CIDDC - Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova

CIDDC își exprimă dezacordul cu privire la inițiativa MAI de a micșora vârsta de răspundere contravențională

Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului își exprimă îngrijorarea și dezacordul cu privire la proiectul de modificare a Codului Contravențional al Republicii Moldova care ține de vârsta răspunderii contravenționale.

Considerăm că micșorarea vârstei  generale a răspunderii contravenționale, dar și mărirea spectrului de contravenții aplicabile, ca excepție, copiilor între 14 și 16 ani nu sunt argumentate și contravin principiilor drepturilor copilului și standardelor internaționale de justiție prietenoasă copilului.

1. Modificările trebuie să fie bazate pe studii

Modificările propuse nu sunt susținute de date concrete, cercetări care să demonstreze că există o problemă și că anume această soluție este optimă. În acest sens este nevoie de o analiza minuțioasă a impactului asupra drepturilor copilului cu o consultare largă, inclusiv a copiilor. Așa cum modificarea propusă este una esențială, nu poate fi integrată cu alte modificări care au ca scop înăsprirea sancțiunilor contravenționale.

2. Tendințele la nivel internațional sunt de a reduce spectrul faptelor pentru care copiii sunt atrași la răspundere și a diminua sancțiunile

Acțiunile și deciziile care vizează copiii trebuie să țină cont de interesul superior al copilului (protecție, dezvoltare), conceptul de capacități în evoluție a copilului și înțelegerea că aceștia sunt persoane în formare. Din perspectiva nondiscriminării, această abordare (micșorarea vârstei răspunderii contravenționale) nu este una echitabilă. Pe de o parte, statul consideră copiii, în virtutea vulnerabilității lor, ca lipsiți de capacitate de exercițiu și nu le oferă tot spectrul de drepturi pe care le au adulții. Pe de altă parte, îi consideră suficient de capabili încât să-i atragă la răspundere contravențională.

3. E nevoie de educație și dezvoltare de competențe în loc de pedeapsă

Prevenirea comportamentelor problematice ale copiilor trebuie să fie făcută prin educație, dezvoltarea competențelor personale și sociale, măsuri de combatere a sărăciei și alte măsuri. Copiii care comit fapte condamnabile sunt mai curând victimele unui sistem care nu funcționează. În acest sens, nu putem responsabiliza copiii pentru inacțiunile și iresponsabilitatea statului și instituțiilor sale.

4. Sancțiunile propuse, lipsite de sens

Sancțiunile pentru copiii de 14-16 ani sunt un nonsens – munca neremunerată și arestul nu pot fi aplicate, iar un copil de această vârstă nu are posibilitatea să aibă un venit propriu. În ce măsură plata amenzii de către părintele copilului contribuie la scopul sancțiunii contravenționale stabilit în art. 32 alin.(1)?

Luând în considerare cele expuse mai sus, solicităm expres eliminarea p. 2 din Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218 - XVI din 24 octombrie 2008.

În același timp, reiterăm mesajul de a schimba accentul acțiunilor pe măsuri educative și de dezvoltare a competențelor sociale la copii. Acestea fiind primordiale pentru pregătirea unor cetățeni capabili să-și asume responsabilităţile vieţii într-o societate democratică.

 

Elevii învață cum să participe la administrarea școlii

Elevii din școala profesională Florești (ȘP Florești) doresc să îmbunătățească procesul de studii în instituția lor. Pentru aceasta, consiliul elevilor de la Florești a mers ieri într-o vizită de studiu la Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrearea Alimentelor Bălți (CESPA Bălți), unde a organizat și o ședință comună cu membrii consiliului elevilor din CESPA Bălți.

Consiliul elevilor de la Florești a analizat metodele de predare a meseriilor și disciplinelor generale în cadrul CESPA Bălți. Membrii consiliului au examinat dotarea cu utilaj și echipament a laboratoarelor și sălilor de studii, condițiile de trai a elevilor din CESPA Bălți și organizarea internă a instituției. Ulterior, consilierii vor prezenta administrației ȘP Florești propuneri de îmbunătățire a pregătirii profesionale și a condițiilor de trai în cămin.

Nicolae Pegza, elev la școala profesională Florești, spune că vizita de studiu la Bălți l-a făcut să înțeleagă ce schimbări și-ar dori să vadă în școala lui. „Mi-a plăcut foarte tare cum lucrează grupele de bucătari. Am văzut că elevii de aici fac orele practice în laboratoare dotate, cu tehnică nouă. Cred că aceasta îi ajută pe elevi să învețe mai bine și să le placă ceea ce fac”, susține elevul.

Nicolae a mai adăugat că și-ar dori ca unii profesorii din școli să-și schimbe atitudinea față de elevi. „Aș vrea ca între profesori și elevi să fie o relație mai sinceră și de la egal la egal. Eu cred că în așa condiții, elevii vor însuși materialul mai ușor și nu vor exista situații în care ei nu vor merge la lecții pentru că au frică de profesor sau se simt jigniți de el”, explică tânărul.

Vizita de studiu face parte din programul de instruire și susținere a consililor elevilor din învățământul profesional tehnic din Moldova. Elevii și profesorii din 5 școli profesionale din raioanele Hâncești, Florești, Ungheni și municipiile Bălți și Chișinău sunt ghidați pe durata anului de studii 2015-2016 cum să creeze și să asigure funcționarea consiliilor elevilor astfel încât să reprezinte cu adevărat vocea elevilor.

Profesorii instruiți în cadrul programului ghidează consiliile și îi ajută pe elevi să-și organizeze activitatea. Aliona Goia este coordonatoarea consiliului elevilor din școala profesioanală Florești. Ea spune că prin intermediul consiliilor administrația și profesorii pot afla mai ușor care sunt problemele elevilor și ce ar trebui să facă adulții din instituție pentru a îmbunătăți calitatea studiilor.

Aliona Goia este convinsă că profesorii trebuie să ofere elevilor posibilitatea de a-și expune părerea. „Noi lucrăm pentru ei. Atât timp cât nu vom susține elevii să vorbească despre problemele pe care le au și schimbările care și le doresc, atât timp ei nu ne vor înțelege, nu vor avea încredere în noi. Ei sunt viitorul nostru și trebuie să-i susținem”, este de părere profesoara.

Activitățile au loc în cadrul unui program implementat de Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova (CIDDC). Programul are la bază rezultatele studiului Bunăstarea copiilor – studenți ai școlilor profesionale din Moldova, efectuat de CIDDC și Fundația Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein (LED) în anul 2014.

Studiul a scos în evidență mai multe detalii despre nivelul de bunăstare și asigurare a necesităților de bază (financiare, educative, psiho-sociale), printre care și faptul că tinerii nu își cunosc drepturile în instituție.

Inițiativa reprezintă o componentă a proiectului „CONSEPT III – Consolidarea Sistemului de Educație Profesională Tehnică în Moldova”, implementată de CIDDC, în parteneriat cu Ministerul Educației. Suportul financiar este oferit de Fundația Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein (LED).

 

Pentru mai multe detalii:

Irina Gușan, Comunicator CIDDC

Tel: 068 499746;

Email:  Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.  sau  Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

 

 

Copiii, despre dreptul lor la protecție față de abuz și neglijare

Părinții și profesorii nu știu cum să comunice nonviolent cu copiii și care sunt urmările violenței asupra copilului. Adesea, bătaia, pișcatul, amenințarea și numirea cu cuvinte urâte sunt metode folosite de adulți pentru a „educa” copiii acasă, la școală sau la grădiniță. Sunt unele dintre constatările unui grup de copii, numit Grupul de Reflecție, ce scrie pentru ONU un raport despre cum sunt respectate drepturile copilului în țara noastră.

Rodica Caimac și Vladislav Cernouțan, membrii Grupului de Reflecție, au prezentant ieri o parte din constatările raportului în cadrul atelierului național „Protecția copiilor împotriva abuzului, neglijării, exploatării și traficului printr-un sistem consolidat și funcțional”.

Atelierul a fost organizat de Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii (CNPAC) în parteneriat cu Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) și cu suportul financiar al Reprezentanţei UNICEF în Republica Moldova și Fundaţiei OAK. Potrivit raportului copiilor, deși profesorii, medicii și asistenții sociali sunt obligați să informeze părinții despre efectele violenţei, în majoritatea cazurilor nu o fac pentru că mulţi dintre ei consideră violența drept metodă de educare.

„În cele mai multe școli informarea despre violență se face ocazional și superficial; fie atunci când școala primește broșuri și postere de la organizații neguvernamentale, fie când se organizează săptămâni anti-violență. Drept consecință, copiii nu pot să recunoască un abuz și nu știu unde să se adreseze atunci când sunt victime sau martori ai unui abuz”, adaugă Vladisav Cernouțan.

Violența sexuală este un alt aspect reflectat de către copii în raport. Copiii au observat că profesorii și părinții nu consideră atingerile drept abuz sexual și nu intervin la primele plângeri din partea copiilor.

„Părinții, educatorii și profesorii nu sunt pregătiți să discute cu copiii despre acest subiect. Mulți dintre adulți spun că copiii provoacă și sunt vinovați de situațiile de abuz sexual și le trec cu vederea pentru a nu dăuna imaginii școlii sau localității”, explică Rodica Caimac.

În majoritatea localităților nu există un mecanism, sigur și confidențial prin care copiii și adulții ar depune plângeri despre abuz sexual sau alte forme grave de violență și care ar putea să examineze aceste plângeri. Din acest motiv, de cele mai multe ori, victimele abuzului sexual nu beneficiază de ajutor, se menționează în raportul elaborat de copii.

În opinia copiilor, situația poate fi îmbunătățită dacă părinții și toți profesioniștii care lucrează cu copiii vor fi instruiți permanent despre metodele de educare nonviolentă a copiilor și despre cum să identifice un copil victimă a abuzului. Totodată, și copiii trebuie informați de cum să identifice și cum să procedeze atunci când sunt martori sau victime a violenței.

De asemenea, autoritățile trebuie să monitorizeze cum funcționează mecanismul de depunere și examinare a plângerilor în cazuri de violență și să instruiască profesioniștii din echipele multidisciplinare despre cum să utilizeze acest mecanism.

Grupul de Reflecție, susținut de Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova, și-a început activitatea în iulie 2014. Grupul este format din treizeci de copii din douăsprezece raioane și municipii ale țării, care au vârsta cuprinsă între 12 și 18 ani.

În prima etapă de lucru, copiii au monitorizat 5 drepturi prevăzute în Convenția privind Drepturile Copilului: dreptul la educație, la familie, la sănătate, la protecție față de exploatarea economică și față de toate formele de abuz și neglijare. În cea de-a doua etapă membrii Grupului și-au propus să realizeze interviuri, chestionare, focus-grup-uri și să creeze o platformă de informare și consultare a copiilor privind respectarea propriilor drepturi.

Copiii elaborează raportul în contextul în care Republica Moldova a ratificat în anul 1990 Convenția ONU pentru Drepturile Copilului. Din acel moment, guvernul țării noastre și-a asumat obligația de a raporta o dată la 5 ani cum sunt respectate drepturile copilului în stat. Pe lângă raportul Guvernului, Comitetul examinează și un raport prezentat de societatea civilă, din care face parte și raportul copiilor.

Concurs de selectare a membrilor Consiliului Național al Elevilor din colegii și școli profesionale

Elevii din colegii și școli profesionale sunt invitați să participe în concursul de selectare a noii componențe a Consiliului Național al Elevilor din învățământul profesional tehnic (CNE ÎPT), ce va activa pe durata anului de studii 2016-2017.

Ministerul Educației îndeamnă Consiliile Elevilor din instituțiile de învățământ să desfășoare concursul intern de selectare a candidaților în perioada 1 martie – 20 mai 2016 și să transmită dosarul acestora până pe 30 mai 2016 la adresa Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. .

Dosarul candidaților la concurs va include următoarele acte: CV-ul candidatului; acordul informat al părintelui/îngrijitorului; o scrisoare de motivaţie din partea candidatului; procesul-verbal al şedinţei organului de autoconducere al elevilor din instituţia de învăţământ.

Membrii CNE ÎPT vor fi aleşi pentru un an școlar și se vor convoca trimestrial, pentru a discuta cu angajaţii şi conducerea Ministerului Educației, precum și cu reprezentanți ai altor structuri de stat, despre problemele care îi preocupă, în special cele ce ţin de relevanța şi calitatea educaţiei.

Concursul de selectare a membrilor Consiliul Național al Elevilor din învățământul profesional tehnic  are loc anual, începând cu 2014. Activitatea consiliului are loc pe lângă Ministerul Educației și este susținută Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC).

Scopul consiliului este de a asigura dreptul la opinie și libera exprimare a elevilor. Astfel, Ministerul Educației are posibilitatea să obțină informații din prima sursă despre problemele cu care se confruntă sistemul educațional. În același timp, consiliul constituie o platformă prin care elevii pot să-și facă vocea auzită referitor la toate aspectele ce țin de activitatea instituțiilor de învățământ, precum și un mecanism prin care conducerea ministerului consultă opinia lor în elaborarea politicilor educaționale.

Un consiliu similar există și pentru elevii din gimnazii și licee.

 

Consiliul Național al Elevilor din colegii și școli profesionale s-a întrunit într-o nouă ședință

37 de elevi din colegii și școli profesionale, membri ai Consiliului Național al Elevilor din învățământul profesional tehnic (CNE ÎP), s-au întrunit într-o nouă ședință de lucru în perioada 4-6 februarie 2016, la Chișinău.

În cele trei zile de forum, membrii CNE ÎP au examinat rezultatele monitorizării privind respectarea dreptului de a nu fi discriminat în mediul școlar și au discutat cu reprezentanții Centrului Național Anticorupție despre strategiile de prevenire și combatere a corupției pe care le poate avea școala. De asemenea, elevii au discutat cu viceministra Educației, Cristina Boaghi, despre reforma sistemului profesional tehnic.

În acest sens, viceministra a reiterat angajamentul ministerului de a revizui curriculum și modul de pregătire a elevilor în conformitate cu cerințele pieței muncii; de a instrui profesorii, îmbunătăți infrastructura, ajusta mecanismul de finanțare și de a schimba atitudinea și percepția generală a societății față de învățământul profesional.

Totodată, membrii CNE ÎP au vizitat și două instituții de învățământ din Chișinău pentru a consulta opinia elevilor despre accesul și calitatea educației.

Consiliul Național al Elevilor din învățământul profesional tehnic a fost creat de Ministerul Educației, în parteneriat cu Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC), la începutul anului curent de studiu. Activitatea consiliului este susținută de  Fundația Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein (LED).

Scopul acestuia este de a asigura dreptul la opinie și libera exprimare a elevilor. Astfel, Ministerul Educației are posibilitatea să obțină informații din prima sursă despre problemele cu care se confruntă sistemul educațional. În același timp, consiliul constituie o platformă prin care elevii pot să-și facă vocea auzită referitor la toate aspectele ce țin de activitatea instituțiilor de învățământ, precum și un mecanism prin care conducerea ministerului consultă opinia lor în elaborarea politicilor educaționale.

Un consiliu similar există și pentru elevii din gimnazii și licee.

 

„PROVOCĂRILE LUI DRAGOȘ” - aplicaţie interactivă pentru prevenirea abuzului față de copii

„PROVOCĂRILE LUI DRAGOȘ” - aplicaţie interactivă pentru prevenirea abuzului față de copii

Cu scopul de a încuraja copiii să cunoască formele violenței și să nu tolereze abuzul, Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) lansează aplicația interactivă „Provocările lui Dragoș”.

Cu ajutorul acestei aplicații, copiii pot învăţa să recunoască diverse forme ale abuzului, să afle cum se pot comporta în situaţii riscante pentru ei şi să identifice persoane de încredere la care ar putea să se adreseze atunci când sunt în pericol (părinte, educator, învățător, profesor, psiholog școlar, asistent social, lucrător medical, polițist). Totodată, ea poate fi utilă şi pentru părinţi și cadre didactice, în abordarea cu cei mici a subiectelor mai delicate.

Aplicația „Provocările lui Dragoș” este inovativă pentru R.Moldova şi este destinată copiilor cu vârste între 7 - 12 ani. Aceasta poate fi accesată gratuit pe site-ul CIDDC http://www.childrights.md/dragos/.

Această aplicație vine ca o reacție la multiplele cazuri de abuz asupra copiilor care se înregistrează în R.Moldova, unde violența încă mai este pe larg acceptată și practicată. Violența este atât de răspândită, încât ea nu se percepe ca abuz, iar cei afectați nu pot să o recunoască și să o raporteze. Studiile arată că cei mici sunt afectați de violență în diverse medii: în familie, la școală, la grădiniță, pe stradă, în locurile publice. Copiii nu au cunoștințe, forțe și pârghii necesare ca să vorbească despre violența asupra lor şi au nevoie de susţinere în a învăţa despre violenţă şi cum să facă faţă acesteia.

Structura și conținutul aplicației:
Când accesează jocul, copilul devine ghidul lui Dragoș, personajul principal. Atât Dragoș, cât şi prietenii lui urmează să facă faţă diverselor provocări pe care le întâlnesc atât acasă, cât şi la școală sau la locul de joacă.

Situaţiile prin care trece Dragoş reflectă diverse tipuri de violenţă, cum ar fi hărțuirea, indimidarea, violența fizică, emoţională sau sexuală. Istoriile au fost inspirate din situaţii reale pe care le întâlnesc copiii în diverse medii și care pot avea un impact negativ asupra sănătății fizice și psihice a copilului.

Cu toate că a fost gândită astfel ca cei mici să o poată manevra independent, încurajăm părinții să le fie alături și să intervină cu explicații suplimentare acolo unde este cazul.

Aplicația a fost dezvoltată în cadrul programului „Promovarea practicilor parentale pozitive de disciplinare a copiilor”, realizat de Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului, cu suportul Ministerului Educației și al Reprezentanţei UNICEF în Moldova.

„PROVOCĂRILE LUI DRAGOȘ” pe Youtube

Persoană de contact:
Irina Gușan,
email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.  
tel: +373 68499746

Solicitare către Parlamentul Republicii Moldova

Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului, împreună cu 88 de organizații neguvernamentale membre a Alianței ong-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și  Familiei (APSCF), solicită Parlamentului Republicii Moldova finalizarea cât mai urgentă a procedurii de numire a Avocatului Poporului pentru drepturile copilului și respectarea principiilor stabilite în art. 7 al Legii privind Avocatul Poporului (competiție deschisă, transparență, tratament egal). 

În acest sens, cerem reluarea de către Comisia specială, a procesului de selectare a celor doi candidați la funcția de Avocat al Poporului pentru drepturile copilului pentru a fi prezentați Plenului Parlamentului, precum și acordarea dreptului reprezentanților societății civile de a pune întrebări.

În legătură cu procedurile de selectare desfășurate de Comisia specială, APSCF își exprimă îngrijorarea și dezacordul privind:

1. întârzierea nejustificată a numirii Avocatului Poporului pentru drepturile copilului, proces început în mai 2014 și încă nefinalizat. Ultima ședință a Comisiei speciale de selectare a celor doi candidați pentru a fi prezentați în Plenul Parlamentului, anunțată oficial pe 25 ianuarie 2016, a fost anulată din lipsă de cvorum. Menționăm că data și locul petrecerii unei alte ședințe a Comisiei speciale nu a fost comunicată, iar Regulamentul nu prevede nimic în acest sens și creează condiții evidente de tergiversare a procesului. 

2. Încălcarea repetată a principilor și a procedurii de selectare de către Comisia specială a candidaților la funcția de Avocat al Poporului pentru drepturile copilului. Exemple în acest sens sunt: 

         - promovarea de către Comisia specială, în iulie 2015, a unui candidat fără notorietate în promovarea drepturilor omului, fapt confirmat de Curtea Constituțională;

         - nerespectarea termenului de 30 de zile pentru prezentarea în Plenul Parlamentului a candidaților (conform Hotărârii Parlamentului nr. 207 din 20.11.2015). Ținem să menționăm că termenele stabilite de Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului și Hotărârea Parlamentului sunt diferite și creează confuzii în procesul de selectare; 

          - lipsa de transparență în procesul de selectare - informația despre Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru selectarea candidaților la funcția de Avocat al Poporului pentru drepturile copilului, aprobat de Comisia specială la 11 decembrie 2015, nu a fost adusă expres la cunoștința publicului și societății civile. Mai mult ca atât, aceasta a fost foarte greu de găsit pe pagina Parlamentului; 

3. Neglijarea solicitărilor repetate ale societății civile de îmbunătățire a procedurii de selectare a Avocatului Poporului pentru drepturile copilului, în special la capitolul respectării termenelor limită și a transparenței în procesul de selectare a candidaților. 

Ținând cont de cele expuse mai sus și experiența anilor precedenți, în care solicitările repetate ale societății civile de respectare a procedurii de selectare a Avocatului Poporului pentru drepturile copilului au fost neglijate, constatăm că lucrurile rămân neschimbate.

Aceasta demonstrează lipsa de angajament clar al Parlamentului de a numi un Avocat al Poporului pentru drepturile copilului în condițiile responsabilității asumate de Republica Moldova prin ratificarea Convenție ONU privind Drepturile Copilului. 

Reiterăm că Avocatul Poporului pentru drepturile copilului nu este un moft al societății civile. Republica Moldova are nevoie de un observator independent al drepturilor copilului, tocmai de aceea selectarea și numirea funcției a acestuia NU trebuie să înregistreze întârzieri. 

Ce înseamnă dreptul copilului la participare şi opinie. O istorie despre tineri activi civic

„Adulții le atribuie din start copiilor un loc stabilit în societate și anume cel de copil clasic, care numai se joacă și nu trebuie să țină cont de niște probleme și decizii. De fapt, copilul are dreptul de existență deplină, de a discuta, de a participa la luarea unor decizii. Copiii sunt parte a societății, până la urmă tot ei și reprezintă adulții de mâine - politicieni, judecători, guvernanți, miniștri și alții, ei sunt adulții ce vor putea schimba ceva”. Acesta este mesajul transmis de către Vlad Cernouțan, unul dintre copiii ce monitorizează de mai mulți ani cum sunt respectate drepturile copilului în Moldova.

Vlad este elev în clasa a X-a, dar acum cinci ani el a participat un concurs de selectare a copiilor ce urmau să monitorizeze cum sunt respectate propriile drepturi. În urma concursului, anunțat de Centrul de Informare și Documentare privind drepturile Copilului, Vlad a devenit membrul Grupului de Lucru privind Drepturile Copilului din orașul său natal Leova.

„Eram un elev obișnuit de clasa a cincea. Cunoștințele despre drepturile mele se limitau la 2-3 drepturi și mai multe obligații care erau activ promovate de către școală. Eu am fost informat că în raioanele Leova și Orhei vor fi create grupuri de copii care vor învăța despre drepturile lor și vor analiza cum se respectă. Am decis să aplic. Eram curios în legătură cu ce urma să se întâmple. De atunci, viața mea și a colegilor mei din Leova și Orhei s-a schimbat”.

Împreună cu ceilalți copii din grupuri, Vlad a învățat ce sunt drepturile copilului, ce prevăd ele și cum copiii pot să monitorizeze dacă sunt respectate sau nu. Mai târziu, copiii au publicat rezultatele la care au ajuns în două rapoarte. Concluziile privind calitatea educației și accesul la învățământ Vlad și colegii lui le-au prezentat directorilor de școli din raioane.

„Acest eveniment m-a marcat. În final, eu am avut sentimentul că elevii/copiii pot să-și facă vocea auzită, iar adulții trebuie s-o asculte. Dar și mai important este ca ei să înțeleagă ce spun copiii”, își amintește Vlad.

Așa tânărul a început să promoveze drepturile copilului în comunitatea sa, în special în școală. De atunci au urmat alte activități și proiecte în care adolescentul s-a implicat.

Bunăoară, în anul 2013, Vlad a devenit membrul Consiliului Național al Elevilor. Consiliul, coordonat de Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului și Centrul Republican pentru Copii și Tineret Artico, este o structură prin care Ministerul Educației consultă copiii despre relevanța și calitatea educației în școli.

Iar începând cu anul 2014, Vlad este membrul grupului de copii, numit Grupul de Reflecție, ce elaborează un raport național despre respectarea drepturilor copilului în țară. Raportul urmează să fie prezentat Comitetului ONU privind drepturile copilului.

Acest proces are loc în contextul ratificării de către Republica Moldova a Convenției ONU pentru Drepturile Copilului. Odată cu ratificarea, guvernul țării noastre și-a asumat obligația de a raporta o dată la 5 ani cum sunt respectate drepturile copilului în stat. Pe lângă raportul Guvernului, Comitetul examinează și un raport prezentat de societatea civilă, care îl completează pe cel guvernamental. De obicei, raportul elaborat de copii face parte din acest raport. 

Anul trecut, în ajun de 20 noiembrie, ziua în care a fost adoptată Convenția ONU privind Drepturile Copilului, Vlad  participat la o întâlnire cu membrii Parlamentului European, la Bruxell. „ Am discutat despre cât de importantă e participarea copiilor, care sunt caracteristicile și lucrurile care o împiedică”, spune adolescentul.

Fiind implicat în activități de promovare și monitorizare a drepturilor copilului de aproximativ 5 ani, Vlad spune că adulții, în special profesorii, au devenit mai deschiși să asculte elevii. „Dar, desigur, aceasta se referă doar la unii. Mai este mult de lucru, ca și în cazul aplicării metodelor violente de educare a copiilor. Sunt schimbări spre bine, dar aș vrea să fie mai multe”, mărturisește tânărul. 

 

 

Elevii din raioanele Ștefan Vodă și Strășeni vor evalua cum le sunt respectate drepturile

Studierea drepturilor copilului/omului constituie un element important în formarea unui cetățean activ și a unei societăți democratice. Convenţia ONU privind Drepturile Copilului recunoaşte dreptul copiilor de a-şi exprima opiniile despre toate aspectele care îi privesc şi de a li se lua în considerare aceste opinii, ţinându-se seama de vârstă şi de gradul de maturitate. Acest fapt îi permite copilului să joace un rol important în propria viață, comunitate și societate.

Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului, în parteneriat cu Direcțiile de Învățământ din raionale Ștefan Vodă și Strășeni lansează pe 15 ianuarie concursul Turnamentul în domeniul Drepturilor Copilului/Omului.

Scopul Turnamentului este de a implica elevii, ghidați de profesori, în cunoașterea și promovarea propriilor drepturi, prin activități de monitorizare a drepturilor copilului/omului și prezentarea rezultatelor autorităților.

La concurs pot participa clase de elevi din ciclul gimnazial și liceal sau grupuri de cel puțin zece copii din clasele a V-a – a XII-a. Elevii vor fi ghidaţi de un coordonator adult cu pregătire în domeniu. Participarea elevilor trebuie să fie benevolă, nediscriminatorie și incluzivă.

Concursul se va desfășura în două etape. În cadrul primei etape – locale, ce va avea loc de pe 15 ianuarie până pe 1 aprilie 2016, elevii vor monitoriza cum se respectă un drept al copilului/omului în școala sau comunitatea lor. În urma monitorizării, elevii vor scrie un raport și îl vor prezenta autorităților publice locale, raionale sau centrale, conducătorilor de instituții responsabile de asigurarea respectării drepturilor copilului/omului sau organizațiilor internaționale.

A doua etapă, cea raională, se va desfășura în perioada 1-23 aprilie 2016. La această etapă, grupurile de elevi și coordonatorii lor vor prezenta rezultatele monitorizării și lecțiile învățate, conform unui algoritm prestabilit. Dosarele și prezentările elevilor vor fi analizate de către o comisie, constituită din reprezentanții direcțiilor de învățământ, CIDDC și ai partenerilor. Comisia va premia câștigătorii în ambele categorii de vârstă.

Regulamentul Turnamentului poate fi accesat și descărcat AICI.

Turnamentul în domeniul Drepturilor Copilului/Omului are loc în cadrul programului Educație civică participatorie și incluzivă, implementat de Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului, în parteneriat  cu Direcțiile de Învățământ Ștefan Vodă și Strășeni. Programul este susținut de ERIKS Development Partner din Suedia. ­­­­­­­­

 

Program de educație participatorie și incluzivă pentru profesorii de educaţie civică

Deși Republica Moldova a ratificat Convenția ONU privind drepturile copilului cu peste 20 de ani în urmă, drepturile copiilor încă nu sunt bine cunoscute în Moldova. Potrivit unui studiu elaborat de copii în anul 2013, mai puţin de jumătate din copii, doar unul din patru copii cunoaște despre Convenție. Același studiu arată că informația pe care copiii o cunosc despre drepturile lor este incompletă sau selectivă, pentru că deseori adulții înțeleg greșit ideea și esența unui drept sau sunt cointeresați să ofere copiilor mesaje eronate. De exemplu, 70% au menționat dreptul la educație și doar 2% sau mai puțin au numit dreptul la viaţa privată, dreptul la acces la informaţie corespunzătoare sau dreptul la protecţie faţă de exploatare economică.

Mai mult de 50 de profesori de educație civică din raioanele Ștefan Vodă și Strășeni învață să desfășoare activități educaționale bazate pe drepturile copilului, în special dreptul de a nu fi discriminat, dreptul la identitate și dreptul la opinie. În perioada decembrie 2015 – ianuarie 2016 are loc a treia etapă de instruire în cadrul unui stagiu de formare de lungă durată realizat de Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului.

Instruirile au loc în paralel cu activitățile și subiectele stabilite în curriculum la disciplina educație civică. Pe 29 decembrie 2015, a avut loc prima zi de lucru din cadrul celei de-a treia etape de instruire pentru profesorii din Strășeni. Participanții și-au îmbunătățit abilitățile de identificare a factorilor care influențează sănătatea; de evaluare a impactului acestor factori și de înțelegere a propriilor atitudini și prejudecăți bazate pe aspectul exterior și starea de sănătate a altor persoane.

În calitate de formatoare și mentoră, Rodica Secară spune că a reușit să observe schimbări în practica profesorilor. „Mă bucur să aud de la ei vorbe precum: „elevii m-au întrebat la sfârșit de lecție ce s-a schimbat de am făcut altfel lecția”, elevii mi-au spus că le-a plăcut foarte mult ce-am făcut la oră. Deși mulți nu afirmă oficial că s-a schimbat ceva în practica lor, pentru că așa ar recunoaște că până acum au făcut ceva greșit, aceste experiențe pe care le trăiesc și pe povestesc dau de înțeles că ei cel puțin își pun întrebări și încep să aplice ceea ce discutăm la instruiri”, explică Rodica Secară.

 „Îi aud deseori spunând: „elevii au listat”, „elevii au înțeles”. Eu aș vrea să ajungem la etapa în care profesorii să spună „elevii au mers și au raportat primarului sau directorului că au o problemă și persoanele responsabile nu o rezolvă. Sper să nu am așteptări exagerate, dar cred că o să reușim cu pași mici să ajungem la acest nivel”, adaugă instructoarea.

Maria Costovici, profesoară la liceul Ion Inculeț din satul Vorniceni, raionul Strășeni, spune că aceste instruiri au ajutat-o să treacă de la o lecție predată cu cartea în mână la una bazată pe activități practice.

„Aveam în față etapele lecției, explicam noțiunile din carte. Elevii stăteau în bănci și mă ascultau sau participau la discuții. Acum am trecut la activități practice. Creez copiilor diferite situații în care ei trebuie să acționeze cumva, să se exprime și să înțeleagă de ce procedează într-un anumit fel. Am observat că au devenit mai încrezători, participă mai mult și sunt mai deschiși cu mine”, spune Maria Costovici.

Instruirile au loc în cadrul programului „Educație civică participatorie și incluzivă”, implementat de Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului, în parteneriat  cu Direcțiile de Învățământ Ștefan Vodă și Strășeni. Programul este susținut de ERIKS Development Partner din Suedia. ­­­­­­­­

 

Subscribe to this RSS feed

Contacte

Adresa: Strada Eugen Coca nr. 15, Chișinău,
Republica Moldova, MD-2008

Tel./Fax: (+373 22) 747813, 716598, 744600

Email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Ambasadorul 2%

Sustin 2%! Sustin 2%! 

Partener media:

Portalul CIVIC.MD: Activitati ONG, anunturi, granturi, job-uri, voluntariat, evenimente

Top of Page