Aproape 400 de cadre didactice, manageriale, psihopedagogi/e, masteranzi și masterande, studenți și studente la pedagogie au participat la Seminarul științifico-practic „Educația privind drepturile copilului în Republica Moldova”

Pe data de 16 noiembrie 2022 s-a desfășurat Seminarul științifico-practic „Educația privind drepturile copilului în Republica Moldova”. Evenimentul a inclus patru ateliere tematice de formare ce au scopul să prevină riscurile față de copii în instituțiile de educație și învățământ, a fost organizat de Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) în parteneriat cu Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, cu suportul financiar oferit de Fundația ERIKS Development Partner. În total, la cele patru ateliere au participat 380 de profesori și profesoare, studenți și studente, masteranzi și masterande.

Cele patru ateliere tematice – „Prevenirea violenței asupra copilului prin metoda «Fir de nisip»”, „Aplicația interactivă «Provocările lui Dragoș»”, „Politica de Protecție a Copilului în instituția de învățământ”, „Educația prin, pentru și despre drepturile copilului” – au fost facilitate de Iulia Drozdov, psihologă; Diana Postu-Blăjinu, psihologă; Viorica Adăscăliță, conferențiară universitară; Iosif Moldovanu, consultant în drepturile copilului, coach.

Metoda „Fir de nisip” este gândită pentru adolescenţii/tele de 12-18 ani şi constă dintr-o discuţie de grup, moderată de o persoană adultă, în baza unei proiecţii video

40 de studente în pedagogie, masterande, profesioniști și profesioniste care sunt în proces de calificare suplimentară au participat la atelierul „Prevenirea violenței asupra copilului prin metoda «Fir de nisip»”. Vezi galeria foto din timpul atelierului.

Iulia Drozdov, psihologă și facilitatoarea atelierului „Prevenirea violenței asupra copilului prin metoda «Fir de nisip»”, a menționat că diversitatea grupurilor de lucru (două la număr, atât ca vârstă, cât și ca experiență pedagogică) a contribuit la un spațiu larg de schimb de experiență și opinii între participanți și participante.

„Discuțiile s-au bazat pe partea practică de a metodei «Fir de nisip». Au fost prezentate situații de abuz și violență din școală și au avut loc reflecții despre cum cadrele didactice trebuie să intervină în aceste situații.

Fiecare grup dintre cele două grupuri a simulat exeperiența de copil/elev, a reflectat și a discutat în baza unei proiecții video din cadrul programului «Fir de nisip».

Ulterior, participanții/tele au reflectat în calitate de adult despre beneficiile și riscurile utilizării acestei metode”, a adăugat Iulia Drozdov.

Metoda „Fir de nisip” este gândită pentru adolescenţii/tele de 12-18 ani şi constă dintr-o discuţie de grup, moderată de o persoană adultă, în baza unei proiecţii video. Metoda poate fi utilizată de diriginţi, psihologi, profesori la toate disciplinele școlare, în cadrul activităţilor curriculare şi extracurriculare pentru formarea competențele emoționale și sociale.

Aplicația „Provocările lui Dragoș” are scopul să încurajeze copiii cu vârste cuprinse între 7 și 12 ani să discute despre violența asupra copiilor

Peste 40 de cadre didactice, studente și masterande au participat la atelierul „Aplicația interactivă «Provocările lui Dragoș»”. Vezi galeria foto din timpul atelierului.

Diana Postu-Blăjinu, facilitatoarea atelierului, a menționat că participantele au manifestat interes pentru tematica abordată.

„În cadrul atelierului, participantele au discutat despre procedura de raportare a cazurilor suspecte de abuz. Au prezentat cazuri ale unor copiii din comunitatea lor, care se confruntă cu abuzuri emoționale, fizice sau neglijare. Au discutat despre crearea unui mediu sigur în clasă, pentru a predispune copiii la discuție: exprimarea gândurilor și emoțiilor. Au analizat cum poate fi aplicată metoda «Provocările lui Dragoș»” în lucrul cu copiii și adulții: părinți și cadre didactice. Au analizat unele riscuri pe care le implică aplicarea metodei: reacții emoționale ale copiilor, care sunt dificil de gestionat, manifestate prin comportamente (plâns, comportament de revindecare), neimplicarea unor copii în discuție. Au adus în discuție necesitatea unei continuități în educația copiilor: ceea ce încep la școală să fie continuat în familie și invers. Au menționat necesitatea unei conlucrări continue între cadre didactice și părinți. În acest context, au explorat posibilitățile de implicare a părinților în viața comunității”, a explicat Diana Postu-Blăjinu.

Aplicația „Provocările lui Dragoș” este destinată copiilor cu vârste cuprinse între 7 și 12 ani. Această metodă este utilă în abordarea subiectelor sensibile și are ca scop să încurajeze discuțiile despre violența asupra copiilor. Cu ajutorul acestei aplicații, cadrele didactice pot ajuta copiii să recunoască diverse forme ale abuzului, să afle cum se pot comporta în situaţii riscante pentru ei şi să identifice persoane de încredere.

Politica de Protecție a Copilului în instituția de învățământ, un subiect actual atât pentru managerii școlari, cât și pentru studenți și studente la pedagogie

Aproape 50 de cadre didactice, manageriale, psihopedagogi/e și stundente au participat la atelierul „Politica de Protecție a Copilului în instituția de învățământ”. Vezi galeria foto din timpul atelierului.

Viorica Adăscăliță, conferențiară universitară și facilitatoarea atelierului, a menționat că acest subiect este actual atât pentru managerii din instituțiile de învățământ (analizează efectele și utilitatea Politicilor de protecție deja existente în școală și necesitatea de reactualizare a acestora), cât și pentru studenții, studentele ciclului I și II (master) care vor să fie deja pregătiți/te metodologic și practic pentru activitatea profesională. Astfel de evenimente asigură aceste obiective.

„Atelierul a fost un proces interesant, participativ, cu schimb de opinii, experiențe. Totodată, a fost un proces plăcut și din perspectiva locației: sălile universității, unde am desfășurat activitatea, predispun, prin dotarea tehnică, mobilier, diversitatea culorilor, spre activitatea interactivă și demonstrează cum arată un spațiu educațional prietenos celor care interacționează”, a menționat Viorica Adăscăliță.

250 de cadre didactice și manageriale au participat la atelierul „Educația prin, pentru și despre drepturile copilului”

Atelierul „Educația prin, pentru și despre drepturile copilului”, facilitat de către Iosif Moldovanu, consultant în drepturile copilului cu experiență de peste 30 de ani, coach, s-a desfășurat online. 250 de cadre didactice, manageriale ș.a au participat la acest atelier și au împărtășit experiențe și practici de realizare, promovare și apărare a drepturilor copilului în procesul educațional. Vezi galeria foto din timpul atelierului.

„E îmbucurător faptul că evenimentul a înregistrat un număr mare de participanți/te. Asta demostrează încă o dată că tematica atelierului este una actuală și necesară”, a menționat Iosif Moldovanu.

Participanții/tele au discutat despre cele trei dimensiuni ale învățării drepturilor omului: Educație prin prisma Drepturilor Omului, Educație pentru Drepturile Omului, Educație despre Drepturile Omului. Au reflectat despre drepturi ca o relație între titularii de obligații și titularii de drepturi, despre cele două mecanisme prin care se realizează drepturile: Participarea și Responsabilitatea, și au reflectat despre cum copiii/elevii își cer drepturile de la conducerea școlii, cadrele didactice și despre ce fac conducerea, cadrele didactice pentru a realiza drepturile copiilor.

Au reflectat despre esența procesului educațional: fiecare copil să se simtă în siguranță, să fie tratat cu respect, demnitate pentru ceea ce trăiește și pentru mediul în care se naște și se dezvoltă.

Au împărtășit cu care dintre cele trei dimensiuni le este mai ușor să se conecteze ca adulți, care este cea mai recentă experiență de învățare referitor la drepturile copilului, ce abordare didactică practică: învățarea prin, pentru sau despre drepturile copilului; ce dificultăți întâmpină în educația referitor la drepturile copilului.

În cadrul atelierului au fost abordate și subiecte ca toleranța la ambiguitate și acceptarea oamenilor diferiți; fenomenul bullyingului și rolul adulților în procesul de prevenirea fenomenului; importanța parteneriatului cadre didactice-părinți și metode de colaborare cu părinții pentru a găsi soluții bazate pe drepturile copilului; modalități prin care profesorii și profesoarele îi pot învăța pe copii să folosească drepturile; conștientizarea faptului că și cadrele didactice au nevoie de suport și este important să exprime această nevoie către prieteni, comunitate, profesioniști.

Seminarul științifico-practic „Educația privind drepturile copilului în Republica Moldova” s-a desfășurat în contextul Zilei Universale a Drepturilor Copilului, marcate anual la 20 noiembrie, atunci când a fost adoptată Convenția privind Drepturile Copilului de către Adunarea Generală a Națiunilor Unite, în 1989, și ratificată de Republica Moldova la 12 decembrie 1990.

Din momentul ratificării acestei Convenții, Republica Moldova și-a asumat mai multe angajamente față de copii. Unul dintre acestea este educația privind drepturile copilului atât pentru copii, cât și pentru profesioniștii care lucrează cu sau pentru copii.

Convenția privind Drepturile Copilului este documentul în baza căruia Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului își realizează misiunea, își exprimă viziunea și își susține valorile.

Program de formare: Suport emoțional în depășirea experiențelor dureroase

Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) în parteneriat cu APSCF, Ministerul Educației și Cercetării și OLSDÎ Bălți, Cahul, Criuleni și Orhei, în cadrul programului de granturi al proiectului "Sprijin pentru refugiați sub umbrela APSCF", cu suportul financiar al donatorului Diakonie Katastrophenhilfe anunță desfășurarea pe parcursul anului de studii 2022-2023 a Programului de formare referitor la suportul emoțional în depășirea experiențelor dureroase.

Programul este adresat personalului didactic și de conducere de la toate treptele de școlaritate din învățământul general din municipiul Bălți și raioanele Cahul, Criuleni, Orhei.

Participanții, urmare a programului, vor explora, într-un mediu sigur și incluziv, următoarele întrebări:

- Cum putem să ne raportăm la o experiența dureroasă care implică foarte multe pierderi și să continuăm să ne bucurăm de viața?

- Cum putem să ne bucurăm de viață și să evităm epuizarea emoțională a propriului sistem de răspuns la stres în condițiile în care asistăm copiii care sunt expuși la trauma războiului?

- Care sunt resursele (interne și externe) de care avem nevoie pentru a evita epuizarea emoțională?

- Cum să ne redobândim sentimentul de siguranță într-un context de viață impredictibil asupra căruia avem/ nu avem nici un control?

- Cum putem să ne bucurăm de viața si de ceea ce avem în prezent?

- Cum ajutăm copiii să facă față lumii răsturnate de experiența războiului?

- Cum putem să ajutăm copiii care au trecut prin experiența războiului să își restabilească sentimentul de siguranță?

- Cum le vorbim copiilor despre ceea ce li se întâmplă?

- Cum îi ajutăm pe copii să reducă simptomele impactului traumatic și să descarce energia care hrănește aceste simptome?

- Cum îi ajutăm pe copii să se integreze într-un grup deja format, să se simtă în siguranță la școală și să învețe?

Sunt create două grupuri de participanți:

Grup nr. 1: Educatori, metodiști, directori IET

Vor avea loc 6 ateliere online în perioada noiembrie 2022 – martie 2023

Doritorii de a participa la program se pot înregistra până la 20 noiembrie 2022, accesând linkul de mai jos:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRGmq3qta_tncIwLfcX5wlyiKoTQkTO73YfNaSSzzKHmD6UA/viewform?usp=pp_url

Grup 2 Cadre didactice și de conducere de la treapta primară, gimnazială, liceală, psihologi școlari, specialiștii OLSDÎ

Vor avea loc 6 ateliere online în perioada noiembrie 2022 – martie 2023

Doritorii de a participa la program se pot înregistra până la 20 noiembrie 2022, accesând linkul de mai jos

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWGorXJprHPtp1XTvadNer6Pp4_YUTaXZpLCsSmxr_FLz1aw/viewform?usp=pp_url

Participarea la program este confirmată prin certificat în vederea completării portofoliului de dezvoltare profesională.

Cine sunt formatorii programului?

Sunt Sorina Petrica, psiholog clinician și psihoterapeut cu o practică clinică de peste 15 ani. Din 2013, sunt și formator în cadrul Asociației Multiculturale de Psihologie și Psihoterapie, unde susțin mai multe module de formare – printre care și cel de intervenție psihologică în traumă.

Am convingerea că o situație de suferință comună care implică și pierderi mari are forța să ne deschidă mai mult unii către alții, să ne determine să ne privim altfel decât prin prisma stereotipurilor și a prejudecăților pe care le-am folosit până acum.

Sunt Iosif Moldovanu, consultant, facilitator și coach, cu o experiență de peste 30 de ani în promovarea drepturilor copilului în diverse medii culturale, în educația formală și cea nonformală.

Am facilitat programe de formare pentru educatori, profesori și directori în domeniul educației pentru drepturile omului/ copilului, formarea competențelor pentru cultură democratică, participarea copilului în procesul decizional, comunicarea nonviolentă, politica de protecție a copilului etc.

Copiii LGBT+ din Republica Moldova au dreptul la un mediu educațional incluziv

Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova (CIDDC) și Platforma Copiilor susțin campania „Copiii LGBT în Școala Ta”, dezvoltată în perioada iunie – octombrie 2022, în cadrul programului de instruire privind combaterea prejudecăților prin instrumente audiovizuale „Combating hate can be fun”, desfășurat de Centrul de informații GENDERDOC-M cu suportul financiar al Regatului Țărilor de Jos .

#CopiiiLGBTînȘcoalaTa este o campanie care se adresează cadrelor didactice din Republica Moldova pentru a sensibiliza adulții din comunitatea școlară să asigure copiilor LGBT+ un mediu educațional incluziv.

Campania se desfășoară în luna noiembrie și poate fi urmărită pe canalele de comunicare ale organizațiilor GENDERDOC-M și CIDDC și ale comunității Platforma Copiilor .

Campania prezintă o serie de materiale care au scopul să ajute profesorii și profesoarele să înțeleagă dificultățile pe care le întâmpină copiii LGBT+ din cauza stereotipurilor și a prejudecăților. De asemenea, profesorii și profesoarele au ocazia să-și testeze cunoștințele despre copiii comunității LGBT și despre propriul grad de acceptare a acestora.

Prin istoria Anei, o adolescentă din comunitatea LGBT+, aflăm cum stereotipurile față de un anumit grup de copii afectează toți copiii și cum copiii apărători ai drepturilor omului, cum este Maria, sunt expuși riscurilor.

Ana și Maria sunt personaje colective construite într-un proces de documentare, în care au fost valorificate atât experiențele și opiniile tinerilor și adolescenților din comunitatea LGBT+, cât și ale copiiilor și tinerilor care sunt din afara comunității LGBT+ și susțin drepturile persoanelor LGBT+.

„Ana își povestește experiența pentru că vrea să dea curaj copiilor LGBT să-și facă vocea auzită și, în mod special, pentru că vrea să dea curaj profesorilor, profesoarelor să asculte această voce, să treacă dincolo de barierele stereotipurilor și prejudecăților față de acești copii.

Și cadrele didactice au nevoie de curaj ca să se înțeleagă în primul rând pe ele însele, ca să înțeleagă ce stă în spatele prejudecăților pe care le au, apoi să înțeleagă emoțiile celor din jur. Multor cadre didactice le este frică să susțină drepturile comunității LGBT+ pentru că văd în asta riscuri, cum ar fi presiunea din partea comunității școlare, riscul că ar putea fi concediați sau că ar putea fi judecați de persoanele apropiate”, a menționat Tatiana Corcebaș-Onica, specialistă în comunicare și relații publice la CIDDC, autoarea campaniei.

În cadrul campaniei, de asemenea, au fost utilizate ca surse documentare: Raportul „Situația Copiilor și Tinerilor Apărători ai Drepturilor Omului din Republica Moldova” , prezentat de Platforma Copiilor la nivel internațional, în cadrul Evaluării Periodice Universale, în februarie 2022; Studiul „Educația sexuală - cum o face școala și ce poate fi diferit?” , lansat de Platforma Copiilor în 2021, date colectate la Forumul Copiilor Apărători ai Drepturilor Omului, Convenția cu privire la Drepturile Copilului, date prezentate de Centrul de informații GENDERDOC-M, Codul Educației al Republicii Moldova, Codul de etică al cadrului didactic.

Copiii care participă în programele CIDDC menționează că LGBT+ este un subiect care îi preocupă și li se încalcă drepturile atunci când își doresc să discute despre acest subiect. Copiii care susțin drepturile persoanelor LGBT+ sunt discriminați, hărțuiți, luați în derâdere, amenințați cu exmatricularea sau cu scăderea notelor.

„Nu ne putem exprima liber despre LGBT în școli, în comunitate, pentru că, în calitate de apărător al drepturilor comunității LGBT, ești asociat ca membru al acesteia și, pentru că acesta este tabu în țara noastră, te expui la bullying, online și offline, inclusiv din partea angajaților școlii. Și oamenii din jurul tău se implică în viața ta personală fără permisiune”, se menționează într-un raport al Platformei Copiilor.

Îndemnăm cadrele didactice să ofere copiilor LGBT+ din Republica Moldova un mediu educațional incluziv

Îndemnăm cadrele didactice să susțină campania #CopiiiLGBTînȘcoalaTa, să ofere copiilor LGBT+ din Republica Moldova un mediu educațional incluziv, să conștientizeze responsabilitatea persoanelor adulte cu privire la prevenirea și combaterea discursului de ură, a discriminării și bullyingului față de copii.

Îndemnăm cadrele didactice să accepte, să respecte și să promoveze diversitatea, încurajând elevii și elevele să inițieze discuții, reflecții pe tema identității de gen și a orientării sexual-romantice. Să încurajeze copiii în procese de monitorizare a drepturilor copiilor LGBT+. Să creeze în școală un mediu în care oamenii, atât copiii, cât și adulții, au grijă unii de alții, cu respect pentru demnitatea umană și propria identitate (de gen, culturală etc.)

Totodată, încurajăm personalul școlar să prevină, să identifice și să răspundă la cazurile de bullying.

Pentru mai multe informații despre cum pot fi spijiniți copiii LGBT+, cadrele didactice pot contacta Centrul de informații GENDERDOC-M .

Un profesor/o profesoară care observă, ascultă, ajută, susține un copil LGBT+ s-ar putea să fie prima persoană de încredere din viața lui.

Susținem această campanie pentru că ne dorim o societate cu mai multă înțelegere, grijă și respect pentru ființa umană. Copilul este o ființă umană cu nevoi fundamentale și drepturi depline. Valorizăm diversitatea și, prin acțiunile noastre, avem grijă unii de alții.

Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) este o organizaţie neguvernamentală, fondată în 1999. Inspirăm adulții să asculte vocea fiecărui copil și colaborăm cu copiii, familiile, autoritățile, serviciile publice și societatea civilă pentru a elabora și aplica soluții bazate pe drepturile copilului.

Platforma Copiilor este o comunitate care pledează pentru drepturile copilului și ale omului, lansată în 2017 de CIDDC. Contribuie la împuternicirea copiilor. Inițiază și elaborează diverse cercetări și campanii privind drepturile copilului/omului în familie, școală, comunitate. Reprezintă primul grup de copii apărători ai drepturilor omului care pledează pentru drepturile CADO în procesul internațional de Evaluare Periodică Universală. Crește gradul de conștientizare al autorităților privind recunoașterea CADO și elaborează un capitol privind CADO în viitoarea lege cu privire la apărătorii drepturilor omului.

16 noiembrie 2022 | Seminar științifico-practic: Educația privind drepturile copilului în Republica Moldova | 4 ateliere tematice

Anual, la 20 noiembrie, comunitatea internațională marchează Ziua Universală a Drepturilor Copilului. Scopul acestei Zile este de a ne reaminti că atunci când Republica Moldova a ratificat Convenția cu privire la Drepturile Copilului, și-a asumat mai multe angajamente față de copii. Unul dintre acestea este educația privind drepturile copilului atât pentru copii, cât și pentru profesioniștii care lucrează cu sau pentru copii.

Pe 16 noiembrie 2022 , Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova (CIDDC), Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” și Fundația ERIKS Development Partner invită profesori și profesoare, studenți și studente, masteranzi și masterande la Seminarul științifico-practic „Educația privind drepturile copilului în Republica Moldova”.

În cadrul evenimentului se desfășoară patru ateliere de formare:

Atelierul „Aplicația interactivă «Provocările lui Dragoș»”

Atelierul va avea loc în format fizic, în incinta Universității Pedagogice de Stat„ Ion Creangă” și va fi facilitat de Diana Postu-Blăjinu, psihologă.

Grupul de participanți/te va exersaaplicația interactivă „Provocările lui Dragoș”.

Aplicația „Provocările lui Dragoș” este destinată copiilor cu vârste între 7-12 ani. Această metodă este utilă în abordarea subiectelor sensibile și are ca scop să încurajeze discuțiile despre un subiect tabu, cum este violența asupra copiilor. Cu ajutorul acestei aplicații, cadrele didactice pot ajuta copiii să recunoască diverse forme ale abuzului, să afle cum se pot comporta în situaţii riscante pentru ei şi să identifice persoane de încredere.

Pentru a participa la atelier, vă rugăm să vă înscrieți până în data de 7 noiembrie 2022, accesând formularul pentru înregistrare https://forms.gle/KwqJkFtjaXm5jns19 , iar organizatorii vor reveni cu un mesaj privind desfășurarea acestuia.

Atelierul „Prevenirea violenței asupra copilului prin «Fir de nisip»”

Atelierul va avea loc în format fizic, în incinta Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” și va fi facilitat de Iulia Drozdov, psihologă.

Participanții/tele vor explora programulde prevenire a violenței față de copii„Fir de nisip".

Metoda „Fir de nisip" este gândită pentru adolescenţii/tele de 12-18 ani şi constă dintr-o discuţie de grup, moderată de o persoană adultă, în baza unei proiecţii video.

Metoda poate fi utilizată de diriginţi, psihologi, profesori la toate disciplinele școlare, în cadrul activităţilor curriculare şi extracurriculare pentru formarea competențele emoționale și sociale.

Pentru a participa la atelier, vă rugăm să vă înscrieți până în data de 7 noiembrie 2022, accesând formularul pentru înregistrare https://forms.gle/tE8sNfzWYZkFwEjF9 , iar organizatorii vor reveni cu un mesaj privind desfășurarea acestuia.

Atelierul „Politica de Protecție a Copilului în instituția de învățământ”

Atelierul va avea loc în format fizic, în incinta Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” și va fi facilitat de Viorica Adăscăliță, conferențiară universitară.

În cadrul atelierului se va analiza procedura de elaborare a Politicii de Protecție a Copilului (PPC) în instituția de învățământ și utilitatea acesteia pentru comunitatea școlară.

PPC este unul dintre elementele de bază care contribuie la crearea unui mediu de învățare bazat pe sentimentul siguranței și al respectului pentru demnitatea umană. Această procedură creează un cadru legal sigur de acțiune pentru cadrele didactice și de conducere de a răspunde prompt la orice caz suspect de violență sau bullying și face ca toți angajații unei instituții să fie în siguranță atunci când acționează în interesul superior al copilului.

Pentru a participa la atelier, vă rugăm să vă înscrieți până în data de 7 noiembrie 2022, accesând formularul pentru înregistrare https://forms.gle/GgyBzGnvHBFEfBgQ6 , iar organizatorii vor reveni cu un mesaj privind desfășurarea acestuia.

Atelierul „Educația prin, pentru și despre drepturile copilului”

Atelierul va avea loc online, pe platforma de comunicare ZOOM și va fi facilitat de Iosif Moldovanu, consultant în drepturile copilului, coach.

În cadrul atelierului „Educația prin, pentru și despre drepturile copilului” participanții/tele vor reflecta asupra competențelor cadrelor didactice de a proiecta, facilita și evalua un proces de învățare bazat pe respectarea principiilor drepturilor omului. Participanții/tele vor împărtăși propriile abordări și metode de educație în domeniul drepturilor copilului, vor analiza dificultățile și vor identifica soluții care să asigure respectarea drepturilor atât ale adulților, cât și ale copiilor în procesul educațional.

Pentru a participa la atelier, vă rugăm să vă înscrieți până în data de 7 noiembrie 2022, accesând formularul pentru înregistrare https://forms.gle/np6hUeZhStzoMnH5A , iar organizatorii vor reveni cu un mesaj privind agenda și linkul pentru conectare.

Pentru mai multe detalii privind organizarea evenimentului vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau la numărul de telefon +37379532774

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau la numărul de telefon +37378009450

GALERIE FOTO:

Termeni de Referință. Achiziționare servicii de consiliere psihologică/ psihoterapie pentru copiii și părinții refugiați care își fac studiile în instituțiile de învățământ din Bălți, Cahul, Orhei și Criuleni

1. CONTEXT

Centrul de informare și documentare pentru Drepturile Copilului (CIDDC) este o organizație nonguvernamentală, fondată în 1999. Inspirăm adulții să asculte vocea fiecărui copil și colaborăm cu copiii, familiile, autoritățile, serviciile publice și societatea civilă pentru a elabora și aplica soluții bazate pe drepturile copilului. Pentru mai multe informații, accesați www.drepturilecopilului.md.

CIDDC oferă sprijină psiho-emoțional copiilor pentru a se integra în instituțiile de învățământ din Republica Moldova prin:

‒ ședințe de consiliere/ terapie acordate copilului refugiat;

‒ ședințe de consiliere cu părinții copilului/ copiilor refugiați;

‒ ședințe cu cadrele didactice (educator, învățător, profesor) din instituțiile de învățământ frecventate de copii-refugiați.

Serviciile de consiliere psihologică/ psihoterapie vor fi prestate în cadrul proiectului "Suport pentru incluziunea copiilor refugiați în instituțiile de învățământ din Republica Moldova", implementat de CIDDC în parteneriat cu APSCF, în programul de granturi al proiectului "Sprijin pentru refugiați sub umbrela APSCF", cu suportul financiar al donatorului Diakonie Katastrophenhilfe.

2. SARCINI ȘI RESPONSABILITĂȚI

Psihologul selectat va avea următoarele sarcini și responsabilități:

- să ofere asistență psihologică (ședințe de consiliere psihologică/ psihoterapie), sensibilă la nevoile copilul sau părintele/îngrijitorul copilului, cadrului didactic din raionul său (Bălți, Cahul, Orhei, Criuleni);

- să informeze beneficiarul cu privire la condițiile prestării serviciilor psihologice (scop, durată, beneficii, riscuri, limite);

- să organizeze spațiul în care se află în momentul realizării ședinței de consiliere psihologice/ psihoterapie, astfel încât să asigure respectare a confidențialității și secretului profesional;

- să anunțe CIDDC și autoritățile competente în cazul în care beneficiarul a semnalizat intenția clară de a-și produce o vătămare gravă sie (suicid) sau altor persoane, pentru a le implica în rezolvarea situației (confidențialitatea în aceste situații, conform legislației Republicii Moldova, nu este aplicabilă);

- să participe la ședințele de lucru/ sesiunile de supervizare referitoare la serviciile de consiliere psihologică;

- să completeze și expedieze CIDDC documentația de proiect (acordul de prestare a serviciilor psihologice încheiat cu părintele/ cadrul didactic; jurnalul de evidență a serviciilor psihologice prestate), conform modelului expediat de CIDDC.

3. TERMENUL DE REALIZARE ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

Serviciile urmează să fie realizată în perioada noiembrie 2022 - martie 2023.

Psihologul va prezenta oferta financiară conform modelului: I.Date despre ofertant: nume/ prenume, telefon, email, documente anexate la această ofertă, care confirmă eligibilitatea ofertantului (a se vedea dosarul aplicantului). II. Oferta financiară în lei moldovenești, incluzând suma brută din aceasta vor fi reținute contribuțiile şi impozitele achitate de aplicant conform legislației în vigoare. Suplimentar se va calcula și achita fondul social – 24%), cu specificarea prețului pentru 1 ședință de consiliere psihologică (indicând durata ședinței).

Psihologul va fi plătit prin virament bancar în MDL după livrarea serviciilor solicitate. Detaliile cu referire la plată vor fi stipulate în contractul de prestări servicii semnat între părți.

4. CERINȚE FAȚĂ DE APLICANȚI

· Competențe de valorizare a demnității umane, drepturilor omului și diversității;

 • Studii superioare în domeniul psihologiei;

· Cunoștințe sau experiență de lucru cu copiii/ adulții aflați în situație de criză sau care au trecut prin evenimente traumatice, constituie un avantaj;

· Experiență de prestare a serviciilor de consiliere psihologică/ psihoterapie, minim 3 ani;

 • Cunoașterea limbilor română (excelent) și rusă (excelent).

5. DOSARUL APLICANTULUI ȘI PROCEDURA DE SELECTARE

Toate ofertele trebuie să conțină:

 • CV-ul actualizat incluzând date privind experiența în domeniu;
 • Copia documentelor ce atestă studiile/ expertiza în domeniu;
 • Oferta financiară.

Selecția aplicantului (psihologului) se bazează pe angajamentul nostru ferm cu privire la protecția copilului față de toate formele de violență în cadrul proiectelor și activităților CIDDC, precum și în afara organizației. CIDDC are o politică de protecție a copilului; Psihologii selectați vor semna o declarație prin care se vor angaja să respecte prevederile acesteia.

Selecția se va realiza în două etape:

Într-o primă etapă, eliminatorie, CIDDC va evalua, pe baza documentației transmise, admisibilitatea candidaturilor sub aspectul îndeplinirii următoarelor cerințe:

· respectarea termenului limită pentru depunerea dosarului;

· respectarea documentației de înscriere indicate în termenii de referință.

În a doua etapă se vor examina candidații preselectați din prima etapa, urmărind îndeplinirea de către aceștia a calificărilor si abilitaților solicitate. Aplicațiile vor fi evaluate în baza următoarelor criterii:

Criteriu

Pondere

Experiența psihologului în prestarea serviciilor solicitate

50%

Cunoștințe sau experiență de lucru cu copiii/ adulții aflați în situație de criză sau care au trecut prin evenimente traumatice

20%

Oferta financiară

30%

Dosarul va fi prezentat în format electronic la adresa de email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. cu mențiunea„Servicii psihologice pentru copii-refugiați” până la data de 10 noiembrie 2022, ora 18:00.

Dosarele incomplete sau expediate după termenul limită nu vor fi evaluate.

Pentru informații adiționale, nu ezitați să ne scrieți la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Notă: CIDDC prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Prin expedierea dosarului, dvs., sunteți de acord că datele dvs. personale vor fi utilizate în procesul de recrutare. Documentele ce conțin date cu caracter personal se vor păstra doar pentru perioada de recrutare.

Termeni de Referință. Concurs de selectare a 2 consultanți care vor realiza un curs de analiză tranzacțională pentru profesioniștii din sectorul educație în vederea sprijinirii integrării copiilor refugiați în instituțiile de învățământ din RM

1. CONTEXT

Centrul de informare și documentare pentru Drepturile Copilului (CIDDC) este o organizație nonguvernamentală, fondată în 1999. Inspirăm adulții să asculte vocea fiecărui copil și colaborăm cu copiii, familiile, autoritățile, serviciile publice și societatea civilă pentru a elabora și aplica soluții bazate pe drepturile copilului. Pentru mai multe informații, accesați www.drepturilecopilului.md.

Conștientizând necesitatea susținerii psihoemoționale a profesioniștii din sectorul educație (cadre didactice și manageriale din învățământul preșcolar, primar și secundar general), a reconectării cu ei înșiși și cu resursele lor interne pentru a putea deveni, la rândul lor, o resursă pentru copiii și părinți, inclusiv refugiați, CIDDC oferă cadrelor didactice posibilitatea de a participa la un curs/ program de Analiză Tranzacțională.

Activitățile se realizează în parteneriat cu Organele Locale de Specialitate în Domeniul Învățământului din Bălți, Cahul, Orhei și Criuleni în cadrul proiectului "Suport pentru incluziunea copiilor refugiați în instituțiile de învățământ din Republica Moldova", implementat de CIDDC în parteneriat cu APSCF, în programul de granturi al proiectului "Sprijin pentru refugiați sub umbrela APSCF", cu suportul financiar al donatorului Diakonie Katastrophenhilfe.

2. SARCINI ȘI LIVRABILE

Consultantul-facilitatorul va avea următoarele sarcini și responsabilități:

- Elaborarea conceptului programului de analiză tranzacțională (1 program include 6 sesiuni);

- Livrarea a două programe de formare (1 program pentru Educatori, metodiști și directori IET și 1 program pentru Cadre didactice și de conducere de la treapta primară, gimnazială, liceală, psihologi școlari);

- Participarea la ședințele de lucru privind organizarea programului de formare;

- Menținerea comunicării cu profesioniștii din sectorul educației instruiți între sesiuni;

- Evaluarea pre și post instruire a persoanelor instruite;

- Elaborarea rapoartelor în urma desfășurării programului de formare, conform modelului oferit de CIDDC

- Respectarea cerințelor menționate în acești Termeni de Referință în timp util și la cele mai înalte standarde.

3. TERMENUL DE REALIZARE ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

Serviciile urmează să fie realizată în perioada noiembrie 2022 - martie 2023.

Consultantul va prezenta oferta financiară conform modelului: I. Date despre aplicant/ofertant: nume/ prenume, telefon, email,documente anexate la această ofertă, care confirmă eligibilitatea ofertantului (a se vedea dosarul aplicantului). II. Oferta financiară în lei moldovenești, incluzând suma brută ( din aceasta vor fi reținute contribuțiile şi impozitele achitate de aplicant conform legislației în vigoare. Suplimentar se va calcula și achita fondul social – 24%) , cu specificarea unui preț fix total pentru livrabile (atelier, agendă, raport) însoțită de o defalcare a costurilor.

4. CALIFICĂRI ȘI ABILITĂȚI

· Competențe de valorizare a demnității umane, drepturilor omului și diversității;

· Studii universitare în domenii relevante;

· Cunoașterea cadrului legal în domeniul educației și a drepturilor copilului;

· Cunoștințe și experiență de aplicare a abordării bazate pe drepturile copilului;

· Experiență în elaborarea și facilitarea cursurilor de instruire bazate pe principiile și tehnicile analizei tranzacționale;

· Abilități analitice, capacitatea de a sintetiza și de a prezenta cu claritate procese și aspecte complexe abordate în cadrul cursului și în documentele scrise (agende, rapoarte);

· Abilități de lucru în echipă;

· Cunoașterea limbilor română (excelent).

5. DOSARUL APLICANTULUI ȘI PROCEDURA DE SELECTARE

Toate ofertele trebuie să conțină:

 • CV-ul actualizat incluzând date privind experiența în domeniu;
 • Copia documentelor ce atestă studiile/ expertiza în domeniu.
  Conceptul cursului/ programului de analiză tranzacțională ce urmează a fi livrat specialiștilor în educație
 • Oferta financiară.

Selecția consultanților-formatori se bazează pe angajamentul nostru ferm cu privire la protecția copilului față de toate formele de violență în cadrul proiectelor și activităților CIDDC, precum și în afara organizației. CIDDC are o politică de protecție a copilului; formatorii selectați vor semna o declarație prin care se vor angaja să respecte prevederile acesteia.

Selecția se va realiza în două etape:

Într-o primă etapă, eliminatorie, CIDDC va evalua, pe baza documentației transmise, admisibilitatea candidaturilor sub aspectul îndeplinirii următoarelor cerințe:

 • respectarea termenului limită pentru depunerea dosarului;

· respectarea documentației de înscriere indicate în termenii de referință.

În a doua etapă se vor examina candidații preselectați din prima etapa, urmărind îndeplinirea de către aceștia a calificărilor si abilitaților solicitate. Aplicațiile vor fi evaluate în baza următoarelor criterii:

Criteriu

Pondere

Experiența consultantului-facilitator în prestarea serviciilor solicitate

30%

Conceptul cursului/ programului de analiză tranzacțională ce urmează a fi livrat specialiștilor în educație

40%

Experiență de aplicare a abordării bazate pe drepturile copilului

10%

Oferta financiară

20%

Dosarul va fi prezentat în format electronic la adresa de email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. cu mențiunea„Consultant analiză tranzacțională” până la data de 8 noiembrie 2022, ora 18:00.

Dosarele incomplete sau expediate după termenul limită nu vor fi evaluate.

Pentru informații adiționale, nu ezitați să ne scrieți la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Notă: CIDDC prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Prin expedierea dosarului, dvs., sunteți de acord că datele dvs. personale vor fi utilizate în procesul de recrutare. Documentele ce conțin date cu caracter personal se vor păstra doar pentru perioada de recrutare.

CIDDC continuă să consolideze capacitățile echipei de formatori și formatoare care dezvoltă proiectul „Clubul Taților”

Formatorii și formatoarele care acordă sprijin profesionist pentru 190 de actuali și viitori tați din raioanele Strășeni, Fălești, Dondușeni, Glodeni, Drochia și din municipiul Chișinău în procesul de creștere și îngrijire a copiilor au participat la un nou atelier de lucru, desfășurat în format fizic, pe 29 octombrie 2022, de Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) în cadrul proiectului „Clubul Taților”.

Clubul Taților este parte a programului regional „Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței în bază de gen”, finanțat de Uniunea Europeană, implementat de UNFPA Moldova și UN Women Moldova cu suportul CIDDC, în perioada 2020-2023.

În cadrul atelierului, participanții și participantele au reflectat despre activitatea de facilitator/facilitatoare; și-au analizat propriile convingeri despre activitatea de facilitare și rolul de facilitator; au identificat propriul stil de facilitare; au analizat felul în care pot fi adaptate exercițiile din cadrul atelierului în lucrul cu tații; au identificat posibile dificultăți și riscuri în procesul de facilitare a discuțiilor în grup; au exersat metode prin care să încurajeze tații în procesul de reflectare.

Amintim că din octombrie 2020 până în prezent, CIDDC contribuie la consolidarea capacităților a 18 formatori/oare, echipa de formatori și formatoare fiind în creștere și deschisă către noi persoane interesate să acorde sprijin actualilor și viitorilor tați.

Această echipă sprijină peste 190 de actuali și viitori tați șă-și dezvolte competențele parentale.

Din decembrie 2020 până în prezent, în cadrul programului „Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței în bază de gen” au fost deschise 19 școli/cluburi ale actualilor și viitorilor tați în 14 locații din 5 raioane și din municipiul Chișinău.

Cluburile se desfășoară în 13 locații (școli, Centre de Tineret, Centre Youth Klinic (YK), Centre de Creație și Agrement).

În cadrul cluburilor, sunt abordate următoarele subiecte: particularitățile de vârstă ale copiilor, de la nou-născut la adolescent; nevoile și drepturile copiilor; metode de disciplinare pozitivă a copiilor; egalitatea de gen prin joc; probleme de sănătate mintală apărute în adolescență; identitatea de gen; planificarea familială; sarcina și nașterea; comunicarea în cuplu; strategii de încheiere a relațiilor abuzive; conflictele și soluționarea lor; violența în familie; violența în bază de gen.

Tematicile ședințelor sunt stabilite în baza nevoilor și intereselor participanților, o resursă utilă fiind Ghidul pentru Școala Taților.

Pentru sustenabilitatea programului și posibilitatea de replicare a Cluburilor Taților în alte locații, a fost elaborat un Regulament-cadru de organizare și funcționare a Cluburilor Taților. Documentul a fost consultat cu membrii grupurilor de lucru raionale și continuă să fie revăzut/revizuit în baza contextului/nevoilor locale.

Mai multe fotografii din timpul atelierului pot fi accesate pe pagina noastră de Facebook.

Acest material a fost realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea autorului și nu reflectă în mod neapărat opinia Uniunii Europene.

 

 

Forumul copiilor apărători ai drepturilor omului

Dragi apărători/apărătoare ai/ale drepturilor omului,

Vă anunțăm că, în anul curent de studii, etapa republicană a Forumului Copiilor Apărători ai Drepturilor Omului are loc în perioada 18 noiembrie – 10 decembrie 2022, în format fizic și online.

Evenimentul este organizat de Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Universitatea de Stat din Moldova, cu suportul financiar oferit de ERIKS Development Partner și Salvați Copiii România.

În cadrul acestui eveniment, elevii și elevele:

- îşi fac vocea auzită în legătură cu respectarea, protecția și asigurarea drepturilor omului, cu ajutorul unor exerciții accesibile pentru fiecare;

- reflectează, într-o atmosferă sigură, incluzivă și prietenoasă, asupra experiențelor privind apărarea drepturilor omului;

- formulează propuneri de îmbunătățire a activității apărătorilor și apărătoarelor drepturilor omului;

- învață și se inspiră unii de la alții, oferă sprijin și încurajare.

La eveniment sunt invitați/te să participe elevii și elevele din clasele a V-a – a XII-a, care participă la activități, inițiative de apărare a drepturilor omului în diverse contexte (în școală, în comunitate, individual sau în grup etc.).

Pentru a vă înscrie la eveniment, expediați-ne un mesaj, până la data de 7 noiembrie 2022, la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. cu informația solicitată:

Instituția de învățământ (orașul/satul, raionul): _______________________________________

Opțional: Coordonatorul/coordonatoarea (nume/ prenume, date de contact): ________________

În ce inițiativă/ activitate de apărare a drepturilor omului ești implicat/ă (descrie în 2- 3 fraze): ____________________________________________________________________________

Componența: individual sau în grup

Nr.

Nume, prenume elev/elevă

Clasa

Date de contact (telefon, email)

Sexul

1.

       

2.

       

3.

       

4.

       

5.

       

După ce expediați formularul de înregistrare, organizatorii vor comunica data, ora și atelierul la care veți participa.

Dacă aveți întrebări și/sau sugestii referitor la organizarea evenimentului, vă rugăm să ne scrieți la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau să o contactați pe Olesea Cotiujanu la numărul de telefon 078009450.

Program de formare Leadership Sistemic pentru personalul de conducere din învățământul general din municipiul Chișinău

Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) în parteneriat cu Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului Municipal Chișinău, cu suportul Salvați Copiii România, anunță, pe parcursul anului de studii 2022-2023, desfășurarea Programului de formare Leadership Sistemic.

Programul este adresat personalului de conducere de la toate treptele de școlaritate din învățământul general din municipiul Chișinău.

Pe lângă viziunea managerială care presupune crearea și implementarea unor procese și roluri care să servească obiectivele organizației, ca lideri este nevoie sa învățăm să privim întregul – să ne uităm la instituția din care facem parte ca o rețea, o comunitate de oameni cu diferite roluri (cadre didactice, personal auxiliar, elevi, părinți etc.) care au nevoie să se simtă văzuți, incluși și valorizați ca ființe umane pentru a putea să se conecteze unii cu ceilalți într-un mod care să faciliteze fluxul de încredere și motivație.

Precum o pădure și o instituție are ecologia proprie – niște principii organice care susțin ca în grupul social să fie posibil acest flux de încredere și motivație. Când ne uităm la ecologia unei păduri, putem vedea practic cum de funcționarea sănătoasă a sistemului depind diversitatea, abundența, frumusețea și nu numai.

Uitându-ne în acest mod la organizațiile din care facem parte, putem vedea performanța ca un atribut al calității interacțiunilor dintre părțile sistemului. Precum o pădure frumoasă și sănătoasă, leadershipul sistemic ne invită sa observăm cum, atunci când este sănătos, întregul este cu adevărat mai mare decât suma părților sale. Valoarea pe care o creăm în sistemele umane este strâns legată de sănătatea culturii organizaționale, a apartenenței.

Apartenența și modul în care ca lideri gestionăm conștient această nevoie cu discernământ și compasiune este tematica cursului “Leadership Sistemic”.

O instituție in care oamenii își găsesc cu ușurință locul, în care oamenii se simt respectați ca ființe umane, în care comunicarea poate fi făcută cu compasiune – fără a judeca persoanele din interiorul sau din exteriorul sistemului, este o instituție care pe lângă obiectivele cantitative își propune să acționeze coerent în sprijinul creării unei apartenențe sigure, a unei culturi organizaționale care să susțină performanța.

Ca lideri sistemici începem să vedem întregul punându-ne câteva întrebări despre ce nu se vede, însă se simte:
Cum este climatul emoțional pe la noi?
Cum își găsesc oamenii nou-veniți locul în grup? Cum primim noi acești nou-veniți?
Cine se simte marginalizat în această instituție?
Ce evenimente dificile din trecut încă ne direcționează deciziile?
Care este relația noastră cu reputația noastră ca instituție? Ce efect are reputația asupra apartenenței membrilor?
Când vine vorba de schimbare, cum anume judecăm contextul sau persoanele care fie își doresc schimbare sau rezistă schimbării?

Orar formări online: 03 noiembrie, 12 decembrie (orele 14.00-17.00)
Doritorii/doritoarele de a participa la program se pot înregistra până la 1 noiembrie 2022, accesând linkul de mai jos:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVnMyR7IAtfZzy9Cpuawz8ciVmlRGzl7f-3X6_L87tWsFwOQ/viewform?usp=sf_link

Despre formatori:

Oana Tănase este coach profesionist cu o experiență în domeniu de 8 ani. Înainte de a deveni coach, a activat 6 ani în industria software unde a coordonat procese de vânzare consultativă. După mai bine de 10 ani petrecuți în organizații, a decis să își asume un nou rol – acela de coach și facilitator. Din acest spațiu susține creșterea și transformarea sustenabilă a organizațiilor, principalele arii de competență fiind facilitarea sistemică, coaching executiv și constelații organizaționale.

Din 2017 Oana este partener și facilitator în cadrul Coaching Constellations Romania – companie afiliată la organizația internațională cu același nume. Alături de Doru Curteanu, Oana facilitează o bogată experiență de învățare menită să formeze atât coachi, cât și specialiști din domeniul resurselor umane și dezvoltării organizaționale în a folosi constelațiile organizaționale și facilitarea sistemică pentru a spori gradul de eficacitate a programelor de dezvoltare umană și organizațională.

Doru Curteanu este coach pentru echipe și lideri acreditat la nivelul Master Practitioner de către European Mentoring and Coaching Council. El este doctor în management și, timp de 10 ani, a predat cursurile de Management al proiectelor și Managementul resurselor umane la Academia de Studii Economice din București. Apoi și-a continuat cariera în domeniul trainingului, coachingului și consultanței manageriale pentru organizații economice și non-profit. Doru facilitează dezvoltarea sănătoasă a echipelor și organizațiilor, principalele arii de competență fiind leadershipul, coachingul de echipă și facilitarea constelațiilor sistemice familiale si organizaționale.

Din 2017 Doru este partener și facilitator în cadrul Coaching Constellations Romania – companie afiliată la organizația internațională cu același nume. Alături de Oana Tanase, Doru facilitează o bogată experiență de învățare menită să formeze atât coachi, cât și specialiști din domeniul resurselor umane și dezvoltării organizaționale în a folosi constelațiile organizaționale și facilitarea sistemică pentru a spori gradul de eficacitate a programelor de dezvoltare umană și organizațională.

Participarea la program este confirmată prin certificat în vederea completării portofoliului de dezvoltare profesională.

CIDDC solicită oferte de prețuri pentru inventar sportiv, papetărie, birotică și jocuri de masă

Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) este o organizaţie neguvernamentală, fondată în 1999. Inspirăm adulții să asculte vocea fiecărui copil și colaborăm cu copiii, familiile, autoritățile, serviciile publice și societatea civilă pentru a elabora și aplica soluții bazate pe drepturile copilului. Pentru mai multe informații, accesați https://drepturilecopilului.md/index.php/ro/ .

CIDDC solicită oferte de prețuri pentru inventar sportiv, birotică și jocuri de masă.

Achiziția are loc în cadrul proiectului „ Incluziunea sigură și participativă a copiilor refugiați din Ucraina în Republica Moldova ” finanțat de către Salvați Copiii România. Vor fi procurate materiale în valoare de aproximativ 150 000 MDL. Materialele procurate vor fi distribuite către 20 de instituții de învățământ din mun. Chișinău în care sunt înmatriculați copii refugiați.

Nr.

Denumirea produsului

1

Hârtie xerox: A3 (500foi)

2

Hârtie xerox: A4 (500foi)

3

Hârtie vatman

4

Hârtie flipchart

5

Hârtie colorată (set copii)

6

Album de desen

7

Mape desen A3

8

Mape desen A4

9

Carton colorat

10

Caiete 12 file matematica

11

Caiete 12 file linii

12

Caiete 24 file matematica

13

Caiete 24 file linii

14

Caiete 48 file matematica

15

Caiete 48 file linii

16

Clei PVA 50ml.

17

Clei creion 8gr.

18

Clei creion 15gr.

19

Clei creion 25g.

20

Clei creion 35gr.

21

Ascutitoare

22

Carioci: 12cul, 24cul

23

Carioci: 24cul

24

Creoane colorate 12cul

25

Creoane colorate 24cul.

26

Acuarela 12 cul

27

Set pensule

28

Guasa: 6cul

29

Guasa: 12cul

30

Foarfece pentru copii

31

Plastilină: 12cul

32

Cretă alba

33

Cretă colorată

34

Bandă adezivă 12/30m

35

Bandă adezivă 24/30m

36

Bandă adezivă 48/30

37

Bandă adezivă hartie 25mm

38

Bandă adezivă hartie 50mm

39

Corector pix

40

Corector cu pensula

41

Radiera

42

Capsator 24/6

43

Capse 24/6

44

Mapă A4 plastic

45

Mapă A4 carton

46

Agrafe

47

Marker flipchart

48

Marker permanent

49

Folii 40mcr

50

Stilouri

51

Creioane simple

Inventar sportive

1

Minge de fotbal

2

Minge de de volei

3

Minge de baschet

4

Minge de handbal

5

Coardă

6

Saltea de gimnastică pentru o persoana

7

Cerc pentru gimnastică copii

8

Cerc pentru gimnastică adolescent

9

Set badminton

10

Palete pentru tenis de masa

11

Plasă volei

12

Bastoane de gimnastică

Jocuri de masa

1

Glob pământesc educațional

2

Harta lumei

3

Joc de dame

4

Joc de șah

5

Joc Domino

6

Joc LOTO

7

Joc educativ de masă Mozaic

8

Joc educativ de masă Twister

9

Corpuri geometrice

10

Complet de bisere cu desen

11

Popice copii

12

Puzzle 100-150 piese

Oferta trebuie să includă:

‒ Prețul în MDL, denumirea produsului, denumirea producătorului, cantitatea;

‒ Certificatul de calitate al produsului;

‒ Termenul de livrare a produselor;

‒ Costul cutiilor, ambalării acestora și a adezivului de pe cutii;

‒ Denumirea companiei, adresa poștală, persoana de contact, e-mailul și telefonul de contact;

‒ Datele bancare ale companiei;

‒ Semnătura persoanei responsabile și ștampila companiei.

Plată:

· Plata se va efectua prin transfer bancar în termen de 3 zile lucrătoare de la predarea-primirea produselor.

Data-limită de transmitere a ofertelor: 21 octombrie 2022, ora 17.00.

Ofertele, valabile 10 zile lucrătoare din data-limită de transmitere a ofertelor, vor fi expediate pe adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau depuse la sediul CIDDC din str. Eugen Coca 15, Chișinău.

Persoana de contact: Vasile Coroi, tel. 060931284.

Va fi selectată compania care va oferi cel mai bun raport calitate/preț și termen de livrare rezonabil.

Subscribe to this RSS feed

Contacts

Adresa: Eugen Coca Street no. 15, Chisinau,
Republic of Moldova, MD-2008

Tel./Fax: (+373 22) 747813, 716598, 744600

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ambasador 2%

Sustin 2%! Support 2%! 

Media partner:

Portalul CIVIC.MD: Activitati ONG, anunturi, granturi, job-uri, voluntariat, evenimente

Top of Page