Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) solicită oferte de cazare, alimentare, săli de conferință

În cadrul proiectelor implementate, Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) organizează ateliere de lucru cu copii și/adulți, de obicei de 2-3 zile, grupuri de 20-35 de persoane, în care avem nevoie de cazare, alimentare și utilizarea sălilor de conferință.

În acest context, solicităm oferte de preţ pentru cazare în camere triple, duble, și single, alimentație (mic dejun, prânz, cină, pauze de cafea) și utilizarea sălilor de conferință dotate cu echipament corespunzător (videoproiector, flipchart, boxe etc.).

Vor fi selectați furnizorii care vor oferi cel mai mic preţ, calitate corespunzătoare, inclusiv prin prisma conformității cu Politica CIDDC de Protecție a Copilului. Vor fi selectați 2 furnizori pentru semnarea contractului - cadru pentru 12 luni (iunie 2023 - iunie 2024)

Ofertele vor fi transmise la adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Persoana de contact: Rodica Caimac, tel. 068659581

Termenul-limită de prezentare a ofertelor la adresa indicată este: vineri, 2 iunie 2023, ora 18.00

CIDDC este o organizaţie nonguvernamentală, fondată în 1999. Inspirăm adulții să asculte vocea fiecărui copil și colaborăm cu copiii, familiile, autoritățile, serviciile publice și societatea civilă pentru a elabora și aplica soluții bazate pe drepturile copilului. Pentru mai multe informații, accesați https://drepturilecopilului.md .

Termeni de Referință. Concurs de selectare a 2 consultanți-formatori/ consultante-formatoare care vor realiza un program de abilitare privind aplicarea Metodologiei cu privire la prevenirea și combaterea bullyingului pt profesioniștii/istele din RM

1. CONTEXT

Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) este o organizație nonguvernamentală, fondată în 1999. Inspirăm adulții să asculte vocea fiecărui copil și colaborăm cu copiii, familiile, autoritățile, serviciile publice și societatea civilă pentru a elabora și aplica soluții bazate pe drepturile copilului. Pentru mai multe informații, accesați www.drepturilecopilului.md .

Conștientizând necesitatea susținerii profesioniștilor/istelor din sectorul educație în efortul de prevenire și combatere a bullyingului, CIDDC oferă cadrelor didactice și psihologilor posibilitatea de a participa la un program de formare privind aplicarea Metodologiei cu privire la prevenirea și combaterea bullyingului, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 1024/2022.

Activitățile se realizează în parteneriat cu Organele locale de specialitate în domeniul învățământului (OLSDÎ) din Anenii Noi și Ștefan Vodă, în cadrul proiectului “Emergency response to meet the basic needs of refugees and host communities affected by the Ukraine crisis in Moldova”, implementat de CIDDC cu suportul financiar oferit de World Vision și Action Deutschland Hilft (ADH).

2. SARCINI ȘI LIVRABILE

Consultantul-facilitatorul/ consultanta-facilitatoarea va avea următoarele sarcini și responsabilități:

- Elaborarea conceptului programului de formare (1 program include 4 sesiuni online și o școală de vară de 3,5 zile);

- Livrarea programului de formare;

- Participarea la ședințele de lucru privind organizarea programului de formare;

- Menținerea comunicării între sesiuni cu profesioniștii/istele instruiți/te;

- Evaluarea pre și post instruire a persoanelor instruite;

- Elaborarea rapoartelor în urma desfășurării programului de formare, conform modelului oferit de CIDDC;

- Respectarea cerințelor menționate în acești Termeni de Referință în timp util și la cele mai înalte standarde.

3.TERMENUL DE REALIZARE ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

Serviciile urmează să fie realizate în perioada iunie 2023 - noiembrie 2023.

Consultantul va prezenta oferta financiară conform modelului: I. Date despre aplicant/ofertant: nume/ prenume, telefon, e-mail,documente anexate la această ofertă, care confirmă eligibilitatea ofertantului (a se vedea dosarul aplicantului). II. Oferta financiarăîn lei moldovenești, incluzând suma brută (din aceasta vor fi reținute contribuțiile şi impozitele achitate de aplicant conform legislației în vigoare. Suplimentar se va calcula și achita fondul social – 24%), cu specificarea unui preț fix total pentru livrabile (atelier, agendă, raport) .

4. CALIFICĂRI ȘI ABILITĂȚI

· Competențe de valorizare a demnității umane, drepturilor omului și diversității;

 • Studii universitare în domenii relevante;

· Cunoașterea cadrului legal în domeniul educației și a drepturilor copilului;

· Cunoașterea cadrului legal de prevenire și protecție a copilului, inclusiv bullying;

· Cunoștințe și experiență de aplicare a abordării bazate pe drepturile copilului;

· Cunoștințe și experiență în domeniul prevenirii și protecției copilului față de violență, inclusiv bullying;

· Abilități analitice, capacitatea de a sintetiza și de a prezenta cu claritate procese și aspecte complexe abordate în cadrul cursului și în documentele scrise (agende, rapoarte);

 • Abilități de lucru în echipă;
 • Cunoașterea limbilor română (excelent).

5. DOSARUL APLICANTULUI ȘI PROCEDURA DE SELECTARE

Toate ofertele trebuie să conțină:

 • CV-ul actualizat incluzând date privind experiența în domeniu.
 • Copia documentelor ce atestă studiile/ expertiza în domeniu.
  Conceptul cursului/ programului de analiză tranzacțională ce urmează a fi livrat specialiștilor în educație.
 • Oferta financiară.

Selecția consultanților-formatori se bazează pe angajamentul nostru ferm cu privire la protecția copilului față de toate formele de violență în cadrul proiectelor și activităților CIDDC, precum și în afara organizației. CIDDC are o politică de protecție a copilului; formatorii/oarele selectați/te vor semna o declarație prin care se vor angaja să respecte prevederile acesteia.

Selecția se va realiza în două etape:

Într-o primă etapă, eliminatorie, CIDDC va evalua, pe baza documentației transmise, admisibilitatea candidaturilor sub aspectul îndeplinirii următoarelor cerințe:

· respectarea termenului-limită pentru depunerea dosarului;

· respectarea documentației de înscriere indicate în termenii de referință.

În a doua etapă se vor examina candidații preselectați din prima etapa, urmărind îndeplinirea de către aceștia a calificărilor si abilitaților solicitate. Dosarele vor fi evaluate în baza următoarelor criterii:

Criteriu

Pondere

Experiența consultantului-facilitator în prestarea serviciilor solicitate

30%

Conceptul cursului/ programului de analiză tranzacțională ce urmează a fi livrat specialiștilor în educație

40%

Experiență de aplicare a abordării bazate pe drepturile copilului

10%

Oferta financiară

20%

Dosarul va fi prezentat în format electronic la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. cu mențiunea „Consultant-formator privind aplicarea Metodologiei cu privire la prevenirea și combaterea bullyingului” până la data de 31 mai 2023, ora 18:00.

Dosarele incomplete sau expediate după termenul-limită nu vor fi evaluate.

Pentru informații adiționale, nu ezitați să ne scrieți la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Notă: CIDDC prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Prin expedierea dosarului, dvs., sunteți de acord că datele dvs. personale vor fi utilizate în procesul de recrutare. Documentele ce conțin date cu caracter personal se vor păstra doar pentru perioada de recrutare.

Termeni de Referință. Concurs de selectare de consultanți-formatori pentru dezvoltarea capacităților profesioniștilor din sectorul educație în vederea sprijinirii incluziunii copiilor refugiați în instituțiile de învățământ din Republica Moldova

1. CONTEXT

Facilitarea accesului la educație și incluziunea copiilor refugiați este deopotrivă un drept în sine și un mijloc indispensabil pentru exercitarea altor drepturi ale copilului. Educația constituie factorul de bază în crearea și transmiterea de noi cunoștințe și valori, contribuie la dezvoltarea personală și profesională, la creșterea calității vieții și la participarea la viața socială și economică a țării gazdă. Activitățile educaționale au inclusiv rolul de a readuce starea de normalitate și rutină în viața copiilor și adolescenților refugiați.

Conștientizând necesitatea acordării de sprijin specializat și orientat copiilor refugiați şi familiilor lor către soluționarea nevoilor educaționale, psihologice, recreative și a altor nevoi specifice, Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) sprijină profesioniștii din sectorul educație (cadre didactice și manageriale din învățământul preșcolar, primar și secundar general) să integreze copiii refugiați în instituțiile de învățământ din Republica Moldova prin:

‒ dezvoltarea/consolidarea capacităților profesioniștilor din educație de a aborda tema războiului cu copiii și de a le gestiona emoțiile;

‒ dezvoltarea/consolidarea capacităților profesioniștilor din educație de a preveni și răspunde la discriminarea și bullyingul copiilor refugiați și a altor copii;

‒ dezvoltarea/consolidarea capacităților profesioniștilor din educație de a sprijini emoțional părinții, inclusiv pe cei refugiați, și de a le consolida abilitățile parentale prin sesiuni tematice de parenting.

Activitățile se realizează în parteneriat cu Organele Locale de Specialitate în Domeniul Învățământului, în cadrul proiectului “Emergency response to meet the basic needs of refugees host communities affected by the Ukraine crisis in Moldova” implementat de CIDDC, cu suportul financiar al World Vision și Action Deutschland Hilft (ADH).

CIDDC este o organizație nonguvernamentală, fondată în 1999. Inspirăm adulții să asculte vocea fiecărui copil și colaborăm cu copiii, familiile, autoritățile, serviciile publice și societatea civilă pentru a elabora și aplica soluții bazate pe drepturile copilului. Pentru mai multe informații, accesați www.drepturilecopilului.md .

2. SARCINI ȘI LIVRABILE

Consultantul-facilitatorul va avea următoarele sarcini și responsabilități:

- Elaborarea conceptului și a agendei pentru instruiri;

- Pregătirea materialelor care urmează a fi utilizate în cadrul cursurilor;

- Elaborarea și aplicarea unui chestionar de evaluare inițială și finală.

- Evaluarea nevoilor de formare a specialiștilor care urmează să fie instruiți (în primul atelier);

- Facilitarea atelierelor de formare și de follow-up cu durata de 3 ore, în format online (utilizând aplicația Zoom), pentru cca 80 de persoane per atelier;

- Participarea la ședințele de lucru privind organizarea atelierelor de formare;

- Menținerea comunicării cu beneficiarii instruiți între sesiuni;

- Elaborarea rapoartelor în urma desfășurării atelierelor de formare şi a celor de follow-up, conform modelului oferit de CIDDC;

- Respectarea cerințelor menționate în acești Termeni de Referință în timp util și la cele mai înalte standarde.

Notă: Materialele și atelierele vor fi livrate în limba română și limba rusă.

3.TERMENUL DE REALIZARE ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

Serviciile urmează să fie realizată în perioada iunie 2023 - noiembrie 2023.

Consultantul facilitator va prezenta oferta financiară conform modelului:

I. Date despre aplicant/ofertant:nume/ prenume, telefon, e-mail,documente anexate la această ofertă, care confirmă eligibilitatea ofertantului (a se vedea dosarul aplicantului).

II. II. Oferta financiarăîn lei moldovenești, incluzând suma brută (din aceasta vor fi reținute contribuțiile şi impozitele achitate de aplicant conform legislației în vigoare. Suplimentar se va calcula și achita fondul social – 24%), cu specificarea unui preț fix total pentru livrabile (atelier, agendă, raport) .

Consultantul-facilitator va fi plătit prin virament bancar în MDL după livrarea serviciilor solicitate. Detaliile cu referire la plată vor fi stipulate în contractul de prestări de servicii semnat între părți.

4. CALIFICĂRI ȘI ABILITĂȚI

· Competențe de valorizare a demnității umane, drepturilor omului și diversității;

 • Studii universitare în domenii relevante;

· Cunoașterea cadrului legal în domeniul educației și al drepturilor copilului;

· Cunoștințe și experiență de aplicare a abordării bazate pe drepturile copilului;

· Experiență în elaborarea și facilitarea cursurilor de instruire;

· Abilități analitice, capacitatea de a sintetiza și de a prezenta cu claritate procese și aspecte complexe abordate în cadrul cursului și în documentele scrise (agende, rapoarte);

· Bune abilități de organizare a timpului și sarcinilor, capacitate de a respecta termene limită;

 • Abilități de lucru în echipă;

· Cunoașterea limbilor română (excelent) și rusă (excelent pentru formatorii grupurilor de profesioniștii din instituțiile de învățământ cu predare în rusă; mediu pentru formatorii grupurilor de profesioniștii din instituțiile de învățământ cu predare în română).

5. DOSARUL APLICANTULUI ȘI PROCEDURA DE SELECTARE

Toate ofertele trebuie să conțină:

 • CV-ul actualizat incluzând date privind experiența în domeniu;
 • Copia documentelor ce atestă studiile/ expertiza în domeniu.
 • Viziunea conceptuală a consultantului asupra executării sarcinilor propuse
 • Oferta financiară.

Selectarea consultanților-formatori se bazează pe angajamentul nostru ferm cu privire la protecția copilului față de toate formele de violență în cadrul proiectelor și activităților CIDDC, precum și în afara organizației. CIDDC are o politică de protecție a copilului; formatorii selectați vor semna o declarație prin care se vor angaja să respecte prevederile acesteia.

Selecția se va realiza în două etape:

Într-o primă etapă, eliminatorie, CIDDC va evalua, pe baza documentației transmise, admisibilitatea candidaturilor sub aspectul îndeplinirii următoarelor cerințe:

 • respectarea termenului-limită pentru depunerea dosarului;
 • respectarea documentației de înscriere indicate în termenii de referință.

În a doua etapă se vor examina candidații preselectați din prima etapa, urmărind îndeplinirea de către aceștia a calificărilor si abilitaților solicitate. Aplicațiile vor fi evaluate în baza următoarelor criterii:

Criteriu

Pondere

Experiența consultantului-facilitator în prestarea serviciilor solicitate

40%

Experiență de aplicare a abordării bazate pe drepturile copilului

20%

Viziunea consultantului asupra executării sarcinilor propuse

10%

Oferta financiară

30%

Dosarul va fi prezentat în format electronic la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. cu mențiunea „Consultant-formator privind incluziunea copiilor refugiați” până la data de 31 mai 2023, ora 18:00.

Dosarele incomplete sau expediate după termenul-limită nu vor fi evaluate.

Pentru informații adiționale, nu ezitați să ne scrieți la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Notă: CIDDC prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Prin expedierea dosarului, dvs., sunteți de acord că datele dvs. personale vor fi utilizate în procesul de recrutare. Documentele ce conțin date cu caracter personal se vor păstra doar pentru perioada de recrutare.

Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului solicită servicii de tipărire a materialelor

Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) este o organizaţie neguvernamentală, fondată în 1999. Inspirăm adulții să asculte vocea fiecărui copil și colaborăm cu copiii, familiile, autoritățile, serviciile publice și societatea civilă pentru a elabora și aplica soluții bazate pe drepturile copilului. Pentru mai multe informații, accesați https://drepturilecopilului.md/index.php/ro/.

CIDDC solicită oferte de prețuri pentru tipărire de materiale. Achiziția are loc în cadrul proiectului „Un model integrat pentru asigurarea accesului la servicii medicale și sociale pentru adolescente însărcinate și mame adolescente în zonele rurale dezavantajate”, finanțat de MSD și MSD for Mothers, implementat de CIDDC, Asociația „Sănătate pentru Tineri” și Salvați Copiii România.

Solicităm oferte de preţ pentru tipărirea următoarelor materiale:

 

 1. Denumire articol

Broșura ”Sexualitatea și sarcina în adolescență, între mit și realitate”

Format

A5

Tipar interior

8 pagini, hârtie cretată mată, 90 g/mp, 4+4

Tipar exterior

4 pagini hârtie cretată, 200 g/mp, 4+4

Copertare

Capsare cu două scoabe

Tiraj

9000 ex.    

 

 1. Denumire articol

Брошюра „Сексуальность и беременность в подростковом возрасте, между мифом и реальностью”

Format

A5

Tipar interior

8 pagini, hârtie cretată mată, 90 g/mp, 4+4

Tipar exterior

4 pagini hârtie cretată, 200 g/mp, 4+4

Copertare

Capsare cu două scoabe

Tiraj

3000 ex.    

 

 1. Denumire articol

Брошура „Сексуальність і вагітність у підлітковому віці, між міфом та реальністю”

Format

A5

Tipar interior

8 pagini, hârtie cretată mată, 90 g/mp, 4+4

Tipar exterior

4 pagini hârtie cretată, 200 g/mp, 4+4

Copertare

Capsare cu două scoabe

Tiraj

750 ex.    

 

 1. Denumire articol

Poster „Ce înseamnă să fii pregătit/ă pentru a începe relațiile sexuale?”

Format

A2

Tipar

Hârtie cretată mată, 115 g/mp, 4+0

Tiraj

1050 ex.    

 

 1. Denumire articol

ПлакатЧто значит быть готовой/готовым к началу сексуальных отношений?”

Format

A2

Tipar

Hârtie cretată mată, 115 g/mp, 4+0

Tiraj

650 ex.    

 

 1. Denumire articol

Плакат „Що означає бути готовим до початку сексуальних відносин?”

Format

A2

Tipar

Hârtie cretată mată, 115 g/mp, 4+0

Tiraj

550 ex.    

 

Va fi selectată compania care va oferi cel mai mic preţ, calitate corespunzătoare şi termenul mai scurt de executare a lucrării.

Preţurile vor include tipărirea şi livrarea la oficiul CIDDC în mun. Chişinău. Preţurile indicate în alte valute decât MDL vor fi convertite în MDL conform cursului de schimb al Băncii Naţionale de la 19 mai 2023.

Oferta trebuie să fie valabilă pentru o perioadă de 20 zile de la data prezentării în original sau email la: Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului, str. E. Coca nr. 15, mun. Chişinău, Republica Moldova, tel.: + 373 22 747813, 716598, 744600, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . 

Termenul-limită de prezentare a ofertelor este: 19 mai 2023, ora 17.00.

 

CIDDC solicită oferte de prețuri pentru tipărire de materiale

Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) este o organizaţie nonguvernamentală, fondată în 1999. Inspirăm adulții să asculte vocea fiecărui copil și colaborăm cu copiii, familiile, autoritățile, serviciile publice și societatea civilă pentru a elabora și aplica soluții bazate pe drepturile copilului. Pentru mai multe informații, accesați https://drepturilecopilului.md/index.php/ro/.

CIDDC solicită oferte de prețuri pentru tipărire de materiale. Achiziția are loc în cadrul proiectului „Susținerea integrării copiilor refugiați în instituțiile de învățământ din Republica Moldova”, finanțat de Fundația suedeză ERIKS Development Partner.

Solicităm oferte de preţ pentru tipărirea următoarelor materiale:

1.     Denumire articol

Ghid pentru părinții copiilor refugiați

Format

A5

Tipar interior

16 pagini, hârtie cretată mată, 90 g/mp, 4+4

Tipar exterior

4 pagini hârtie cretată, 200 g/mp, 4+4

Copertare

Capsare cu două scoabe

Tiraj

250 ex.    

 

2.     Denumire articol

Руководство для родителей детей-беженцев

Format

A5

Tipar interior

16 pagini, hârtie cretată mată, 90 g/mp, 4+4

Tipar exterior

4 pagini hârtie cretată, 200 g/mp, 4+4

Copertare

Capsare cu două scoabe

Tiraj

500 ex.    

 

3.     Denumire articol

Гід для батьків дітей біженців

Format

A5

Tipar interior

16 pagini, hârtie cretată mată, 90 g/mp, 4+4

Tipar exterior

4 pagini hârtie cretată, 200 g/mp, 4+4

Copertare

Capsare cu două scoabe

Tiraj

750 ex.    

Va fi selectată compania care va oferi cel mai mic preţ, calitate corespunzătoare şi termenul mai scurt de executare a lucrării.

Preţurile vor include tipărirea şi livrarea la biroul CIDDC în mun. Chişinău. Preţurile indicate în alte valute decât MDL vor fi convertite în MDL conform cursului de schimb al Băncii Naţionale de la 15 mai 2023.

Oferta trebuie să fie valabilă pentru o perioadă de 20 zile de la data prezentării în original sau pe e-mail la: Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului, str. E. Coca nr. 15, mun. Chişinău, Republica Moldova, tel.: + 373 22 747813, 716598, 744600, adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . 

Termenul-limită de prezentare a ofertelor este 15 mai 2023, ora 17.00.

Peste 30 de cadre didactice și manageriale din 4 raioane au participat, în perioada 28-30 aprilie 2023, la Școala de primăvară privind comunicarea asertivă și rezolvarea conflictelor

32 de cadre manageriale, educatoare din instituțiile de educație timpurie, învățătoare la treapta primară, profesoare la treapta gimnazială și liceală din patru raioane de frontieră ale Republicii Moldova: Briceni, Ocnița, Edineț, Soroca, au participat, în perioada 28-30 aprilie 2023, la Școala de primăvară privind comunicarea asertivă și rezolvarea conflictelor.

Această școală este parte a proiectului „Susținerea integrării în instituțiile de învățământ din Republica Moldova a copiilor refugiați”, implementat de Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC), în perioada mai 2022 – iunie 2023, în parteneriat cu organele locale de specialitate în domeniul învățământului (OLSDÎ), Ministerul Educației și Cercetării (MEC), cu sprijinul financiar oferit de Fundația ERIKS Development Partner.

Conceptul școlii a fost elaborat ca răspuns la nevoile personalului școlar, pe care CIDDC le-a evaluat pe parcursul a mai multor ateliere.

În cadrul școlii de primavară, CIDDC a oferit participanelor un climat care susține participarea și împărtășirea experiențelor într-un mediu sigur; a facilitat pentru participante procesul de reflecție personală și profesională referitoare la rezolvarea conflictelor.

Astfel, cadrele didactice participante și-au aprofundat cunoștințele referitoare la diferența dintre conflict, violență și bullying; au identificat situațiile de conflict cu care se confruntă mai des copiii; au înțeles factorii care facilitează sau împiedică rezolvarea asertivă a conflictelor; și-au îmbunătățit competențele de rezolvare asertivă a conflictelor.

Participantele au lucrat atât individual, cât și în echipe și au reflectat în baza studiilor de caz.

Diana Postu-Blăjinu și Parascovia Topada-Coroi, psihologe și facilitatoarele Școlii, au ghidat participantele în acest proces de consolidare a capacităților prin care acestea să susțină incluziunea în instituțiile de învățământ a copiilor refugiați.

Totodată, facilitatoarele au subliniat rolul fiecărei persoane atât ca participantă, cât și ca profesionistă, menționând că este importantă contribuția fiecărei persoane implicate.

CIDDC urmează să desfășoare o nouă Școală de primăvară pentru profesioniști/iste în educație privind integrarea în instituțiile de învățământ din Republica Moldova a copiilor refugiați, în perioada 5-7 mai 2023.

Galerie foto:

CIDDC invită cadrele didactice şi manageriale să participe la o serie de programe de suport emoțional

Centrul de Informare și Documentare pentru Drepturile Copilului (CIDDC), în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, cu suportul financiar oferit de Salvați Copiii România, anunță desfășurarea în perioada mai-septembrie 2023 a trei programe de suport psihoemoțional pentru profesioniștii și profesionistele din domeniul educației:

1. „Creșterea rezilienței emoționale a cadrelor didactice”

2. „Tehnici și strategii de comunicare”

3. „Susținerea copiilor cu stres cronic și traumatic să învețe”

Programele sunt adresate personalului didactic și de conducere de la toate treptele de școlaritate din învățământul general și profesional tehnic, prioritar din instituțiile de învățământ în care își fac studiile copii refugiați.

Fiecare program include câte 4 ateliere online (pe platforma ZOOM).

Participarea la program este confirmată prin certificat în vederea completării portofoliului de dezvoltare profesională.

Sesiunile de suport psihoemoțional vor fi facilitate de psihologele Diana POSTU-BLĂJINU și Parascovia TOPADA-COROI.

Doritorii și doritoarele de a participa la unul dintre programe se pot înregistra până la 7 mai 2023, accesând linkul de mai jos: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRmUcGerCvjB6u0ozihxGTUqwiOypWZui_eelyjPVhRLCjSA/viewform?usp=pp_url

În cazul în care aveți întrebări sau nevoie de suport tehnic, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau nr. 069813106

Descrierea detaliată a programelor de suport o puteți găsi mai jos.

Programul I „Creșterea rezilienței emoționale a cadrelor didactice”

Sesiunea I: Prevenirea stresului ocupațional/ arderii profesionale (120 minute)

 • Sindromul arderii profesionale: specificul dezvoltării, simptome

· Factori intrinseci și extrinseci ce contribuie la apariția și menținerea/ agravarea sindromului arderii profesionale

 • Resurse interne și strategii de coping
 • Resurse externe, ce țin de locul ce muncă

Sesiunea II: Sănătate emoțională și mentală. Când avem nevoie de ajutor? (120 minute)

 • Sănătatea emoțională vs sănătatea mentală
 • Semne de avertizare
 • Cum ne putem îngriji sănătatea noastră emoțională/ mentală?

Sesiunea III: Conectarea cu sine și echilibrul emoțional (120 minute)

 • Auditul nevoilor emoționale (ENA)
 • Identificarea stilului emoțional (cele mai prezente emoții)
 • Cât de bine vă satisfaceți nevoile emoționale?
 • Așteptări de la noi și ceilalți în exprimarea emoțiilor
 • Strategii de exprimare asertivă a emoțiilor
 • Strategii de echilibrare emoțională

Sesiunea IV: Ce influență are percepție și interpretare asupra relațiilor? (120 minute)

 • Ce este percepția și ce este interpretarea?
 • Care este legătura dintre experiențele personale și procesele perceptive?
 • În ce fel erorile de percepție ne influențează alegerile și relațiile?
 • Strategii de schimbare a perspectivei.

Programul II: „Tehnici și strategii de comunicare”

Sesiunea I: Tehnici și strategii de comunicare

 • Provocările cele mai frecvente întâlnite în comunicare
 • În ce condiții comunicarea este alterată?
 • Rolul ascultării
 • Cum formulăm întrebările?

· Tehnici de comunicare şi practica analizei tranzacţionale

Sesiunea II: Comunicarea empatică (120 minute)

 • Comunicarea empatică

· Cum susține sau împiedică comunicarea empatică limbajul non-verbal?

· Cum comunică pe subiectele sensibile/ dureroase?

Sesiunea III: Comunicarea asertivă

 • Comunicarea asertivă

· Cum stabilim limite și granițe personale în relație/ comunicare

 • Cum comunicăm asertiv „NU”

Sesiunile IV „Strategii de comunicare în situații specifice (cu persoanele care au o anumită structură de personalitate)

 • Cum recunoaștem structurile de personalitate?

· Cum stabilim limite și granițe personale în comunicarea cu persoanele cu pattern-uri de răspunsuri emoționale problematice

Programul III: „Susținerea copiilor cu stres cronic și traumatic să învețe”

Sesiunea I: „Manifestările stresului acut și cronic în contextul școlar” (120 minute)

 • Ce este și cum se manifestă stresul acut și stresul cronic?
 • Cum afectează stresul acut și stresul cronic reușita școlară?

· Care sunt situațiile cu potențial stresogen ridicat în copilărie și adolescență?

 • Care sunt factorii protectori?

Sesiunea II: Particularitățile adaptării și funcționării școlare a copiilor care prezintă simptome de stres traumatic (120 minute)

· În ce condiții evenimentele de viață devin traumatice?

· Care sunt simptomele stresului traumatic în funcție de etapele de dezvoltare?

· Care sunt diferențele între copii și adulți în ceea ce privește modul în care se reexperimentează experiența traumatică?

· Cum afectează trauma modul de dezvoltare și funcționare a creierului?

 • Cum se comportă în clasă copiii care au experiențe traumatice?

Sesiunea III: Strategii de susținere și creare a unui context potrivit de învățare pentru copiii care au simptome de stres cronic sau traumatic (120 minute)

· Care sunt condițiile optime care facilitează învățarea?

· Cum putem crea un mediu sigur care să faciliteze adaptarea școlară și reușita academică?

· Strategii de susținere a copiilor care prezintă simptome de stres traumatic.

Sesiunea IV: „Cum să stabilim reguli pentru copii” (120 minute)

 • La ce folosesc regulile și limitele?
 • Identificarea așteptărilor în ceea ce privește comportamentul copiilor
 • De ce ne este greu să punem limite copiilor?
 • Cum stabilim reguli pentru copil?
 • Cum stabilim și aplicăm consecințe pentru încălcarea regulilor?

Suport emoțional pentru cadrele manageriale și didactice

Centrul de Informare și Documentare pentru Drepturile Copilului (CIDDC), în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, cu suportul financiar oferit de ERIKS Development Partner, anunță desfășurarea în perioada aprilie-iunie a trei programe de suport psihoemoțional pentru profesioniștii și profesionistele din domeniul educației:

1. „Creșterea rezilienței emoționale a cadrelor didactice”

2. „Tehnici și strategii de comunicare”

3. „Susținerea copiilor cu stres cronic și traumatic să învețe”

Programele sunt adresate personalului didactic și de conducere de la toate treptele de școlaritate din învățământul general și profesional tehnici, prioritar din instituțiile de învățământ în care își fac studiile copii refugiați.

Fiecare program include 4 ateliere online (platforma ZOOM), în perioada mai-iunie 2023. Participanții/tele pot alege un singur program.

Participarea la program este confirmată prin certificat în vederea completării portofoliului de dezvoltare profesională.

Sesiunile de suport psihoemoțional vor fi facilitate de psihologele Diana POSTU-BLĂJINU și Parascovia TOPADA-COROI.

Doritorii și doritoarele de a participa la unul dintre programe se pot înregistra până pe 20 aprilie 2023, accesând linkul de mai jos: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbfifahn4OUasXRRzFb8_Uo-rkazQd_pwGWm1Lmt602bwK3g/viewform?usp=pp_url

În cazul în care aveți întrebări sau nevoie de suport tehnic, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau nr. 069813106

Descrierea detaliată a programelor de suport o puteți găsi mai jos.

Programul I „Creșterea rezilienței emoționale a cadrelor didactice”

Sesiunea I: Prevenirea stresului ocupațional/ arderii profesionale (120 minute)

· Sindromul arderii profesionale: specificul dezvoltării, simptome

· Factori intrinseci și extrinseci ce contribuie la apariția și menținerea/ agravarea sindromului arderii profesionale

 • Resurse interne și strategii de coping
 • Resurse externe, ce țin de locul ce muncă

Sesiunea II: Sănătate emoțională și mentală. Când avem nevoie de ajutor? (120 minute)

 • Sănătatea emoțională vs sănătatea mintală
 • Semne de avertizare
 • Cum ne putem îngriji sănătatea noastră emoțională/ mintală?

Sesiunea III: Conectarea cu sine și echilibrul emoțional (120 minute)

 • Auditul nevoilor emoționale (ENA)

· Identificarea stilului emoțional (cele mai prezente emoții)

 • Cât de bine vă satisfaceți nevoile emoționale?
 • Așteptări de la noi și ceilalți în exprimarea emoțiilor
 • Strategii de exprimare asertivă a emoțiilor
 • Strategii de echilibrare emoțională

Sesiunea IV: Ce influență are percepția și interpretarea asupra relațiilor? (120 minute)

 • Ce este percepția și ce este interpretarea?

· Care este legătura dintre experiențele personale și procesele perceptive?

· În ce fel erorile de percepție ne influențează alegerile și relațiile?

 • Strategii de schimbare a perspectivei.

Programul II: „Tehnici și strategii de comunicare”

Sesiunea I: Tehnici și strategii de comunicare

 • Provocările cele mai frecvente întâlnite în comunicare
 • În ce condiții comunicarea este alterată?
 • Rolul ascultării
 • Cum formulăm întrebările?
 • Tehnici de comunicare şi practica analizei tranzacţionale

Sesiunea II: Comunicarea empatică (120 minute)

 • Comunicarea empatică

· Cum susține sau împiedică comunicarea empatică limbajul nonverbal?

· Cum comunicăm pe subiectele sensibile/ dureroase?

Sesiunea III: Comunicarea asertivă

 • Comunicarea asertivă
 • Cum stabilim limite și granițe personale în relație/ comunicare
 • Cum comunicăm asertiv „NU”

Sesiunile IV „Strategii de comunicare în situații specifice (cu persoanele care au o anumită structură de personalitate)

 • Cum recunoaștem structurile de personalitate?

· Cum stabilim limite și granițe personale în comunicarea cu persoanele cu patternuri de răspunsuri emoționale problematice

Programul III: „Susținerea copiilor cu stres cronic și traumatic să învețe”

Sesiunea I: „Manifestările stresului acut și cronic în contextul școlar” (120 minute)

· Ce este și cum se manifestă stresul acut și stresul cronic?

· Cum afectează stresul acut și stresul cronic reușita școlară?

· Care sunt situațiile cu potențial stresogen ridicat în copilărie și adolescență?

 • Care sunt factorii protectori?

Sesiunea II: Particularitățile adaptării și funcționării școlare a copiilor care prezintă simptome de stres traumatic (120 minute)

 • În ce condiții evenimentele de viață devin traumatice?

· Care sunt simptomele stresului traumatic în funcție de etapele de dezvoltare?

· Care sunt diferențele între copii și adulți în ceea ce privește modul în care se reexperimentează experiența traumatică?

 • Cum afectează trauma modul de dezvoltare și funcționare a creierului?

· Cum se comportă în clasă copiii care au experiențe traumatice?

Sesiunea III: Strategii de susținere și creare a unui context potrivit de învățare pentru copiii care au simptome de stres cronic sau traumatic (120 minute)

 • Care sunt condițiile optime care facilitează învățarea?

· Cum putem crea un mediu sigur care să faciliteze adaptarea școlară și reușita academică?

· Strategii de susținere a copiilor care prezintă simptome de stres traumatic.

Sesiunea IV: „Cum să stabilim reguli pentru copii” (120 minute)

 • La ce folosesc regulile și limitele?

· Identificarea așteptărilor în ceea ce privește comportamentul copiilor

 • De ce ne este greu să punem limite copiilor?
 • Cum stabilim reguli pentru copil?

· Cum stabilim și aplicăm consecințe pentru încălcarea regulilor?

DECLARAȚIE: Copiii care se exprimă și acționează în baza drepturilor au nevoie de protecție față de orice abuz, inclusiv în mediul online

Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova (CIDDC) condamnă acțiunea fotojurnalistului Andrei Mardari care a fotografiat o adolescentă/tânără participantă la Marșul Feminist 2023: „Femeile între pace și război” și a publicat o imagine cu ea într-o ipostază ce-i lezează demnitatea.

Astfel, fotojurnalistul a exploatat o parte a corpului fetei asociind imaginea fetei cu conținutul unei pancarte pe care aceasta nu a utilizat-o, alimentând hărțuirea fetelor în mediul online.

Drept consecință, mai multe persoane adulte au adresat comentarii abuzive în spațiul public, pe care fotojurnalistul nu le-a moderat, iar alte persoane, inclusiv o comunicatoare din cadrul Primăriei municipiului Chișinău, au distribuit imaginea fetei, încurajând insultarea, luarea în derâdere, hărțuirea și blamarea fetei în spațiul public. Vrem ca toate fetele, oriunde s-ar afla, indiferent de opiniile lor și indiferent de felul în care arată, să fie în siguranță și să fie tratate cu respect.

Prin publicarea și distribuirea acestei imagini, fotojurnalistul și alte persoane instigă la mesaje abuzive, degradante față de adolescente, încălcând prevederile Convenției cu privire la Drepturile Copilului (CDC).

Cu referire la acest caz, recomandăm titularilor de obligații să consulte CDC, în mod special Articolul 19 privind protecția față de abuz și neglijare; Articolul 34 privind dreptul copilului de a fi protejat față de exploatare sexuală; Articolul 36 privind protecția copilului față de alte forme de exploatare.

Reamintim că mass-media are un rol important în prevenirea și combaterea exploatării și a abuzurilor sexuale față de persoanele minore. Acest rol este reglementat inclusiv în Convenția de la Lanzarote.

Jurnaliștii, fotojurnaliștii, fotografii, atunci când abordează subiecte cu și despre copii, trebuie să respecte cele patru principii ale CDC: Nondiscriminarea, Interesul superior al copilului, Supraviețuirea și dezvoltarea, Opinia copilului. Deci, înaintea publicării materialelor cu și despre copii, adolescenți, să se întrebe: în ce măsură publicarea materialului ajută acest copil și în ce măsură materialul respectă onoarea și demnitatea copilului . Mass-media are și un rol important în promovarea incluziunii și a diversității indiferent de vârsta persoanelor despre care realizează materiale.

De asemenea, reamintim titularilor de obligații, fie părinți, îngrijitori, reprezentanți legali, fie profesioniști din diverse domenii, că adolescența este una dintre cele mai complicate perioade din viața copilului și este important să abordeze această vârstă cu înțelegere, respect și empatie, conform recomandărilor Comitetului ONU pentru Drepturile Copilului din Comentariul General Nr.20 (2016) privind implementarea drepturilor copilului în perioada adolescenței .

COPIII AU DREPTUL SĂ PARTICIPE LA ÎNTRUNIRI PAȘNICE

În contextul în care fotografia a fost realizată și publicată în scopuri abuzive, pentru a distrage atenția de la esența Marșului Feminist – pledoaria pentru egalitatea de șanse între fete, femei și băieți, bărbați, CIDDC își exprimă îngrijorarea că adulții au cunoștințe insuficiente despre drepturile copilului la participare în luarea deciziilor, aceste drepturi fiind reglementate în CDC: Art.12, dreptul la opinie, Art.13, dreptul la libertatea de expresie, Art.15, dreptul la liberă asociere, deci dreptul de a participa la întruniri pașnice.

Atunci când își exercită drepturile civile și politice, fetele întâmpină mai multe dificultăți decât băieții, fiind hărțuite și amenințate, mai ales atunci când pledează pentru drepturile la educație sexuală comprehensivă, cu accent pe prevenirea abuzului sexual și a violenței sexuale, și atunci când pledează pentru dreptul la igienă menstruală în școală.

Despre drepturile civile și politice ale persoanelor sub 18 ani am vorbit în mod special pilotând Ghidul Punerea în practică a drepturilor copiilor apărători ai drepturilor omului (CADO), realizat de Child Rights Connect împreună cu un grup de copii din întreaga lume.

În cadrul campaniei „Un mediu sigur pentru copiii apărători ai drepturilor omului”, lansată în februarie 2022 de Platforma Copiilor, ghidată de CIDDC și susținută de un grup de ONG-uri naționale și internaționale, peste 210 profesori și profesoare de Educație civică și Educație pentru societate au aflat despre acest ghid și au participat la un atelier de informare despre CADO.

Reiterăm necesitatea unei legi comprehensive și incluzive privind apărătorii drepturilor omului în Republica Moldova, o lege care să menționeze în mod expres și copiii în calitate de apărători ai drepturilor omului.

Reamintim că, în ianuarie 2022, un grup de inițiativă al CADO de la Platforma Copiilor a propus Oficiului Avocatului Poporului sugestii pentru un capitol separat despre CADO , după ce OAP a înaintat spre consultări publice conceptul Proiectului de Lege cu privire la Apărătorii Drepturilor Omului.

Republica Moldova este prima țară cu o astfel de inițiativă legislativă cu privire la apărătorii și apărătoarele drepturilor omului ( ADO ), iar CIDDC pledează pentru o lege comprehensivă și incluzivă pentru persoanele sub 18 ani cu privire la ADO .

Deocamdată, nu cunoaștem vârsta reală a fetei fotografiate, dacă este copil sau dacă a atins vârsta de 18 ani, însă, indiferent de vârsta acesteia, condamnăm orice discurs care incită la ură atât în adresa ei, cât și a oricăror altor persoane care apără și promovează drepturile omului.

Așa cum prevede Convenția de la Istanbul, stereotipurile, prejudecățile și violența în bază de gen, la fel ca și orice alt tip de violență, nu-și au locul în societate și statul trebuie să intervină ca să le prevină și să le combată.

Februarie – martie 2023: profesioniștii și profesionistele din învățământul profesional tehnic învață cum să identifice, să prevină și să combată bullyingul între copii/elevi

Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC), în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării (MEC), a lansat un program de formare online privind prevenirea și combaterea bullyingului pentru coordonatorii, coordonatoarele și psihologii/ele din învățământul profesional tehnic din Republica Moldova.

Atelierele sunt concepute ca răspuns la nevoia personalului școlar de consolidare a capacităților în identificarea, prevenirea și combaterea fenomenului de bullying, sunt facilitate de Iosif Moldovanu, consultant în drepturile copilului, și Sorina Petrică, psihologă cliniciană, care, împreună cu alți profesioniști, au contribuit la elaborarea Metodologiei de prevenire și combatere a bullyingului.

Atelierele se desfășoară în perioada februarie – martie 2023 și sunt organizate cu suportul financiar al fundației suedeze ERIKS Develpment Partner. La primul atelier, desfășurat în perioada 2-3 februarie curent, au participat circa 300 de profesioniști și profesioniste.

Programul se desfășoară online, include șase ateliere de formare (trei pentru școli profesionale, în perioada 2 februarie, 15 februarie si 2 martie, și trei ateliere pentru colegii și centre de excelență, desfășurate în perioada 3 februarie, 16 februarie și 3 martie).

În cadrul programului, participanții și participantele clarifică conceptele despre bullying, diferențiază bullyingul de alte comportamente agresive, identifică manifestările bullyingului la fete și la băieți, exersează metode de intervenție în baza Metodologiei de prevenire și combatere a bullyingului.

Programul de formare include vizionarea materialelor video în baza cărora participanții, participantele observă și analizează diferite aspecte referitor la bullying și împărtășesc din experiență modele de intervenție centrate pe respectarea demnității umane, în care nu se pune accent pe pedeapsă, nici pe excluderea copiilor din școală, nici pe umilirea lor, ci pe încurajarea copiilor de a fi parte din procesul de soluționare (de exemplu, metoda implicării părților).

La primul atelier, în baza studiului de caz, participanții, participantele au analizat cum arată și cum se exprimă bullyingul în viața unui copil, cum îi influențează viața, care sunt principalele semne la care să fim atenți.

În cadrul atelierului, Sorina Petrică a încurajat participanții și participantele să manifeste deschidere și curiozitate, să pună și să-și pună întrebări.

De asemenea, experta a menționat că în procesul de prevenire a cazurilor de bullying „este foarte important cum ne raportăm noi, adulții. Dacă noi percepem diferențele dintre oameni ca fiind ceva rău, copiii vor prelua această atitudine de la noi, adulții. Dacă vedem diferențele ca fiind ceva firesc și cu cât există mai multă diversitate, cu atât avem mai multe lucruri de învățat unii de la alții, cu atât le dăm copiilor posibilitatea de a accepta diferența în viața lor și de a nu o vedea ca pe ceva nociv”.

„Fenomenul de bullying în școli este mult mai răspândit decât spun statisticile, fiindcă o mare parte dintre comportamentele asociate bullyingului sunt ținute departe de ochii adulților.

Foarte mulți copii își poartă suferința în tăcere sau împărtășesc prea puțin din experiențele prin care ei trec, ceea ce face ca amploarea bullyingului să nu fie cunoscută la un nivel care să exprime realitatea.

Este important ca noi, adulții, să ne ascuțim antenele și să citim printre rânduri modul în care se arată și se exprimă copiii. Doar dacă noi, adulții, reușim să ne perfecționăm capacitatea de a identifica bullyingul, vom putea să intervenim în mod corect și vom putea să participăm fiecare pe partea sa de activitate pentru stoparea acestui fenomen.

E un fenomen în care nu doar copiii trebuie să facă ceva, ci un fenomen în care copiii au întotdeauna nevoie de ajutorul adulților”, a adăugat Sorina Petrică, psihologă cliniciană și psihoterapeută cu o practică clinică de peste 15 ani .

Carolina Guitu, consultantă principală a Direcției învățământ profesional tehnic din cadrul MEC, a mulțumit profesioniștilor și profesionistelor din învățământul profesional tehnic pentru implicarea în procesul de prevenire a acestui fenomen, inclusiv prin susținerea primei campanii antibullying a elevilor: Școală fără bullying , astfel încât, în 2020, bullyingul a ajuns subiect de discuție la orele de Dirigenție, Decizii pentru un mod sănătos de viață, Dezvoltare personală, Educație civică, Educație pentru societate și la alte discipline .

„Mă bucur să ne revedem în acest format. În acest proces de protecție a copiilor, a elevilor de bullying, am trecut prin mai multe etape, de la începutul unei campanii lansate în 2019, offline, ulterior, din cauza pandemiei, continuată în mediul online. Prin implicarea fiecăruia dintre noi, continuăm să facem pași spre scopul bine stabilit – un mediu prietenos pentru fiecare copil în școală. Vă mulțumesc foarte mult pentru conlucrare și pentru că vă doriți să produceți schimbări benefice în sistemul educațional”, a menționat Carolina Guitu.

„Facilităm acest program de formare ca să aducem mai multă claritate despre un fenomen ce are consecințe grave pentru toată viața. Împreună vom analiza cazuri concrete, ca să înțelegem cum se întâmplă bullyingul, cum îl recunoaștem, cum procedăm în cazurile de bullying, cum interacționăm așa încât să fim în susținerea elevilor și, în același timp, ca specialiști să ne simțim în siguranță când acționăm în interesul copilului. Starea de bine și respectul pentru demnitatea umană sunt cruciale pentru toți actorii implicați în procesul educațional”, a menționat Iosif Moldovanu, consultant în drepturile copilului cu o experiență în domeniu de peste 30 de ani, coach.

Amintim că referitor la dezvoltarea capacităților cadrelor didactice privind identificarea, prevenirea și combaterea bullyingului, CIDDC colaborează cu MEC din 2013.

Pe site-ul MEC, poate fi accesată Metodologia cu privire la prevenirea și combaterea bullyingului (în română) și Методология по предотвращению и борьбе с буллингом (în rusă).

Instituțiile de învățământ din Republica Moldova aplică acest document pentru a proteja copiii, elevii și elevele de tachinare, acesta fiind parte a politicii de protecție a copiilor şi adolescenților/telor față de violenţă în instituțiile de învățământ din țară.

Metodologia cu privire la prevenirea și combaterea bullyingului a fost elaborată de MEC în parteneriat cu CIDDC și APSCF, cu suportul financiar oferit de Fundația ERIKS Development Partner și Fundația Liechtenstein Development Service.

Metodologia de prevenire și combatere a bullyingului a fost aprobată prin Ordinul ministrului Educației și Cercetării nr. 1024/2022 și a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 349-361 din 11 noiembrie 2022 și discutată în cadrul unei mese rotunde în Parlament, la 21 noiembrie 2022.

Subscribe to this RSS feed

Contacts

Adresa: Eugen Coca Street no. 15, Chisinau,
Republic of Moldova, MD-2008

Tel./Fax: (+373 22) 747813, 716598, 744600

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ambasador 2%

Sustin 2%! Support 2%! 

Media partner:

Portalul CIVIC.MD: Activitati ONG, anunturi, granturi, job-uri, voluntariat, evenimente

Top of Page