Solicitare către Parlamentul Republicii Moldova

Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului, împreună cu 88 de organizații neguvernamentale membre a Alianței ong-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și  Familiei (APSCF), solicită Parlamentului Republicii Moldova finalizarea cât mai urgentă a procedurii de numire a Avocatului Poporului pentru drepturile copilului și respectarea principiilor stabilite în art. 7 al Legii privind Avocatul Poporului (competiție deschisă, transparență, tratament egal). 

În acest sens, cerem reluarea de către Comisia specială, a procesului de selectare a celor doi candidați la funcția de Avocat al Poporului pentru drepturile copilului pentru a fi prezentați Plenului Parlamentului, precum și acordarea dreptului reprezentanților societății civile de a pune întrebări.

În legătură cu procedurile de selectare desfășurate de Comisia specială, APSCF își exprimă îngrijorarea și dezacordul privind:

1. întârzierea nejustificată a numirii Avocatului Poporului pentru drepturile copilului, proces început în mai 2014 și încă nefinalizat. Ultima ședință a Comisiei speciale de selectare a celor doi candidați pentru a fi prezentați în Plenul Parlamentului, anunțată oficial pe 25 ianuarie 2016, a fost anulată din lipsă de cvorum. Menționăm că data și locul petrecerii unei alte ședințe a Comisiei speciale nu a fost comunicată, iar Regulamentul nu prevede nimic în acest sens și creează condiții evidente de tergiversare a procesului. 

2. Încălcarea repetată a principilor și a procedurii de selectare de către Comisia specială a candidaților la funcția de Avocat al Poporului pentru drepturile copilului. Exemple în acest sens sunt: 

         - promovarea de către Comisia specială, în iulie 2015, a unui candidat fără notorietate în promovarea drepturilor omului, fapt confirmat de Curtea Constituțională;

         - nerespectarea termenului de 30 de zile pentru prezentarea în Plenul Parlamentului a candidaților (conform Hotărârii Parlamentului nr. 207 din 20.11.2015). Ținem să menționăm că termenele stabilite de Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului și Hotărârea Parlamentului sunt diferite și creează confuzii în procesul de selectare; 

          - lipsa de transparență în procesul de selectare - informația despre Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru selectarea candidaților la funcția de Avocat al Poporului pentru drepturile copilului, aprobat de Comisia specială la 11 decembrie 2015, nu a fost adusă expres la cunoștința publicului și societății civile. Mai mult ca atât, aceasta a fost foarte greu de găsit pe pagina Parlamentului; 

3. Neglijarea solicitărilor repetate ale societății civile de îmbunătățire a procedurii de selectare a Avocatului Poporului pentru drepturile copilului, în special la capitolul respectării termenelor limită și a transparenței în procesul de selectare a candidaților. 

Ținând cont de cele expuse mai sus și experiența anilor precedenți, în care solicitările repetate ale societății civile de respectare a procedurii de selectare a Avocatului Poporului pentru drepturile copilului au fost neglijate, constatăm că lucrurile rămân neschimbate.

Aceasta demonstrează lipsa de angajament clar al Parlamentului de a numi un Avocat al Poporului pentru drepturile copilului în condițiile responsabilității asumate de Republica Moldova prin ratificarea Convenție ONU privind Drepturile Copilului. 

Reiterăm că Avocatul Poporului pentru drepturile copilului nu este un moft al societății civile. Republica Moldova are nevoie de un observator independent al drepturilor copilului, tocmai de aceea selectarea și numirea funcției a acestuia NU trebuie să înregistreze întârzieri. 

Last modified onMonday, 08 February 2016 16:11
Admin

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
back to top

Contacts

Adresa: Eugen Coca Street no. 15, Chisinau,
Republic of Moldova, MD-2008

Tel./Fax: (+373 22) 747813, 716598, 744600

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ambasador 2%

Sustin 2%! Support 2%! 

Media partner:

Portalul CIVIC.MD: Activitati ONG, anunturi, granturi, job-uri, voluntariat, evenimente

Top of Page