Ultimile știri 4

Aproximativ 800 de psihologi școlari, cadre manageriale și didactice și-au consolidat, în perioada septembrie 2023 – februarie 2024, capacitățile de prevenire și combatere a bullyingului din perspectiva respectării demnității umane a fiecărui copil

Aproximativ 800de psihologi, cadre manageriale și didactice din instituții de educație din raioanele Glodeni, Florești, Strășeni și Telenești și-au consolidat capacitățile de prevenire și combatere a bullyingului în perioada septembrie 2023 – februarie 2024.

Formarea profesioniștilor din educație s-a desfășurat în cadrul Programului „Consolidarea capacităților cadrelor didactice și manageriale de aplicare a Metodologiei privind prevenirea și combaterea bullyingului”.

Programul a fost implementat de Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova (MEC), Solidarités International, Synergie Emergency Response cu suportul financiar oferit de Agenția Franceză de Dezvoltare (AFD) și Fundația Franței (FDF) în cadrul proiectului „Incluziunea sigură a copiilor refugiați în școlile din Republica Moldova”.

Programul „Consolidarea capacităților cadrelor didactice și manageriale de aplicare a Metodologiei privind prevenirea și combaterea bullyingului” s-a desfășurat în format online, a fost facilitat de către Iosif Moldovanu, facilitator sistemic, consultant în drepturile copilului, și Sorina Petrică, psihologă cliniciană, psihoterapeută. Programul a inclus 24 de sesiuni de lucru cu psihologi, cadre didactice și manageriale din instituțiile de educație timpurie, învățământul primar, gimnazial și liceal.

În acest program, profesioniștii/profesionistele din educație au împărtășit propriile experiențe de prevenție și intervenție în situațiile de bullying, au analizat în mod critic impactul metodelor de intervenție asupra dezvoltării copiilor și asupra mediului educațional, reflectând asupra propriilor convingeri despre bullying și educație și asupra modului în care aceste convingeri influențează relațiile cu elevii/elevele și părinții acestora.

Participanții, participantele au explorat manifestări ale bullyingului în bază de gen și bune practici de intervenție pe care profesioniști școlari din diverse țări le pun în aplicare cu succes. Una dintre aceste strategii este metoda implicării părților, aplicată îndeosebi în situațiile de bullying manifestate în adolescență, care include șase etape: Colectarea informației; Întâlniri individuale cu elevii suspectați că ar fi inițiat bullyingul; Întâlnirea cu elevul-țintă a bullyingului; Evaluarea progresului; Întâlnire de grup cu elevii care inițiază bullyingul; Întâlnire de grup cu elevul-țintă și elevii care inițiază bullyingul.

„Hai să mă schimb eu un pic!”

Totodată, profesioniștii și profesionistele din educație au identificat factorii ce contribuie la crearea unui mediu educațional de siguranță și încredere, au aflat ce instrumente pot aplica pentru a crește gradul de conștientizare a bullyingului atât în rândul copiilor, cât și în rândul personalului didactic și al părinților/îngrijitorilor, au împărtășit ce nevoi au pentru a asigura acest mediu fiecărui copil.

„Datorită acestui program, am căpătat mai multă încredere în rezolvarea conflictelor”, a menționat o directoare adjunctă.

„Prin prisma studiilor de caz, am aflat cum se intervine în situațiile de bullying în alte țări și am învățat atât din experiența profesioniștilor din alte țări, cât și de la colegii de program și de la experții programului”, a menționat o profesoară.

Sunt la început de carieră. În urma acestui program, am început să analizez mult, să fiu mai atentă la detalii cărora, până la program, nu le acordam atenție. Dacă înainte reacționam impulsiv, acum abordez lucrurile calm. Și, după acest curs, mi-am zis: «Hai să mă schimb eu un pic!» În primul rând, e nevoie de multă muncă asupra noastră”, a împărtășit o altă profesoară, dirigintă.

Experții recomandă evitarea etichetelor „victimă” și „agresor”

Sorina Petrică și Iosif Moldovanu subliniază că bullyingul este un fenomen social complex și este nevoie ca acesta să fie abordat cu maximă responsabilitate, astfel încât personalul didactic, în parteneriat cu părinții/îngrijitorii, psihologi școlari și profesioniști din alte domenii conexe, să intervină cu respect pentru demnitatea umană a fiecărui copil: și pentru copilul-țintă a bullyingului, și pentru copiii care observă bullyingul, și pentru copilul care inițiază bullyingul.

„Modul în care privim ceea ce vedem se reflectă în ceea ce facem. Deseori, elevii care inițiază bullyingul rămân fără ajutor, fără sprijinul necesar pentru a putea să iasă din cercul vicios al obținerii puterii folosind reacțiile copiilor din jur pe care îi percepe ca fiind mai slabi.

Este nevoie să vedem și suferința copiilor care inițiază bullyingul.

Totodată, este important să știm că rolul copiilor în bullying se schimbă în funcție de context.

Rolul respectiv nu definește persoana copilului. În situații diferite, copilul se poate comporta diferit. De accea, evităm etichetele «agresori» și «victime»”, a punctat Sorina Petrică, psihologă cliniciană, psihoterapeută.

Metodologia privind prevenirea și combaterea bullyingului recomandă expresiile „țintă a acțiunilor de bullying”, „autor al acțiunilor de bullying”. Pot fi utilizate și expresiile „copil care este țintă a bullyingului”, „copil care este afectat de acțiunile de bullying”, „copil care inițiază, planifică, realizează acțiuni de bullying”, „copil care asistă la acțiuni de bullying în mod direct sau virtual”.

În cadrul programului a fost abordată și perspectiva de cooperare dintre cadre didactice și părinți, îngrijitori sau reprezentanți legali ai copiilor, elevilor/elevelor și alți actori importanți în procesul de prevenire a bullyingului.

Prevenția este mai puțin costisitoare decât intervenția

„Prevenirea și combaterea bullyingului este un proces de muncă în echipă. Este esențial ca profesioniștii din educație să coopereze cu părinții/ îngrijitorii tuturor copiilor implicați în situații de bullying, la fel cum este esențial ca profesioniștii să înțeleagă că părinții au nevoie și ei de formare în domeniu ca să poată recunoaște bullyingul și să acționeze cu răbdare, compasiune, respect pentru demnitatea umană și nevoile fiecărui copil și adult. Totodată, este sănătos ca profesioniștii din educație să ceară suport și din partea altor profesioniști din domenii conexe”, a subliniat Iosif Moldovanu, facilitator sistemic, consultant în drepturile copilului.

Facilitatorii programului au reiterat importanța implicării întregii comunități școlare în procesul de prevenție, pentru că prevenția este mai puțin costisitoare decât intervenția, atât în ceea ce privește resursele umane și materiale, cât și în ceea ce privește consecințele asupra sănătății și vieții fiecărui copil.

Amintim că, în octombrie 2022, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova a aprobat Metodologia cu privire la prevenirea și combaterea bullyingului. Instituțiile de învățământ din Republica Moldova aplică acest document pentru a proteja copiii, elevii și elevele de tachinare, acesta fiind parte a politicii de protecție a copiilor şi adolescenților/telor față de violenţă în instituțiile de învățământ din țară.

De la începutul anului 2023, CIDDC, în parteneriat cu MEC și cu suportul mai multor organizații, a desfășurat activități de formare privind prevenirea și combaterea bullyingului pentru profesioniști de educație: 300 de c oordonatori, coordonatoare și psihologi/e, cadre didactice din învățământul profesional tehnic, 58 de profesioniști și profesioniste din educație care activează în raioanele Basarabeasca, Anenii Noi, Ștefan Vodă, în UTA Găgăuzia, Cahul, Căușeni și Bălți, inclusiv profesioniste care activează în instituții de educație timpurie.

CIDDC este unica organizație care desfășoară activități de formare privind prevenirea și combaterea bullyingului cu cadre didactice din grădinițe.

La 12 februarie curent, a fost lansată, de Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF), în parteneriat cu MEC și cu suportul Liechtenstein Development Service (LED), campania „Împreună, fără bullying”. CIDDC s-a alăturat acestei campanii.

Read more... 

Înscrierea la programul de formare privind guvernanța democratică a școlii este un proces transparent. 130 de profesioniste, profesioniști din învățământul general au aflat informații din prima sursă

130 de cadre didactice și de conducere din învățământul general au participat la sesiunea informativă despre programul de formare privind guvernanța democratică a școlii.

Sesiunea s-a desfășurat în format online pe 17 ianuarie curent și a fost realizată de Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) , în parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în cadrul proiectului Consiliului Europei „Educaţie pentru democraţie în Republica Moldova”.

În cadrul sesiunii informative, reprezentantele, reprezentanții instituțiilor de învățământ general au aflat ce este guvernanța democratică a școlii, în ce domenii poate fi aplicată guvernanța democratică, ce resurse pot fi consultate pentru înțelegerea guvernanței democratice a școlii, ce beneficii au școlile care aleg să participe în programul de formare privind guvernanța democratică a școlii, cum se vor desfășura activitățile, cum vor fi valorificate experiențele de participare în program ale fiecărei instituții.

Corina Lungu, consultantă principală la Direcția învățământ general din cadrul Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova , a mulțumit profesioniștilor și profesionistelor din educație pentru participare și a precizat că programul de formare privind guvernanța democratică a școlii se desfășoară în conformitate cu planul de acțiuni al MEC.

„Este îmbucurător când colegii și colegele din instituțiile educaționale manifestă deschidere și interes pentru a participa în diferite activități care au scopul să consolideze comunitatea școlară și procesul de participare a tuturor membrilor comunității în luarea deciziilor.

Programul de formare privind guvernanța democratică a școlii se încadrează în planul de acțiuni al Ministerului, ce reiese din programul de dezvoltare pentru democrație în Republica Moldova, desfășurat cu suportul Consiliului Europei.

Împreună cu dumneavoastră și datorită implicării dumneavoastră, putem face ca guvernanța democratică a școlii să funcționeze bine,” a declarat Corina Lungu.

Arina Zîcu, directoare executivă a CIDDC , a mulțumit participanților, participantelor pentru inițiativa de a contribui la un proces de înscriere transparent și informat la program.

„Guvernanța democratică a școlii este un concept relativ nou. Timp de un an și jumătate, am susținut 49 de școli să piloteze Ghidul metodologic privind guvernanța democratică a școlii în Republica Moldova .

Astfel, școlile cu care am cooperat și-au dezvoltat propriile instrumente și proceduri prin care și-au îmbunătățit guvernanța democratică a școlii și au deschis procesul de management al instituției către întreaga comunitate școlară: părinți, copii și parteneri ai școlii, care și ei au un rol important în dezvoltarea instituției.

Acum ne propunem să ne concentrăm pe asigurarea guvernanței democratice a școlii prin intermediul celor patru structuri decizionale din cadrul instituțiilor de învățământ: Consiliul de administrație, Consiliul profesoral, Consiliul elevilor, Consiliul reprezentativ al părinților, și să le abordăm în profunzime. Totodată, să explorăm corelarea acestor activități cu procesul didactic la disciplina Educație pentru societate.

Intenția noastră este să susținem școlile să-și ajusteze practicile în cele patru consilii, astfel încât aceste practici să se armonize cu valorile democratice.

Împreună vom învăța să creăm spații sigure în care fiecare membru, membră din comunitatea școlară să-și poată face vocea auzită și să participe la procesele de luare a deciziilor. Vă încurajăm să participați în acest program. Vă asigurăm de toată deschiderea și suportul din partea noastră în acest proces”, a declarat Arina Zîcu.

Etapa de informare a fost urmată de o sesiune cu întrebări și răspunsuri, iar personalul din educație s-a arătat inspirat să transmită în comunitatea sa detaliile pe care le-a aflat în cadrul sesiunii informative.

„Vă mulțumesc pentru chemarea la responsabilitate și curaj. Sunt curioasă să particip în acest program”, a menționat o directoare adjunctă.

Aproape 70 de instituții de învățământ general deja s-au înscris la program

Reamintim că înscrierea la program este în plină desfășurare și durează până pe 31 ianuarie inclusiv. Se poate înscrie orice instituție de învățământ general, indiferent de numărul copiilor înmatriculați, experiența de participare în proiecte, limba de predare, așezarea geografică sau orice alt criteriu.

Școlile interesate de program se pot înscrie completând acest formular , în care vor anexa o scrisoare de angajament privind informarea comunității școlare despre program, delegarea a cel puțin cinci reprezentanți, reprezentante ai, ale structurilor consultative și decizionale la toate activitățile planificate și oferirea suportului în aplicarea ghidului. Formularul poate fi completat de către administrația școlii (director, directoare sau director, directoare adjunct/ă).

Toate informațiile despre procesul de înscriere pot fi găsite în anunțul în limba română și în limba rusă . Până în prezent, aproape 70 de instituții de învățământ general s-au înscris.

Guvernanța democratică a școlii reprezintă guvernanța bazată pe valorile drepturilor omului. Ea înseamnă deschiderea procesului decizional pentru toate părțile interesate din instituție: cadre didactice și de conducere, părinți, elevi și parteneri.

Programul de formare în vederea aplicării Ghidului metodologic privind guvernanța democratică a școlii în Republica Moldova, aprobat de către MEC (ordinul 1643/2023), reprezintă etapa a doua proiectului Consiliului Europei „Educaţie pentru democraţie în Republica Moldova”, implementat de CIDDC în parteneriat cu MEC.

La etapa inițială a acestui proiect, CIDDC, în parteneriat cu MEC, a susținut 49 de școli să piloteze Ghidul metodologic privind guvernanța democratică a școlii. În cadrul acestei inițiative, 20 de instituții de învățământ au reușit să dezvolte și să pună în practică proceduri interne și instrumente prin care oferă spațiu membrilor comunității educaționale să-și exprime opinia despre aspectele care fac mediul și procesul educațional sigur, prietenos, și respectuos. Experiențele de pilotare a ghidului sunt compilate în Culegerea de bune practici privind Guvernanța democratică a școlii.

Read more... 

Concurs de înscriere a instituțiilor din învățământul general la programul de formare privind Guvernanța democratică a școlii

Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova (MEC), în colaborare cu Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC), cu suport proiectului Consiliului Europei „Educație pentru democrație în Republica Moldova”, anunță concurs de înscriere a instituțiilor din învățământul general la programul de formare în vederea aplicării Ghidului metodologic privind guvernanța democratică a școlii în Republica Moldova , aprobat de către MEC (ordinul 1643/2023).

Scopul programului este susținerea școlilor în creșterea nivelului de participare a părților interesate în guvernanța instituției.

Instituțiile de învățământ vor beneficia, în perioada 2024-2025, de formare, mentorat, schimb de experiență privind corelarea activității Consiliului de administrație (1), Consiliului profesoral (2), Consiliului elevilor (3), Consiliului reprezentativ al părinților (4) și a procesului didactic la Educația pentru societate (5) pentru asigurarea guvernanței democratice a școlii.

Instituțiile participante vor crea un grup de lucru format din minim 5 reprezentanți/reprezentante – cadre didactice, cadre manageriale, elevi/e, părinți, care vor participa la activitățile programului și vor fi susținute să acționeze ca persoane-resursă în procesul de aplicare a ghidului în cele 5 domenii.

 

Proces de înscriere

Școlile interesate de program se pot înscrie completând acest formular , în care vor anexa o scrisoare de angajament privind informarea comunității școlare despre program, delegarea a minim 5 reprezentanți ai structurilor consultative și decizionale la toate activitățile planificate și oferirea suportului în aplicarea ghidului.

Termen limită de înscriere la program: 31 ianuarie.

Pentru a contribui la un proces de înscriere transparent și informat la program, o sesiune de informare va fi organizată pe 17 ianuarie, ora 15.30, pe acest pe acest link .

Criterii de selectare

Comisia de selectare va asigura o diversitate a școlilor participante la program. Astfel, orice instituție este încurajată să se înscrie, indiferent de numărul copiilor înmatriculați, experiența de participare în proiecte, limba de predare, așezarea geografică sau orice alt criteriu.

Pentru detalii suplimentare, puteți contacta: Irina Gușan, 068499746, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Din experiența pilotării ghidului

Guvernanța democratică a școlii reprezintă guvernanța bazată pe valorile drepturilor omului. Ea înseamnă deschiderea procesului decizional pentru toate părțile interesate din instituție: cadre didactice și de conducere, părinți, elevi și parteneri.

La etapa inițială, 49 de școli au pilotat Ghidul metodologic privind guvernanța democratică a școlii . În cadrul acestei inițiative, 20 de instituții de învățământ au reușit să dezvolte și să pună în practică proceduri interne și instrumente prin care oferă spațiu membrilor comunității educaționale să-și exprime opinia despre aspectele care fac mediul și procesul educațional sigur, prietenos, și respectuos. Experiențele de pilotare a ghidului sunt compilate în Culegerea de bune practici privind Guvernanța democtratică a școlii.

CIDDC prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Prin expedierea dosarului, dvs., sunteți de acord ca datele dvs. personale să fie utilizate în procesul de selectare.

Read more... 

1165 de eleve și elevi au participat la Forumul Copiilor Apărători ai Drepturilor Omului 2023 – aproape de trei ori mai mulți copii decât în 2022

Cum se respectă drepturile copilului, omului? 1165 de fete și băieți din Republica Moldova și din Ucraina și-au făcut vocea auzită despre acest subiect la ediția a doua a Forumului Copiilor Apărători ai Drepturilor Omului, etapa națională. Evenimentul s-a desfășurat în perioada 1-10 decembrie 2023 în format online, pe parcursul a nouă sesiuni.

Forumul Copiilor Apărători ai Drepturilor Omului 2023 (Forumul CADO) este organizat de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC), cu suportul financiar oferit de ERIKS Development Partner.

Forumul CADO este un eveniment la care participă tot mai mulți elevi și tot mai multe eleve și este o practică de exercitare a drepturilor copilului la participare pe care tot mai multe cadre didactice și de conducere o aplică în școli.La Forumul CADO din acest an au participat aproape de trei ori mai mulți copii decât în anul precedent.

În cadrul Forumului, au participat elevi și eleve din clasele a V-a – a XII-a din toată țara și din Ucraina, care apără, monitorizează și promovează drepturile omului în diverse contexte (în școală, în comunitate, în mod individual sau în grup etc.).

Când ai simțit că ai apărat drepturile omului și când ai simțit că ți s-au apărat drepturile? Ce dificultăți ai întâmpinat în aceste experiențe? Ce susținere ai cerut și ce susținere ai primit de la adulți? De ce suport ai avea nevoie și din partea cui? Acestea sunt întrebările-cheie pe care copiii le-au discutat în cadrului Forumului CADO.

La deschiderea evenimentului și pe parcursul sesiunilor, Corina Lungu, consultantă principală la Direcția învățământ general, Ministerul Educației și Cercetării ,a mulțumit copiilor pentru că au dat curs invitației MEC de a participa la Forumul CADO și i-a încurajat să-și exercite drepturile la participare, apărărare, monitorizare și promovare a drepturilor omului în școală.

„Cea de-a doua ediție a Forumului CADO aduce noi elemente care au scopul să ofere elevilor un spațiu de participare și reflecție cât mai autentic pe subiecte mai puțin abordate în școli, printre care experiențele elevilor de apărare a drepturilor omului, dificultățile pe care ei le întâmpină în aceste activități etc.

Ne dorim ca atât activitățile de apărare a drepturilor omului, cât și reflecțiile asupra acestor experiențe să devină parte a vieții școlare.

Este foarte important să vorbim despre lucrurile care ar putea fi schimbate spre mai bine în sistemul educațional. MEC încurajează acest format al forumului de a reflecta despre ceea ce se întâmplă în școală, despre aspecte și situații care se abordează mai puțin în mediul din clasă și din școală. Cu cât mai mult vom vorbi despre ele în public, cu atât mai mult vom sensibiliza comunitatea educațională că există probleme și că este nevoie de soluții pentru a asigura un mediu respectuos în școală pentru fiecare”, a declarat Corina Lungu.

Iosif Moldovanu, consultant în drepturile copilului și facilitator sistemic , a încurajat copiii să-și exprime opiniile în mod liber.

„Acesta este scopul Forumului CADO: să creăm pentru fiecare elev și elevă un spațiu de încredere și incluziv în care toate opiniile sunt acceptate, în care copiii pot să spună tot ceea ce nu pot să spună în mediul școlar, pot să-și împărtășească experiențele de apărători și apărătoare ai/ale drepturilor omului și să formuleze propuneri către adulții responsabili și alți titulari de obligații pentru ca fiecare CADO să acționeze în siguranță și să se bucure de toate drepturile sale”, a spus Iosif Moldovanu.

„Anume școala este locul unde mulți CADO nu se simt în siguranță”

În cadrul Forumului, elevele și elevii au împărtășit experiențe în care au apărat drepturile omului în mediul școlar, situații ce țin de comunicarea și relațiile dintre elevi, dintre elevi și cadre didactice.

În continuare relatăm câteva dintre opiniile CADO, protejându-le identitatea.

„Profesorii nu acceptă și nu încurajează elevii așa cum sunt. Astfel, în clasă se creează un mediu nesigur în care nu ai libertatea să-ți exprimi opinia, pentru că oamenii te judecă pentru opinia ta. Cred că anume școala este locul unde copiii apărători ai drepturilor omului, copiii în general, nu se simt în siguranță, iar în afara ei simt mai multă siguranță.

Cred că este important să ne putem exprima emoțiile la școală. Anume de asta avem nevoie. Pentru că nu știm cum să ne exprimăm emoțiile, apar conflicte la școală. Un lucru important pe care poate să ne învețe școala este să ne înțelegem pe noi înșine.”(fată)

„Însăși școala încurajează competivitatea, dar nu cooperarea, prin însuși sistemul de notare.” (băiat)

„În școală predomină discriminarea. E un fenomen cu care luptă și elevii, și profesorii.” (fată)

„De multe ori, copiii nu sunt acceptați pentru că sunt diferiți, ori mai retrași, ori mai vorbăreți.” (fată)

„Ca președință a Consiliului Elevilor, am apărat drepturile unui elev pe care colegii îl umileau. Și eu am suferit din cauza bullyingulului. Le-am spus să se oprească și să se pună în pielea lui. Consider că cu cât mai mulți oameni se vor pune în pielea celor care suferă din cauza bullyingului, cu atât se va diminua bullyingul.

În diminuarea bullyingului este foarte importantă și implicarea părinților, și a profesorilor.

Mă bucur foarte mult că la acest forum participă tineri din toată țara care gândesc ca mine și care înțeleg gravitatea discriminării, a bullyingului și a altor probleme cu care noi ne confruntăm în școală și în comunitate.” (fată)

„Împreună cu Consiliul Elevilor, am instalat o boxă pentru mesaje anonime în școală. Printre mesajele anonime am găsit un mesaj despre un caz de bullying fizic grav asupra unui elev. Noi am comunicat administrației cazul. S-a discutat pe acest subiect în școală, însă situația nu a fost rezolvată.” (fată)

„În școala noastră, copiii cu dizabilități sunt discriminați.” (fată)

Abuzul, discriminarea și (cyber)bullyingul continuă să fie printre cele mai grave probleme în școală

Printre principalele dificultăți cu care se confruntă CADO în activitățile lor în școală este lipsa încurajării, sprijinului din partea cadrelor didactice și de conducere, precum și presiunea din partea comunității școlare.

„Atunci când îmi exprim opinia în legătură cu o încălcare a drepturilor noastre în școală, simt o lipsă de sprijin din partea colegilor și o dezaprobare din partea profesorilor. Simt asta atât la nivel verbal, cât și nonverbal, prin gesturile lor și felul în care mă privesc”, a menționat o elevă.

„Simt o nepăsare din partea oamenilor față de drepturile omului. Nu le pasă nici elevilor, nici profesorilor, nici părinților. Din cauza acestei nepăsări, ajungem într-o buclă fără sfârșit”,a spus un elev.

„În școli există un mod de gândire învechit, o atitudine sexistă a multor profesori. Asta ne creează dificultăți.” (băiat)

Abuzul, discriminarea și (cyber)bullyingul continuă să fie printre cele mai grave probleme în școală.

„În lege se scrie că toți elevii sunt egali, dar profesorii ne împart în elevi buni și elevi răi”, a spus un elev.

„Profesorii creează tensiune foarte mare în clasă, discriminează copiii după felul în care învață”, a menționat o elevă.

„În școala noastră învață și copii de etnie romă și ei sunt discriminați. Am făcut activități de informare despre faptul că toți copiii au drepturi egale” , a spus o elevă.

„Acum un an, în clasa noastră a venit o elevă nouă. La început majoriatatea colegilor o marginalizau. Era timidă, se integra mai greu. Eu și un grup de colegi am început să comunicăm cu ea și să mergem împreună la bibliotecă și la alte activități. Au acceptat-o și ceilalți colegi”, a spus un elev.

„Felul cum ne simțim în școală este mai important decât imaginea școlii”

Elevii și elevele au menționat că mai des au experiențe în care ei apără drepturile semenilor, și au mai puține experiențe în care lor li se apără drepturile și la întrebarea de ce susținere au nevoie elevii și elevele pentru a-și desfășura activitatea de CADO în școală, au răspuns următoarele:

„Este nevoie de ascultare din partea profesorilor, a părinților. Este nevoie ca ei să ia decizii împreună cu noi.” (fată)

„Eu cred că școala trebuie să prioritizeze nevoile elevilor și să fie interesată cu adevărat de cum se simt elevii în școală, mai degrabă decât de ceva care ar avantaja instituția, cum ar fi, de exemplu, imaginea școlii. Felul cum ne simțim în școală este mai important decât imaginea școlii.”(fată)

„Ne dorim o comunicare de la egal la egal.” (fată)

„Nu copilul trebuie sa ajungă la inima profesorului, ci profesorul trebuie să ajungă la inima copilului.” (fată)

„Forumul CADO îmi oferă ocazia să cunosc alți CADO, pe care îi îndemn să luptăm mai mult pentru drepturile noastre și ale semenilor noștri”

Totodată, în cadrul forumului, elevii și elevele, pe lângă reflecții critice asupra procesului de apărare a drepturilor omului în diferite situații de viață, pe lângă conștientizarea propriilor valori, atitudini, abilități și cunoștințe obținute în urma implicării în apărarea drepturilor omului și clarificarea rolului adulților în respectarea, protecția și împuternicirea CADO, au învățat și s-au inspirat unii de la alții, oferindu-și sprijin și încurajare.

„Forumul CADO îmi oferă ocazia să cunosc alți CADO, pe care îi îndemn să luptăm mai mult pentru drepturile noastre și ale semenilor noștri, chiar dacă sunt dificultăți.” (fată)

„De la acest forum mă duc cu multă bucurie în suflet, pentru că aici am putut să-mi exprim opinia, problemele din școală fără a fi judecat.”(băiat)

„Aici am reflectat asupra experiențelor de CADO din viața mea, asupra situațiilor în care am apărat drepturile altora și în care mi s-au apărat propriile drepturi.” (fată)

„La forum am simțit un mod creativ și deschis de a ne prezenta opiniile și sentimentele.” (băiat)

„Aici învățăm că dacă noi încălcăm demnitatea altora, o încălcăm pe a noastră.” (fată)

„Sunt pentru prima dată la un astfel de forum. O să mai particip.” (băiat)

„Ați avut o atitudine atât de caldă pe tot parcursul forumului. Datorită atitudinii dvs. cu respect față de noi, noi am manifestat acest respect față de alții, m-am simțit liberă să-mi exprim sincer opiniile.” (fată)

2100 de copii din diferite regiuni ale țării s-au înscris la Forumul CADO

La finalul Forumului CADO, Corina Lungu a menționat că este nevoie de o înțelegere profundă a drepturilor la participare ale copilului, de un mediu care încurajează reflecțiile copiilor asupra experiențelor de apărători și apărătoare ai/ale drepturilor omului; un mediu în care fiecare experiență este auzită. Reprezentanta MEC a menționat că opiniile participanților/ntelor la acest forum vor fi luate considerare de Minister în elaborarea documentelor, politicilor ulterioare.

Menționăm că la Forumul CADO din acest an s-au înscris 2100 de copii din diferite regiuni ale țării. Conceptul de copil apărător al drepturilor omului se bucură de un interes în creștere atât din partea elevilor și elevelor, cât și din partea profesioniștilor și profesionistelor din educație.

După desfășurarea Forumului CADO, CIDDC urmează să organizeze o nouă sesiune de formare pentru cadre didactice privind activitatea CADO și rolul adulților în recunoașterea, protecția și împuternicirea CADO.

Începând cu 2022, Forumul Copiilor Apărători ai Drepturilor Omului se desfășoară anual, conform noului Regulament, potrivit unui ordin al MEC , la etapa locală și națională, și este un spațiu în care copiii împărtășesc propria experiență privind apărarea drepturilor omului, învață și se inspiră unii de la alții, formulând propuneri de îmbunătățire a cadrului normativ.

Forumul Copiilor Apărători ai Drepturilor Omului se realizează atât conform curriculumului la Educaţia pentru societate, cât şi în cadrul inițiativelor cetăţeneşti. Acestea permit elevilor/elevelor, într-o atmosferă formală şi nonformală, să aplice cele învăţate, să dezvolte relaţii autentice de cetăţenie cu instituţii şi membri ai comunităţii şi să-şi facă vocea auzită în calitate de cetăţeni.

Read more... 

Контакты

Адрес: улица Еуджен Кока, 15, Кишинэу,
Република Молдова, MD-2008

Тел./Факс: (+373 22) 747813, 716598, 744600

Емайл: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Стань Послом 2%

Sustin 2%! Поддерживаю 2%! 

Медиа партнер:

Portalul CIVIC.MD: Activitati ONG, anunturi, granturi, job-uri, voluntariat, evenimente

Top of Page