CIDDC - Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova

Ultimile știri 3

140 de familii cu copii din raionul Ștefan Vodă, afectate de pandemia de COVID-19, vor beneficia de ajutor de primă necesitate

Sâmbătă, 4 iulie, Vasile Coroi, președintele Centrului de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC), s-a întâlnit cu Raisa Burduja, șefa Direcției Generale Educație Ștefan Vodă, și a predat 140 de pachete cu produse alimentare și 140 de pachete cu produse igienice pentru a fi distribuite famillilor cu copii aflate în dificultate. Produsele au fost achiziționate din fonduri oferite de Suedia prin intermediul organizației internaționale „Save the Children”.

În cadrul întrevederii, Raisa Burduja, șefa Direcției generale educație Ștefan Vodă, a menționat că parteneriatul dintre DGE Ștefan Vodă și CIDDC este durabil și important din mai multe puncte de vedere.

„În cadrul acestuia, dezvoltăm continuu capacitățile cadrelor de conducere și ale celor didactice la toate treptele de școlaritate, începând cu educația timpurie, pentru a avea un proces educațional axat în totalitate pe nevoile și drepturile copilului. Atelierele de comunicare cu părinții ajută instituțiile de învățământ să stabilească relații mai strânse cu familiile copiilor. În același timp, încurajăm și susținem anual tot mai mulți elevi să se implice în monitorizarea propriilor drepturi atât în cadrul orelor de Educație pentru societate cât și prin intermediul Consiliului elevilor.

În timpul învățământului la distanță, profesorii au identificat mai multe dificultăți pentru copiii aflați în situații de risc și pachetele cu produse alimentare și cele cu produse igienice, oferite de CIDDC, răspund întru totul nevoilor copiilor și familiilor acestora. Sunt sigură că acest suport va contribui esențial la realizarea drepturilor copiilor la dezvoltare și protecție”, a adăugat ea.

La rândul său, Vasile Coroi, președintele CIDDC, a menționat că „în baza acordului de colaborare semnat în 2018 de CIDDC și DGE Ștefan Vodă, noi ne-am asumat angajamentul de a contribui la consolidarea capacităților deținătorilor de obligații din raion, în vederea realizării drepturilor copilului la și în educație. În contextul crizei pandemice actuale, împreună cu DGE Ștefan Vodă, am constatat că asigurarea dreptului la educație a copiilor întâmpină un obstacol suplimentar, și anume dificultățile economice cu care se confruntă familiile cu copii. Pentru multe familii, educația copiilor nu mai putea constitui o prioritate, în lipsa mijloacelor financiare necesare acoperirii nevoilor de bază ale copiilor, de hrană în primul rând, dar și asigurării unei igiene corespunzătoare pentru prevenirea infectării cu COVID-19. De aceea, susținuți de partenerii noștri externi, am considerat urgent și prioritar să oferim acest sprijin familiilor aflate în dificultate. Acest sprijin va contribui la o asigurare mai bună a dreptului acestor copii la sănătate, supraviețuire și dezvoltare și, respectiv, a tuturor celorlalte drepturi prevăzute în Convenția cu privire la Drepturile Copilului, inclusiv a dreptului la educație.”

CIDCC este o organizaţie neguvernamentală, fondată în anul 1999, și contribuie la crearea unui mediu favorabil pentru ca fiecare copil să fie recunoscut ca o ființă umană cu drepturi depline. Dezvoltarea capacităților adulților (profesori, directori școlari, părinți) de a respecta, proteja și asigura drepturile copilului; împuternicirea copiilor de către adulți să-și exprime opinia și respectarea de către ei a acestei opinii; acordarea suportului direct familiilor aflate în situații de vulnerabilitate – aceste aspecte definesc abordarea bazată pe drepturile copilului, de care se ghidează CIDDC în activitatea sa.

Galerie foto:

Read more... 

Adolescenții vor să afle care este rolul școlii în educația sexuală

Discuțiile despre propriul corp, despre sex și sexualitate sunt necesare în fiecare școală, iar vocea copilului trebuie luată în considerare în procesul de elaborare a politicilor educaționale, consideră experții. Astfel, Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC), în colaborare cu OAK Foundation, Workshop for Civic Initiatives Foundation, Save The Children, Suedia, a facilitat, săptămâna trecută, prima discuție live pe Facebook a membrilor de la Platforma Copiilor despre un studiu prin care adolescenții și-au propus să cerceteze cum cadrele didactice discută cu elevii pe teme legate de educație sexuală.

Urmăritorii live-ului, atât adolescenți, cât și adulți, s-au familiarizat cu rolul comunității Platforma Copiilor în monitorizarea și apărarea drepturilor copilului, au aflat detalii despre noua ei cercetare privind educația sexuală în școli, dar și despre condițiile de recrutare a noilor membri. De asemenea, au pus întrebări și au aflat răspunsuri despre sexualitate, aspectele educației sexuale de la Bogdana Bursuc, psihologă cliniciană, psihoterapeută la București, experta pe care CIDDC a invitat-o să-i ghideze pe adolescenți în procesul de cercetare. Membrii de la Platforma Copiilor i-au îndemnat pe adolescenții interesați de subiect să se alăture inițiativei lor și să urmărească întregul proces prin intermediul paginilor de Facebook și Instagram (@platforma_copiilor) a comunității.

„În general, vrem să aflăm ce se întâmplă în țara noastră în legătură cu acest subiect. Adulții, profesorii, părinții nu prea discută cu copiii pe teme despre sexualitate. Prin cercetarea noastră, ne propunem să consultăm elevii, părinții, profesorii care e viziunea lor despre educația sexuală”, a menționat Elvira Drangoi, membră a grupului de inițiativă privind studiul despre educația sexuală în școli.

„Comentariile publicului au fost, în general, pozitive. Mă bucur că tinerii au apreciat și au spus că își mai doresc discuții pe această temă. Ne-au felicitat și ne-au transmis mesaje de încurajare”, a menționat Gheorghe Galbura, membru la Platforma Copiilor.

„Ce ține de instrumentele de cercetare pe care urmează să le utilizăm în elaborarea studiului, focus-grupul sau chestionarul, vom decide împreună cu actualii și noii membri ai Platformei Copiilor, luând în considerare condițiile pandemiei”, a adăugat Aisu Isacov, membră la Platforma Copiilor.

Experții au menționat că educația sexuală, în linii mari, există. Problema este cât de constructiv se întâmplă ea atât în familii, cât și în școli.

„O întrebare pe care ar merita noi, adulții, să ne-o punem este de ce oare, atunci când vorbim despre educație sexuală, ne gândim în special la sex, de ce ne este teamă că o să învețe copiii să facă sex, că o să fie expuși la informații imorale, sau ne este teamă că vor fi expuși la imagini care să-i abuzeze emoțional. Și un răspuns posibil este că acestea au fost singurele informații pe care le-am primit până acum despre sexualitate.

Or, educația sexuală include mai mute aspecte. Odată cunoscute, ele îi pot ajuta pe copii să dezvolte relații sănătoase și să se protejeze de diverse riscuri.

Fără să își dea seama, părinții încep educația sexuală încă de când se naște copilul. Prin faptul că îl țin în brațe, răspund la nevoia lui de a fi ținut în brațe și îl învață despre intimitate fizică și emoțională, care se referă la nevoia de a ne simți ascultați, înțeleși, când vine vorba de emoțiile noastre, de a simți că ne putem baza pe cineva, că putem noi, la rândul nostru, să oferim sprijin cuiva. Or, educația sexuală de calitate trebuie să fie adecvată vârstei fiecărui copil, nivelului lui de dezvoltare, fundamentată pe drepturile omului și relevantă din punct de vedere cultural. E foarte important ca informațiile să fie corecte din punct de vedere științific și lipsite de prejudecăți.

Un alt aspect foarte important al educației sexuale de calitate este de a crea un spațiu în care fiecare să-și poată exprima opinia și această opinie să fie respectată”, a menționat Bogdana Bursuc.

„Unele discipline, atât obligatorii, cât și opționale, includ câteva aspecte legate de educația sexuală, iar prin intermediul cercetării adolescenților putem să aflăm în ce măsură aceste aspecte răspund la nevoile și necesitățile copiilor”, a precizat Arina Zîcu, coordonatoare de programe în cadrul CIDDC.

„În diferite activități pe care CIDDC le desfășoară cu adolescenții, ei și-au exprimat nevoia de a aborda acest subiect. E foarte important ca datorită acestor discuții, inițiate de către ei și susținute de către adulți cu o pregătire corespunzătoare în domeniu, să contribuim la o mai bună înțelegere a conceptului de educație sexuală”, a menționat Irina Gușanu, coordonatoarea programului Participarea copilului în cadrul CIDDC.

Amintim că, în luna februarie 2017, o delegație de adolescenți din Republica Moldova a prezentat Comitetului ONU pentru Drepturile Copilului raportul Respectarea drepturilor copilului. Acest raport reflectă viziunea copiilor despre modul în care sunt respectate prevederile Convenției cu privire la Drepturile Copilului în Republica Moldova. Unul dintre drepturile care au fost monitorizate este dreptul la sănătate, aspect legat de sănătatea sexual-reproductivă a adolescenților.

Comitetul ONU pentru Drepturile Copilului, în Observaţiile finale cu privire la raportul periodic combinat al patrulea şi al cincilea al Republicii Moldova (anul 2017), recomandă îmbunătăţirea educaţiei privind sănătatea reproducerii la adolescenţi, în toate școlile, pentru a reduce numărul sarcinilor în rândul adolescentelor, inclusiv prin consolidarea rețelei centrelor de sănătate prietenoase tinerilor.

„Până să fim membri ai acestei platforme, știam că avem drepturi, inclusiv dreptul la educație sexuală, dar anume aici, făcând diferite cercetări, am înțeles cât de importante sunt drepturile noastre”, a subliniat Adriana Petrari, membră la Platforma Copiilor.

Platforma Copiilor a fost lansată în 2017 de CIDDC și a realizat până prezent trei cercetări, cea mai recentă fiind „Dreptul la Opinie. Așa cum este învățat și practicat la școală”, publicată în decembrie 2019.

Read more... 

Platforma Copiilor își completează echipa pentru a realiza o nouă cercetare

Pentru prima oară în Republica Moldova, fetele și băieții cu vârsta cuprinsă între 15 și 19 ani vor realiza o cercetare despre modul în care școlile discută cu adolescenții despre sexualitate/educație sexuală.

Platforma Copiilor este un spațiu sigur, incluziv și prietenos unde copiii pot să vorbească deschis despre cum se respectă drepturile lor. Platforma a fost lansată în anul 2017 de către Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) – organizație nonguvernamentală ce împuternicește copiii să-și facă vocea auzită și susține cercetările copiilor cu privire la respectarea drepturile lor.

Drept urmare a solicitărilor venite din partea grupurilor de elevi implicați în diverse activități, CIDDC și-a propus să ofere suport unui grup de adolescenți în elaborarea unui studiu participativ privind educația sexuală în școli.

Noua echipă a Platformei Copiilor va participa la activități online (ateliere online, comunicare pe e-mail și/sau pe rețele de socializare) și offline, timp de aproximativ 1 an, începând cu iunie 2020.

Fiecare etapă a cercetării va fi decisă cu echipa Platformei Copiilor. Aceasta înseamnă că:

  • adolescenții/adolescentele vor avea posibilitatea să influențeze ce aspecte ale dreptului la educație sexuală trebuie studiate, cine trebuie să participe la consultare, ce întrebări trebuie adresate, care instrumente de cercetare sunt cele mai potrivite etc.
  • atunci când toată informația va fi colectată, Platforma Copiilor va contribui la analiza datelor, precum și la formularea concluziilor și a recomandărilor.
  • Platforma Copiilor va avea un rol important în promovarea cercetării și a rezultatelor ei în mediul online.

Orice fată sau băiat cu vârsta cuprinsă între 15-19 ani poate face parte din Platforma Copiilor. Echipa CIDDC prețuiește diversitatea și face tot posibilul pentru ca fiecare persoană, indiferent de etnie, orientare sexuală, confesiune religioasă, reușită școlară, situație familială, capacități, limbă vorbită etc., să se simtă acceptată și respectată în Platforma Copiilor.

Câteva beneficii pe care le vei avea dacă vei deveni membru al/membră a Platformei Copiilor:

  • vei afla mai multe despre ce sunt drepturile copilului, în special dreptul la educație sexuală, și cine sunt responsabilii de asigurarea drepturilor tale;
  • vei învăța în practică ce este și cum se realizează o cercetare;
  • toate activitățile te vor împuternici să acționezi ca apărător al/apărătoare a drepturilor omului și să-i încurajezi și pe alții să-și ceară drepturile sau să le apere pe ale altora;
  • vei cunoaște și vei relaționa cu semeni și adulți care sunt implicați în respectarea și asigurarea drepturilor copiilor

Ce alte beneficii poți obține, care sunt activitățile studiului și cum poți participa în ele, ce se are în vedere prin educație sexuală, care este scopul studiului etc. – despre toate vom discuta într-un live. Iar dacă tu sau părinții tăi aveți întrebări, puteți să le adresați persoanei de contact (vezi datele la final) sau în timpul live-ului.

Echipa CIDDC, în lucrul său, se ghidează de:

  • Standardele de participare etică și respectuoasă a copiilor elaborate de Comitetul ONU privind Drepturile Copilului. Vezi aici care sunt standardele de care vom ține cont pe toată durata participării tale în Platforma Copiilor.
  • Politica CIDDC de Protecție a Copilului, astfel încât fiecare copil/adolescent(ă) să se simtă împuternicit(ă) și să aibă o experiență sigură, lipsită de orice tip de daune.

Dacă ești interesat(ă) să faci parte din grup:
1. Completează formularul.
2. Urmărește Platforma Copiilor pe Instagram și pe Facebook pentru a ști din timp data live-ului.

Termen-limită de înscriere: 25 iunie.


Date de contact:
Irina Gușan,
Tel: Mob: 068 499746
Facebook: facebook.com/platformacopiilor/
Instagram: instagram.com/platforma_copiilor/
Email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Read more... 

Educația sexuală în școală, un nou subiect de cercetare inițiat de către adolescenți

Ce informații, abilități și atitudini au elevii, părinții, bunicii, cadrele didactice în domeniul sexualității, cum ar putea contribui fiecare la îmbunătățirea educației sexuale în școală? Despre acest subiect au discutat, în cadrul primei ședințe de lucru, șase adolescenți și Bogdana Bursuc, psihologă cliniciană, psihoterapeută la București, experta care va ghida procesul de elaborare a unui studiu participativ privind educația sexuală în școală, la invitația Centrului de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC). Cercetarea este posibilă datorită suportului acordat de OAK Foundation, prin intermediul Workshop for Civic Initiatives Foundation.

Documentul va fi elaborat în strânsă colaborare cu adolescenții. Ei reprezintă un grup de inițiativă pe care l-au creat la finele lunii aprilie 2020, ghidați de CIDDC, pentru a monitoriza cum li se respectă elevilor dreptul la sănătatea sexual-reproductivă în școală, iar la 13 mai 2020 s-au întrunit în cadrul primei ședințe pentru a defini, împreună cu experta, în baza propriilor emoții, percepții, opinii, cunoștințe, experiențe, aspectele legate de educația sexuală și conceptul studiului.

„Educația sexuală se referă nu doar la relațiile dintre o fată și un băiat. De exemplu, ea este și despre cum se dezvoltă corpul nostru, ce schimbări se produc în el la fiecare vârstă. De obicei, atunci când profesorii încep discuții legate de menstruație, ei le spun băieților să nu participe, căci e ceva rușinos, a menționat Aisu Isacov, membră de la Platforma Copiilor.

„Eu cred că atât fetele, cât și băieții trebuie să participe la discuții comune legate de sexualitate. Cunoștințele de educație sexuală ne pot ajuta să evităm diferite riscuri. De exemplu, să recunoaștem și să depășim o relație toxică”, a adăugat Elvira Drangoi, ex-membră a Consiliului Național al Elevilor din învățământul profesional tehnic (CNE ÎPT).

„Atunci când suntem informați cu privire la educația sexuală, la anumite riscuri legate de sănătatea noastră, putem lua decizii potrivite pentru corpul nostru”, a spus Gheorghe Galbura, membru de la Platforma Copiilor.

„Ar fi bine ca profesorii să încurajeze fetele să meargă la ginecolog, tot ei să intervină atunci când unii băieți iau în derâdere faptul că fetele poartă absorbante. Asta nu este rușinos, asta ține de sănătatea și igiena corpului”, a remarcat Romana Vasilachi, ex-membră a CNE ÎPT.

„Viața sexuală e definită de mai multe aspecte decât doar de dorința sexuală și contactul sexual: senzualitate, intimitate emoțională, identitate de gen, sănătatea reproducerii, abuzul sexual. Or, senzualitatea e confortul de a ne explora corpul, de a-l cunoaște, nevoia de a fi mângâiat și de a mângâia, iar aceasta începe încă de la naștere. Ea ține și de capacitatea de a lua decizii pentru propriul corp și de a pune limite legate de atingeri: e corpul meu, numai eu am dreptul să-l ating, iar dacă permit niște atingeri, numai eu decid în privința lor.

E foarte important ca atunci când abordăm subiecte legate de educația sexuală, informațiile să fie adaptate vârstei, să nu existe acțiunea de prejudecată, să se ofere posibilitatea de a se explora propriile atitudini și valori și de a afla care e poziția altor persoane față de sexualitate” a subliniat Bogdana Bursuc în cadrul ședinței de lucru.

CIDDC sprijină copiii în procesul de monitorizare a propriilor drepturi. În acest scop, în urma solicitărilor venite din partea elevilor implicați în diverse activități facilitate de CIDDC de a cerceta modul în care este abordată educația sexuală în școală, o temă complexă și sensibilă, organizația a propus elaborarea unui studiu în domeniu.

Amintim că, în luna februarie 2017, o delegație de adolescenți din Republica Moldova a prezentat Comitetului ONU pentru Drepturile Copilului raportul privind Respectarea drepturilor copilului. Acest raport reflectă viziunea copiilor despre modul în care sunt respectate prevederile Convenției cu privire la Drepturile Copilului în Republica Moldova. Unul dintre drepturile care au fost monitorizate este dreptul la sănătate, aspect legat de sănătatea sexual-reproductivă a adolescenților.

Comitetul ONU pentru Drepturile Copilului, în Observaţiile finale cu privire la raportul periodic combinat al patrulea şi al cincilea al Republicii Moldova (anul 2017), recomandă îmbunătăţirea educaţiei privind sănătatea reproducerii la adolescenţi, în toate școlile, pentru a reduce numărul sarcinilor în rândul adolescentelor, inclusiv prin consolidarea rețelei centrelor de sănătate prietenoase tinerilor.

Read more... 

Contacte

Adresa: Strada E. Coca nr. 15, Chișinău, Republica Moldova, MD-2008

Tel./Fax: (+373 22) 747813, 716598, 744600

Email  Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Partener media:

Portalul CIVIC.MD: Activitati ONG, anunturi, granturi, job-uri, voluntariat, evenimente

Ambasadorul 2%

Sustin 2%!

Top of Page