Invitație. Conferinţa naţională „Educaţie civică participativă şi incluzivă”

Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului anunță înscrierile pentru participarea la Conferința Națională „Educație civică participativă și incluzivă” ce va avea loc pe 28 august 2017, la Chișinău.

Scopul conferinţei este împărtășirea experienţelor de învăţare-predare-evaluare participatorie și incluzivă a drepturilor omului/ copilului în cadrul orelor de Educație civică și în activitățile extracurriculare și extrașcolare.

Context

Principiile fundamentale ale Convenţiei privind Drepturile Copilului (CDC) – non-discriminarea, interesul superior al copilului, supraviețuirea și dezvoltarea holistică, opinia copilului – constituie pilonii politicii şi practicii educaţionale în Republica Moldova.

Conform Codului Educației (2014), idealul educaţional al şcolii din Republica Moldova constă în „formarea personalităţii cu spirit de iniţiativă, capabile de autodezvoltare, care posedă nu numai un sistem de cunoştinţe şi competenţe necesare pentru angajare pe piaţa muncii, dar şi independenţă de opinie şi acţiune, fiind deschisă pentru dialog intercultural în contextul valorilor naţionale şi universale asumate”. În acest scop, Codul Educației stabilește competențele sociale și civice printre cele 9 competențe-cheie pe care școala trebuie să le formeze elevilor.

Disciplina Educaţie civică are o importanţă deosebită în eficientizarea procesului educaţional în general, ale cărei concepte și componente de bazăidentitate (i), democraţie şi drepturile omului (ii), dezvoltare personală şi proiectarea carierei (iii) și mod de viață sănătos și sigur (iv) – contribuie la crearea unui tip de cetăţenie activă, informată şi responsabilă pe care democraţiile moderne îl cer.

În ultimii 5 ani, profesorii de Educaţie civică din mai multe regiuni, în special din raioanele Drochia, Ştefan Vodă, Străşeni, şi-au dezvoltat competenţele de a proiecta şi realiza demersul didactic în baza principiilor CDC şi a standardelor din perspectiva unei şcoli prietenoase copilului.

Conferinţa este organizată în cadrul proiectului „Educaţie civică participativă şi incluzivă”, implementat de Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova (CIDDC), în colaborare cu Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova și Facultatea de Istorie și Geografie a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, cu susţinerea organizaţiei ERIKS Development Partner din Suedia.

Subiectele ce pot fi puse în discuție

Participanţii se pot implica în lucrările Conferinței prin prezentarea unei comunicări de 10-15 minute, axate pe una sau mai multe teme din subiectele enumerate mai jos, şi/ sau prin participarea la discuții/ dezbateri. Prezentarea va conţine atât aspecte pozitive, progrese înregistrate, cât şi dificultăţi, provocări, probleme cu care se confruntă cadrele didactice. Sugestii de subiecte/ aspecte care pot fi reflectate în prezentare:

 • Abordări şi strategii didactice pentru asigurarea incluziunii și participării tuturor elevilor în cadrul orelor de Educaţie civică;
 • Încurajarea exprimării în timpul orelor de Educaţie civică a copiilor cu mai puţine oportunități de afirmare;
 • Practici pedagogice de valorizare a ființei şi demnității umane și a drepturilor omului;
 • Modalități de oferire a oportunităților egale în procesul de guvernare democratică a clasei/ şcolii;
 • Monitorizarea drepturilor copilului la nondiscriminare şi participare la nivel de clasă/ instituție și/ sau comunitate;
 • Dezvoltarea competenţei şi împuternicirea copiilor de a-şi cere drepturile de la titularii de obligaţii;
 • Turnamentul în domeniul drepturilor copilului/ drepturilor omului – instrument de formare a competenţei de a acţiona în mediul școlar şi/ sau comunitate;
 • Competenţele cadrelor didactice care contribuie la crearea unei atmosfere de acceptare și respect între elevi;
 • Crearea unui mediu şcolar favorabil exercitării drepturilor fiecărui membru al comunităţii şcolare şi respectării drepturilor celorlalţi;
 • Strategii de implicare a tuturor copiilor în identificarea şi soluționarea propriilor dificultăți și în luarea deciziilor care afectează diverse aspecte ale vieţii lor;
 • Parteneriate cu familia și comunitatea în promovarea educaţiei incluzive și participatorii;
 • Contribuția orelor de Educaţie civică la combaterea stereotipurilor şi prejudecăților elevilor privind unicitatea şi diversitatea umană;
 • Intervenții pentru stoparea comportamentelor discriminatorii față de copii produse în clasă/ școală;
 • Experiențe de solicitare şi luare în considerare a feedback-ului privind calitatea procesului educaţional;
 • Tehnici şi instrumente de consultare a opiniei copiilor în mediul şcolar.

Participanţii la Conferinţă

La eveniment sunt invitaţi să participe:

 • profesori de Educaţie Civică din învățământul preuniversitar și profesional-tehnic;
 • profesori care predau cursuri opţionale în domeniul educaţiei privind drepturile omului din instituţiile de învăţământ preuniversitar și profesional-tehnic;
 • directori, directori-adjuncţi ai instituţiilor de învăţământ primar, general secundar şi profesional tehnic;
 • specialiştii responsabili de organizarea procesului educaţional din cadrul organelor locale de specialitate din domeniul învăţământului;
 • cadre didactice din învățământul superior;
 • practicieni din instituţiile guvernamentale şi organizaţiile societății civile care promovează iniţiative în domeniul educației pentru drepturile omului;
 • studenţi de la toate treptele universitare (licenţă, masterat şi doctorat).

Participanții la Conferință vor primi certificate de participare. Participanții care vor ţine prezentări vor obţine suplimentar două credite.

Modalitatea de înscriere
Doritorii de a participa la Conferinţă vor completa FORMULARUL DE ÎNSCRIERE ONLINE AICI (faceți click pe text) până la 15 august 2017.

 

Pentru informaţii suplimentare, contactaţi:

Valentina Samoilenco, lector universitar, Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă”:

mob: 060295951, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Iosif Moldovanu, Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC):

mob: 069981166, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Last modified onThursday, 27 July 2017 13:17
Admin

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
back to top

Contacts

Adresa: Eugen Coca Street no. 15, Chisinau,
Republic of Moldova, MD-2008

Tel./Fax: (+373 22) 747813, 716598, 744600

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ambasador 2%

Sustin 2%! Support 2%! 

Media partner:

Portalul CIVIC.MD: Activitati ONG, anunturi, granturi, job-uri, voluntariat, evenimente

Top of Page