Ultimile știri 3

Platforma Copiilor, susținută de CIDDC, a început să lucreze la o campanie de sensibilizare online din domeniul educației sexuale

În perioada 10-11 februarie 2024, Platforma Copiilor, o comunitate de adolescente și adolescenți care apără, monitorizează și promovează drepturile omului, s-a întrunit la primul atelier de lucru offline din acest an și a inițiat o campanie de sensibilizare online din domeniul educației sexuale.

Activitatea Platformei Copiilor este ghidată de Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) cu suportul financiar oferit de ERIKS Development Partner.

În cadrul atelierului, adolescentele și adolescenții au realizat mai multe exerciții de cunoaștere interpersonală. Ulterior au lucrat atât cu studiul participativ „Educația sexuală, cum o face școala și ce poate fi diferit”, pe care Platforma Copiilor l-a realizat în 2021, cât și cu studiul la care lucrează în prezent și pe care urmează să-l publice în luna aprilie a acestui an.

Membrii și membrele Platformei au analizat constatări și recomandări atât din vechiul studiu, cât și din studiul aflat în lucru; au ales mesaje-cheie pentru a iniția o campanie de sensibilizare a autorităților pe tema intimității emoționale și au planificat evenimentul de prezentare a raportului către autorități.

„Educația sexuală este nu doar despre sex, ea este și despre intimitate emoțională, despre cum să ne protejăm de abuzuri”, consideră Platforma Copiilor.

Intimitatea emoțională este unul dintre cele cinci aspecte ale educației sexuale comprehensive/ cuprinzătoare, alături de identitatea de gen, senzualitatea, abuzul sexual, sănătatea reproducerii.

Educația sexuală cuprinzătoare răspunde nevoilor reale ale copiilor, motiv din care Platforma Copiilor și CIDDC pledează pentru introducerea acesteia în procesul educațional.

Numai prin educație sexuală comprehensivă, fără prejudecăți, copiii își pot forma și dezvolta competența de prevenire a comportamentelor sexuale riscante în adolescență.

Despre educație sexuală comprehensivă şi aspectele ei, Platforma Copiilor a inițiat o campanie de informare online în februarie – martie 2023, în care un grup de adolescente și adolescenți s-a întâlnit în mai multe sesiuni de lucru și a reflectat în baza următoarelor întrebări: De ce este importantă includerea fiecărui aspect în educația sexuală? Ce riscuri implică pentru copii excluderea sau neglijarea unuia dintre cele cinci aspecte ale educației sexuale?

Nevoile reale ale copiilor din Republica Moldova cu referire la educația sexuală au fost comunicate către însăși raportoarea specială a ONU privind dreptul la educație, la finele anului 2023, de către un membru al Platformei Copiilor, delegat să reprezinte vocea copiilor din Moldova. Detalii, aici .

Amintim că Platforma Copiilor este un grup de copii care monitorizează, apără și promovează drepturile copilului/omului în Republica Moldova și a fost lansată în 2017 de CIDDC.

Din 2017 până în prezent, Platforma Copiilor a realizat diverse activități de pledoarie pentru drepturile copilului în și la educație, inclusiv la nivel internațional, a inițiat și a elaborat diverse cercetări și campanii privind drepturile copilului/omului în familie, în școală, în comunitate, în stat.

Printre acestea, campaniile privind dreptul copiilor la toalete decente: „Salutări din școala mea” (2018), Școli cu toalete curate și sigure. Un drept, nu un privilegiu (februarie 2020); campania online de sensibilizare a autorităților și adulților „Un mediu sigur pentru copiii apărători ai drepturilor omului” (februarie 2022); Raportul Situația copiilor apărători ai drepturilor omului în Republica Moldova (Geneva, octombrie 2021).

Platforma Copiilor a contribuit și la realizarea, de către un grup de ONG-uri naționale, a documentului Raportul privind Copiii Apărători ai Drepturilor Omului în cadrul Evaluării Periodice Universale).

Prin activitățile sale, Platforma Copiilor contribuie în mod esențial la înțelegerea și punerea în practică a drepturilor copilului în Republica Moldova.

CIDDC este o organizație neguvernamentală înființată în 1999. Încă de la înființare, CIDDC a avut intervenții legate de prevenirea și combaterea exploatării și abuzului sexual și dezvoltarea abilităților de viață ale adolescenților, tinerilor, inclusiv a celor referitoare la drepturile la sănătate sexuală și reproductivă.

În primii ani de activitate a organizației, multe intervenții s-au concentrat pe prevenirea infecțiilor cu transmitere sexuală (ITS) și HIV / SIDA (campanii de sensibilizare, instruire, distribuirea contraceptivelor). Majoritatea intervențiilor au avut loc în cadrul sistemului educațional și al centrelor de tineret.

Cea mai mare realizare a CIDDC a fost dezvoltarea, în 2005, a unui curs școlar numit „Deprinderi de viață”, care oferea educație sexuală și reproductivă și pe care Ministerul Educației l-a introdus în programele școlare obligatorii, curs retras la scurt timp. În 2018, CIDDC, împreună cu alte ONG-uri și experți, a reușit să introducă parțial educația sexuală în programa școlară obligatorie a disciplinei școlare Dezvoltare personală. În 2021, CIDDC a publicat un studiu participativ cuprinzător (cu participarea în toate fazele de lucru a adolescenților și adolescentelor) cu privire la educația sexuală în școlile din Republica Moldova: „Educația sexuală, cum o face școala și ce poate fi diferit”.

GALERIE FOTO:

Read more... 

Concurs pentru selectarea unui prestator de servicii de alimentație și locație pentru organizarea unui eveniment

Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova (CIDDC) este o organizaţie non-guvernamentală, fondată în anul 1999, misiunea căreia este de a colabora cu copiii, familiile, autoritățile, serviciile publice și societatea civilă pentru a găsi soluții bazate pe drepturile copilului și pentru a-i inspira pe adulți să audă vocea fiecărui copil. Credem că doar lucrând împreună putem contribui la o societate cu mai multă grijă, înțelegere și respect pentru fiecare ființă umană.

În perioada ianuarie 2022 - decembrie 2024, CIDDC implementează proiectul „ABC - ACTIONS for the Rights of the Children; BUILDING relationships based on respect and cooperation; COMMUNICATION and documentation”, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării (MEC), cu suportul financiar al ERIKS Development Partner. În cadrul acestui proiect se va desfășura o masă rotundă cu copii și adulți. Evenimentul este preconizat pentru data de 10 aprilie 2024, în intervalul orelor 09:00-15:00.

În acest context, CIDDC solicită oferte de preţ pentru:

 1. locațiunea unei săli, cu o capacitate de 60 de persoane, dotată cu echipament necesar pentru desfășurarea evenimentelor de tip conferință, masă rotundă (videoproiector, flipchart, boxe, microfoane, ecran și acces la internet) în mun. Chișinău și
 2. servicii de alimentație sau punerea la dispoziție a unui spațiu pentru servicii de catering

Preţurile vor fi indicate în lei moldoveneşti, cu TVA inclus. Oferta va fi valabilă pe un termen de 60 zile după expirarea termenului de valabilitate a ofertei. Dosarul de aplicare va conține următoarea informație:

- Scurtă descriere a companiei aplicante: datele de contact ale companiei, persoana de contact. Certificatul de înregistrare al companiei;

- Ofertă comercială completă, întocmită conform cerințelor;

- Meniurile pentru pauzele de cafea/ ceai, prânz, precum și alte informații pe care ofertantul le consideră necesare;

- Termenii și condiţiile de achitare.

Va fi selectată compania care va expedia dosarul complet, va oferi cel mai bun raport preț-calitate și servicii complete.

Procedura de selecție a CIDDC se bazează pe angajamentul nostru ferm cu privire la protecția mediului și la protecţia copilului față de toate formele de violență în cadrul proiectelor şi activităţilor noastre, precum și în afara organizației. CIDDC are o politică de protecţie a copilului și o politică de protecție a mediului.

Ofertele pot fi prezentate în original sau prin e-mail la: Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului, str. E. Coca nr. 15, mun. Chişinău, Republica Moldova, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Ofertele transmise pe e-mail vor avea subiectul: Ofertă sală de conferințe și servicii de alimentație.

Termenul-limită de prezentare a ofertelor este: 3 februarie 2024, ora 17.00.

Pentru detalii, puteți contacta: Drangoi Elvira, 067695919, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Notă: CIDDC prelucrează datele cu caracter personal în strictă conformitate cu prevederile Legii 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Prin expedierea dosarului, dvs., sunteți de acord ca datele dvs. personale să fie utilizate în procesul de selectare și raportare partenerilor CIDDC.

Read more... 

Concurs de selectare a formatorilor/ formatoarelor în domeniul guvernanței democratice a școlii

Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) anunță concurs de selectare a formatorilor/formatoarelor ce vor facilita activități de instruire și mentorat în domeniul guvernanței democratice a școlii, în cadrul proiectului Consiliului Europei „Educație pentru democrație în Republica Moldova”.

Proiectul este implementat de CIDDC în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova (MEC) în perioada decembrie 2023-noiembrie 2025 și este o continuare a inițiativei de pilotare a Ghidului metodologic privind Guvernanța democratică a școlii în Republica Moldova în 49 de instituții, aprobat ulterior de către MEC (ordinul 1643/2023).

CIDDC este o organizaţie nonguvernamentală, fondată în anul 1999, a cărei misiune este de a colabora cu copiii, familiile, autoritățile, instituțiile publice și societatea civilă pentru a găsi soluții bazate pe drepturile copilului și pentru a-i inspira pe adulți să audă vocea fiecărui copil. Credem că doar lucrând împreună putem contribui la o societate cu mai multă grijă, înțelegere și respect pentru fiecare ființă umană.

În cadrul proiectului, formatorii/formatoarele vor susține membrii comunității școlare să coreleze activitatea Consiliului de administrație (1), Consiliului profesoral (2), Consiliului elevilor (3), Consiliului reprezentativ al părinților (4) și a procesului didactic la Educația pentru societate (5) în demersul de guvernanță democratică a școlii.

Formatorii/formatoarele vor crea și susține spații de învățare și lucru într-o manieră participativă, sigură și respectuoasă, realizând următoarele responsabilități:

 • Proiectarea, facilitarea și evaluarea atelierelor de formare în demersul de implementare a Ghidului metodologic privind guvernanța democratică a școlii în Republica Moldova;
 • Oferirea sesiunilor de mentorat instituțiilor partenere în consolidarea guvernanței democratice în cadrul școlii, inclusiv analiza progreselor și dificultăților, identificarea soluțiilor și adaptarea planului de formare;
 • Susținerea procesului de dezvoltare participativă a instrumentelor și a metodelor de lucru axate pe îmbunătățirea proceselor de guvernanță democratică a școlii;
 • Urmărirea progreselor și dificultăților înregistrate de către participanții activităților de formare și furnizarea informațiilor privind acestea prin completarea rapoartelor de activitate;
 • Menţinerea comunicării cu organizația și grupul de lucru din comunitatea școlară.

Cerinţe faţă de candidat/candidată:

 • Studii universitare în domenii relevante;
 • Competențe și experiență de aplicare a abordării bazate pe drepturile copilului;
 • Competențe și experiență de formare în domeniul guvernanței democratice a școlii;
 • Experiență în elaborarea și facilitarea cursurilor de instruire și formare în manieră participativă;
 • Cunoașterea limbilor română (excelent) și rusă (excelent, mediu) precum și abilități de facilitare în limba rusă.

Procedura de recrutare a CIDDC se bazează pe angajamentul nostru ferm cu privire la protecţia copilului față de toate formele de violență în cadrul proiectelor şi activităţilor noastre, precum și în afara organizației. Persoanele selectate vor semna o declarație prin care se angajează să respecte Politica CIDDC de protecție a copilului.

Dosarul candidatului/candidatei va include:

 • CV-ul;
 • Copiile documentelor ce atestă studiile/expertiza în domeniu;
 • Scrisoare de intenție, maximum o pagină.

Persoanele interesate vor transmite dosarul la adresa de email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , cu subiectul: Formator/formatoare în guvernanța democratică a școlii.

Data limită de depunere a dosarelor: 18 ianuarie.

Pentru detalii, puteți contacta: Irina Gușan, 068499746, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Notă: CIDDC prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Prin expedierea dosarului, dvs., sunteți de acord ca datele dvs. personale să fie utilizate în procesul de recrutare. Documentele ce conțin date cu caracter personal se vor păstra pentru perioada de recrutare și implementare a proiectului.

Read more... 

Конкурс на участие образовательных учреждений в программе по обучению в области демократического управления в школе

Министерство Образования и Исследований Республики Молдовы (МОИ) в сотрудничестве с Центром Информирования и Документирования по Правам Ребенка (ЦИДПР), при поддержке проекта Совета Европы «Обучение демократии в Республике Молдова», объявляет конкурс для участия учебных учреждений в программе по применению Методического пособия «Демократическое управление в школах Республики Молдовa », утвержденным МОИ (приказ №1643/2023).

Целью программы является поддержка школ в повышении уровня участия заинтересованных сторон в управлении учебным учреждением.

Образовательным учреждениям в период 2024-2025 года, будет оказана постоянная поддержка в форме обучения, наставничества, обмена опытом касающиеся деятельности Административного совета (1), Педагогического совета (2), Ученического совета (3), Родительского представительного совета (4) и дидактического процесса по Гражданскому воспитанию (5) для обеспечения демократического управления в школе.

Учреждения, которые будут участвовать создадут рабочую группу, состоящую как минимум из 5 представителей - педагогов, менеджеров, учащихся, родителей, которые будут участвовать в деятельности программы и получат поддержку в участии внедрения гида по руководству в пяти областях.

Процесс регистрации

Школы, заинтересованные в программе, могут зарегистрироваться, заполнив данный формуляр , к которому прикладывается письмо об обязательствах по информированию школьного сообщества о программе, делегирования как минимум 5 представителей консультативных и управленческих структур для участия в запланированных мероприятиях и оказания поддержки при внедрении гида.

Крайний срок регистрации в программе: 31 января.

Для организации прозрачного и информативного процесса регистрации будет проведено консультативое совещание 17 января в 15:30 по этой ссылке .

Критерии отбора

Комиссия по отбору выявит разные школы для участия в программе. Таким образом, любое учебное учреждение призывается подать заявку, независимо от количества учащихся, опыта участия в проектах, языка обучения, географического положения или любого другого критерия.

Для получениядополнительнойинформации можете связаться: Ирина Гушан, 068499746, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Из опыта внедрения гида

Демократическое управление в школе представляет собой управление, основанное на ценностях прав человека. Это означает открытость процесса принятия решений для всех заинтересованных сторон в учебном заведении: педагогов, менеджеров, родителей, учеников и партнеров.

На первом этапе 49 школ пилотировали Методическое пособие «Демократическое управление в школах Республике Молдова ». В рамках этой инициативы 20 образовательных учреждений смогли разработать и внедрить внутренние процедуры и инструменты, предоставляющие членам школьного сообщества пространство для выражения своего мнения по аспектам, которые делают образовательную среду и процесс безопасным, дружелюбным и уважительным. Опыт внедрения руководства собран в Сборнике лучших практик по демократическому управлению в школе Республики Молдова .

Центр Информирования и Документирования по Правам Ребёнка (ЦИДПР)обрабатывает личные данные в соответствии с положениями Закона №133/2011 о защите персональных данных. Отправляя заявку, вы соглашаетесь на использование ваших персональных данных в процессе отбора.

Read more... 

Contacts

Adresa: Eugen Coca Street no. 15, Chisinau,
Republic of Moldova, MD-2008

Tel./Fax: (+373 22) 747813, 716598, 744600

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ambasador 2%

Sustin 2%! Support 2%! 

Media partner:

Portalul CIVIC.MD: Activitati ONG, anunturi, granturi, job-uri, voluntariat, evenimente

Top of Page