CIDDC - Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova

Drepturile Copilului Monitorizate de Copii

 

 

Raportul copiilor despre respectarea Convenției privind drepturile copilului în Republica Moldova
» DREPTURILE COPILULUI MONITORIZATE DE COPII.
Raportul copiilor despre respectarea Convenției privind drepturile copilului în Republica Moldova. Chișinău 2012

Introducere

„Drepturile Copilului Monitorizate de Copii” este cel de-al treilea raport realizat de copii despre respectarea Convenției ONU cu privire la Drepturile Copilului în Republica Moldova, în anul 2012. La elaborarea raportului au contribuit 74 de copii – membri ai Grupurilor de Lucru pentru Drepturile Copilului din  raioanele Leova și Orhei (GLDC) și ai Grupului de Reflecție, susținuți de echipa Centrului de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova (CIDDC).

Raportul copiilor include viziunea copiilor cu privire la proiectul strategiei naționale de protecție a copilului și familiei (SNPCF) inițiat de Guvern, precum și constatările și recomandările membrilor GLGD referitoare la respectarea drepturilor copilului. În perioada septembrie 2011-noiembrie 2012, GLDC au  monitorizat gradul de respectare, în localitățile lor, a drepturilor copilului la:

· Educație

· Protecție față de abuz și violență

· Exprimarea opiniei și participare.

Participanți

Prima parte a raportului – constatările membrilor despre respectarea drepturilor copilului – a fost realizată de 58 de copii cu vârsta cuprinsă între 12 și 15 ani, membri ai 17 Grupuri de Lucru din 11 localități ale raioanelor Leova și Orhei.

Grupurile de Lucru din cele 11 localități sunt formate din câte 2-3 elevi din aceeași clasă/școală, fiind sprijinite și coordonate de un adult (profesor de educație civică, director educativ sau psiholog) din localitate.

Partea a doua a raportului – viziunile copiilor asupra SNPCF –  a fost elaborată de Grupul de Reflecție, format din 23 de copii, reprezentanți ai Consiliilor Consultative ale Copiilor din raioanele Călărași, Fălești, Ungheni, ai GLDC din raioanele Leova și Orhei, copii-mediatori din raionul Călărași, absolvenți ai gimnaziilor-internat, voluntari ai organizațiilor pentru susținerea persoanelor cu dizabilități din municipiul Chișinău.

Proces

Începând cu luna mai 2011 şi până la sfârşitul anului 2012, CIDDC a susţinut activitatea membrilor GLDC prin organizarea următoarelor activităţi:

· 4 stagii de formare cu durata de 3-4 zile, pe parcursul cărora participanții au fost familiarizați cu prevederile CDC, au examinat relația dintre deținătorii de drepturi și deținătorii de obligații, au identificat instituțiile și serviciile din comunitate responsabile de realizarea drepturilor copilului. De asemenea, membrii GLDD au fost familiarizați cu conceptul de monitorizare a CDC, au elaborat indicatori de monitorizare şi au stabilit metodele de colectare a datelor etc.

· 8 ateliere raionale de lucru cu durata de jumătate de zi, organizate o dată la fiecare 2-3 luni. În cadrul atelierelor membrii GLDC au fost ajutați să elaboreze instrumente şi să aplice diverse metode de colectare a datelor (observaţia, chestionarul, interviul etc.), să analizeze datele colectate, să le compileze, să formuleze concluzii şi recomandări privind rezultatele monitorizării.

· 4 întruniri cu factori de decizie de nivel raional şi naţional, organizate cu scopul prezentării raportului: Şedinţa comună a directorilor din instituţiile educaţionale preuniversitare din raioanele Leova şi Orhei cu membrii GLDC (mai 2012), Şedinţa comună a Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului cu reprezentanţi ai copiilor (mai 2012), Forumul Naţional al Copiilor (noiembrie 2012), Grupul de reflecţie pentru consultarea copiilor privind priorităţile Strategiei Naţionale de Protecţie a Copilului şi Familiei (iulie, octombrie 2012).

Relatările mass-mediei despre Raport și Grup

   http://www.youtube.com/watch?v=SZAPAGgMw0M

Galerie Foto:

 

 

Contacte

Adresa: Strada Eugen Coca nr. 15, Chișinău,
Republica Moldova, MD-2008

Tel./Fax: (+373 22) 747813, 716598, 744600

Email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Ambasadorul 2%

Sustin 2%! Sustin 2%! 

Partener media:

Portalul CIVIC.MD: Activitati ONG, anunturi, granturi, job-uri, voluntariat, evenimente

Top of Page