DECLARAȚIE: Bullyingul nu se soluționează prin reality-show-uri și trebuie abordat cu responsabilitate

Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova (CIDDC) își exprimă îngrijorarea față de modul în care o instituție de presă a relatat despre cazul recent de cyberbullying asupra unei eleve. Ca urmare a neglijenței din partea mai multor titulari de obligații și date fiind multiplele încălcări ale mai multor acte normative (Convenția cu privire la Drepturile Copilului, Codul Educației, Politica de Protecție a Copilului, Codul Deontologic al Jurnalistului etc.), declarăm următoarele:

Condamnăm modul în care un prezentator TV și un post de televiziune au relatat despre cazul unei eleve care este ținta cyberbullyingului.

Solicităm instituțiilor de mass-media să relateze despre copii respectând demnitatea umană și să dea dovadă de maximă acuratețe atunci când comunică despre situația copiilor aflați în dificultate.

Solicităm Consiliului Audiovizualului să evalueze acest caz și să ia măsurile necesare.

Recomandăm instituțiilor de învățământ de la toate treptele de școlaritate să respecte prevederile Regulamentului privind comunicarea între instituțiile de învățământ și mass-media, aprobat prin ordinul nr. 60 din 7 februarie 2014, de către Ministerul Educației și Cercetării.

Recomandăm personalului didactic să monitorizeze și să raporteze în permanență cazurile suspecte de bullying, alături de cazurile suspecte de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului.

Din ianuarie 2023, instituțiile de învățământ au această obligație.

Ministerul Educației și Cercetării a aprobat formularul Raportului cu privire la evidența cazurilor suspecte de abuz, bullying, neglijare, exploatare, trafic.

Această modificare în procesul de raportare este parte a Metodologiei de prevenire și combatere a bullyingului, document aprobat prin ordinul nr.1024 din 13 octombrie 2022, în care se menționează că „personalul instituției аrе obligația de а identifica саzurilе de bullying prin diferite metode: оbsеrvarea dirесtă, studierea climatului psiho-social, соmuпiсаrеа сu copiii/elevii și рărinții (сопfоrm Anexei пг. 5. Comportamente manifestate de copiii/elevii implicați îп bullying)”.

Scopul de bază al acestor acțiuni este asigurarea pentru fiecare copil a unui mediu educațional bazat pe respectarea demnității umane, protecție, siguranță și incluziune.

De asemenea, în Metodologie se menționează:

„Se interzice personalului instituției de învățământ să delege copiilor și elevilor responsabilități ce țin de prevenirea și gestionarea situațiilor de bullуing”.

Totodată, recomandăm personalului din educație să-și consolideze capacitățile de prevenire și combatere a bullyingului, pentru a gestiona în mod eficient și potrivit fiecare situație și pentru a aplica instrumentele de intervenție într-un mod profesionist, cu grijă și respect pentru fiecare copil (și pentru copilul-țintă a bullyingului, și pentru copilul care inițiază bullyingul, și pentru copiii martori ai bullyingului). În situațiile de bullying toți copiii suferă și este nevoie de acțiuni clare din partea adulților pentru a răspunde nevoii de siguranță și protecție a fiecărui copil, fără nicio discriminare.

Încurajăm părinții, îngrijitorii, reprezentanții legali ai copiilor să evalueze riscurile, potențialele consecințe atunci când dau acordul ca ai lor copii să fie filmați și fotografiați și să ceară mai multe detalii atunci când cineva relatează despre copiii lor.

Recomandăm persoanelor cu inițiative de a oferi copiilor suport, sprijin să evalueze în ce măsură aceste inițiative respectă principiile Convenției cu privire la Drepturile Copilului: Nondiscriminarea, Interesul superior al copilului, Dezvoltarea holistică a copilului, Luarea în considerare a opiniei copilului.

Totodată recomandăm să evalueze potențialele riscuri ale oricăror inițiative care se referă la copii, chiar și ale celor care pornesc din intenții bune.

Bullyingul nu se soluționează prin reality-show-uriși trebuie abordat cu maximă acuratețe și responsabilitate, cu implicarea profesioniștilor care au pregătire în a preveni și gestiona situațiile de bullying.

Admin

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
back to top

Contacts

Adresa: Eugen Coca Street no. 15, Chisinau,
Republic of Moldova, MD-2008

Tel./Fax: (+373 22) 747813, 716598, 744600

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ambasador 2%

Sustin 2%! Support 2%! 

Media partner:

Portalul CIVIC.MD: Activitati ONG, anunturi, granturi, job-uri, voluntariat, evenimente

Top of Page