CIDDC - Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova

Respectarea drepturilor copilului

Introducere
În luna februarie 2017, o delegație de adolescenți din țara noastră a mers la Geneva (Elveția) pentru a prezenta Comitetului ONU pentru Drepturile Copilului raportul Respectarea drepturilor copilului. Raportul reflectă viziunea copiilor despre modul în care sunt respectate prevederile Convenției privind Drepturile Copilului în Republica Moldova.

Delegația face parte dintr-un grupul de copii, numit Grupul de Reflecție, ce a lucrat asupra raportului aproximativ doi ani și jumătate, fiind ghidați de Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC).

Elaborarea raportului de către copiii are loc în contextul ratificării de către Republica Moldova a Convenției ONU pentru Drepturile Copilului. Odată cu ratificarea, guvernul țării noastre și-a asumat obligația de a raporta o dată la 5 ani cum sunt respectate drepturile copilului în stat. Pe lângă raportul Guvernului, Comitetul examinează și un raport prezentat de societatea civilă, care îl completează pe cel guvernamental. De obicei, raportul elaborat de copii face parte din acest raport.

Grupul de reflecție (GR)

Din Grupul de Reflecție fac parte 49 de copii din 21 de regiuni ale țării, inclusiv Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia și raioanele din stânga Nistrului, care au vârsta cuprinsă între 12-18 ani. Aceștia, la rândul lor, reprezintă diferite grupuri de lucru ale copiilor și consilii ale elevilor de la nivel local, raional și național, inclusiv copii cu necesități speciale, copii de etnie romă, beneficiari ai serviciilor de îngrijire rezidențială, membri ai Consiliilor Naționale ale Elevilor din învățământul general și din cel profesional tehnic, participanți la Turnamentul Național în domeniul Drepturilor Copilului/ Omului, membri ai rețelei de Educatori de la Egal la Egal Y-Peer.

Cea mai mare parte din aceste grupuri de copii a început procesul de monitorizare a drepturilor copilului la nivel local încă în anii 2011-2012, iar altele s-au alăturat pe parcurs. În 2014, au fost selectați membrii Grupului de Reflecție, în baza unei metodologii elaborate și implementate de CIDDC, luând în considerare standardele internaționale de participare a copiilor. Scopul de bază al Grupului a fost să analizeze constatările din rapoartele grupurilor locale, să le compileze și să colecteze date noi pentru aspectele cercetate insuficient.

Membrii Grupului de Reflecție au fost implicaţi în mai multe activităţi: ateliere de lucru la nivel regional și naţional cu durata de 2-3 zile, întâlniri cu autorităţile şi experţii în diferite domenii, consultări cu semenii în localități, sondaje de opinie etc. Între ateliere, participanţii au de îndeplinit anumite sarcini.

Procesul de lucru

După prima întâlnire, timp de două luni, membrii grupului au efectuat în localitățile din care vin sondaje cu semenii lor, întrebându-i care, după părerea lor, sunt cele mai grave probleme ale copiilor. În total, membrii Grupului de Reflecţie au reușit să intervieveze 547 de copii de diferite vârste: de la preșcolari până la adolescenți.

În urma problemelor identificate, Grupul a selectat câteva prioritare, stabilind şi legătura lor cu anumite drepturi. Copiii au analizat prevederile Convenției în legătură cu fiecare drept încălcat, obligațiile statului care a ratificat-o și ultimele observații și recomandări ale Comitetului pentru Drepturile Copilului (din anul 2010). În final, Grupul de Reflecție a determinat care drepturi ale copilului vor fi reflectate în raport:

  • - dreptul la protecție față de exploatare economică;
  • - dreptul la mediu familial;
  • - dreptul la educație;
  • - dreptul la protecție față de abuz, violență și neglijare;
  • - dreptul la protecție față de consum de alcool, tutun și droguri, implicit dreptul la sănătate.

Întregul proces a fost documentat în scopul producerii unei serii de filme scurte despre principalele etape de lucru. Filmele, realizate cu ajutorul tinerilor de la Centrul Media pentru Tineri, sunt utilizate pentru instruirea cadrelor didactice și reprezentanților societății civile, care facilitează activitatea grupurilor de copii interesate de monitorizarea drepturilor copilului, dar și pentru a prezenta raportul copiilor titularilor de obligații la diferite niveluri.

Pentru a colecta opiniile a mai multor semeni și pentru a disemina informații accesibile pentru toți copiii despre drepturile lor, membrii Grupului de Reflecție au decis să creeze o platformă online – Platforma Copiilor, unde fiecare copil s-ar simți în siguranță să vorbească despre cum îi sunt respectate drepturile.

Prin intermediul acestui mecanism, membrii Grupului de Reflecție vor disemina raportul lor, precum și Observațiile finale ale Comitetului. Astfel, se va relua un alt ciclu de monitorizare a drepturilor copilului și tot mai mulți copii vor putea să se implice ca să-și facă vocea auzită în următorul raport al copiilor.

Relatările mass-mediei:

Contacte

Adresa: Strada Eugen Coca nr. 15, Chișinău,
Republica Moldova, MD-2008

Tel./Fax: (+373 22) 747813, 716598, 744600

Email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Ambasadorul 2%

Sustin 2%! Sustin 2%! 

Partener media:

Portalul CIVIC.MD: Activitati ONG, anunturi, granturi, job-uri, voluntariat, evenimente

Top of Page