utilizarea tehnologiilor avansate;
 • Reputația și imaginea companiei/persoanei fizice.

Ce oferim:

 • Lucru într-o echipă dedicată de profesioniști cu experiență în diverse domenii (drept, educație, psihologie, asistență socială, sociologie, comunicare etc.), pentru care procesul este la fel de valoros ca și realizarea obiectivelor unui program/proiect și/sau ale unei activități;
 • Oportunități de învățare continuă în domeniul drepturilor omului/copilului, inclusiv relaționarea atât cu autoritățile publice centrale și locale, cât și cu instituții și ONG-uri care lucrează în acest domeniu.

Procedura de recrutare a CIDDC se bazează pe angajamentul nostru ferm cu privire la protecţia copilului față de toate formele de violență în cadrul proiectelor şi activităţilor noastre, precum și în afara organizației. CIDDC are o politică de protecţie a copilului; candidatul/ta selectat/ă va semna o declarație prin care se va angaja să respecte această politică.

Dosarul candidatului/-ei va include:

 • Portofoliul companiei/persoanei fizice aplicante: CV-ul şi o listă cu referinţe (linkuri) la produsele relevante realizate;
 • Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, eliberat de Camera Înregistrării de Stat;
 • Datele de contact ale companiei/persoanei fizice și datele bancare;
 • Oferta financiară totală în MDL (lei) pentru realizarea întregului spectru de sarcini conform Termenilor de referinţă.

Persoanele interesate vor transmite dosarul la adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
Data-limită de depunere a dosarelor: 1 octombrie 2021.
Numai persoanele selectate pentru interviu vor fi contactate.

 

Conferința științifică internațională. Educația privind drepturile copilului: Experiențe și perspective în învățământul preșcolar și primar

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, în parteneriat cu Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului (Moldova), Save the Children (Kosovo) și ERIKS (Suedia), invită la conferința științifică internațională „Educația privind drepturile copilului: experiențe și oportunități în învățământul preșcolar și primar”.

Scopul conferinţei este de a dezbate și valoriza experiențele epistemice și metodologice din domeniul drepturilor copilului în vederea îmbunătățirii procesului de educaţie pentru drepturile copilului la nivelurile educației timpurii și învățământului primar.

Lucrările conferinței se vor desfășura pe data de 26.11.2021, cu începere la ora 10:00, în format mixt, online și offline (Clasa Viitorului, UPSC). Secții tematice ale conferinței:

1. Aspecte epistemice și metodologice privind educația în domeniul drepturilor copilului;

2. Educație pentru drepturile copilului în contexte curriculare și extracurriculare;

3. Medii educaționale bazate pe valorizarea drepturilor copilului;

4. Inițiative instituționale privind respectarea, protecția și asigurarea drepturilor copilului.

Programul de activitate va fi concretizat și publicat după finalizarea înregistrării participanților.

La conferință sunt invitaţi : cercetători; reprezentanți ai mediului academic universitar; cadre didactice și manageriale din învățământul primar și instituțiile de educație timpurie; cadre didactice din instituţiile de învăţământ preuniversitar care predau cursuri opţionale în domeniul educaţiei privind drepturile omului; specialişti din OLDSÎ, instituţii guvernamentale, organizaţii ale societății civile care promovează iniţiative în domeniu.

Doritorii de a participa sunt rugați să completeze formularul de aplicare https://docs.google.com/forms/d/194iT0Vdpo3yqMYj9Q-FkEnGUOgGg9MMcvG5uLIXWNgU/edit

În conformitate cu formularele expediate, vor fi oferite certificate digitale de participare.

Textele comunicărilor (articole) în limba română / rusă / engleză, redactate conform cerințelor prezentate în template-ul atașat, pot fi transmise la adresele:

· pentru secțiile 1, 2 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

· pentru secțiile 3, 4 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Materialele conferinței vor fi publicate într-un volum colectiv cu ISBN, tipărit și plasat în format digital pe pagina web a UPSC.

Termeni limită :

 • 10.11.2021 – înregistrarea pe baza formularului de aplicare;
 • 12.11.2021– expedierea articolului pentru publicare.

Pentru informaţii suplimentare, contactaţi reprezentanții Comitetului Organizatoric:

 • Efrosinia Haheu-Munteanu, dr., conf univ., UPSC This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Olesea Cotiujanu, coordonatoare program, CIDDC, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CERINȚE DE REDACTARE A ARTICOLELOR ȘTIINȚIFICE PENTRU PUBLICARE

1. Limba de scriere a articolului: română, rusă sau engleză.

2. Articolul va include următoarele elemente principale:

 • titlul;
 • informație despre autori;
 • rezumatul;
 • cuvintele-cheie;
 • textul articolului;
 • referințe bibliografice.

3. Varianta electronică a articolului se redactează în Word:

 • font Times New Roman;
 • spațiul între rânduri - 1,15;
 • formatul foii – A4;

· câmpurile paginii: sus, jos, stânga, dreapta – 2 cm.

4. Volumul articolului poate varia între 3 – 6 pagini.

5. Titlul se scrie în limba engleză şi în limba de scriere a articolului, cu majuscule, litere aldine (Bold), text centrat, dimensiunea fontului 12.

6. Informația despre autori se prezintă în limba de scriere a articolului și include Prenumele şi NUMELE complet al fiecărui autor, urmate de titlul științific și afilierea (instituţia în care activează/studiază autorul respectiv). Informația despre autori se scrie din rând nou, cu aliniere pe dreapta, dimensiunea fontului 12.

7. Rezumatul (cca 100 de semne) se prezintă în limba engleză și în limba română, se redactează fără indentare, cu aliniere stânga-dreapta și dimensiunea fontului 11.

8. Cuvinte-cheie se prezintă în limba engleză și în limba română, includ 3-7 termeni și se redactează în același format ca și rezumatele (fără indentare, cu aliniere stânga-dreapta și dimensiunea fontului 11).

9. Textul articolului se redactează ținând cont de următorii parametri: dimensiune font – 12; aliniere stânga-dreapta.

Figurile (imagini, diagrame, scheme) se plasează centrat, nemijlocit după referinţa respectivă în text. Sub figură se indică numărul de ordine şi titlul centrat, fără Bold.

Tabelele se numerotează şi trebuie să fie însoţite de titlu, care se plasează deasupra tabelului, cu aliniere pe dreapta și litere aldine (Bold).

10. Referințele bibliografice se prezintă în textul articolului, încadrate în paranteze pătrate (de exemplu: [3, p.143], [2-4]). La sfârșitul articolului, sursele bibliografice citate în text se listează în ordine alfabetică: aliniere stânga-dreapta, dimensiunea fontului 12.

Lista referinţelor bibliografice trebuie să includă până la 10 surse. Nu se acceptă referinţe la lucrările care nu au fost încă publicate în format tipărit sau digital.

Sursele din lista referințelor bibliografice se redactează conform următoarelor exemple.

 • Carte cu 1-2 autori:

1. Gherguț A. Educația incluzivă și pedagogia diversității. București: Polirom, 2015.

2. Saranciuc-Gordea L.; Ursu L. Studierea copilului prin observare și documentare. Suport de curs: masterat. Chișinău: Epigraf, 2016.

 • Carte cu 3 sau mai mulți autori:

1. Gînu D. (coord.) Educație incluzivă timpurie: Ghid metodologic. Chişinău: S. n., 2020 (Tipogr. „Print-Caro”).

2. Давыдова Л.Н. и др. Инклюзивное образование и нравственные отношения: грани одной проблемы. М.: УРСС, 2018.

3. Oakley B. et. al. Sense Teaching: Practical Insights in Brain Science to Help Students Learn. USA: Penguin Putnam Inc, 2021.

 • Articole, studii:

1. Haheu-Munteanu E.; Toia M. Metodici asistențiale de lucru cu părinții în formarea rezilienței la abuz. In: Calitate în educație - imperativ al societății contemporane, Vol.1, 4-5 decembrie 2020, Chişinău: UPS „Ion Creangă” din Chișinău, 2020.

2. D'Addato A.V. Secular trends in twinning rates. Journal of Biosocial Science, 2007, 39(1), 147–151.

3. Чуприкова Н.И. На пути к материалистическому решению психофизической проблемы. От дуализма Декарта к монизму Спинозы. Вопросы философии, 2010, No. 10, 110–121.

 • Alte surse:

1. Codul Educaţiei al Republicii Moldova. Legea Parlamentului Nr. 152 din 17.07.2014. În: Monitorul Oficial Nr. 319-324, art. 634 din 24.10.2014.

 • Publicații electronice:

1. Copiii Moldovei. Publicație statistică. Chișinău: BNS, 2020. https://statistica.gov.md/public/files/publicatii_electronice/Copiii_Moldovei/Copiii_Moldovei_editia_2020.pdf

Curriculum national. Disciplina opțională „Voluntariat pentru educație”, clasele X-XII. Aprobat la Consiliul Naţional pentru Curriculum, Ordinul MECC nr. 653 din 13.07.2020.

https://mecc.gov.md/sites/default/files/cnc25_site_mecccurriculum_voluntariat_pentru_educatie_site_03.08.2020.pdf

11. Autorii își asumă responsabilitatea pentru originalitatea conținutului, corectitudinea citării surselor bibligrafice. Comitetul științific al Conferinței își rezervă dreptul de a respinge articole din motive legate de gradul redus: al relevanței în raport cu problematica vizată; al calității conținutului științific; al respectării stilului, normelor gramaticale, cerinţelor expuse mai sus.

12. Data limită de prezentare a materialului redactat pentru publicare – 12.11.2021:

pentru secțiile tematice 1, 2 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

pentru secțiile tematice 3, 4 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Primul offline cu formatorii, formatoarele care facilitează Cluburile Taților din raioanele Strășeni și Fălești

După aproape un an de lucru online, formatorii, formatoarele care facilitează Cluburile Taților din raioanele Strășeni și Fălești s-au reunit la primul offline, la finele lunii august, pentru a-și împărtăși experiența.

Evenimentul este parte a programului „Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței în bază de gen”, finanțat de Uniunea Europeană (UE), și a fost organizat de Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA Moldova) și Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen în parteneriat cu Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC).

Participantele, participanții au discutat despre realizările lor în procesul de facilitare a activităților cu actualii și viitorii tați din cele două raioane, precum și despre nevoile lor pentru a susține mai bine membrii Cluburilor în procesul de diminuare a stereotipurilor de gen și de implicare responsabilă în educația copiilor.

„Mă bucură să văd că tații încep să își privească altfel paternitatea. Ei simt activitățile din cadrul Clubului ca pe ceva necesar și vor să revină aici”, a împărtășit Viorica Harea, care, de mai bine de zece luni, facilitează Clubul Taților din Fălești.

„Acest atelier de formare este primul în format offline de la începutul pandemiei până în prezent și o primă ocazie pentru participanții proiectului Clubul Taților de a se vedea față în față. Astfel, ei au putut să discute mai deschis atât despre experiențele și nevoile lor ca profesioniști, cat și despre nevoile actualior și viitorilor tați cu care lucrează în comunitatea lor”, a menționat Iulia Drozdov, coordonatoarea programului Protecția copilului din cadrul CIDDC.

Cluburile Taților au fost lansate în cele două raioane în decembrie 2020 și sunt facilitate de formatori locali și naționali, profesioniști în domeniul educației, psihologi, mentori, lucrători de tineret.

Din octombrie 2020 până în prezent, aceștia au participat la peste 130 de sesiuni online de reflecție, analiză și documentare, organizate de CIDDC în cadrul programului regional „Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței în bază de gen”, finanțat de Uniunea Europeană, implementat de UNFPA Moldova și UN Women Moldova.

Acest material a fost realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea autorului și nu reflectă opinia Uniunii Europene.

Mai multe informații despre offline, puteți afla aici:

https://www.facebook.com/unfpaMoldova

Vladimir Cibotaru, membru al Clubului Taților din Strășeni: „Bărbații, pentru a se implica mai mult în treburile casnice și de familie, au nevoie de empatie, echitate și stimă din partea întregii societăți”

Vladimir Cibotaru este unul dintre cei 150 de actuali și viitori tați care au oportunitatea să participe la Clubul Taților, lansat în raioanele Strășeni și Fălești. Vladimir este profesor de istorie la un liceu din Strășeni, are 42 de ani, crește și educă împreună cu soția sa patru copii.

Despre Clubul Taților din comunitatea sa a aflat grație faptului că mereu caută informații, metode și practici cum să-și dezvolte competențele personale și cum să construiască relații sănătoase cu cei din jur, în special cu copiii săi și partenera de viață.

Vladimir ne-s apus că, în cadrul Clubului, el și colegii lui de grup abordează în mod special teme legate de egalitatea în drepturi, atât față de femei, cât și față de copii. Abordarea de la egal la egal o practică el însuși în familia sa, iar la Club află de fiecare dată ceva nou și util pentru a menține echilibrul în relația cu soția și copiii.

„Am învățat să petrec timp de calitate atât împreună cu copiii, cât și împreună cu soția”

Din decembrie 2020 până în prezent, de când frecventează Clubul Taților din Strășeni, Vladimir a învățat multe lucruri importante.
„Aici am aflat lucruri noi, am început să-mi fac timp liber pentru familie. La Clubul Taților am învățat respectul față de toți participanții grupului; să iau în considerare dorința copilului și să fiu prezent fizic și emoțional în cele minimum 5 minute în care el se bucură de ocupația lui preferată, de jocul preferat sau de alte activități.
De asemenea, am învățat să apreciez mai mult valori ca egalitatea, echitatea și, desigur, să dedic timp de calitate atât pentru copii, cât și pentru noi doi, eu și soția”, ne-a împărtășit el.

Timpul de calitate, spune Vladimir, începe de dimineață, atunci când membrii familiei se trezesc, se salută, iau micul dejun împreună și se încurajează reciproc pentru ca fiecare să aibă spor fie la școală, fie la serviciu. Și, desigur, în fiecare zi acest timp se încheie cu o cină în familie și discuții referitoare la evenimentele zilei.
„Atât copiii, cât și soția sunt deschiși pentru a discuta teme și întrebări din orice domeniu. În afară de politică, discutăm despre orice în familia noastră”, a precizat Vladimir.

„Stereotipurile de gen îi împiedică pe mulți bărbați să trăiască în armonie cu ceilalți și, în mod special, în armonie cu ei înșiși”

Treburi casnice, pregătirea frigăruilor, sport, jocuri de masă cu copiii și soția (șah, monopoly etc.) sunt câteva dintre activitățile pe care Vladimir le face cu mare plăcere în familie, pentru că gândește dincolo de stereotipuri.
Vladimir recunoaște totuși că stereotipurile de gen îi împiedică pe mulți bărbați să trăiască în armonie cu ceilalți și, în mod special, în armonie cu ei înșiși.
Pe de altă parte, el susține că e timpul ca societatea să elimine stereotipuri precum că bărbații nu ar găti, nu ar spăla vase și rufe, nu ar face curat prin casă și, cel mai important, nu s-a ocupa de îngrijirea și educarea copiilor.
„Bărbații, pentru a se implica mai mult în treburile casnice și de familie, au nevoie de empatie, echitate și stimă din partea întregii societăți”, a concluzionat Vladimir.

Cluburile Taților reprezintă un proiect pilot lansat în raioanele Fălești și Strășeni, la finele anului 2020, în cadrul programului regional „Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței în bază de gen”.
Programul este finanțat de Uniunea Europeană, implementat în cele două raioane de Fondul Națiunilor Unite pentru Populație și Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Emanciparea Femeilor cu suportul Centrului de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului, în perioada 2020 – 2023.
La dezvoltarea Cluburilor contribuie atât peste 150 de actuali și viitori tați implicați, cât și psihologi, psihoterapeuți, cadre didactice, lucrători de tineret, mentori, consultanți în drepturile copilului.

Acest material a fost realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea autorului și nu reflectă opinia Uniunii Europene.

Termeni de Referinţă pentru contractarea serviciilor de producție video.

TERMENI DE REFERINŢĂ

pentru contractarea serviciilor de producție video

Locul: Republica Moldova

Termen-limită de prezentare a ofertelor: 13 august 2021, ora 17.00

Context

Salvați Copiii România, alături de Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova (CIDDC) și Asociația „Sănătate pentru tineri”, implementează, cu sprijinul companiei farmaceutice MSD România, cea mai amplă intervenție în sănătate publică pentru creșterea accesului la servicii medicale, educaționale și sociale pentru adolescente însărcinate, mame adolescente și copii sub 5 ani din zone rurale defavorizate din România și Republica Moldova.

În vreme ce România continuă să se mențină pe primele locuri în Uniunea Europeană în privința mortalității infantile, situația din Republica Moldova este chiar mai dramatică, riscul de deces al copiilor sub un an fiind de douӑ ori mai mare față de media UE (8,7 decese la 1.000 de născuți vii). Una dintre cauze este comună: incidența crescută a nașterilor în rândul mamelor adolescente. Circa 1 din 10 nou-nӑscuţi din România provin din mame adolescente, aşa cӑ nu este surprinzӑtor faptul că aproape un sfert dintre mamele sub 18 ani din UE (23%) trăiesc în România. Din cele 199.720 de nașteri înregistrate în România în 2019, 749 provin de la fete sub 15 ani și 17.933 de la adolescente cu vârsta între 15-19 ani.

În ceea ce privește Republica Moldova, 1.908 copii s-au născut din mame cu vârsta sub 20 de ani în 2019, conform datelor provizorii furnizate de Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova.

Implementat ca parte a iniţiativei globale MSD for Mothers, proiectul are o valoare de peste 1.400.000 USD și se va desfășura pe o perioadă de 3 ani (2021-2024). Suma alocată reprezintă cea mai mare investiție într-un proiect de responsabilitate socială corporativă (CSR) a unei companii farmaceutice din România și una dintre cele mai mari investiţii sociale private din domeniul sănătăţii. Acest proiect vine în completarea demersurilor de reducere a mortalității materne susținute de MSD România încă din 2016.

Proiectul ținteşte un număr de circa 6.300 de beneficiari (adolescentele însărcinate sau cu risc de sarcini neplanificate, mame minore și copii cu vârsta de până la 5 ani) din județele/ raioanele cele mai sărace ale celor două țări și cu cele mai mari incidențe ale sarcinilor la adolescente.

Printre obiectivele intervenției se numără:

‒ Îmbunătățirea stării de sănătate a 1.800 de adolescente (1.500 în România și 300 în Republica Moldova) în timpul sarcinii și reducerea cazurilor de mortalitate infantilă.

‒ Reducerea numărului de sarcini neplanificate, prin consiliere și educație pentru 4.500 de adolescente din zone rurale defavorizate (3.500 în România și 1.000 în Republica Moldova).

‒ Crearea de parteneriate cu instituțiile relevante la nivel local și național pentru găsirea de soluții în vederea asigurării accesului la servicii socio-medicale de calitate pentru gravidele adolescente din zonele rurale defavorizate și prevenirea sarcinilor în rândul adolescentelor.

Obiectiv

Trei materiale video vor fi elaborate pentru a fi utilizate în școli în educația adolescenților și adolescentelor, și în campanii social media de conștientizare/sensibilizare pentru prevenirea sarcinii în adolescență.

Condiții pentru participare la concurs

· Companii media și persoane fizice care dispun de expertiză, echipament și infrastructură necesară pentru producerea materialelor video;

· Minim 3 ani de experiență în producție video;

· Echipament de filmare și iluminare propriu;

· Inovație, creativitate, originalitate;

· Respectarea termenului-limită de livrare a produselor finale.

Sarcini și responsabilități

a) Prestatorul de servicii:

‒ Prestatorul va elabora 3 materiale video cu elemente de grafică creativă, în limba română cu subtitrare în limbile rusă și engleză, cu durata de până la 4 minute, cu implicarea a 2-3 actori (copii și adulți) și/sau profesioniști din domeniu și va asigura post-producția (montaj, sonorizare, procesare etc.);

‒ Prestatorul va elabora 3 fotografii cover cu secvențe relevante din fiecare dintre cele 3 materiale video care vor fi utilizate ca instrumente de promovare a materialelor video;

‒ Prestatorul va adapta materialele video pentru toate formatele solicitate de televiziunile din România și Republica Moldova (inclusiv pagini web, arhivare etc.) și rețelele de socializare și va preda toate sursele aferente realizării acestora.

b) CIDDC

- CIDDC va oferi sprijinul informațional și logistic necesar. CIDDC va oferi suport tehnic companiei/persoanei selectate, care ar putea include: monitorizarea progresului, contacte relevante și disponibile cu referire la scopul sarcinilor propuse, avizarea promptă a materialelor/produselor prezentate.

Livrabile/servicii, termene de realizare și condiţii de plată

Termene de realizare

Livrabile/servicii

31 septembrie 2021

Elaborarea și consultarea scenariilor materialelor video cu CIDDC, Asociația „Sănătate pentru tineri” și Salvați Copiii România

30 noiembrie 2021

Elaborarea primului material video în limba română și subtitrarea acestuia în limbile rusă și engleză

1-15 decembrie 2021

Consultarea materialului video realizat cu CIDDC, Asociația „Sănătate pentru tineri” și Salvați Copiii România, și revizuirea acestuia

27 decembrie 2021

Predarea versiunii finale a primului material video și a 3 fotografii cover

28 februarie 2022

Elaborarea celui de-al doilea material video în limba română și subtitrarea acestuia în limbile rusă și engleză

1-15 martie 2022

Consultarea materialului video realizat cu CIDDC, Asociația „Sănătate pentru tineri” și Salvați Copiii România, și revizuirea acestuia

31 martie 2022

Predarea versiunii finale a celui de-al doilea material video și a 3 fotografii cover

31 mai 2022

Elaborarea celui de-al treilea material video în limba română și subtitrarea acestuia în limbile rusă și engleză

15 iunie 2022

Consultarea materialului video realizat cu CIDDC, Asociația „Sănătate pentru tineri” și Salvați Copiii România, și revizuirea acestuia

30 iunie 2022

Predarea versiunii finale a celui de-al treilea material video și a 3 fotografii cover

Plata pentru fiecare dintre cele 3 materiale video realizate se va efectua după predarea și aprobarea lor de către CIDDC.

Procedura de selecție

Selecția companiei media/persoanei fizice se bazează pe angajamentul nostru ferm cu privire la protecţia copilului față de toate formele de violență în cadrul proiectelor şi activităţilor CIDDC, precum și în afara organizației. CIDDC are o politică de protecţie a copilului; compania media/ persoana fizică selectată va semna o declarație prin care se va angaja să respecte prevederile acesteia.

Dosarul de înscriere va conține:

· Portofoliul companiei media/persoanei fizice aplicante: CV-ul şi o listă cu referinţe (linkuri) la produsele relevante realizate;

· Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, eliberat de Camera Înregistrării de Stat;

· Datele de contact ale companiei/persoanei fizice și datele bancare;

· Oferta tehnică, care va descrie viziunea aplicantului cu privire la realizarea materialelor video;

· Oferta financiară totală în MDL (lei) pentru realizarea întregului spectru de sarcini conform Termenilor de referinţă.

Criterii de evaluare a ofertelor

· Experiența de realizare a materialelor video. Experiența de realizare a materialelor video cu conținut social și educativ va constitui un avantaj;

· Oferta financiară;

· Resurse și capacități tehnice și umane suficiente pentru executarea contractului în termenul-limită indicat;

· Portofoliul companiei și profesionalismul lucrărilor prezentate/utilizarea tehnologiilor avansate și actuale de producție;

· Reputația și imaginea companiei/persoanei fizice.

Dosarul va fi trimis prin e-mail pe adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau depus la sediul CIDDC (Chișinău, str. Eugen Coca, 15).

Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Persoană de contact: Vasile Coroi, 060931284.

CIDDC prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Prin expedierea dosarului, vă exprimați acordul pentru utilizarea datelor Dvs. personale în procesul de selectare. Documentele ce conțin date cu caracter personal se vor păstra doar pentru perioada de selectare.

Experiență de învățare centrată pe nevoile și capacitățile copilului. Un ghid util pentru actualii și viitorii profesioniști din domeniul educației din Republica Moldova a fost lansat

Un ghid cu metode și îndrumări practice va ajuta profesorii, alți profesioniști din educație, și părinții să ofere copiilor modele de educație centrate pe nevoile acestora. Documentul a fost lansat pe 22 iulie curent, în cadrul unui eveniment online și este parte a proiectului „INSPIRE: școli inovatoare, nondiscriminatorii, sigure, participative, incluzive, respectuoase și eficiente”, realizat în raioanele Anenii Noi și Ștefan Vodă, în perioada 2018-2021, de Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC), Direcția Educație Anenii Noi (DEAN) și Direcția Generală Educație Ștefan Vodă (DGEȘV), în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC) și Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” (UPSC) din Chișinău, cu suportul financiar al organizației suedeze „ERIKS Development Partner”.

În cadrul evenimentului, partenerii – reprezentanți ai organelor locale de specialitate în domeniul învățământului, cadre didactice, manageri școlari din cele două raioane, psihologi, formatori, coordonatori de proiect, au discutat despre contribuția profesorilor, elevilor, părinților implicați în proiect, în mod special despre noul ghid.

La realizarea ghidului au contribuit 22 de autori și coautori cu experiență în educație, drepturile copilului, coaching și alte persoane implicate în proiect.

În acest ghid, cadrele didactice vor găsi metode și îndrumări practice pe care să le integreze în activitatea lor și, astfel, să contribuie la un proces de învăţare centrat pe elev. Utilizând intrumentele acestui ghid, profesorul îşi asumă rolul de facilitator al învăţării, ceea ce îi permite să susţină şi să administreze procesul de învăţare la nivel individual al fiecărui elev.

„Ghidul va demonstra cum școlile pot deveni prietenoase copilului”

„Ghidul este un rezultat al unui proces îndelungat de analiză, reflecție și formare a cadrelor didactice, elevilor, părinților în cadrul proiectului INSPIRE. Documentul va ajuta la aplicarea standardelor de calitate din perspectiva școlii prietenoase copilului în mediul, procesele și practicile școlare. Conține instrumente, practici elaborate în cei trei ani de implementare a proiectului și va demonstra cum școlile pot deveni prietenoase copilului”, a precizat Olesea Cotiujanu, coordonatoarea programului Educație pentru drepturile omului în cadrul CIDDC.

„Cei 3 ani de experiență în acest proiect ne-au demonstrat că procesul de schimbare se face treptat și continuu, începând de la conștientizare. Este nevoie și de foarte multă susținere reciprocă, atât în grupurile de copii, cât și în grupurile de adulți. E nevoie și de strategii comune.

Împreună am demonstrat că elevii, copiii pot să vină cu foarte multe idei inovatoare, prin susținerea noastră, a adulților. Am demonstrat că și cadrele didactice pot să vină cu foarte multă inițiativă, atunci când simt susținere din partea managerilor școlari. Și, invers, managerii școlari pot să vină cu multe idei creative, la fel, dacă ei simt susținere din partea cadrelor didactice.

Chiar și pandemia ne-a demonstrat că putem face mici schimbări, care, ulterior, se vor transforma în schimbări mai mari pentru o societate mult mai prietenoasă”, a menționat Tatiana Turchină, șefă a Departamentului formare continuă al Universității de Stat din Moldova, psihologă, lectoră univesitară, formatoare în cadrul proiectului INSPIRE.

„Un impact foarte important inclusiv asupra comunității universitare”

„Ghidul și proiectul INSPIRE în general au avut un impact foarte important inclusiv asupra comunității universitare pedagogice. Ghidul se adresează tuturor celor interesați de educația și dezvoltarea favorabilă a copilului. E un document ce conectează studiile și cercetările profesioniștilor din educație cu necesitățile reale ale elevilor, ale cadrelor didactice, ale părinților, cu tot ce este vital pentru sistemul educațional național.

După mine, acest ghid este un instrument potrivit pentru toată lumea din sistemul educațional național. El poate fi folosit atât la etapa de pregătire a specialiștilor în educație, cât și la etapa de realizare a activității lor în Republica Moldova, a declarat Viorica Adăscăliță, conf. univ. la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, formatoare în cadrul proiectului, coautoare.

Ne dorim școli cu o abordare bazată pe drepturile copilului/omului

Despre experiența de a participa în cadrul proiectului și la elaborarea ghidului au împărtășit opinii și alte persoane autoare.

Anastasia Malcoci, cadru didactic la Gimnaziul „Grigore Vieru” din com. Purcari, filiala gim. Viișoara, coautoare: „Acest proiect mi-a schimbat percepțiile față de relațiile dintre elevi și cadre didactice”.

Elena Cornițel, cadru didactic la Liceul Teoretic „Ștefan Vodă”, or. Ștefan Vodă, coautoare: „Mă bucur mult că rezultatul discuțiilor s-a finalizat cu elaborarea unui produs concret – un ghid practic pentru cadre didactice, elevi, părinți.”

Elena Roşca, cadru didactic la Instituția de Educație Timpurie Creșa - grădiniță Romanița, s. Bulboaca, coautoare: „Am avut parte de o experiență extraordinară. Este pentru prima dată când mă implic într-un asemenea proiect. Acest ghid va fi de mare folos cadrelor didactice.”

Amintim că CIDDC este o organizație nonguvernamentală fondată în 1999, care pledează, prin programele și proiectele sale, pentru școli cu o abordare bazată pe drepturile copilului/omului. Aceasta înseamnă școli cu profesori/educatori centrați pe elev(ă), capabili de autoreflecție și, în același timp, deschiși să asculte ce spune, ce vede, ce aude copilul, să accepte și să respecte opinia copilului indiferent de mediul în care el se dezvoltă, indiferent de convingerile lui, capacități, etnie sau alte criterii. În astfel de școli elevul/eleva simte încurajare din partea profesorului/profesoarei, încredere, empatie, dorința de a îl/o cunoaște mai bine.

Un mediu de încredere pentru actualii și viitorii tați din raioanele Strășeni și Fălești – o misiune asumată a formatorilor care facilitează Cluburile Taților din cele două regiuni

Peste 16 formatori locali și naționali implicați în programele Centrului de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) facilitează activități de susținere a actualilor și viitorilor tați din raioanele Strășeni și Fălești să partajeze în mod egal cu fetele și femeile responsabilitățile casnice și să-și actualizeze viziunile legate de îngrijirea și educarea copiilor.

Aceste activități se desfășoară în cadrul a 9 Cluburi ale Taților, un proiect pilot lansat de Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA Moldova) și Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen (UN Women Moldova), finanțat de Uniunea Europeană și realizat de cele două agenții cu suportul Centrului de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC).

În echipa de formatori, formatoare care facilitează Cluburile Taților își aduc contribuția cadre didactice, lucrători de tineret și psihologi. În fiecare lună, aceștia participă în cadrul unui program de formare continuă, susținute de psihologii Diana Postu-Blăjinu și Sergiu Toma, pentru a-și dezvolta capacitățile de facilitare a grupurilor de actuali și viitori tați și pentru a le asigura un mediu de încredere, în care aceștia să comunice deschis despre situațiile cu care se confruntă fie în calitate de frați, colegi de clasă, parteneri de viață, fie în calitate de (viitori) părinți.

La cea mai recentă sesiune online de formare, participanții au discutat despre cum formatorii Cluburilor pot menține, în procesul de facilitare, echilibrul dintre a oferi o stare de bine și suficient spațiu de învățare actualilor și viitorilor tați.

„Experința formatorilor locali reconfirmă nevoia de a crea un context care să-i ajute pe participanți să se deschidă, să împărtășească emoții, opinii.

Este foarte important ca facilitatorii să țină cont și de atmosferă, și de conținut, luând în considerare și dinamica activității grupului, și timpul preconizat pentru desfășurarea ei. De asemenea, este foarte important ca persoanele care facilitează activități de grup să formuleze întrebările potrivite, să fie atenți la răspunsurile pe care participanții le oferă și la felul în care o fac”, a explicat Sergiu Toma, psiholog, formator național în cadrul Cluburilor Taților.

„Rolul persoanei care facilitează o activitate de grup este de a crea un mediu de încredere. E un mediu în care persoanele au posibilitatea să-și exprime gândurile așa cum le simt ele în acel moment, iar facilitatorii/facilitatoarele le acceptă. Este important ca facilitatorii să exprime acceptarea și verbal, și nonverbal.

De asemenea, este foarte important ca facilitatorii, atunci când pun întrebări, să-și asume, pe lângă rolul de a predispune la reflecții, și rolul de a preveni diverse riscuri sau situații de conflict, care pot apărea în grup”, a completat Diana Postu-Blăjinu, psihologă, formatoare națională în cadrul Cluburilor Taților.

În timpul sesiunii de formare, majoritatea formatorilor locali au spus că rolul lor în procesul de facilitare a Cluburilor Taților este de a predispune participanții la reflecții și că este un proces de învățare reciprocă.

De exemplu, Elena Mardari, psihologă la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Fălești și coformatoare a două Cluburi ale Taților din comunitate, ne-a spus că de când este implicată în acest proiect, a depășit ea însăși stereotipuri în bază de gen și a învățat să acorde mai multă atenție reflecțiilor în proces.

„Eu însămi am observat că am început să mă schimb, reflectând asupra propriilor comportamente și întrebându-mă: Ce fac eu bine pentru a diminua stereotipurile de gen? Ce aș putea face mai bine? Vreau ca și participanții Cluburilor Taților să-și pună aceste întrebări. Deci, rolul meu este să-i inspir la reflecții despre ei înșiși”, ne-a spus ea.

Amintim că activitățile de formare pentru profesioniștii care facilitează Cluburile Taților (lansate în decembrie 2020) din cele două raioane au început în octombrie 2020 și sunt parte a programului regional „Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței în bază de gen”, finanțat de Uniunea Europeană.

Acest material a fost realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea autorului și nu reflectă opinia Uniunii Europene.

Pentru prima dată, un grup de adolescenți a prezentat un studiu participativ despre cum are loc educația sexuală în școlile din Republica Moldova și ce trebuie să facă autoritățile pentru a o îmbunătăți

Elevii, părinții și profesorii văd școala ca un suport în educația sexuală a copiilor și au nevoie de (in)formare temeinică și continuă în domeniu, arată datele primului studiu participativ despre cum are loc educația sexuală în școlile din Republica Moldova.

Documentul a fost elaborat de un grup de adolescenți de la Platforma Copiilor – ghidată de Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC), susținută de OAK Foundation, Workshop for Civic Initiatives Foundation, Suedia și Save the Children, și a fost prezentat astăzi, în cadrul mesei rotunde online live „Educația sexuală – cum o face școala și ce poate fi diferit?”.

La eveniment au participat reprezentanți ai Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (MECC), ai Oficiului Avocatului Poporului (OAP), elevi, manageri ai instituțiilor de învățământ preuniversitar și profesional tehnic, profesori ce predau disciplinele biologie, educație pentru societate, dezvoltare personală sau alte discipline ce abordează elemente de educație sexuală, profesori care predau religia, reprezentanți ai centrelor prietenoase tinerilor, ai societății civile, psihologi, psihoterapeuți, experți în drepturile copilului/omului.

Ce idei de soluții au exprimat reprezentanții MECC, ai OAP, ai societății civile și alți titulari de obligații în cadrul sesiunii live, aflați aici.

Studiul este o cercetare amplă realizată de Platforma Copiilor pe parcursul unui an, în cadrul căreia un grup de adolescenți cu experiență de monitorizare a drepturilor omului a consultat opinia a peste 345 de profesori și 1423 de elevi din învățământul general și profesional tehnic. Opiniile participanților au fost consultate prin intermediul a 5 interviuri de grup și a două chestionare online (unul pentru adulți, unul pentru copii). Cercetarea a fost efectuată prin metode calitative și cantitative la inițiativa grupului consultativ de adolescenți. Implicarea grupului consultativ de adolescenți a urmat principiile: Spațiu, Voce, Ascultare, Influență, așa cum sunt ele recomandate de modelul Lundy de participare și Standardele de participare a copilului.

„Vrem o mai bună înțelegere a conceptului de educație sexuală în școală”

„Am ales să cercetăm acest subiect pentru că vrem o mai bună înțelegere a conceptului de educație sexuală în școală și pentru că e dreptul nostru la educație, la informare și la participare”, a menționat Platforma Copiilor într-un video prezentat la masa rotundă.

Potrivit studiului prezentat, 91% dintre elevi, părinți și profesori sunt de acord ca subiectele legate de educație sexuală să fie abordate în cadrul școlii. Atât copiii, cât și adulții au menționat că întâmpină diferite dificultăți legate de educație sexuală și au nevoie de informare și suport în domeniu.

„Profesoara avea stereotipuri de gen și nu vorbea de la egal la egal cu noi. Nu am simțit o discuție liberă în care să ne putem exprima.” Adolescentă, ÎPT

„Noi am crescut în generația când, pur și simplu, era o rușine de a vorbi pe așa teme, iar această rușine a rămas în noi.” Părinte-mamă

„Majoritatea elevilor nu sunt deschiși cu părinții lor sau nici nu au deschis acest subiect, iar noi, diriginții, nu găsim acel punct comun prin care să le explicăm.” Profesoară, ÎPT

„Este important să se discute nu doar în școală, dar și acasă. Părinții ar trebui să aibă parte de educație sexuală și să știe cum să abordeze aceste subiecte, în funcție de vârsta copilului.” Părinte-tată

„Știu că multor colegi le este rușine să vorbească acasă cu părinții și o fac cu profesori de la școală sau chiar colegi. Știu că această informație le este foarte utilă.” Adolescent, ÎG

70% dintre profesori din învățământul profesional tehnic (ÎPT) au menționat că numărul de ore în curriculum pe teme de educație sexuală este insuficient, iar 55% dintre profesori din învățământul general (ÎG) declară același lucru.

Copiii nu sunt mulțumiți de modul în care sunt abordate temele legate de educație sexuală deoarece: numărul orelor este mic (28%), profesorul sare peste aceste teme (16%), profesorul încearcă să-și impună propria opinie (9%), profesorul este vădit stânjenit sau jenat când vorbește (9%), profesorii nu invită elevii să-și expună părerea (9%), profesorul pune întrebări personale (6%) ș.a.

Pe de altă parte, profesorii spun că sar peste aceste teme fie din lipsa materialelor didactice, fie pentru că tema nu corespunde vârstei copiilor. Profesorii de gen masculin mai menționează că nu au timp, le este rușine/nu se simt în largul lor să abordeze aceste teme, nu sunt de acord cu educația sexuală.

Ca principal obstacol în abordarea completă a acestor teme, profesorii menționează lipsa unei metodologii potrivite:

„În curriculumul pe care îl avem noi pentru Dezvoltarea personală nu se acordă atenție acestui subiect, care ține de viața sexuală a elevilor. (...) Noi punem accent mai mult pe proiectarea carierei, managementul carierei, modul de viață sănătos și mai puțin pe tema aceasta.” (Profesor, ÎPT)

Recomandări pentru autorități și alți titulari de obligații

Printre principalele recomandări formulate de echipa de cercetare în baza opiniilor elevilor, părinților și profesorilor sunt:

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării să creeze un grup de lucru asupra curriculumului la disciplina educație sexuală, acesta fiind format din reprezentați ai Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, psihologi, cadre didactice, reprezentanți ai CNE și CNE ÎPT; să introducă treptat disciplina Educație sexuală ca obiect de bază, dar fără sistem de evaluare și să abordeze subiecte legate de educație sexuală de la grădiniță; să dezvolte suport informațional accesibil tuturor cadrelor didactice cu privire la educație sexuală ș.a.

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale să ofere suport informațional și susținere grupului de lucru pentru formarea curriculumului cu subiectele menționate mai sus; prin intermediul Centrelor de sănătate, să informeze părinții despre cum să abordeze educația sexuală cu copiii; să instruiască medicii de familie și alți lucrători medicali despre educație sexuală și despre modul în care îi pot susține pe părinți privind abordarea educației sexuale cu copiii lor.

Cadrele didactice să organizeze lecțiile într-un mod interactiv, prin prezentări, discuții libere; să creeze un spațiu sigur, în care să încurajeze elevii să vorbească deschis despre întrebările/provocările pe care le au în legătură cu educația sexuală; să respecte curriculumul în mod sistematic și să utilizeze informațiile și mesajele promovate de comunitatea științifică; să abordeze aceleași subiecte legate de educație sexuală atât cu băieții, cât și cu fetele la clasă; să ofere răspunsuri la întrebările/curiozitățile elevilor, chiar dacă nu se referă la subiectul lecției. În cazul în care nu cunosc un răspuns, să fie sinceri și să anunțe acest lucru, apoi să se informeze și revină cu un răspuns din informații veridice.

Părinții să creeze un spațiu deschis în care să discute și să răspundă la întrebările copiilor despre educație sexuală.

Asistenta medicală/asistentul medical din școală să informeze părinții la adunările părintești despre educație sexuală și să încurajeze părinții a aborda aceste teme cu copiii lor; să informeze elevii despre educație sexuală.

Centrele de Sănătate Prietenoase Tinerilor să organizeze seminare informative și cu părinții despre cum să discute cu copiii despre educație sexuală.

Amintim că în mai 2020, mai mulți adolescenți de la Platforma Copiilor au creat un grup de inițiativă, iar peste o lună au început recrutarea noilor membri în echipă pentru a participa la cercetare. Pe parcursul studiului, copiii au învățat instrumente și metode de cercetare, au participat în calitate de intervievatori, facilitatori și observatori, au analizat date, au formulat și au promovat în mediul online mesaje prietenoase educației sexuale.

Copiii implicați în programele CIDDC au început să monitorizeze dreptul la educație sexuală încă din 2011. Iar în 2017, când a fost creată Platforma Copiilor, o delegație de adolescenți, susținută de CIDDC, a înaintat acest subiect la Geneva către Comitetul ONU pentru Drepturile Copilului. Atunci Platforma Copiilor a prezentat un raport despre respectarea drepturilor tuturor copiilor din Republica Moldova. Drept rezultat, Comitetul a recomandat școlilor să îmbunătățească educaţia sexuală.

Constatările și recomandările studiului despre educația sexuală în școli urmează a fi promovate prin intermediul unei campanii pe rețelele de socializare. Raportul copiilor poate fi găsit aici.

Când regulile nescrise devin o problemă. Consiliul Elevilor din Învățământul Profesional Tehnic lansează o campanie online pe acest subiect

Aproape 70% dintre elevii din școli profesionale, colegii, centre de excelență se simt confuzi din cauza regulilor nescrise din instituție, arată datele unui studiu inițiat de Consiliul Național al Elevilor din Învățământul Profesional Tehnic (CNE ÎPT).

Documentul a fost prezentat în cadrul unui eveniment online la care au participat peste 170 de elevi, cadre didactice, directori adjuncți, psihologi din ÎPT, reprezentanți ai Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (MECC), ai societății civile.

În procesul de elaborare a studiului, CNE ÎPT a fost ghidat de Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului, susținut de MECC, Fundația Liechtenstein Development Service, Asociația „Educație pentru Dezvoltare” și, suportul OAK Foundation și al Workshop for Civic Initiatives Foundation, va lansa o campanie online de sensibilizare privind regulile nescrise din școli.

Studiul a fost realizat în baza unui chestionar online anonim, la care au participat circa 860 de elevi din ÎPT și urmează a fi publicat. Datele acestuia arată că din cauza regulilor nescrise elevii întâmpină diverse dificultăți emoționale, de la confuzie (circa 70%) și ironie (21%), până la tristețe (17%) și furie (11%).

Opiniile exprimate în studiu arată că, prin aplicarea regulilor nescrise în școală, elevilor le sunt încălcate mai multe nevoi și drepturi: ascultare, acceptare, empatie, informare, claritate, respect, recreere și timp liber. Iar printre recomandările lor pentru cadre didactice și administrație sunt: „Să reacționeze cu mai multă grijă și atenție”; „Să accepte opinia fiecăruia”; „Să nu mai sperie copiii cu notele mici și exmatricularea!”; „O simplă încurajare va ajuta mult. Vrem critică constructivă”.

În baza datelor studiului, participanții la eveniment au împărtășit opinii și au reflectat despre ce sunt regulile scrise și nescrise, care este menirea regulilor nescrise, ce indică faptul că ele funcționează în școală și cum se poate implica școala pentru a promova bunele practici de disciplinare.

Olga Brega, membră a CNE ÎPT: „Am monitorizat situația regulilor nescrise timp de un an. Am lucrat în mai multe etape, împreună cu psihologul Sergiu Toma, care ne-a ghidat ca să înțelegem mai bine cum funcționează aceste reguli. Iar la atelierul comun cu profesorii ne-am propus să găsim soluții împreună ca să ne simțim bine în școală și ca să dezvoltăm o campanie online.”

Dumitru Zabulica, membru al Consiliului Elevilor la Colegiul de Medicină din Orhei: „Legătura bună dintre elev și profesor se poate obține prin comunicare și implicare din ambele sensuri. Câteva exemple ar fi punerea în discuție a problemelor elevilor din instituție în cadrul Consiliului elevilor, elaborarea și adoptarea regulamentelor interne care să satisfacă nevoile elevilor.”

Svetlana Gangan-Barbu, coordonatoarea Consiliului Elevilor la Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău: „Le mulțumesc copiilor și tuturor celor care au reușit să aducă un mesaj important profesorilor. Este nevoie de o comunicare eficientă între profesori și elevi, între consilii și de o formare continuă a cadrelor didactice. Iar regulamentele trebuie elaborate astfel încât acestea să fie clare pentru toți și prezentate elevilor chiar din prima zi de școală, la prima oră de dirigenție.”

Ludmila Șchiopu, psihologă la Colegiul Național de Medicină și Farmacie „Raisa Pacalo”: „Ne sunt cunoscute unele opinii critice ale elevilor privind mediul școlar și le luăm în calcul pentru a îmbunătăți procesul educațional. În fiecare an consultăm opinia elevilor prin intermediul unui chestionar anonim. Rezultatele acestuia le prezentăm Consiliului profesoral. Le mulțumesc tinerilor că au sensibilizat opinia publică, cadrele didactice despre regulile nescrise.”

Aurelia Clima, directoare adjunctă la Centrul de Excelență în Construcții din Chișinău: „Eu cred că e nevoie să ne concentrăm pe încurajare în relația profesor – elev. Dacă alegem componenta sancțiunii, riscăm să ne confruntăm cu situații de abandon școlar, de frustrare și revoltă împotriva sistemului. Ar fi bine ca dirigintele, școala să aibă mai mult timp să discute cu sufletul copilului. Atunci când noi, adulții, ajungem la sufletul copilului, îl facem să se simtă apreciat, respectat, responsabil și pentru regulile scrise, și pentru cele nescrise.”

Rodica Caimac, coordonatoarea CNE ÎPT, facilitatoare la CIDDC: „În fiecare an, CNE ÎPT identifică probleme din sistem și alege una sau câteva pe care să le cerceteze. Anul trecut, elevii au ales să cerceteze fenomenul de bullying, anul acesta – regulile nescrise. Studiul prezentat în cadrul evenimentului urmează a fi completat în urma discuțiilor de astăzi. În curând, vom lansa o campanie în care ne vom focusa pe nevoile elevilor și pe practicile pozitive de disciplinare. Vom adopta un hashtag comun prin care vom invita oamenii să împărtășească cu noi experiențele lor pozitive din școală.”

Sergiu Toma, psiholog: „Admir curajul tinerilor de a „scoate din bancă” subiectul regulilor nescrise. Nu este deloc ușor să vorbești în calitate de elev/ă despre el. Și îi îndemn pe profesori și alți adulți să găsească spațiu pentru discuții constructive. Subiectul te face să întredeschizi ușa relației profesor – elev. Din discuțiile cu elevii și cadrele didactice, am observat că intenția regulilor, scrise sau nescrise, este de a pedepsi, ceea ce generează frică și rușine. Însă educația nu se bazează pe pedepse, ci pe oferire de modele pozitive de comportament și pe atenționare cu privire la riscurile legate de încălcarea regulilor.

Ce ține de campania elevilor, îi îndemn pe profesori să susțină și să promoveze mesajele ei. Să o vadă ca pe o oportunitate de a reflecta asupra unor situații și NU ca pe un motiv de a moraliza, sau de a crea alte reguli nescrise ce limitează drepturile.”

Carolina Guitu, consultantă la Direcția învățâmânt profesional tehnic, MECC: „Mă bucur că la eveniment au participat reprezentanți din toate cele 91 de instituții de învățământ profesional tehnic, care împreună au analizat un subiect complex și au identificat idei de soluții pentru un climat psihologic confortabil, iar acesta asigură un proces educațional de calitate.

Rog administrațiile școlare să promoveze campania elevilor pe toate canalele instituțiilor, astfel încât mesajele acesteia să ajungă atât în clasele și în holurile școlilor, cât și în cămine. Recomand, de asemenea, ca școlile să desfășoare discuții, ateliere despre regulile nescrise, astfel încât relațiile profesor – elev să se bazeze pe empatie, respect reciproc și comunicare de la egal la egal.”

Subscribe to this RSS feed

Contacts

Address: 15, E. Coca street, Chisinau, Republic of Moldova, MD-2008

Phone./Fax: (+373 22) 747813, 716598, 744600

Email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Media partner:

Portalul CIVIC.MD: Activitati ONG, anunturi, granturi, job-uri, voluntariat, evenimente

Ambasadorul 2%

Sustin 2%!

Top of Page