Conferinţă naţională: Educaţia privind drepturile omului/copilului: obiective, finalităţi şi realităţi. Ediția II

Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului anunță înscrierile pentru participarea la a doua ediție a Conferinței Naționale „Educația privind drepturile omului/copilului: obiective, finalități și realități” ce va avea loc pe 9 decembrie 2016, la Chișinău. 

Studierea drepturilor omului/ copilului este parte componentă a Curriculumului modernizat la disciplina Educaţia civică pentru elevii din ciclul gimnazial şi liceal. Reperele metodologice de organizare a procesului educațional la disciplina școlară Educație civică pentru anul de studii 2016-2017, aprobate prin dispoziția Ministerului Educației nr. 282 din 28 iunie 2016, recomandă cadrelor didactice dezvoltarea competenţelor elevilor, prevăzute de curriculumul la disciplina şcolară Educaţie civică, utilizând abordarea bazată pe respectarea drepturilor omului/ copilului.

Conferinţa îşi propune să continue dialogul, inițiat la prima ediție (2015), de împărtăşire a practicilor de învăţare-predare-evaluare a drepturile omului/ copilului între cadrele didactice din învățământul preuniversitar, profesorii universitari şi alţi practicieni.

Conferinţa este organizată în cadrul proiectului „Educaţie civică participativă şi incluzivă”, implementat de Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova (CIDDC), în colaborare cu Ministerul Educaţiei, Facultatea de Istorie și Geografie a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” şi organele locale de specialitate în domeniul învățământului din raioanele Strășeni și Ștefan Vodă, cu susţinerea organizaţiei ERIKS Development Partner din Suedia.

Scopul conferinţei este de a contribui la o înţelegere mai profundă a conceptului de Educaţie în domeniul drepturilor omului/ copilului şi la îmbunătăţirea procesului de învăţare-predare-evaluare a drepturilor omului/ copilului în sistemul educaţional.

Participanţii la Conferinţă

La eveniment sunt invitaţi să participe:

  • profesori de Educaţie civică din învățământul preuniversitar și profesional-tehnic,
  • profesori care predau cursuri opţionale în domeniul educaţiei privind drepturile omului din instituţiile de învăţământ preuniversitar și profesional-tehnic,
  • specialiştii responsabili de organizarea procesului educaţional din cadrul organelor locale de specialitate din domeniul învăţământului,
  • cadre didactice din învățământul superior,
  • practicieni din instituţiile guvernamentale şi organizaţiile societății civile care promovează iniţiative în domeniu,
  • studenţi de la toate treptele universitare (licenţă, masterat şi doctorat).

Participanţii se pot implica în lucrările Conferinței prin prezentarea unui proiect didactic din experiența de învăţare-predare-evaluare a drepturilor omului/ copilului în cadrul orelor de Educație civică, disciplinelor opționale și/ sau activităților extracurriculare în domeniul Educației pentru drepturile omului. În baza proiectului didactic elaborat și aplicat cu elevii, participanții vor prezenta o comunicare de 10-15 min. care va reflecta atât aspecte pozitive, progrese înregistrate, cât şi dificultăţi, provocări, probleme cu care se confruntă cadrele didactice în procesul de învăţare–predare-evaluare a drepturilor omului/ copilului.

Cerințe pentru proiectul didactic: forma de redactare/ expunere este liberă. Volumul materialului nu va depăși 2 pagini, redactat cu caractere Times New Roman 12 puncte, la 1,5 intervale. Proiectele didactice expediate vor corespunde criteriilor de analiză a activităţilor de învățare-predare-evaluare din perspectiva drepturile omului/ copilului, elaborate și pilotate de profesorii de Educație civică din raioanele Drochia și Ștefan Vodă (Anexa nr. 2).

Proiectele didactice ale participanţilor vor fi compilate într-o culegere online privind predarea drepturilor omului/ copilului în cadrul disciplinei Educaţia civică. Participanţii la conferinţă vor primi certificate de participare.

Modalitatea de înscriere

Doritorii de a participa la Conferinţă vor completa formularul de înscriere (Anexa nr. 1) şi îl vor expedia, împreună cu proiectul didactic, la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. până la data de 16 noiembrie 2016. Toate persoanele care au depus formularul de înscriere vor fi anunţate despre rezultatele selectării şi condiţiile de desfăşurare a Conferinţei până în data de 1 decembrie 2016.

Pentru informaţii suplimentare, contactaţi:

Valentina Samoilenco, lector universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”:
mob: 060295951, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Iosif Moldovanu, lector universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, consultant în drepturile copilului, Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului:
mob: 069981166, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Last modified onThursday, 12 January 2017 15:16
Admin

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
back to top

Contacts

Adresa: Eugen Coca Street no. 15, Chisinau,
Republic of Moldova, MD-2008

Tel./Fax: (+373 22) 747813, 716598, 744600

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ambasador 2%

Sustin 2%! Support 2%! 

Media partner:

Portalul CIVIC.MD: Activitati ONG, anunturi, granturi, job-uri, voluntariat, evenimente

Top of Page