CIDDC - Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova

Pentru profesioniști

CONVENŢIA PRIVIND DREPTURILE COPILULUI
» CONVENTIA CU PRIVIRE LA DREPTURILE COPILULUI (rom)
Varianta integrala a Conventiei ONU cu privire la Drepturile Copilului.
» КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ РЕБЕНКА
» POSTER: Moldova începe cu dreptul. Cu dreptul copilului. Convenţia ONU cu privire la Drepturile Copilului.
» Poster-urile Am si eu drepturi si Fiecare copil are dreptul la...

»Dreptul copilului de a fi ascultat. Recomandarea generală nr. 12 a CDC

Recomandarea Generală a Comitetului pentru Drepturile Copilului (CDC) rezidă în a sprijini statele ce au ratificat Convenția ONU pentru Drepturile Copilului să implementeze eficient articolul 12 – Dreptul Copilului la opinie. Acest document își propune să descrie cadrul legislativ, politicile și practicele necesare ce ar garanta că opinia copiilor este luată în considerare.

RAPOARTE ALE COPIILOR DESPRE DREPTURILE LOR
»RESPECTAREA DREPTURILOR COPILULUI. Raportul copiilor din Moldova pentru Comitetul ONU privind Drepturile Copilului. Anul 2016
Raportul copiilor din Moldova pentru Comitetul ONU privind Drepturile Copilului 2016 este editat prin contribuția a 49 de copii, membri ai Grupului de Reflecție. Activitatea grupului de copii a fost facilitată de către Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova (CIDDC) şi susţinută de Organizația Suedeză "Salvați Copiii" și Fundația Pestalozzi.
»DREPTURILE COPILULUI MONITORIZATE DE COPII. Raportul copiilor despre cunoaşterea şi respectarea Convenţiei ONU privind Drepturile Copilului. Anul 2013
Raportul apare în cadrul proiectului "Liber, Puternic şi Protejat - spre un sistem mai bun de protecţie a copiilor în Republica Moldova", implementat de către Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova (CIDDC), în parteneriat cu Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii (CNPAC), în colaborare cu Ministerul Educaţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Afacerilor Interne, Consiliile Raionale Leova şi Orhei, cu susţinerea financiară a Reprezentanţei UNICEF în Moldova şi Fundaţiei OAK.
La realizarea raportului au contribuit 54 de copii, membrii Grupurilor de Lucru pentru Drepturile Copilului (CLDC) din Raioanele Leova şi Orhei, susţinuţi de echipa de proiect a CIDDC: Cezar Gavriliuc, Iosif Moldovanu, Claudia Danii, Smiljana Frick, Diana Panico.

 

»DREPTURILE COPILULUI MONITORIZATE DE COPII - Raportul copiilor despre respectarea Convenției ONU cu privire la Drepturile Copilului. Anul 2012
Raportul "Drepturile copilului monitorizate de copii" apare în cadrul proiectului "Liber, Puternic şi Protejat - spre un sistem mai bun de protecţie a copiilor în Republica Moldova", implementat de către Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova (CIDDC), în parteneriat cu Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţa de Copii (CNPAC), în colaborare cu Ministerul Educaţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Afacerilor Interne, Consiliile Raionale Leova şi Orhei, cu susţinerea financiară a Reprezentanţei UNICE F în Moldova şi Fundaţiei OAK.

La realizarea raportului au contribuit 74 de copii, membrii Grupurilor de Lucru pentru Drepturile Copilului din Raioanele Leova şi Orhei şi ai Grupului de Reflecţie, susţinuţi de echipa de proiect a CIDDC: Cezar Gavriliuc, Iosif Moldovanu, Claudia Danii, Daniela Platon, Smiljana Frick, Diana Panico.

»Raport despre respectarea Convenţiei privind Drepturile Copilului în Moldova - ADEVĂRUL VORBIT DE COPII
» VIATA IN OCHII COPIILOR. RAPORTUL COPIILOR DESPRE RESPECTAREA CONVENTIEI CU PRIVIND DREPTURILE COPILULUI IN REPUBLICA MOLDOVA
Acest raport a aparut in contextul Raportului complementar adresat Comitetului ONU pentru Drepturile Copilului, in 2008. Implicarea copiilor in monitorizarea Conventiei cu privire la Drepturile Copilului, realizata in premiera in Republica Moldova, a facut parte din acest proces. CIDDC cu suportul Organizatiei Suedeze "Salvati Copiii", a efectuat consultarea copiilor si a facilitat elaborarea Raportului Copiilor.
RESURSE COPII AFECTAŢI DE MIGRAŢIE
» SITUATIA COPIILOR RAMASI FARA INGRIJIRE PARINTEASCA IN URMA MIGRATIEI. Raport de studiu
Prin acest studiu, CIDDC a incercat sa identifice schimbarile care se produc in dezvoltarea emotionala si sociala a copiilor ramasi fara ingrijire parinteasca din cauza migratiei. Investigatia si-a propus o cercetare preponderent calitativa a fenomenului din necesitatea de a capta aspectele subtile ale experientelor copiilor si a intelege impactul despartirii de parinti la nivelul fiecarui copil, luand in considerare contextul social specific acestuia. Fiind utila pentru explorarea unui subiect mai putin studiat, cercetarea calitativa este suficient de flexibila si ofera spatiu pentru date noi, chiar imprevizibile.
»Studiul comparativ Iasi-Chisinau privind COPILUL SINGUR ACASA
COPIII SINGURI ACASA: lansarea unui studiu comparativ, elaborat in cadrul unui proiect al Centrului de Informare si Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova si Fundatiei Iosif din Romania
» GHID PENTRU PROFESIONISTI CARE LUCREAZA CU COPIII MIGRANTILOR
Ghidul prezint informatii despre o parte dintre dificultatile cu care se confrunta copiii ai caror parinti pleaca la munca peste hotare, oferind si sugestii in legatura cu modalitatile prin care copiii si tinerii pot fi sustinuti in dezvoltarea lor armonioasa.
Autorii publicatiei atrag atentia ca principala sarcina a ghidului este de a contribui la integrarea sociala a copiilor migrantilor, evitand etichetarea lor drept "copii-problema".
» ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ, РАБОТАЮЩИХ С ДЕТЬМИ МИГРАНТОВ
RESURSE PROFESIONIŞTI CARE LUCREAZĂ CU COPIII
» EDUCAȚIA SEXUALĂ - CUM O FACE ȘCOALA ȘI CE POATE FI DIFERIT?
Raportul„Educația sexuală în Republica Moldova – cum o face școala și ce poate ö diferit?” este realizat de către Platforma Copiilor, ghidată de Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) și susținută de către OAK Foundation, Workshop for Civic Initiatives Foundation, Suedia și Save the Children.
»GHIDUL EXPERIENȚA DE ÎNVĂȚARE CENTRATĂ PE NEVOILE ȘI CAPACITĂȚILE COPILULUI.
Ghidul Experiență de învățare centrată pe nevoile și capacitățile copilului a apărut în cadrul proiectului INSPIRE: școli inovative, non-discriminatorii, sigure, participative, incluzive, respectuoase și eficiente. Proiectul a fost implementat de Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC), Direcția Educație Anenii Noi (DEAN) și Direcția Generală Educație Ștefan Vodă (DGEȘV), în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC) și Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” (UPSC) din Chișinău, cu suportul financiar al organizației suedeze „ERIKS Development Partner”.
Intervențiile proiectului au urmărit consolidarea capacităților instituțiilor de învățământ de aplicare a Standardelor de calitate din perspectiva școlii prietenoase copilului în mediul, procesele și practicile școlare și a capacităților copiilor de monitorizare a drepturilor lor, de pledoarie pentru respectarea acestora și de participare la procesul decizional la nivel de clasă, școală, comunitate/ raion.
»INTERZICEREA APLICĂRII TUTUROR FORMELOR DE PEDEPSE CORPORALE COPIILOR. Răspunsuri la cele mai frecvente întrebări
Din aceeași serie: Interzicerea tuturor pedepselor corporale aplicate copiilor: Răspunsuri la cele mai frecvente întrebări; Interzicerea pedepselor corporale aplicate copiilor: Întrebări și răspunsuri pentru copii și tineri; Interzicerea pedepselor corporale în școli: Răspunsuri la cele mai frecvente întrebări
»INTERZICEREA PEDEPSELOR CORPORALE ÎN SCOLI. Răspunsuri la cele mai frecvente întrebări
Din aceeași serie: Din aceeași serie: Interzicerea tuturor pedepselor corporale aplicate copiilor: Răspunsuri la cele mai frecvente întrebări; Interzicerea pedepselor corporale aplicate copiilor: Întrebări și răspunsuri pentru copii și tineri
»PROTECȚIA COPILULUI FAȚĂ DE VIOLENȚA ÎN INSTITUȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT. Culegere de acte normative.
Culegerea de acte normative a fost elaborata de Ministerul Educatiei, Culturii si Cercetarii al Republicii Moldova in colaborare cu Universitatea Pedagogica de Stat "Ion Creanga" din Chisinau, Centrul de Informare si Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova (CIDDC) si organizatia international "Salvati copiii" (Save the Children), si publicata cu sustinerea Institutului UNESCO pentru tehnologii informationale in educate. Se distribuie gratuit.
»ЗАЩИТА РЕБЕНКА ОТ НАСИЛИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ. Сборник нормативных актов
Сборник нормативных актов по защите ребенка от насилия в образовательном учреждении подготовлен Министерством образования, культуры и исследований Республики Молдова в сотрудничестве с Государственным педагогическим университетом имени Иона Крянгэ, Центром информации и документации по правам ребенка Республики Молдова (CIDDC) и Международной организацией «Спасите детей» (Save the Children) и издан при поддержке Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании (ИИТО). Распространяется бесплатно.
»PREVENIREA VIOLENȚEI ÎN INSTITUȚIA DE ÎNVĂTĂMÂNT. Ghid metodologic
Ghidul metodologic este destinat personalului din institutiile de invatamant general si profesional tehnic. In ghid sunt prezentate informatii despre natura, cauzele, tipurile si consecintele violentei in institutia de invatamant. Editia contine recomandari de prevenire a discriminarii elevilor care traiesc cu HIV sau sunt afectati de HIV.
Ghidul are un caracter practic si propune angajatilor institutiei de invatamant un set de actiuni organizational si de informare in scopul prevenirii violentei, precum si algoritmi de actiune pentru identificarea factorilor violentei, interventia in situatiile de abuz si asistenta partilor implicate, in conformitate cu Procedura de organizare institutional si de interventie a lucratorilor institutiilor de invatamant in cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului, aprobata prin Ordinul Ministerului Educatiei nr. 77 din 22.02.2013 si cu Metodologia de aplicare a Procedurii, aprobata prin Ordinul Ministerului Educatiei nr. 858 din 23.08.2013, precum si cu alte acte normative ale Republicii Moldova.
»ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НАСИЛИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ. Методическое пособие
Методическое пособие предназначено для руководителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений начального, гимназического и лицейского уровня и учреждений среднего и послесреднего профессионально-технического образования (профессиональных училищ и колледжей). В пособии представлена информация о природе и причинах насилия в образовательных учреждениях, его видах и последствиях, вовлеченных сторонах. Издание содержит рекомендации по предотвращению дискриминации учащихся, живущих с ВИЧ или затронутых ВИЧ.
Пособие носит практический характер и предлагает организационные и воспитательные меры по профилактике насилия, а также алгоритмы действий руководящих, педагогических и иных работников образовательного учреждения по выявлению и реагированию на факты насилия и оказанию помощи всем участникам конфликтной ситуации в соответствии с Процедурой институциональной организации и поддержки со стороны сотрудников учебных заведений в случае жестокого обращения, пренебрежения, эксплуатации и торговли детьми, утвержденной приказом Министерства Просвещения Республики Молдова № 77 от 22.02.2013 и Методологией ее применения, утвержденной приказом Министерства Просвещения РМ № 858 от 23.08.2013, а также другими нормативными актами Республики Молдова.
»PROVOCĂRILE LUI DRAGOȘ. Ghid Metodologic. Program de prevenire a abuzului față de copii
Ghidul a fost dezvoltat în baza aplicaţiei web pentru copii "Provocările lui Dragoş" şi elaborat în cadrul programului "Protecţia copiilor împotriva abuzului, neglijării, exploatării şi traficului printrun sistem consolidat şi funcţional", realizat de Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului şi Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii, cu suportul Ministerului Educației și susţinut de Oak Foundation, Save the Children, Reprezentanţa UNICEF în Moldova.

Ghidul a fost consultat cu un grup de învăţători de la Liceul M. Eminescu, din or. Străşeni, iar propunerile lor au fost integrate. Pe această cale, le aducem mulţumiri pentru facilitatea procesului de pilotare şi consultare.

»RAPORT DE CERCETARE. Bunăstarea copiilor – studenți ai școlilor profesionale din Republica Moldova
Desfăşurarea studiului a fost posibilă prin suportul oferit de către Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova (CIDDC) şi Filiala Fundaţiei Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein (LED) în Republica Moldova.

Pe parcursul mai multor ani, Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova (CIDDC) face auzită "vocea copiilor şi tinerilor", fiind în contact direct cu studenţii şcolilor profesionale, în special, cu absolvenţii şcolilor internat care îşi fac studiile în cadrul şcolilor profesionale. Acest fapt a determinat o cunoaştere mai profundă a problemelor din sistem de către reprezentanţii CIDDC. Mai mult ca atît, CIDDC desfăşoară activităţi de informare şi instruire a tinerilor privind luarea deciziilor.

»Monitorizarea şi evaluarea activităţii tinerilor. Ghid pentru tineri şi profesionişti care lucrează cu tinerii. Chişinău 2006
»Ghid de Monitorizare a Drepturilor Copilului. Chişinău 2012
» EDUCATIE PENTRU DEZVOLTARE. GHIDUL ANIMATORULUI. CHISINAU 2001
Ghidul animatorului "Educatie pentru dezvoltare" include activitati flexibile pentru a putea fi aplicate intr-o mare diversitate de contexte. Fie ca sunteti animator, lucrator de tineret, responsabil de grup, membru al unui grup pe interese, profesor; fie ca lucrati regulat sau ocazional cu un grup mic, local sau cu unul mare si mixt, intrunind persoane care nu se cunosc, in paginile ce urmeaza vezi gasi indicii care va vor permite sa explorati la maxim ideile si activitatile propuse sau sa le adaptati la necesitatile proprii si la cele ale membrilor grupului. Educatia pentru dezvoltare nu este o disciplina separata, ea poate fi incorporata in cadrul lectiilor obitnuite, in toate obiectele predate in scoala.
» GHIDUL FORMAREA DEPRINDERILOR DE VIATA PENTRU PREVENIREA TRAFICULUI DE FIINTE UMANE
Ghidul Formarea deprinderilor de viata pentru prevenirea traficului de fiinte umane a fost elaborat in cadrul proiectului "Dezvoltarea deprinderilor de viata pentru prevenirea traficului de fiinte umane" prezinta unele puncte de vedere necesare de abordat in cadrul activitatilor de formare a deprinderilor de viata, sugestii metodologice si activitati interactive care pot fi adaptate nivelului de varsta si necesitatilor de formare a grupului de copii sau tineri cu care se lucreaza si pot fi organizate in cadrul orelor curriculare si extracurriculare.
» Raport de evaluare Dezvoltarea Deprinderilor de Viata pentru prevenirea traficului de fiinte umane
» Ghidul Voluntarului - Educatia sexuala si prevenirea HIV/SIDA
» Ghidul educatorului de la egal la egal in prevenirea HIV/SIDA
» PARTICIPAREA COPIILOR SI TINERILOR
Ghidul este adresat tuturor celor care lucreaza cu copiii di tinerii in scopul consolidarii capacitatii lor de a participa si de a influenta procesele ce au loc la nivel de familie, scoala, comunitate, tara, glob, profesori, educatori, manageri ai institutiilor de invatamant, lucratori de tineret, asistenti sociali, lideri ai ONG-urilor.
In lucrare este accentuata importanta dreptului copiilor si tinerilor la participare si sunt aduse modele de succes in exercitarea lui.
Ramane la alegerea tinerilor din fiecare comunitate sa-si exercite acest drept reiesind din contextul local. Aceasta publicatie descrie incercarile de a le oferi tinerilor o voce in societate facute in Moldova.
» Promovarea participarii copiilor in procesele democratice de luare a deciziilor
» CARTEA MARE A JOCURILOR
Aceasa carte este o culegere de jocuri scopul carora este de a facilita lucrul persoanelor ce activeaza in domeniul educatiei copiilor si tinerilor. Jocurile prezentate nu constitue niste mijloace in cadrul grupului. Folosirea jocurilor cere o cunoatere primara a grupului si o experienta minima in acest domeniu.
» MONITORIZAREA DREPTURILOR COPILULUI LA NIVEL LOCAL. STUDIU PRELIMINAR EFECTUAT IN ESTONIA, LITUANIA, REPUBLICA MOLDOVA, ROMANIA, SERBIA SI SUEDIA
Salvati Copiii Suedia va prezinta acest studiu preliminar cu privire la procesul de monitorizare a drepturilor copilului la nivel local in Estonia, Lituania, Republica Moldova, Romania, Serbia si Suedia.
AUXILIARE DIDACTICE
» DE LA O IDENTITATE PERSONALĂ POZITIVĂ - LA RELAŢII INTERPERSONALE CONSTRUCTIVE. Auxiliar didactic pentru predarea modulului I la Educaţia Civică. "Omul - fiinţă socială"
» PROIECTUL: ACŢIUNEA COMUNITARĂ ŞI FORMAREA COMPETENŢELOR CIVICE ÎN CADRUL DISCIPLINEI EDUCAŢIA CIVICĂ. Auxiliar didactic.
» PREDAREA DREPTURILOR COPILULUI ÎN CADRUL DISCIPLINEI : EDUCAŢIA CIVICĂ. Material de suport.
INIŢIATIVE DE PARTICIPARE
» ISTORII ADEVĂRATE DESPRE CE AU FĂCUT ELEVII ÎN COMUNITATE. Experiențe neobișnuite ale unor tineri obișnuiți
Broşura "Istorii adevărate despre ce au făcut elevii în comunitate. Experienţe neobişnuite ale unor tineri obişnuiţi" a fost elaborată de Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova (CIDDC) în cadrul proiectului "Participarea copiilor pentru incluziune socială", în colaborare cu Ministerul Educaţiei, Direcţia Învăţămînt, Tineret şi Sport Drochia şi Direcţia Învăţămînt Ştefan Vodă, cu suportul organizaţiilor Swedish Organisation for Individual Relief (SOIR Moldova) şi ERIKS Development Partner din Suedia.
» TINERII IN ACTIUNE!. 15 istorii de succes/ youth act! 15 stories of success
In aceasta brosura veti gasi istoriile de succes ale celor 15 echipe locale antrenate in 2003 in proiectul "Tineri in Actiune! Scopul proiectului a fost promovarea si facilitarea participarii la nivel local a copiilor si tinerilor pentru a contribui la dezvoltarea unei societati civile bazate pe cetatenie activa si respectul fata de Drepturile Omului. Acest proiect a oferit tinerilor instrumente necesare pentru punerea in aplicare a ideilor si a initiativelor lor civice. In 2003 circa 400 de tineri din 15 localitati au participat in cadrul proiectului. Ei si-au dezvoltat abilitatile si cunostintele de comunicare, lucru in echipa, cooperare, liderism, negociere, advocacy, analiza a problemelor si a solutiilor optime, de organizare a comunitatii etc. Aplicand aceste cunostinte si abilitati, ei au identificat problemele care ii afecteaza si au implicat membrii comunitatilor lor in solutionarea acestora.
» TINERII IN ACTIUNE. A REALIZA SCHIMBAREA. Republica Moldova, Raionul Telenesti, Anul 2006
In aceasta brosura veti gasi istoriile de succes ale celor 6 echipe locale din r. Telenesti antrenate in 2006 in proiectul "Tineri in Actiune! In cadrul acestui proiect, pe parcursul anului 2006, au fost instruite si sustinute, in vederea implementarii propriilor planuri de actiune, 6 grupuri de tineri din 6 localitati ale raionului Telenesti: Cisla, Ghiliceni, Inesti, Saratenii Vechi, Zgardesti si Suhuluceni.
PRACTICI DE SUCCES IN PROIECTUL "SPECIAL OLYMPICS – PARTICIPA!".
Acest ghid reprezinta experienta CIDDC de lucru in desfasurarea activitatilor de dezvoltare a diferitor abilitati, organizare de activitati de timp liber pentru copiii cu nevoi speciale in cadrul proiectului "Special Olympics - Participa!". Materialul este adresat tuturor profesorilor si educatorilor din scolile auxiliare si scolile generale, grupurilor de initiativa si tuturor persoanelor care vor sa contribuie la integrarea sociala a copiilor cu disabilitati intelectuale.
ALTE PUBLICAŢII
» JURNALUL ISTORIILOR UMANE.
Jurnalul Istoriilor Umane a fost editat in cadrul proiectului "Dezvoltarea deprinderilor de viata pentru prevenirea traficului de fiinte umane" implementat in 11 gimnazii internat (Cahul, Carpineni, Cazanesti, nr. 2 Chisinau, Leova, Falesti, Orhei, Napadova, Tighina, Straseni, Vascauti) de catre Centrul de Informare si Documentare privind Drepturile Copilului in parteneriat cu Secretariatul Consiliului National pentru Protectia Drepturilor Copilului si Ministerul Educatiei, cu suportul Reprezentantei UNICEF in Moldova si a Organizatiei Suedeze Radda Barnen.
Materiale publicate in prezentul JURNAL vin sa prezinte istoriile de viata si experienta a 28 de elevi din gimnaziile internat implicate in proiect si sa sensibilizeze opinia publica fata de copiii institutionalizati si problemele cu care se confrunta acestea.

Pentru a deschide documentele este necesar programul "Acrobat Reader". Accesati adresa, incarcati si instalati programul Acrobat Reader

Contacte

Adresa: Strada E. Coca nr. 15, Chișinău, Republica Moldova, MD-2008

Tel./Fax: (+373 22) 747813, 716598, 744600

Email  Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Partener media:

Portalul CIVIC.MD: Activitati ONG, anunturi, granturi, job-uri, voluntariat, evenimente

Ambasadorul 2%

Sustin 2%!

Top of Page