Concurs de selectare de consultanți-formatori/ consultante-formatoare pentru dezvoltarea capacităților profesioniștilor din sectorul educației în vederea sprijinirii incluziunii copiilor refugiați în instituțiile de învățământ

TERMENI DE REFERINȚĂ

Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) anunță concurs de selectare a consultanților-formatorilor ce vor realiza în perioada martie-septembrie 2024 activități de capacitare a educatorilor, cadrelor didactice și manageriale în vederea sprijinirii incluziunii copiilor refugiați în instituțiile de învățământ din Republica Moldova.

  1. CONTEXT

CIDDC este o organizație nonguvernamentală, fondată în 1999. Inspirăm adulții să asculte vocea fiecărui copil și colaborăm cu copiii, familiile, autoritățile, serviciile publice și societatea civilă pentru a elabora și aplica soluții bazate pe drepturile copilului. Pentru mai multe informații, accesați www.drepturilecopilului.md .

În contextul fluxului de copii refugiați, cauzat de criza și războiul din Ucraina, profesioniștii din sectorul educației, dar și copiii refugiați au nevoie de suport în cadrul incluziunii copiilor refugiați în sectorul educației din Moldova. Facilitarea accesului la educație și incluziunea copiilor refugiați este deopotrivă un drept în sine și un mijloc indispensabil pentru exercitarea altor drepturi ale copilului. Educația constituie factorul de bază în crearea și transmiterea de noi cunoștințe și valori, contribuie la dezvoltarea personală și profesională, la creșterea calității vieții și la participarea la viața socială și economică a țării gazdă. Activitățile educaționale au, inclusiv, rolul de a readuce starea de normalitate și rutină în viața copiilor și adolescenților refugiați.

Conștientizând necesitatea acordării de sprijin specializat și orientat copiilor refugiați şi familiile lor către soluționarea nevoilor educaționale, psihologice, recreative și a altor nevoi specifice, Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) sprijină profesioniștii din sectorul educației (cadre didactice și manageriale din învățământul preșcolar, primar și secundar general) să integreze copiii refugiați în instituțiile de învățământ din Republica Moldova prin:

‒ consolidarea capacităților profesioniștilor din educație de a dezvolta competențe de comunicare interculturală. Capacitatea de a comunica eficient și de a crea un mediu sigur și de încredere pentru copiii refugiați, care să respecte diversitatea culturală;

‒ dezvoltarea/consolidarea capacităților profesioniștilor din educație de a aplica metode de predare incluzivă. Dezvoltarea de strategii de predare care să răspundă nevoilor individuale ale copiilor refugiați și să promoveze participarea în procesul de învățare;

‒ dezvoltarea/consolidarea capacităților profesioniștilor din educație de a sprijini emoțional părinții, inclusiv pe cei refugiați, și de a le consolida abilitățile parentale.

Activitățile se realizează în parteneriat cu Organele Locale de Specialitate în Domeniul Învățământului (OLSDI), în cadrul proiectului „Răspuns de urgență pentru satisfacerea necesităților de bază ale refugiaților și comunităților gazdă afectate de criza din Ucraina în Moldova prin realizarea nevoilor de bază, educație, protecție și servicii MHPSS”, implementat de CIDDC, cu suportul financiar al World Vision și Aktion Deutschland Hilft (ADH).

  1. SARCINI ȘI LIVRABILE

Consultantul-facilitatorul va avea următoarele sarcini și responsabilități:

- Elaborarea conceptului programului de formare (programul include 6 ateliere online și o școală de primăvară de 3 zile);

- Pregătirea materialelor care urmează a fi utilizate în cadrul cursurilor;

- Elaborarea și aplicarea unui chestionar de evaluare inițială și finală.

- Evaluarea nevoilor de formare a specialiștilor care urmează să fie instruiți (în primul atelier);

- Facilitarea atelierelor de formare și de follow-up cu durata de 3 ore, în format online (utilizând aplicația Zoom), pentru cca 80 persoane per atelier;

- Participarea la ședințele de lucru privind organizarea atelierelor de formare;

- Menținerea comunicării cu beneficiarii instruiți între sesiuni;

- Elaborarea rapoartelor în urma desfășurării atelierelor de formare şi a celor de follow-up, conform modelului oferit de CIDDC;

- Respectarea cerințelor menționate în acești Termeni de Referință în timp util și la cele mai înalte standarde.

Notă: Materialele și atelierele vor fi livrate în limba română și limba rusă.

  1. CALIFICĂRI ȘI ABILITĂȚI

Cerinţe faţă de candidat/-ă:

● Competențe de valorizare a demnității umane, drepturilor omului și diversității;

● Studii universitare în domenii relevante;

● Cunoașterea cadrului legal în domeniul educației și a drepturilor copilului;

● Cunoștințe și experiență de aplicare a abordării bazate pe drepturile copilului;

● Experiență în elaborarea și facilitarea atelierelor de instruire;

● Abilități analitice, capacitatea de a sintetiza și de a prezenta cu claritate procese și aspecte complexe abordate în cadrul cursului și în documentele scrise (agende și rapoarte);

● Bune abilități de organizare a timpului și sarcinilor, capacitate de a respecta termene limită;

● Abilități de lucru în echipă;

● Cunoașterea limbilor română (excelent) și rusă (excelent pentru formatorii grupurilor de profesioniștii din instituțiile de învățământ cu predare în rusă; mediu pentru formatorii grupurilor de profesioniștii din instituțiile de învățământ cu predare în română).

  1. DOSARUL APLICANTULUI ȘI PROCEDURA DE SELECTARE

Toate ofertele trebuie să conțină:

● CV-ul actualizat, incluzând date privind experiența în domeniu;

● Viziunea conceptuală a consultantului asupra executării sarcinilor propuse;

● Codul de conduită (anexat) completat și semnat.

Codul de conduită poate fi descărcat aici.

Selectarea consultanților-formatori se bazează pe angajamentul nostru ferm cu privire la protecția copilului față de toate formele de violență în cadrul proiectelor și activităților CIDDC, precum și în afara organizației. CIDDC are o politică de protecție a copilului; formatorii selectați vor semna o declarație prin care se vor angaja să respecte prevederile acesteia.

Selectarea se va realiza în baza următoarelor criterii:

● Respectarea termenului limită pentru depunerea dosarului;

● Respectarea documentației de înscriere indicate în termenii de referință;

● Experiența consultantului-facilitator în prestarea serviciilor solicitate;

● Experiența de aplicare a abordării bazate pe drepturile copilului;

● Viziunea consultantului asupra executării sarcinilor propuse.

Dosarul va fi prezentat în format electronic la adresa de email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. cu mențiunea „Consultant-formator privind incluziunea copiilor refugiați” până la data de 11 martie 2024, ora 12:00.

Dosarele incomplete sau expediate după termenul limită nu vor fi evaluate.

Pentru informații adiționale, nu ezitați să ne scrieți la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau suna la numărul de telefon: 0 681 82 551.

Notă: CIDDC prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Prin expedierea dosarului, dvs., sunteți de acord că datele dvs. personale vor fi utilizate în procesul de recrutare. Documentele ce conțin date cu caracter personal se vor păstra doar pentru perioada de recrutare.

Admin

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
back to top

Contacts

Adresa: Eugen Coca Street no. 15, Chisinau,
Republic of Moldova, MD-2008

Tel./Fax: (+373 22) 747813, 716598, 744600

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ambasador 2%

Sustin 2%! Support 2%! 

Media partner:

Portalul CIVIC.MD: Activitati ONG, anunturi, granturi, job-uri, voluntariat, evenimente

Top of Page