Ultimile știri 2

Termenul extins. Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) solicită oferte pentru furnizarea serviciilor de traducere simultană

Suntem în căutarea a 2 persoane pentru servicii de interpretare simultană din limba engleză în limba română și viceversa, pentru un atelier offline care se va desfășura pe parcursul a 2 zile de lucru, în orașul Chișinău, în perioada 10 -11 octombrie.

Orele de lucru: aproximativ 6-7 ore de lucru pe zi cu pauze și prânz.

Selectăm furnizorii/furnizoarele cu experiență în domeniu, care vor propune cel mai avantajos preț pentru serviciile solicitate. Vă rugăm să trimiteți ofertele la adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa persoanei de contact: Rodica Caimac, la numărul de telefon 068659581.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este până pe 22 septembrie, ora 18:00.

CIDDC este o organizaţie nonguvernamentală, fondată în 1999. Inspirăm adulții să asculte vocea fiecărui copil și colaborăm cu copiii, familiile, autoritățile, serviciile publice și societatea civilă pentru a elabora și aplica soluții bazate pe drepturile copilului. Pentru mai multe informații, accesați https://drepturilecopilului.md.

Serviciile vor fi prestate în cadrul unei activități desfășurate ca parte a proiectului „Advancing the rights, empowerment and protection of child human rights defenders (CHRDs) in promoting human rights in Moldova”, implementat de CIDDC și Child Rights Connect, cu suportul Ville de Genève și Swedish International Development and Cooperation Agency în perioada noiembrie 2022 – octombrie 2024. 

Read more... 

Termeni de Referință. Achiziționare de servicii de suport psiho-emoțional de grup pentru cadrele didactice, care lucrează cu copii refugiați care își fac studiile în instituțiile de învățământ din Republica Moldova

1. CONTEXT

Centrul de Informare și Documentare pentru Drepturile Copilului (CIDDC) este o organizație nonguvernamentală, fondată în 1999. Inspirăm adulții să asculte vocea fiecărui copil și colaborăm cu copiii, familiile, autoritățile, serviciile publice și societatea civilă pentru a elabora și aplica soluții bazate pe drepturile copilului. Pentru mai multe informații, accesați www.drepturilecopilului.md .

CIDDC oferă sprijin psiho-emoțional copiilor refugiați, părinților/ îngrijitorilor acestora, dar și cadrelor didactice care lucrează cu copiii refugiați, pentru a fi echilibrați emoțional și capabili să sprijine copiii și părinții/ îngrijitorii, inclusiv pe cei refugiați în procesul de adaptare și incluziune în instituțiile de învățământ din Republica Moldova prin:

‒ ședințe de consiliere/ terapie acordate copilului refugiat;

‒ ședințe de consiliere cu părinții copilului/ copiilor refugiați;

‒ ședințe cu cadrele didactice (educator/-oare, învățător/-oare, profesor/-oară) din instituțiile de învățământ frecventate de copii refugiați.

Serviciile de suport psiho-emoțional (de grup)vor fi prestate în cadrul proiectului „Incluziunea sigură a copiilor refugiați în școlile din Republica Moldova”, implementat de CIDDC în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Solidarités International, Synergie Emergency Response cu suportul financiar oferit de Agenția Franceză de Dezvoltare (AFD) și Fundația Franței (FDF).

2. SARCINI ȘI RESPONSABILITĂȚI

Psihologul selectat va avea următoarele sarcini și responsabilități:

- să ofere suport psiho-emoțional (ședințe de grup), adaptat la nevoile cadrelor didactice;

- să organizeze spațiul în care se află în momentul realizării suportului psiho-emoțional, astfel încât să asigure respectare a confidențialității și secretului profesional;

- să anunțe CIDDC și autoritățile competente în cazul în care beneficiarii au semnalizat intenția clară de a-și produce o vătămare gravă sie (suicid) sau altor persoane, pentru a le implica în rezolvarea situației (confidențialitatea în aceste situații, conform legislației Republicii Moldova, nu este aplicabilă);

- să elaboreze agende pentru fiecare ședință și câte un raport final pentru fiecare grup, conform modelului oferit de CIDDC.

3.TERMENUL DE REALIZARE ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

Serviciile urmează să fie realizată în perioada septembrie 2023 – februarie 2024.

Psihologul va prezenta oferta financiară conform modelului: I. Date despre ofertant: nume/ prenume, telefon, email,documente anexate la această ofertă, care confirmă eligibilitatea ofertantului (a se vedea dosarul aplicantului). II. Oferta financiarăîn lei moldovenești, incluzând suma brută (din aceasta vor fi reținute contribuțiile şi impozitele achitate de aplicant conform legislației în vigoare. Suplimentar se va calcula și achita fondul social – 24%), cu specificarea prețului pentru 1 ședințăde suport psiho-emoțional (indicând durata ședinței) .

Psihologul va fi plătit prin virament bancar în MDL după livrarea serviciilor solicitate. Detaliile cu referire la plată vor fi stipulate în contractul de prestări servicii semnat între părți.

4. CERINȚE FAȚĂ DE APLICANȚI

  • Competențe de valorizare a demnității umane, drepturilor omului și diversității;
  • Studii superioare în domeniul psihologiei;
  • Cunoștințe sau experiență de lucru cu copiii/ adulții aflați în situație de criză sau care au trecut prin evenimente traumatice, constituie un avantaj;
  • Experiență de prestare a serviciilor de consiliere psihologică/ psihoterapie, minim 3 ani;
  • Cunoașterea limbilor română (excelent) și rusă (excelent).

5. DOSARUL APLICANTULUI ȘI PROCEDURA DE SELECTARE

Toate ofertele trebuie să conțină:

  • CV-ul actualizat incluzând date privind experiența în domeniu;
  • Copia documentelor ce atestă studiile/ expertiza în domeniu;
  • Oferta financiară.

Selecția aplicantului (psihologului) se bazează pe angajamentul nostru ferm cu privire la protecția copilului față de toate formele de violență în cadrul proiectelor și activităților CIDDC, precum și în afara organizației. CIDDC are o politică de protecție a copilului; Psihologii selectați vor semna o declarație prin care se vor angaja să respecte prevederile acesteia.

Selecția se va realiza în două etape:

Într-o primă etapă, eliminatorie, CIDDC va evalua, pe baza documentației transmise, admisibilitatea candidaturilor sub aspectul îndeplinirii următoarelor cerințe:

· respectarea termenului limită pentru depunerea dosarului;

· respectarea documentației de înscriere indicate în termenii de referință.

În a doua etapă se vor examina candidații preselectați din prima etapa, urmărind îndeplinirea de către aceștia a calificărilor si abilitaților solicitate. Aplicațiile vor fi evaluate în baza următoarelor criterii:

Criteriu

Pondere

Experiența psihologului în prestarea serviciilor solicitate

50%

Cunoștințe sau experiență de lucru cu copiii/ adulții aflați în situație de criză sau care au trecut prin evenimente traumatice

20%

Oferta financiară

30%

Dosarul va fi prezentat în format electronic la adresa de email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. cu mențiunea „Servicii de suport psiho-emoțional de grup pentru cadrele didactice” până la data de 07 septembrie 2023, ora 17:00.

Dosarele incomplete sau expediate după termenul limită nu vor fi evaluate.

Pentru informații adiționale, nu ezitați să ne scrieți la adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Notă: CIDDC prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Prin expedierea dosarului, dvs., sunteți de acord că datele dvs. personale vor fi utilizate în procesul de recrutare. Documentele ce conțin date cu caracter personal se vor păstra doar pentru perioada de recrutare.

Read more... 

Consiliul Consultativ al Copiilor pe lângă Avocatul Poporului pentru Drepturile Copilului s-a întâlnit cu noul ombudsman al copilului

Membrii și membrele Consiliului Copiilor pe lângă Avocatul Poporului pentru Drepturile Copilului s-au întâlnit cu Vasile Coroi, noul ombudsman al copilului, și i-au comunicat principalele probleme cu care se confruntă elevii și elevele în școli.

Întâlnirea a avut loc în cadrul unui atelier de lucru al Consiliului Copiilor, desfășurat în perioada 11-12 august 2023 de Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) în parteneriat cu Avocatul Poporului pentru Drepturile Copilului, cu suportul financiar oferit de Salvați Copiii România.

Membrii și membrele Consiliului au discutat cu avocatul copilului despre ce au realizat la atelierul precedent, inclusiv despre problemele pe care le-au identificat anterior și cu care copiii se confruntă cel mai des în școală: violența și abuzul, violența sexuală, discriminarea, bullyingul, accesul limitat la servicii medicale și calitatea precară a acestora, lipsa condițiilor de igienă, lipsa veceurilor în instituțiile de învățământ, lipsa intimității, relația nerespectuoasă între cadre didactice și elevi, nevoia de competențe digitale a cadrelor didactice, aplicarea în școală a unui stil de predare nedemocratic; lipsa psihologului școlar și calitatea precară a serviciilor psihologice școlare (nerespectarea confidențialității).

Totodată, membrii și membrele Consiliului i-au comunicat ombudsmanului copilului despre cercetarea pe care au ales să o elaboreze în următoarea perioadă.

Tema cercetării este relația profesor – elev, pe care Consiliul Copiilor a ales-o după ce a identificat mai multe subiecte de cercetare și le-au supus votului.

„Sunt foarte interesat de ceea ce voi faceți și cercetați. Și am venit în primul rând să vă ascult pe voi, să vă ascult opiniile, să aflu dificultățile cu care vă confruntați în școli și în viața de zi cu zi. Am nevoie să cunosc aceste dificultăți și să aflu idei de soluții din perspectiva copilului, pentru a-mi stabili prioritățile și a putea să aduc vocea voastră mai departe către autorități, atunci când este nevoie de a schimba anumite procese și practici”, a declarat Vasile Coroi, avocatul poporului pentru drepturile copilului.

Relația profesor – elev, subiectul noii cercetări

Atelierul Consiliului Consultativ al Copiilor s-a concentrat pe dezvoltarea instrumentului de consultare a opiniei copilului în procesul de cercetare.

Astfel, participanții și participantele, reflectând asupra atitudinii cadrelor didactice față de elevi, asupra modului în care copiii se simt în procesul educațional, și-au dezvoltat capacitățile privind procesul de elaborare a unui chestionar online (au exersat formularea mai multor tipuri de întrebări, au analizat structura chestionarului în Google forms); au identificat datele demografice necesare pentru chestionar; au elaborat un plan de promovare a chestionarului în rândul elevilor.

De asemenea, membrii și membrele Consiliului au făcut cunoștință cu Arina Zîcu, directoarea executivă a CIDDC, care i-a salutat la începutul atelierului, s-a alăturat activităților introductive ale atelierului și i-a încurajat să-și continue cu încredere procesele de cercetare.

O participantă și un participant și-au împărtășit impresiile din cadrul acestui atelier:

„Aici m-am simțit ascultată. Mi-am făcut auzită opinia în mod liber, fără a fi criticată pentru opinia mea. Am lucrat asupra chestionarului anonim, pe care îl vom utiliza în cadrul cercetării. Abia aștept să-l distribuim colegilor și prietenilor ca să aflăm opiniile lor”, a spus Alexandrina, membră a Consiliului Consultativ al Copiilor.

„Mă bucur să cunosc noul avocat al copilului, persoana responsabliă să faciliteze dialogul dintre copii și autorități, pentru a ajuta copiii să-și dezvolte abilitățile de a apărare a drepturilor. În cadrul discuțiilor, am acordat atenție în mod special subiectului relației dintre elevi și profesori, o temă sensibilă în multe școli.

La acest atelier am aflat că sunt și alți tineri care, la fel ca și mine, se confruntă cu aceleași probleme și împreună putem aborda aceste teme pentru a fi soluționate de către autorități”, a adăugat Denis, membru al Consiliului Consultativ al Copiilor.

Amintim că pe parcursul primului său an de activitate, Consiliul Copiilor a participat, cu suportul tehnic oferit de CIDDC, la mai multe activități de cercetare și la evenimente naționale și internaționale, printre care elaborarea cercetării privind Fenomenul discriminării în școli , Forumul Național al Copiilor „Respectarea drepturilor copiilor în și la educație”, ediția a șasea (19 noiembrie 2022), Conferința Științifică Internațională „Interesul superior al copilului: abordare socio-culturală, normativă și jurisprudențială” (30 septembrie – 1 octombrie 2022).

Consiliul Copiilor reprezintă vocea tuturor copiilor cu privire la respectarea, protecția și asigurarea drepturilor copilului în Republica Moldova și are un mandat de doi ani, desfășurat în perioada anilor de studii 2022-2023/2023-2024.

Activitatea acestei structuri consultative este facilitată, în limbile română și rusă, de Oficiul Avocatului Poporului (OAP) în colaborare cu Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova (CIDDC), cu suportul financiar al organizației Salvați Copiii România.

Consiliul Consultativ și-a început activitatea în septembrie 2022, acesta fiind creat în baza Regulamentului Consiliului Consultativ al Copiilor pe lângă Avocatul Poporului pentru drepturile copilului .

Pe lângă Consiliul Consultativ al Copiilor, CIDDC susține și alte ințiative de participare a copiilor: Platforma Copiilor , Forumul Copiilor Apărători ai Drepturilor Omului etc.

GALERIE FOTO:

 

Read more... 

CIDDC solicită oferte de prețuri pentru inventar sportiv, papetărie, jocuri de masă

Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) este o organizație neguvernamentală, fondată în 1999. Inspirăm adulții să asculte vocea fiecărui copil și colaborăm cu copiii, familiile, autoritățile, serviciile publice și societatea civilă pentru a elabora și aplica soluții bazate pe drepturile copilului. Pentru mai multe informații, accesați https://drepturilecopilului.md/index.php/ro/ .

Achiziția are loc în cadrul proiectului proiectului “Emergency response to meet the basic needs of refugees and host communities affected by the Ukraine crisis in Moldova”, implementat de CIDDC, cu suportul financiar al World Vision și Action Deutschland Hilft (ADH). Vor fi procurate materiale în valoare de aproximativ 200 000 MDL.

Materialele procurate vor fi distribuite către 20 de instituții de învățământ (15 școli și 5 grădinițe) din raioanele Basarabeasca, Căușeni, Bălți și UTA Găgăuzia în care sunt înmatriculați copii refugiați.

PRODUSE DE PAPETĂRIE/ BIROTICĂ

Nr.

Articol (cu specificații)

Cantitate

Nr.

Articol (cu specificații)

Cantitate

1.

Hârtie pentru xerox A3

27 buc

2.

Creioane colorate 12 culori

103 buc

3.

Hârtie pentru xerox A4

309 buc

4.

Creioane colorate 24 culori

79 buc

5.

Hârtie vatman, 200 g A1 61x86 cm

305 buc (foi)

6.

Acuarelă 12 culori

111 buc

7.

Hârtie flipchart, 25 foi (64*84 cm, 100g/m2)

74 buc

8.

Pensulă set

83 buc

9.

Hârtie colorată pentru copii 16 foi, 8 culori

119 buc

10.

Guașă 6 culori

64 buc

11.

Album pentru desen , A4 24 foi, 70 gr./m2

118 buc

12.

Guașă 12 culori

71 buc

13.

Mapă pentru desen А3, 170g, 20foi

86 buc

14.

Foarfece pentru copii cu riglă, 13.2cm

65 buc

15.

Mapă pentru desen А4 100g, 25 foi

131 buc

16.

Plastilină (clasică) 12 culori

76 buc

17.

Carton colorat, set 8 culori

89 set

18.

Cretă alba

59 set

19.

Caiete matematica 12 file

305 buc

20.

Cretă colorată

136 set

21.

Caiete linii 12 file

260 buc

22.

Bandă adezivă 12/30m, transparent

52 buc

23.

Caiete matematica 24 file

200 buc

24.

Bandă adezivă 24 mm x 30 m, transparent

71 buc

25.

Caiete linii 24 file

150 buc

26.

Bandă adezivă 48/30, transparent

66 buc

27.

Caiete linii 48 file

150 buc

28.

Caiet matematica 48 file

255 buc

29.

Clei Adeziv PVA 60 g

121 buc

30.

Bandă adezivă 24 mm x 25 m, de hârtie,

43 buc

31.

Clei creion 8 gr.

45 buc

32.

Bandă adezivă 48mm х 20m, de hârtie,

36 buc

33.

Clei creion 15 gr.

30 buc

34.

Corector pix

111 buc

35.

Clei creion 25 gr.

60 buc

36.

Corector pensulă 20 ml

66 buc

37.

Clei creion 35gr.

55 buc

38.

Radiera

126 buc

39.

Ascuțitoare dublă

90 buc

40.

Capsator №24/6

62 buc

41.

Carioci 12 culori

43 buc

42.

Capse №24/6

120 buc

43.

Carioci 24 culori

64 buc

44.

Mapă A4 plastic, cu elastic

142 buc

45.

Stilouri

250 buc

46.

Mapă din carton А4 cu elastic

92 buc

47.

Marker pentru flipchart (set 4 culori: albastru, negru, roșu, verde)

113 buc

48.

Agrafe 28 mm, 100 buc.,

21 buc

49.

Folii A4, 40mk

59 set

50.

Marker permanent (culori disponibile: negru, albastru închis și deschis, roșu, verde, violet, portocaliu)

87 buc

51.

Creion simplu cu radiera

245 buc

52.

   

INVENTAR SPORTIV

Nr.

Articol (cu specificații)

Cantitate

Nr.

Articol (cu specificații)

Cantitate

1.

Minge de fotbal

74 buc

7.

Cerc pentru gimnastică adolescenti

86 buc

2.

Minge de de volei

103 buc

8.

Set badminton

43 buc

3.

Minge de baschet

69 buc

9.

Palete pentru tenis de masă

25 buc

4.

Coardă de sărit

149 buc

10.

Plasă volei

22 buc

5.

Saltea de gimnastică pentru o persoana

120 buc

11.

Bastoane de gimnastică

173 buc

6.

Cerc pentru gimnastică copii

140 buc

 

Minge de handbal

8 buc

JOCURI DE MASĂ

Nr.

Articol (cu specificații)

Cantitate

Nr.

Articol (cu specificații)

Cantitate

1.

Glob pământesc educațional

35 buc

8.

Joc educativ de masă Mozaic

50 buc

2.

Harta lumei

17 buc

9.

Joc educativ de masă Twister

41 buc

3.

Joc de dame

81 buc

10.

Complet de bisere cu desen

76 buc

4.

Joc de șah

51 buc

11.

Set de corpuri geometrice din plastic

77 buc

5.

Joc educativ de masă Domino

53 buc

12.

Popice copii (bouling)

57 buc

6.

Joc educativ de masa LOTO

67 buc

13.

Puzzle 100-150 piese

66 buc

7.

Joc educativ de masa Mozaic

50 buc

14.

   

Oferta trebuie să includă:

‒ Prețul în MDL (inclusiv TVA) denumirea produsului, denumirea producătorului, cantitatea;

‒ Certificatul de calitate al produsului;

‒ Termenul de livrare a produselor;

‒ Costul cutiilor, ambalării acestora și a adezivului de pe cutii;

‒ Denumirea companiei, adresa poștală, persoana de contact, email-ul și telefonul de contact;

‒ Copia certificatului de înregistrare a companiei

‒ Datele bancare ale companiei;

‒ Semnătura persoanei responsabile și ștampila companiei.

Condiții financiare, de plată:

Plata se va efectua prin transfer bancar în termen de 5 zile lucrătoare de la predarea-primirea produselor.

Criteriile de selecție a ofertelor comerciale:

Criteriu

Pondere

Corespunderea ofertei specificațiilor tehnice cerute

40%

Completivitatea prețului

20%

Completivitatea termenilor de executare a lucrărilor / livrare a bunurilor

10%

Completivitatea condițiilor financiare, de plată

10%

Completivitatea condițiilor de livrare a bunurilor (adresa livrării, încărcare, descărcare, instalare)

10%

Completivitatea condițiilor de garanție și deservire post livrare

10%

Data limită de transmitere a ofertelor: 1 august 2023, ora 17.00.

Ofertele, valabile 10 zile lucrătoare din data limită de transmitere a ofertelor, semnate de persoana abilitată, vor fi expediate pe adresa de email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau depuse la sediul CIDDC din str. Eugen Coca 15, Chișinău, cu mențiunea: Oferta comercială.

Informații suplimentare și precizări, le puteți obține la nr. de telefon 068182551 sau This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Va fi selectată compania care va oferi cel mai bun raport calitate/preț și termen de livrare rezonabil.

Read more... 

Contacts

Adresa: Eugen Coca Street no. 15, Chisinau,
Republic of Moldova, MD-2008

Tel./Fax: (+373 22) 747813, 716598, 744600

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ambasador 2%

Sustin 2%! Support 2%! 

Media partner:

Portalul CIVIC.MD: Activitati ONG, anunturi, granturi, job-uri, voluntariat, evenimente

Top of Page