CIDDC - Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova

Clubul Taților, o șansă pentru actualii și viitorii tați de a-și îmbunătăți competențele parentale și cunoștințele despre nevoile copilului

Bărbații și băieții au nevoie de susținere pentru a se implica mai conștient în combaterea stereotipurilor în bază de gen și în realizarea drepturilor copilului, arată rezultatele unui raport al Centrului de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC), prezentat online pe 23 noiembrie curent.

Evenimentul este parte a programului regional „Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței pe bază pe gen”, finanțat de Uniunea Europeană, implementat de Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA Moldova), Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Emanciparea Femeilor (UN Women Moldova) și CIDDC în raioanele Strășeni și Fălești, în perioada octombrie 2020 – februarie 2023.

Reprezentanți, reprezentante de la diferite instituții de învățământ, centre de creație, centre de tineret, centre de sănătate prietenoase tinerilor, organizații neguvernamentale au analizat atât propriile stereotipuri, cât și stereotipurile, nevoile, așteptările actualilor și viitorilor tați, împărtășite de ei în timpul a patru focus-grupuri online.

Potrivit rezultatelor, majoritatea taților consideră că odată ce au devenit părinți, este importantă implicarea lor conștientă și asumată în creșterea și educația copiilor, deși nu de fiecare dată reușesc. Atât actualii, cât și viitorii tați își doresc să fie mai bine informați despre cum să se implice într-un mod autentic și responsabil în acest proces, își doresc un schimb de experiență și bune practici; discuții informale pe teme de interes comun.

„În cadrul focus-grupurilor, tații au spus că atât timp cât educația copiilor sau alte sarcini sunt pe umerii unui singur părinte, copiii se simt neglijați, neîncrezători în forțele proprii. Or, copilul, pe măsură ce se dezvoltă, are nevoie și de perspectiva tatălui, și de perspectiva mamei.

Aceste întruniri sunt percepute de mulți tați ca o șansă de a participa în mod direct în procesul de educare a copilului. Și faptul că focus-grupurile au avut loc online le-a permis mai multor persoane să participe. Astfel, au reușit să se implice în discuții și tați plecați în afara țării, care, dincolo de distanța fizică, sunt deschiși să mențină contactul emoțional cu copiii lor și să-și dezvolte competențele parentale”, a menționat Diana Postu-Blăjinu, psihologă, facilitatoare la CIDDC.

Atât actualii, cât și viitorii tați au menționat că familia influențează în mod considerabil comportamentele și femeile și bărbații trebuie să se ocupe în egală măsură de educarea copiilor, precum și de alte activități casnice.

„Cred că lucrurile evoluează. În opiniile adolescenților simt o voce fermă care vrea să schimbe situația. Mă bucur că adolescenții vor să investească în ei ca viitori părinți. Cred că ei vor găsi compromisuri și vor proceda altfel.

Important este ca noi, în calitate de mentori, să fim deschis să răspundem la toate întrebările lor, iar actualilor tați să le oferim resurse de educație funcționale”, a opinat Natalia Vlasov Pîrlog, psihologă la Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor din Strășeni.

„Și eu am observat că, atât la școală, cât și la centrul de creație, băieții se implică în activități comune cu fetele. Asta înseamnă că ei preiau modelul grupului de care aparțin, imitând comportamentele adulților din grup sau comunitate”, a adăugat Viorica Harea, directoarea Centrului de Creație de Agrement pentru Copii și Tineri „Lora Găină” din Fălești.

Violeta Terguță, coordonatoarea Programului regional „Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței pe bază de gen”, UNFPA Moldova, a menționat că în baza rezultatelor focus-grupurilor se vor desfășura următoarele activități de susținere a actualilor și viitorilor tați. „Vor avea loc ateliere de formare pentru formatori locali. Ghidați de către experți, ei vor facilita, în luna decembrie curent, primele ședințe în Cluburile Taților.

Prin Cluburile Taților ne dorim să încurajăm actualii și viitorii tați să se implice activ atât în creșterea și educarea copiilor, cât și în partajarea treburilor casnice”, a adăugat ea.

„Cele patru focus-grupuri arată că noi, în calitate de profesioniști din diferite domenii – drepturile copilului/omului, educație, sănătate, protecție socială – avem un spațiu vast de comunicare cu actualii și viitorii tați. Rezultatele raportului arată că ei sunt deschiși să reflecteze asupra practicilor personale și să coopereze cu alții. E îmbucurător faptul că ei au împărtășit cu încredere experiențele lor, iar noi vom menține și în activitățile ulterioare acest spațiu de exprimare sigur și prietenos, în care valorizăm fiecare experiență, indiferent de cultură, statut social, vârstă sau alte criterii”, a constatat Iosif Moldovanu, consultant în drepturile copilului.

Amintim că peste 60 de actuali și viitori tați din raioanele Strășeni și Fălești și-au exprimat opinia despre cele 8 Cluburi pilot ale taților, care vor fi deschise în decembrie curent. Programul „Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței pe bază pe gen” susține egalitatea de șanse între femei și bărbați, abordând percepțiile cu referire la rolurile bărbaților și ale femeilor în familie și în societate și contribuind la eliminarea violenței pe bază de gen.

CIDDC, partener al UNFPA Moldova, implementează acest program din perspectiva drepturilor copilului.

Cum are loc educația sexuală în școlile din țară? Elevii, profesorii, părinții își pot exprima opinia în cadrul unei cercetări elaborate de Platforma Copiilor

Platforma Copiilor, o comunitate de elevi și eleve care vorbesc deschis despre cum se respectă drepturile copiilor, invită profesorii, elevii și părinții să participe la interviuri de grup pe tema educației sexuale în școli, colegii și centre de excelență. Interviurile sunt parte a unei cercetări inițiate de adolescenții și adolescentele de la Platforma Copiilor, ghidate de Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) și susținute de OAK Foundation, Workshop for Civic Initiatives Foundation, Save The Children, Suedia.

Platforma Copiilor cercetează diferite aspecte ce țin de drepturile copilului, iar în acest an și-a propus să cerceteze cum se respectă dreptul la educație sexuală în instituțiile de învățământ și să vină cu recomandări pentru îmbunătățirea acestei educații.

Membrii și membrele Platformei au decis să întrebe profesorii, elevii și părinții despre cum este predată educația sexuală adolescenților. Participanții, participantele vor avea posibilitatea să-ți exprime opinia în cadrul unor interviuri de grup, conduse de experta Bogdana Bursuc, psihologă și psihoterapeută la București, și membrii, membrele Platformei Copiilor. Condiții de participare în cadrul cercetării:

 • Părinții intervievați trebuie să aibă un copil/mai mulți copii la una din școlile/colegiile/centrele de excelență din țară.
 • Subiectul educației sexuale va fi abordat cu profesori diferiți, indiferent de disciplina pe care o predau.
 • Vor fi intervievați elevii din clasele a VIII-a, a IX-a, a XI-a, a XII-a și studenții din penultimul și ultimul an la colegiu, școală profesională sau centru de excelență.
 • Interviurile se vor desfășura online, pe platforma ZOOM, în grupuri distincte: profesori, elevi și părinți.

Pentru vă înregistra la interviuri, vă rugăm să completați formularul de înscriere, în funcție de grupul-țintă în care vă regăsiți, accesând unul dintre următoarele linkuri:

La selectarea participanților/participantelor, se va ține cont de următoarele criterii:

 • Echilibrul de gen: ne propunem să avem opinia atât a persoanelor de gen feminin, cât și a celor de gen masculin;
 • Persoane din diferite regiuni ale țării: nord, centru și sud;
 • Diversitatea lingvistică: intenționăm să intervievăm atât vorbitori de limbă română, cât și de limbă rusă.

Discuțiile și concluziile din cadrul interviurilor de grup se vor regăsi în cercetarea finală privind educația sexuală în școlile, colegiile și centrele de excelență din țară. Anonimitatea răspunsurilor este garantată. Amintim că, în luna februarie 2017, o delegație de adolescenți din Republica Moldova a prezentat Comitetului ONU pentru Drepturile Copilului raportul Respectarea drepturilor copilului. Acest raport reflectă viziunea copiilor despre modul în care sunt respectate prevederile Convenției cu privire la Drepturile Copilului în Republica Moldova. Unul dintre drepturile care au fost monitorizate este dreptul la sănătate, aspect legat de sănătatea sexual-reproductivă a adolescenților.

Comitetul ONU pentru Drepturile Copilului, în Observaţiile finale cu privire la raportul periodic combinat al patrulea şi al cincilea al Republicii Moldova (anul 2017), recomandă îmbunătăţirea educaţiei privind sănătatea reproducerii la adolescenţi, în toate școlile, pentru a reduce numărul sarcinilor în rândul adolescentelor, inclusiv prin consolidarea rețelei centrelor de sănătate prietenoase tinerilor.

Prima ședință de lucru a Platformei Copiilor despre noua cercetare a avut loc în mai 2020, urmată, în iunie curent, de o sesiune live de întrebări și răspunsuri pe acest subiect.

Cum profesorii pot relaționa mai bine cu elevii în procesul educațional? Peste 30 de directori adjuncți, directoare adjuncte din raionul Anenii Noi analizează acest subiect

Profesorii pot relaționa mai bine cu elevii în procesul educațional, astfel încât fiecare elev să simtă că este valorizat ca ființă umană cu drepturi depline și se dezvoltă sub toate aspectele. Prin ce abordări și metode? Peste 30 de directori adjuncți/directoare adjuncte pentru educație din raionul Anenii Noi au reflectat pe acest subiect în timpul unui atelier online, desfășurat la 10 noiembrie 2020.

Atelierul face parte din proiectul INSPIRE „Școli inovatoare, nondiscriminatorii, sigure, participative, incluzive, respectuoase și eficiente”, elaborat de Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC), finanțat de organizața suedeză „ERIKS Development Partner”. CIDDC implementează acest proiect în parteneriat cu Direcția Educație Anenii Noi, Direcția Generală Învățământ Ștefan Vodă, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”.

Participantele, participanții au identificat problemele pe care le întâmpină în procesul de relaționare cu elevii și au reflectat asupra factorilor ce împiedică și favorizează acest proces. Totodată, au analizat propriile stiluri de abordare a elevilor în procesul educațional, au exersat competența de a relaționa mai bine cu elevii, distingând observarea de interpretarea comportamentelor, precum și delimitarea unei cerințe de pretenții.

Acest exercițiu i-a ajutat să înțeleagă mai bine impactul etichetelor în procesul de relaționare cu elevii și faptul că interpretările, prejudecățile împiedică descoperirea talentului nativ al fiecărui elev/al elevei, valorizarea lui/a ei ca individualitate, cu gânduri, emoții, nevoi și experiențe de viață unice.

„Fiecare elev este diferit, cu temperament, caracter, talent, capacități, pasiuni, emoții unice. De aceea, încerc să ofer spațiu de exprimare pentru fiecare”, a opinat Oxana Gapei, directoare adjunctă pentru educație la Liceul Teoretic "Olimp" din s. Puhăceni.

„O dificultate pentru unii profesori este că ei văd în stilul de predare democratic riscul de a șterge din propria imagine, riscul de a diminua autoritatea de profesor”, a menționat Olga Ignat, directoare adjunctă pentru educație la Gimnaziul Todirești.

„Ar fi bine ca atunci când profesorul predă materia, în inima lui să se întâlnească intelectul și emoția. Or, de obicei, conectăm numai rațiunea”, a menționat Tatiana Dumitriu, directoare adjunctă pentru educație la Gimnaziul Roşcani.

„Când conectăm numai o parte din corp, celelalte sunt trunchiate, astfel încât nu mai suntem noi înșine. Numai cu rațiunea e greu să ne conectăm cu oamenii, în cazul dat, să stabilim legături cu elevii, între ei și colegii lor, între ei și lumea înconjurătoare, apoi între ei și obiectul predat. Sunt mai multe tipuri de conexiuni. Toate acestea, prin prisma intelectului, emoției, spiritului și voinței.

Deci, când un profesor construiește relații prietenoase cu elevii, aceasta înseamnă că există un proces bazat pe respect, încredere și anumite limite stabilite de comun acord cu elevii. Înseamnă că acel profesor reușește să conecteze voința, spiritul, inima și intelectul în procesul educațional”, a concluzionat Iosif Moldovanu, consultant în drepturile copilului.

Prima sesiune online din acest an de studii cu directorii adjuncți, directoarele adjuncte pentru educație din raionul Anenii Noi s-a desfășurat la finele lunii septembrie 2020.

Proiectul INSPIRE valorizează demnitatea umană, drepturile omului, diversitatea și are scopul ca fiecare copil din Republica Moldova să se bucure de drepturile sale la și în educație. Acest scop este parte a misiunii CIDDC, organizație nonguvernamentală fondată în 1999: crearea unui mediu favorabil pentru realizarea drepturilor copilului.

16 fete și băieți din 9 regiuni ale țării ajută Guvernul să dezvolte un document important de protecție a tuturor drepturilor copilului

Șaisprezece fete și băieți cu vârste cuprinse între 12 și 15 ani participă la dezvoltarea Programului Național privind Protecția Copilului, un document de care Guvernul Republicii Moldova se va ghida în următorii ani pentru a proteja fiecare copil, indiferent de etnie, vârstă, limbă vorbită, capacități sau alte criterii.

Adolescenții, adolescentele au creat un grup de lucru pentru a consulta opinia semenilor despre cum li se respectă drepturile și care sunt recomandările lor. Activitatea grupului se desfășoară online, în perioada octombrie 2020 – februarie 2021, este facilitată de Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) în parteneriat cu Alianța ONG-urilor active pentru Protecția Socială a Copilului și Familiei (APSCF), la invitația UNICEF Moldova.

Până în prezent, membrii, membrele grupului de lucru s-au întrunit în cinci ateliere online. Într-un cadru deschis și prietenos, s-au familiarizat cu scopul, sarcinile grupului și etapele procesului de lucru; au definit drepturile copilului; au discutat despre cum se respectă drepturile copilului și cum diverși actori din școală, comunitate, țară se implică pentru a asigura aceste drepturi; au analizat factorii ce facilitează și împiedică asigurarea drepturilor; au exersat formulări de întrebări pentru a elabora un instrument de cercetare.

„Aceste ateliere mă ajută să înțeleg mai bine care sunt drepturile mele și cine trebuie să le asigure”, a menționat o participantă.

„Acum deosebesc mai ușor întrebările deschise de cele închise și asta mă va ajuta pe mine și pe colegii mei din grup să facem un chestionar, prin care vom afla de la semenii noștri cum se respectă drepturile copilului în comunitatea lor”, a adăugat o altă participantă.

„La aceste ateliere mă simt liber și pot să discut despre orice problemă”, a spus un participant.

„Concluzia participanților, participantelor la acest grup de lucru este că drepturile adevărate se bazează pe nevoile copiilor, nevoi care, dacă nu ar fi respectate, ar avea un impact negativ asupra sănătății fizice, emoționale a copiilor, inclusiv asupra vieții lor.

Participând la aceste consultări, fetele și băieții înțeleg mai bine conceptul de drepturi ale copilului și, astfel, inițiază discuții critice despre cine este responsabil să le asigure drepturile”, a menționat Irina Gușan, coordonatoare de program Participarea copilului în cadrul CIDDC.

Grupul de lucru s-a format în urma unui apel lansat public în data de 15 septembrie 2020 și promovat inclusiv printre beneficiarii organizațiilor membre ale APSCF.

Amintim că Guvernul Republicii Moldova urmează să aprobe un document de care se va conduce în următorii ani pentru a proteja drepturile tuturor copiilor – Programul Național privind Protecția Copilului.

APSCF și CIDDC, membru al alianței, susțin Guvernul să dezvolte acest document în baza opiniei copilului și, totodată, susțin fiecare copil să-și facă vocea auzită cu privire la orice aspect prezintă interes pentru el, astfel încât să influențeze deciziile autorităților.

CIDDC solicită oferte de prețuri pentru echipamente de protecție și produse de igienă (măști chirurgicale și dezinfectant)

Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) este o organizaţie nonguvernamentală, fondată în anul 1999, cu misiunea de a contribui la crearea unui mediu favorabil pentru realizarea drepturilor copilului. Pentru mai multe informații, accesați drepturilecopilului.md.

În perioada octombrie 2020 – februarie 2023, în raioanele Strășeni și Fălești, CIDDC, în parteneriat cu Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) și Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Emanciparea Femeilor (UN Women) implementează programul finanțat de Uniunea Europeană “EU 4 Gender Equality: Together Against Gender Stereotypes and Gender-Based Violence” („Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței pe bază pe gen”).

Obiectivul general al programului este consolidarea de drepturi și oportunități egale pentru femei și bărbați prin schimbarea percepțiilor, a stereotipurilor de gen și participarea bărbaților la îngrijire, iar obiectivul specific la care CIDDC va contribui este sporirea implicării bărbaților în îngrijirea copiilor lor și participării la programe pentru tați. În cadrul programului vor fi achiziționate echipamente de protecție și produse de igienă pentru a fi distribuite medicilor de familie din raioanele Strășeni și Fălești. În acest scop, CIDDC solicită oferte de prețuri pentru următoarele produse:

Nr. Denumirea produsului/echipamentului de protecție Cantitate
1. Dezinfectant pentru suprafețe, Bacticid, 1 lt.     -  800
2. Mască chirurgicală, 3 straturi, cu elastic            - 55 000

Produsele trebuie să fie în stoc, nu la comandă ulterioară.

Cantitățile pot fi ușor ajustate, după recepționarea și analiza ofertelor financiare.

Vom analiza ofertele pentru unul sau ambele produse. Ne rezervăm dreptul de a procura un produs de la o companie și celălalt de la alta.

Oferta trebuie să includă:

 • Prețul în MDL, cu TVA la cota 0, denumirea produsului, denumirea producătorului, cantitatea;
 • Certificatul de calitate a produsului;
 • Termenul de livrare a produselor;
 • Costul cutiilor, ambalării acestora și a adezivului de pe cutii cu logo-urile finanțatorilor;
 • Costul transportului mărfii (sumă fixă sau per km), cu încărcare și descărcare;
 • Denumirea companiei, adresa poștală, persoana de contact, email-ul și telefonul de contact;
 • Rechizitele bancare ale companiei;
 • Semnătura persoanei responsabile și ștampila companiei.

Livrare și plată:

 • Jumătate din produse vor fi livrate în or. Strășeni, cealaltă jumătate în or. Fălești (adresele exacte din aceste orașe urmează a fi comunicate ulterior);
 • Plata se va efectua prin transfer bancar în termen de 3 zile lucrătoare de la predarea-primirea produselor.

Data limită de transmitere a ofertelor: miercuri, 11 noiembrie 2020, ora 14.00.

Ofertele, valabile 10 zile lucrătoare din data limită de transmitere a ofertelor, vor fi expediate pe adresa de email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. sau depuse la sediul CIDDC din str. Eugen Coca 15, Chișinău.

Persoana de contact: Vasile Coroi, tel. 060931284.

Înainte de procurare, calitatea echipamentelor de protecție va fi verificată de către specialiști din domeniul medical. Va fi selectată compania care va oferi cel mai bun raport calitate/preț și termen de livrare rezonabil.

A relaționa cu elevul cu toată puterea minții și a inimii. Peste 30 de directori adjuncți/directoare adjuncte din raionul Ștefan Vodă au reflectat pe acest subiect

Respectul, încrederea, optimismul și intențiile clare din partea profesorului influențează motivația elevului de a învăța. Peste 30 de directori adjuncți/directoare adjuncte pentru instruire din raionul Ștefan Vodă au analizat, în timpul unui atelier online, aceste aspecte-cheie în procesul educațional. Atelierul s-a desfășurat la 27 octombrie 2020, face parte din proiectul INSPIRE „Școli inovatoare, nondiscriminatorii, sigure, participative, incluzive, respectuoase și eficiente”, elaborat de Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC), finanțat de organizața suedeză „ERIKS Development Partner”. CIDDC implementează acest proiect în parteneriat cu Direcția Generală Învățământ Ștefan Vodă, Direcția Educație Anenii Noi, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”.

Participanții, participantele au analizat energiile care stau în spatele propriilor acțiuni; au încercat să conștientizeze cum interacționează cu elevii și cât de multă siguranță, încredere și încurajare generează în acest proces; au reflectat despre strategii de creare a legăturilor cu elevii bazate pe armonia dintre intelect, inimă, spirit și voință.

Totodată, au exersat competența de a relaționa mai bine cu elevii, distingând observarea de interpretarea comportamentelor, precum și delimitarea formulării unei cerințe de pretenții.

De asemenea, au împărtășit cum procedează atunci când întâmpină situații problematice în comunicarea cu elevii și cât de multă importanță acordă ascultării elevului în acest proces.

„Când un elev/o elevă spune NU, de obicei reacționez calm. Încurajez elevii să se exprime liber”, a menționat Ludmila Malachi, directoare adjunctă pentru instruire la Gimnaziul „Grigore Vieru”, com. Purcari.

„Ar trebui să-i ascultăm mai mult pe elevi. Să le lăsăm mai mult spațiu de exprimare a propriei opinii”, a spus Ion Dolgoter, director adjunct pentru instruire la Gimnaziul „Vasile Moga”, s. Feștelița.

„În comunicarea cu elevii, profesorul ar fi bine să transmită nu doar cunoștințe, dar și emoții plăcute, valori”, a adăugat Angela Melnic, directoare adjunctă pentru instruire la Gimnaziul „Ștefan Ciobanu”, s. Talmaza.

„Am înțeles cât de important este să comunicăm cu elevii fără a le pune etichete, să valorizăm ceea ce simt și cred ei”, a spus Margareta Buraga, directoare adjunctă pentru instruire la Gimnaziul „Marianca de Jos”, s. Marianca de Jos.

Valentina Sînchetru, șefa Centrului metodic, a subliniat responsabilitatea cadrului didactic de a satisface nevoia copilului de a fi înțeles, de a fi nu doar ascultat, dar și auzit. „O abordare de la egal la egal în procesul educațional – asta ne dorim”, a adăugat ea.

„Studiile arată că atunci când copiii sunt întrebați ce schimbare ar face în clasa lor, cea mai frecventă propunere a lor este să îi asculte. Ei nu menționează echipamente, metode sau alte lucruri.

Deci, e nevoie doar ca profesorul să se deschidă cu toată puterea minții și a inimii ca să îl asculte pe elev. A asculta înseamnă și a empatiza cu emoțiile și nevoile copilului”, a concluzionat Iosif Moldovanu, consultant în drepturile copilului.

Amintim că prima sesiune online din acest an de studii cu directorii adjuncți, directoarele adjuncte pentru instruire din raionul Ștefan Vodă s-a desfășurat la finele lui august 2020.

Proiectul INSPIRE valorizează demnitatea umană, drepturile omului, diversitatea și are scopul ca fiecare copil din Republica Moldova să se bucure de drepturile sale la și în educație. Acest scop este parte a misiunii CIDDC, organizație nonguvernamentală fondată în 1999: crearea unui mediu favorabil pentru realizarea drepturilor copilului.

Cum sunt văzuți tații în societate? Ne-au spus 12 tați din raionul Strășeni

Părerea taților contează. 12 bărbați din raionul Strășeni ne-au spus, în cadrul unui focus-grup online, cum văd ei implicarea tatălui în educarea copiilor săi. Focus-grupul a fost facilitat pe 18 octombrie 2020 de Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) în cadrul programului „EU 4 Gender Equality Together Against Gender Stereotypes and Gender-Based Violence” („Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței pe bază pe gen”).

Programul este finanțat de Uniunea Europeană, implementat de CIDDC în parteneriat cu Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) și Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Emanciparea Femeilor (UN Women) în raioanele Strășeni și Fălești, în perioada octombrie 2020 – februarie 2023.

Participanții au relaționat într-un mediu sigur și prietenos, au împărtășit percepții, prejudecăți despre tați; au reflectat despre responsabilitățile lor în familie; și-au împărtășit experiența în calitate de părinte/îngrijitor.

„Când am devenit tată, mi-am zis că voi participa activ în educația copiilor mei. Am considerat indispensabil ca ei să simtă și prezența mamei, și a tatălui. Și noi, tații, avem ce să-i învățăm pe copiii noștri. Dincolo de carieră, am ales să fiu alături de copiii mei, să văd ce fac, să-i ajut când au nevoie.

La început atitudinea altor tați față de mine era un pic diferită. Dar nu asta m-a interesat. M-au interesat familia mea, copiii mei. Mă bucur foarte mult să observ că acum sunt foarte mulți tătici care se implică”, a spus Eugen.

„Cred că tatăl trebuie să se implice în educarea copiilor săi din primele lor clipe de viață. Am fost prezent la nașterea copiilor mei și mă mândresc cu asta”, a spus Ion.

De asemenea, participanții au discutat despre oportunitatea de a forma un club al taților/o școală a taților din raionul Strășeni, în care să se întrunească periodic pentru schimb de experiență, idei de soluții pentru probleme, informare și discuții informale.

„Noi, tații, avem multe întrebări. Unii dintre ei se rușinează să deschidă anumite subiecte. În cadrul acestor cluburi mă aștept să învăț bune practici de educare a copiilor și să discut cu specialiști în domeniu”, a spus Liviu.

„Sunt interesat să aflu experiența altor tați. Un club de acest gen ar ajuta tații să fie respectuoși cu copiii și receptivi la nevoile lor. Cred că fiecare discuție va fi interesantă în felul ei”, a spus Vitalie.

Diana Postu-Blajinu, psihologă, cofacilitatoare a atelierelor CIDDC, a subliniat că în cadrul clubului taților, participanții vor învăța să-și îmbunătățească relația cu copiii lor. „Mă bucur că sunteți interesați să creați un club al taților. Participarea la discuții, întâlniri de acest gen vă va ajuta să relaționați mai bine cu propriii copii, să vă gestionați mai bine emoțiile”, a spus ea.

Tatiana Bictaghirov, psihologă, șefa Serviciului asistență psihopedagogică, Direcția învățământ Strășeni, cofacilitatoare, a subliniat și ea că frecventarea școlii taților le va schimba participanților în mod calitativ relația cu propriii copii. „Vă mulțumesc că ați privit în voi înșivă cu sinceritate. Participarea voastră la acest focus-grup este un pas spre schimbare. Abia aștept să ne revedem la următoarea ședință”, a adăugat ea.

În timpul atelierului, echipa CIDDC a făcut tot posibilul pentru ca fiecare persoană, indiferent de sex, etnie, confesiune religioasă, capacități, limbă vorbită etc., să se simtă acceptată și respectată în grup.

TERMEN EXTINS. Companie / persoană(e) fizică(e) pentru realizarea unei evaluări a necesităților în ceea ce privește sănătatea mintală și suportul psihosocial (SMSPS) ale diferitelor grupuri-țintă și dezvoltarea trainingurilor / intervențiilor

 

TERMEN EXTINS

 Companie / persoană(e) fizică(e) pentru realizarea unei evaluări a necesităților în ceea ce privește sănătatea mintală și suportul psihosocial (SMSPS) ale diferitelor grupuri-țintă și dezvoltarea trainingurilor / intervențiilor pentru consolidarea capacităților

 I. Context  

Save the Children este principala organizație independentă pentru copii din lume. Muncim în peste 120 de țări pentru a inspira progresele în ceea ce privește modul în care lumea tratează copiii și pentru a obține schimbarea imediată și de durată a vieților lor.

 II. Informații generale despre proiect

Proiectele “Consolidarea Organizațiilor Societății Civile Locale 2017-2021” finanțate de Agenția Suedeză pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (SIDA), au drept scop consolidarea organizațiilor societății civile locale și regionale, și asigurarea protecției copiilor prin crearea de sisteme de protecție a copilului receptive și prin susținerea sistemelor și mecanismelor de guvernare a drepturilor copilului.

III. Obiectiv

Save the Children Kosovo (SCK) este în căutarea unei companii / persoană (e) fizică (e) care să desfășoare o evaluare rapidă a necesităților, în scopul identificării nevoilor în ceea ce privește sănătatea mintală / suportul psihosocial, în grupurile țintă selectate – personalul organizațiilor partenere, părinții / îngrijitorii, părțile implicate și copiii, în timpul și după pandemia de COVID-19. 

Rezultatele acestei evaluări vor fi folosite de companie / persoana (ele) fizică (e) în proiectarea activităților-cheie și programelor de consolidare a capacităților tuturor grupurilor-țintă menționate mai sus, pentru a le oferi suport în a depăși provocările pe care aceștia le întâmpină ca urmare a pandemiei și carantinei. Activitatea este proiectată pentru Republica Moldova și sesiunile vor fi desfășurate online în limba română și rusă. 

IV. Sarcini, responsabilități și termene

Până la douăzeci (20) de zile lucrătoare în noiembrie 2020.

Nr.

d / o

Sarcini

Zile

Termen de livrare

1

-        Cercetare de birou / Revizuirea secundară a datelor privind efectele pandemiei și carantinei în toate grupurile-țintă spre care se orientează proiectul.

 -        Interviuri online de informare cu toate grupurile-țintă (personalul organizațiilor partenere, părțile interesate, profesori, părinți / îngrijitori și copii) pentru identificarea nevoilor lor de suport SMSPS în timpul și după pandemia de COVID-19, inclusiv revenirea în siguranță la locul de muncă, instituția de învățământ, rutina zilnică și altele.

 -        Pregătirea unui document care enumeră nevoile identificate și propune traininguri / subiecte care vor adresa aceste nevoi. Documentul ar trebui să fie aprobat de partener, în colaborare cu SCK.

Numărul va fi definit împreună cu compania / persoana (ele) fizică (e)

octombrie – noiembrie 2020

2

Proiectarea și furnizarea de traininguri / evenimente de consolidare a capacităților online, pe baza nevoilor identificate și subiectelor sugerate mai jos, pentru grupurile-țintă:

-        Cum să recunoașteți semnele stresului / arderii profesionale SSPT (sindromului de stres post-traumatic)?

-        Cum să-i fiți alături cuiva într-o situație de stres, în timp ce stabiliți limite clare?

-      Cum să protejați drepturile omului și interesul superior al femeilor, fetelor, băieților și copiilor în timpul și după pandemie?

-      Cum să asigurați includerea considerațiilor de gen?

-      Cum să protejați demnitatea și să promovați auto-eficacitatea prin participare adevărată, împuternicire și proprietate?

-      Cum să vă reglați propriile emoții și să practicați co-reglarea emoțiilor?

-      Cum să rămâneți concentrat/ă pe obiectivele Dvs. pe termen lung de parenting și predare?

-      Înțelegem cum gândesc și ce simt copiii noștri, ținând cont de vârsta și temperamentul lor, și facem tot posibilul să le oferim în permanență căldură și structură (bază)?

-      Cum evităm stigmatizarea după COVID-19?

-      Cum sprijinim copiii, părinții în procesul de revenire la școală?

Elaborarea unui raport final pe sarcina îndeplinită

Numărul va fi definit împreună cu compania / persoana (ele) fizică (e)

noiembrie 2020

 

Număr total de zile:

Până la 20

 

 Raport final: Expertul va definitiva raportul final pe baza modelului oferit de SCK

 V. Remunerare / Condiții de plată

SCK va remunera compania / persoana (ele) fizică (e) în baza unui tarif brut per zi, în EURO.

SCK va efectua plata prin intermediul unui transfer bancar in EURO pe cont în termen de șapte (7) zile lucrătoare de la data recepționării raportului final privind realizarea sarcinilor și facturii corespunzătoare.

 VI. Profilul companiei / persoanei (lor) fizică (e) / Expertului (ei)

Expertul ar trebui să dețină următoarele abilități și cunoștințe:

·        Diplomă de studii superioare în domeniul psihologiei sau sănătății mintale;

·        Cunoașterea drepturilor copiilor și nevoilor acestora;

·        Capacități excelente de analiză, facilitare, livrare de training-uri, scriere și comunicare;

·        Performanță anterioară: Candidații trebuie să facă dovada faptului că au suficientă experiență în realizarea de sarcini comparabile cu activitatea pentru care concurează/licitează, în ceea ce privește domeniul și complexitatea, precum și experiență demonstrată privind realizarea sarcinilor legate de efectuarea căutărilor.

 VII. Condiții de participare

 Candidații / persoanele interesate sunt încurajate să trimită dosarul de participare nu mai târziu de  6 noiembrie 2020, ora 16:00 pe adresa Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. .

 a.      Oferta tehnică ar trebui să conțină următoarele detalii: înțelegerea misiunii și sarcinilor aferente, metodologia și abordarea care vor fi folosite, planul operațional cu un calendar clar, descrierea echipei care va realiza munca, inclusiv CV-urile persoanelor-cheie și descrierea clară a rolului fiecărui membru al echipei (dacă este relevant);

 b.    Oferta financiară pentru fiecare zi de lucru, suma brută. Compania / persoana (ele) fizică (e) selectată (e) are (au) responsabilitatea plății taxelor și impozitelor în țara de reședință;

c.      Curriculum Vitae;

d.      Certificat de înregistrare (pentru persoane juridice / companii).

Termeni de Referinţă pentru contractare de servicii producere spot video

TERMENI DE REFERINŢĂ pentru contractare de servicii producere spot video
Locul: Republica Moldova
Termen limită de prezentare a ofertelor: 23 octombrie 2020, ora 17.00
Termen de livrarea a produsului: 23 decembrie 2020

Context
Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) este o organizaţie nonguvernamentală, fondată în anul 1999, cu misiunea de a contribui la crearea unui mediu favorabil pentru realizarea drepturilor copilului. Pentru mai multe informații, accesați drepturilecopilului.md

În perioada octombrie 2020 – februarie 2023, în raioanele Strășeni și Fălești, CIDDC, în parteneriat cu Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) și Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Emanciparea Femeilor (UN Women) implementează programul finanțat de Uniunea Europeană “EU 4 Gender Equality: Together Against Gender Stereotypes and Gender-Based Violence” („Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței pe bază pe gen”).

Obiectivul general al programului este consolidarea de drepturi și oportunități egale pentru femei și bărbați prin schimbarea percepțiilor, a stereotipurilor de gen și participarea bărbaților la îngrijire, iar obiectivul specific la care CIDDC va contribui este sporirea implicării bărbaților în îngrijirea copiilor lor și participării la programe pentru tați.

Participanții/ grupurile țintă ale programului sunt actualii și viitorii tați.

Cea mai importantă activitate a programului va fi înființarea și pilotarea Școlii/Clubului taților în 4-5 locații – licee, Centre de Tineret, Centre de Sănătate Prietenoase Tinerilor și Centre de Creație și Agrement. În acest scop, am stabilit relații de colaborare cu Organele Locale de Specialitate în Domeniul Învățământului (OLSDÎ) din raioanele Strășeni și Fălești.

Una dintre primele acțiuni, realizate în colaborare cu OLSDÎ, este crearea unui grup de lucru pentru coordonarea acțiunilor din cadrul programului și în special pentru conceptualizarea și elaborarea unui Regulament-cadru al Școlilor/Cluburilor taților.

Pe durata programului, vom elabora și aplica programe de dezvoltare a capacităților participanților direcți la program și a angajaților din sectorul educație de la nivel local. Profesioniștii locali vor fi capacitați să lucreze direct cu actualii și viitorii tați pentru a putea asigura sustenabilitatea intervenției după încheierea programului. CIDDC va documenta întregul proces pentru a face posibilă replicarea acestor inițiative în alte raioane ale țării.

Intervenția CIDDC este una intersectorială, consolidând și capacitățile profesioniștilor din sectorul medical, dar și de protecție socială. În acest scop, CIDDC va colabora cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și autoritățile publice locale. În cadrul acestei activități, accentul se va pune pe încurajarea implicării taților în vizitele prenatale și în îngrijirea copiilor în primii ani de viață. O atenție deosebită se va acorda populației rurale și grupurilor vulnerabile. Vom lucra cu asistenții sociali pentru a produce schimbarea dorită în aceste grupuri.

Activități de comunicare menite să sensibilizeze opinia publică referitor la beneficiile implicării taților pentru ei înșiși, copiii și soțiile/partenerele acestora, și întreaga societate vor fi realizate în cele două raioane ale programului, dar și la nivel național. Materiale video, articole și altele (postere, pliante etc.) vor fi elaborate și vor fi utilizate în campaniile de sensibilizare a opiniei publice pentru combaterea stereotipurilor legate de rolurile de gen tradiționale. Bunele practici, modelele de succes vor documentate și promovate.

Obiectiv

Obiectivul elaborării spot-ului video este promovarea participării bărbaților în programe pentru tați prin frecventarea de către aceștia a Școlilor/ Cluburilor taților, ceea ce va contribui la sporirea implicării taților în îngrijirea și educația copiilor, împărțirea echitabilă a treburilor casnice, prevenirea violenței asupra copiilor și a violenței pe bază de gen.

Condiții pentru participare la concurs

 • Companii media și persoane fizice care dispun de expertiză, echipament și infrastructură necesară pentru producerea spotului video;
 • Minim 3 ani de experiență în producție video;
 • Echipament de filmare și iluminare propriu;
 • Inovație, creativitate, originalitate;
 • Respectarea termenului-limită de livrare a produselor finale.

Sarcini și responsabilități

a) Prestatorul de servicii:

‒ Prestatorul va elabora un material video cu elemente de grafică creativă, în limba română cu subtitrare în limba rusă, cu durata de până la 4 minute, cu implicarea a 2-3 actori (copii și adulți) și/sau profesioniști din domeniu și va asigura post-producția (montaj, sonorizare, procesare etc.);

‒ Prestatorul va elabora 3 fotografii cover cu secvențe relevante din materialul video care vor fi utilizate ca instrumente de promovare a spotului;

‒ Prestatorul va adapta materialul video pentru toate formatele solicitate de televiziunile din Republica Moldova (inclusiv pagini web, arhivare etc.) și rețelele de socializare și va preda toate sursele aferente realizării acestuia.

b) CIDDC

- CIDDC va oferi sprijinul informațional și logistic necesar. CIDDC va oferi suport tehnic companiei/persoanei selectate, care ar putea include: monitorizarea progresului, contacte relevante și disponibile cu referire la scopul sarcinilor puse, avizarea promptă a materialelor/produselor prezentate.

Livrabile/servicii, termene de realizare și condiţii de plată

Termen de realizare Livrabile/servicii

30 octombrie Elaborarea și consultarea scenariului spotului cu echipa CIDDC

30 noiembrie Elaborarea spotului video în limba română și subtitrarea acestuia în limba rusă

30 noiembrie Elaborare cover (fotografii realizate în timpul filmărilor)

1-15 decembrie Consultarea cu echipa CIDDC a spotului video realizat și revizuirea acestuia

23 decembrie Predarea versiunii finale a spotului video

Plata se va efectua după predarea și aprobarea spot-ului video de către CIDDC.

Procedura de selecție

Selecția companiei media/persoanei fizice se bazează pe angajamentul nostru ferm cu privire la protecţia copilului față de toate formele de violență în cadrul proiectelor şi activităţilor CIDDC, precum și în afara organizației. CIDDC are o politică de protecţie a copilului; compania media/persoana fizică selectată va semna o declarație prin care se va angaja să respecte prevederile acesteia.

Dosarul de aplicare va conține:

 • Portofoliul companiei media/persoanei fizice aplicante - CV-ul şi o listă cu referinţe (link-uri) la produsele relevante realizate;
 • Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, eliberat de Camera Înregistrării de Stat;
 • Datele de contact ale companiei/persoanei fizice și rechizitele bancare;
 • Oferta tehnică, care va descrie viziunea aplicantului cu privire la realizarea spotului;
 • Oferta financiară totală în MDL (lei) cu TVA 0 pentru realizarea întregului spectru de sarcini conform Termenilor de referinţă.

Criterii de evaluare a ofertelor

 • Experiența de realizare a spoturilor video. Experiența de realizare a materialelor video cu conținut social și educativ va constitui un avantaj;
 • Oferta financiară;
 • Resurse și capacități tehnice și umane suficiente pentru executarea contractului în termenul limită indicat;
 • Portofoliul companiei și profesionalismul lucrărilor prezentate/utilizarea tehnologiilor avansate și actuale de producție;
 • Reputația și imaginea companiei/ persoanei fizice.

Dosarul va fi trimis prin email la adresa: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. sau depus la sediul CIDDC (Chișinău, str. Eugen Coca, 15).
Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.
Persoană de contact - Vasile Coroi, 060931284.


CIDDC prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Prin expedierea dosarului, vă exprimați acordul pentru utilizarea datelor Dvs. personale în procesul de selectare. Documentele ce conțin date cu caracter personal se vor păstra doar pentru perioada de selectare.

Orice adult, atunci când ia decizii referitoare la copii, este obligat să respecte Convenția cu privire la Drepturile Copilului (CDC)

Orice adult, indiferent că este părinte/alt membru de familie, profesionist în educație, medicină, artă sau în orice alt domeniu de activitate, în orice acțiune ce ține de copii, este obligat să se ghideze de prevederile CDC.

Constatăm cu regret că principiile și prevederile CDC sunt insuficient cunoscute în Republica Moldova. Cea mai recentă dovadă o constituie producerea și postarea pe o rețea de socializare de imagini de nuditate infantilă, dar și multitudinea de aprecieri pozitive primite de această postare. Astfel de imagini, indiferent dacă sunt realizate și publicate cu acordul părinților, încalcă un șir de drepturi ale copilului, printre care dreptul la viață privată, dezvoltare, participare, educație și protecție față de orice formă de violență.

Subscribe to this RSS feed

Contacte

Adresa: Strada E. Coca nr. 15, Chișinău, Republica Moldova, MD-2008

Tel./Fax: (+373 22) 747813, 716598, 744600

Email  Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Partener media:

Portalul CIVIC.MD: Activitati ONG, anunturi, granturi, job-uri, voluntariat, evenimente

Ambasadorul 2%

Sustin 2%!

Top of Page